Illustration: Malin Aho
Illustration: Malin Aho

Så här röstar du i församlingsvalet!

röstning. Känner du dig osäker på hur församlingsvalet går till? Ta del av våra lättfattliga fakta och bästa tips på vad du som röstare kan tänka på! 8.11.2018 kl. 13:40

VAD?
I församlingsvalet väljer vi lokalpolitiker i kyrkan, det vill säga församlingsråd i den egna hemförsamlingen och gemensamt kyrkofullmäktige i Helsingfors. Valet förrättas vart fjärde år. De som blir valda nu tillträder vid årsskiftet och sedan bestämmer de i fyra år.

Sammanlagt 634 kandidater är uppställda i Helsingfors varav 67 är svenskspråkiga.

Kandidaterna ställer upp på en lista, det finns sex stycken svenskspråkiga listor:

Johannes församling: Folkkyrkans vänner

Petrus församling: Petrus för alla, Tro och gemenskap, Petrus framtid.

Matteus församling: Vårt Matteus, För barn och unga i Matteus.

Vad får de besluta om?

Eftersom kyrkans resurser ständigt avtar så kommer de förtroendevalda under nästa period också att vara tvungna att ta ställning till vilka prioriteringar som gäller.

• Ska vi satsa på barn och unga också om det sker på bekostnad av annat? Ska diakonin fortfarande ha stort utrymme?

• Hur många lokalförsamlingar är det ändamålsenligt att vi har i Helsingfors?

• Vilka helsingforsare behöver kyrkans hjälp just nu? Hur är vi närvarande i vardagen hos såväl barnfamiljer som pensionärer? Ska vi grunda ett diakonihus? Hur ska vi hjälpa invandrare och asylsökande?

• Ska vi sälja lägergårdarna eller hålla dem uppvärmda året runt med tanke på skriftskollägren?

VARFÖR?
Oberoende av vilken åsikt du har om samkönat äktenskap eller färgen på kyrktaket i Åggelby så lönar det sig att rösta i församlingsvalet!

Församlingsrådet beslutar bland annat om vem som anställs i församlingen, vilken verksamhet som ordnas, vem man hjälper, var och hur – på lokalplan. Men det är också församlingsrådet som utser kyrkomötesombud, och det är i kyrko-mötet de stora frågorna avgörs. Så rösta, oberoende av om du har stora eller små åsikter!

Nina Österholm

nytt från domkapitlet. Kyrkoherdejobbet i Jakobstad blir ledigt när Bo-Göran Åstrand tar över biskopsposten. I Sibbo finns en ledig kaplanstjänst. Stina Lindgård, kyrkoherde i Agricola svenska, blir nytt prästombud för Borgå stift i kyrkomötet. Domkapitlet har även utsett medlemmar till organisationskommisionerna för de nya sammanslagna församlingarna i Kronoby och Pedersöre. 23.8.2019 kl. 11:45
Pernilla Sundell har aldrig känt av sin cancer eller mått dåligt av den. Hon har bara känt trötthet av behandlingen.

kampen mot cancer. För tre år sedan drabbades Pernilla Sundell av malignt melanom. Trots det upplever hon att hon nu lever mera det liv hon vill leva än vad hon gjorde tidigare. Hon vaknar vanligtvis med ett leende. 22.8.2019 kl. 17:32

ylivieska. Kyrkostyrelsen har fastställt Ylivieskas kyrkoråds beslut om att bygga ny kyrka efter omröstning. 21.8.2019 kl. 13:42

församlingsfusioner. Kyrkostyrelsen har gett grönt ljus för församlingsfusionerna i Kronoby och Pedersöre. 21.8.2019 kl. 12:27
Det finns idag över 3 000 emojier. Kyrkans kampanj vill komplettera utbudet med en symbol som förmedlar "Jag förlåter dig".

förlåtelse. Vår digitala kommunikation kryddas med bilder och symboler som förmedlar känslor och kompletterar de skrivna orden. Det finns idag över 3 000 sådana emojier. Ändå finns det i utbudet av symboler ingen som betyder ”Jag förlåter dig”. Det vill kyrkan råda bot på. 19.8.2019 kl. 11:18
Kyrkpressen och Fontana Media har haft sina utrymmen på sjunde våningen på Sandvikskajen 13 i Helsingfors.

Flytt. Kirkkopalvelut sålde huset – det innebär flytt för Kyrkpressen och Fontana Media senast i januari 2020. 13.8.2019 kl. 11:57
Karolin Wargh tycker det känns mäktigt att spela orgel.

Utmärkelse. Karolin Wargh, kantor i Solfs församling, är årets kantor. – Det känns helt otroligt och väldigt roligt. Jag hoppas att jag genom den här utmärkelsen kan föra fram hur viktigt det är med orgelpedagogik, säger hon. 8.8.2019 kl. 16:23
Trots att gruppen samlas i kyrkhemmet i Malax är det en öppen grupp där alla slags synsätt och åskådningar ryms med. Till exempel är en av medlemmarna präst medan en annan nyligen har skrivit ut sig ur kyrkan. Från vänster till höger syns Joakim Snickars, Mats Bergvik, Hillevi Lasén och Kristian Norrback.

på djupet. Var tredje vecka träffas en diskussionsgrupp som behandlar teologi, filosofi och psykolog i Malax. Gruppen kallar sig Amici in spiritu och fungerar som en motkraft till samtidens ofta ytliga och aggressiva diskussionsklimat. 29.7.2019 kl. 10:00
– Det är fortfarande min grundtanke att förvandla orden till gärningar, att det inte bara ska se bra ut på ytan.

gemenskap. Hanna Mithiku vill att kyrkan ska leva som den lär och att förkunnelsen om alla människors lika värde ska synas i församlingsarbetet. Det har fått henne att ställa upp som förtroendevald, och i dag är hon ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors. 25.7.2019 kl. 08:30
–  Skuld och skam är frågor som kommer upp hela tiden. Inför livets största vändpunkter formas frågorna i våra innersta djup, säger Barbro Eriksson.

sjukhuspräst. I det kyliga, kliniska kaos som sjukhus och sjukdom kan innebära finns det personer som bygger altaren och andas empati. 25.7.2019 kl. 08:30
Slutet nått