Elva ledare tar ställning mot kyrkans engagemang i Pride

pride.

Elva ledare för kyrkliga organisationer och väckelserörelser stöder en insändare som publicerades i tidningen Itä-Savo där fyra kyrkoherdar ifrågasätter kyrkans engagemang i Pride.

25.6.2019 kl. 17:33

Bland de elva är verksamhetsledarna Stig-Erik Enkvist från LFF och Albert Häggblom från Slef.


De fyra kyrkoherdarna Sammeli Juntunen, Savonlinnan seurakunta i Nyslott, Arto Antturi, Pitäjänmäen seurakunta (Sockenbacka i Helsingfors), Jari Kemppainen, Pälkäneen seurakunta och Heikki Pelkonen, Launeen seurakunta ifrågasatte i sin insändare att kyrkan gått in för att stöda Pride genom ett tjänstemannabeslut i kyrkostyrelsen. De anser att kyrkostyrelsens ledningsgrupp därmed har överskridit sina befogenheter och gått över Bibelns ord samt kyrkomötet.

Kyrkoherdarna konstaterar vidare att kyrkan visserligen ska vara öppen för alla, oavsett sexuell läggning, politisk hemvist, ras och samhällsposition. Men de kan inte bortse från faktum att Setas gender-ideologi som ligger i bakgrunden strider mot Bibeln, kyrkans tradition och lära om äktenskapet och sexualetik.

De elva som nu stöder insändaren är generalsekreterare Jari Rankinen från Suomen teologinen instituutti, verksamhetsledare Stig-Erik Enkvist, Laestadianernas Fridsföreningars Förbund, verksamhetsledare Albert Häggblom, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, teologie doktor Timo Laato, Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys, generalsekreterare Jussi Miettinen, Finlands Evangelisk Lutherska Student- och Skolungdomsmission, missionsledare Pekka Mäkipää, Såningsmannen, missionsledare Jukka Paananen, Lähetysyhdistys Rauhan Sana, verksamhetsledare Eeva Pouke, Uusheräys, verksamhetsledare Tom Säilä, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, missionsledare Mika Tuovine,, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys och verksamhetsledare Lauri Vartiainen, Suomen Raamattuopiston Säätiö.


Johan Sandberg

betraktat. "Domedagen är som en helig dans då Jesus kommer att blåsa ut, rensa ut, döma ut all synd, all smärta, all ondska och allt lidande från världen." 23.11.2019 kl. 12:00
Niklas Wallis förordnas till tf. kaplan, Timo Saitajoki till kaplan och Anders Store till kyrkoherde i nya Kronoby församling.

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen och i vanlig ordning var det en diger föredragningslista man behandlade. 22.11.2019 kl. 13:28
Frågan om vigsel av samkönade par är en fråga som nästa kyrkomöte tar ställning till, konstaterar Lucas Snellman.

val. Kandidatuppställningen inför valet av kyrkomötesombud bjuder på överraskningar och glädjeämnen. Det blir ett spännande val, tror Lucas Snellman. 22.11.2019 kl. 12:28

Anne Hätönen är kantor i Johannes församling. Hennes favoritplats är den nygamla fåtöljen hemma.

psalmsång. "Psalmsång är också något som vi skapar tillsammans, det är ingenting som jag kan uppnå ensam." 22.11.2019 kl. 11:53
Sjur Isaksen besökte Helsingfors och talade till församlingsmedarbetare om att möta föräldrarna som vänder sig till församlingen för att ordna dop.

dop. Ett enda möte kan avgöra om en människa vill ha med kyrkan att göra. Sjur Isaksen tror att dopsamtalet har stor potential. 22.11.2019 kl. 09:12
Merita Huokuna berättar för de andra i gruppen att hon kanske vill jobba som sjukhuspräst.

språk. Teologistuderande vi Helsingfors universitet fick besök av prästen och språkambassadören Tuomas Metsäranta som berättade hur svenskan öppnat dörrar för honom. 21.11.2019 kl. 09:48
Stiftsfullmäktige består av sju präster och fjorton lekmän.

val. Både på listan "Tillsammans" och "En kyrka för alla" vill kandidaterna till stiftsfullmäktige arbeta för att alla par ska ha möjlighet till kyrklig vigsel. 18.11.2019 kl. 10:49
Listan "För Kristi kyrka" ställer upp kandidater både i kyrkomötesvalet och stiftsfullmäktigevalet.

val. Listan ”För Kristi kyrka” har nu en programförklaring – och 18 kandidater för stiftsfullmäktige. 14.11.2019 kl. 13:40

film. Filmaffischen visar en pojke i dunklet framför en kyrkas fönster där ljuset skiner genom de praktfulla glasmålningarna. Så är också I Guds namn en film om den lilla människan som farit illa i den ståtliga institutionen – och som trettio år senare kämpar för upprättelse och för att rättvisa ska skipas. 14.11.2019 kl. 11:02
Albert Häggblom, Harry Sanfrid Backström, Ingemar Klemets och Max-Olav Lassila ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.

val. Listan ”På biblisk grund” och listan ”Jesus i centrum” är nu klara inför valet av kyrkomötesombud och valet av ombud för stiftsfullmäktige. 13.11.2019 kl. 15:06
Slutet nått