Rebecca Ahlbäck studerar nordiska språk och litteratur vid Helsingfors universitet.
Rebecca Ahlbäck studerar nordiska språk och litteratur vid Helsingfors universitet.

En alltför trång låda

Människor.

"Han kallar oss aldrig att vara något annat än människor. Han kallar oss inte ut ur mänsklighet, in i kristenhet."

8.11.2018 kl. 00:00

Det finns mycket i det Jesus kallar oss till som övergår vårt förstånd. Han utmanar oss i godhet, kallar oss att gå på vatten (bildligt) och till frihet från skuld och skam. Han säger också att vägen till honom är smal och att vi måste ge upp oss själva för att kunna följa honom.

Men en sak gör han inte. Han kallar oss aldrig att vara något annat än människor. Han kallar oss inte ut ur mänsklighet, in i kristenhet. Jesus sa inte ”gå ut och gör alla folk till kristna och lär dem att hålla alla era subkulturella normer”. Men så kan det kännas ibland, att vi packat in oss i en låda som inte bara är trång utan också står långt från resten av världen. ”Jag är kristen så jag gör så här.” ”Hur kan du tänka så där, du som är kristen?”

Jesus behöver få en högre status än religion. Han kom till oss för att ge oss en öppen väg tillbaka till Gud, tillbaka till vad mänsklighet en gång var tänkt att få vara. Att tro på Jesus kan verka väldigt snävt, vilket är en förväntning som alla förlorar på. När jag läser om Jesus och är i hans närvaro ser jag så lite av den snävheten. Han som kallar alla människor har också skapat alla människor, utan brist på utrymme.
Lådan har knappast någon specifikt skyldig bakom sig. Men den är begränsande för dem som sitter i den och oattraktiv för dem som står utanför den. Det är inte viktigt för Jesus att se hela världen köa för att få klämma ner sig i en låda. Men hans hjärta går sönder för alla de människor som går miste om honom i tron att han kallar oss till något omänskligt och otympligt. Han vill bara att vi ska vara människor. Människor som känner hans kärlek.

Rebecca Ahlbäck studerar nordiska språk och litteratur vid Helsingfors universitet.

I dag tänker hon på att vara Guds människa, bortom alla förväntningar och normer.

Hennes tips: Lyssna på Steffany Gretzingers album ”The Undoing”. Det har fokus på vad Gud har gjort för oss istället för våra prestationer.

Hennes kalenderglimt: Sussi Björkstrand spelar på Café Torpet 16 november.

Rebecca Ahlbäck

utdelning. Nitton personer har beviljats bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads svenska församling. Det största bidraget gick till evangeliföreningen, som ska skaffa ett nytt digitalt piano till sin lägergård. 24.5.2019 kl. 14:09

kyrkostyrelsen. Skarp kritik riktas mot valet av hög chef till Kyrkostyrelsen. De som anser att den kvinnliga sökanden var klart mer kompetent luftar misstankar om diskriminering. Samtidigt undrar en del om det var fel åsikt i vigselfrågan som avgjorde valet."Alla i plenum gjorde sin egen bedömning", säger ärkebiskop Tapio Luoma. 24.5.2019 kl. 10:06
Marita och Rea Wilenius har sparat varje kort de fick av sin far.

De stupades dag. ”Jag kommer nog snart hem bara du lite väntar”, skrev pappa i ett kort från fronten. Marita och Rea Wilenius var en gång Församlingsbladets krigsfadderbarn. 17.5.2019 kl. 14:54

Kristinestad. Opinionsnämnden för massmedier anser att tidningen Syd-Österbotten inte gjorde fel i att publicera insändaren där en präst framförde sina åsikter om sexuella minoriteter. 16.5.2019 kl. 15:10
Benny Andersson är ny kontraktsprost i Ålands prosteri.

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på tisdag och behandlade en lång rad ärenden. Bland annat förordnades Lemland-Lumparlands församlings kyrkoherde Benny Andersson till kontraktsprost i Ålands prosteri medan Monica Cleve blir tf. kyrkoherde i Sjundeå svenska församling. 15.5.2019 kl. 15:19
Pedersöre kyrka i Jakobstad.

fusion. Domkapitlet i Borgå stift beslöt vid sitt möte på tisdagen att man för Kyrkostyrelsen förordar att Pedersöre, Esse och Purmo församlingar bildar en församling från den 1 januari 2020. Det innebär samtidigt att man rekommenderar att Jakobstads svenska församling fortsätter som en självständig församling och inte ingår i den nya församlingen. 15.5.2019 kl. 14:52
Fyra scouter från Louhen-Tytöt livade upp kyrkomötesombuden med en sånglek.

Kyrkomötet. Efter tre dagars sittande i plenumsalen fraktades alla kyrkomötesombud in till Åbo centrum för att möta unga från olika håll i Finland. Barn, unga och kyrkans framtid var teman som gick som en röd tråd genom kyrkomötesveckan. 10.5.2019 kl. 17:30
Initiativet om fadderkraven är del av en pågående och omfattande diskussion i kyrkan om dopets, fadderskapets och religionens betydelse och deras förändrade ställning.

dop. Kyrkomötet beslöt att det i framtiden ska räcka med att ett barn som döps har en fadder, istället för två som är dagens minimikrav. Målsättningen är att minska trösklarna för föräldrar som vill låta döpa sina barn. 10.5.2019 kl. 10:36
Berndt Berg fortsätter som prästassessor vid domkapitlet.

val. Berndt Berg blev idag återvald som prästassessor i domkapitlet. 9.5.2019 kl. 15:53

församlingssammanslagning. Gemensamma kyrkofullmäktige i Pedersöre kyrkliga samfällighet vill ha en gemensam svensk församling för Jakobstad, Pedersöre, Esse och Purmo. Det blev beslutet i går kväll efter en ytterst jämn omröstning där rösterna föll 19-19. Det innebär att ordförande Rainer Karvonens röst avgjorde. 9.5.2019 kl. 11:23
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00