Hurdan är din kyrka? Nu har du möjlighet att påverka. Hitta din kandidat i valkompassen på forsamlingsvalet.fi.
Hurdan är din kyrka? Nu har du möjlighet att påverka. Hitta din kandidat i valkompassen på forsamlingsvalet.fi.

Här kan du rösta!

församlingsvalet.

Förhandsröstningen pågår ända fram till lördag 10.11. Du kan förhandsrösta var som helst! På valdagen 18.11 kan du endast rösta i din egen församling. Här är de svenska röstningsställena i Helsingfors.

8.11.2018 kl. 00:00

Här kan du förhandsrösta i de svenska församlingarna i Helsingfors:‍

DAG & Klockslag Ställe Adress

6–10.11 9–18 Johannes församlings pastorsexpeditionHögbergsgatan 10

6–10.11 9–18 MatteuskyrkanÅbohusvägen 3

6–10.11 9–18 Petrus församlings pastorsexpeditionHaga Prästgårdsväg 2

8.11 12–19 Narinken

8.11 10–16 Yrkeshögskolan ArcadaJan Magnus Jansson plats 1

8.11 14–15 Hagaro Tolarivägen 2

8.11 18–20 Åggelby gamla kyrkaBrofogdevägen 12

9.11 12–19 Narinken

9.11 10–14 Gymnasiet LärkanStormyrvägen 22

10.11 11–18 Narinken

10.11 12–18 Köpcentrum LauttisDrumsövägen 28

10.11 11–12 Södra Haga kyrkaVespervägen 12, vån.3

10.11 16.30–18 Södra Haga kyrka Vespervägen 12, vån.3

Du hittar samtliga förhandsröstningsställen i Finland på www.forsamlingsvalet.fi.

Den egentliga valdagen är söndag 18 november 2018. Då kan du endast rösta i vallokalen i din egen församling kl. 11-20. Kom ihåg att ta med identitetsbevis till vallokalen!

Johannes församling HögbergsgårdenHögbergsgatan 10

Matteus församling MatteuskyrkanÅbohusvägen 3

Petrus församling Södra Haga kyrka Vespervägen 12, vån. 1

Nina Österholm

utdelning. Nitton personer har beviljats bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads svenska församling. Det största bidraget gick till evangeliföreningen, som ska skaffa ett nytt digitalt piano till sin lägergård. 24.5.2019 kl. 14:09

kyrkostyrelsen. Skarp kritik riktas mot valet av hög chef till Kyrkostyrelsen. De som anser att den kvinnliga sökanden var klart mer kompetent luftar misstankar om diskriminering. Samtidigt undrar en del om det var fel åsikt i vigselfrågan som avgjorde valet."Alla i plenum gjorde sin egen bedömning", säger ärkebiskop Tapio Luoma. 24.5.2019 kl. 10:06
Marita och Rea Wilenius har sparat varje kort de fick av sin far.

De stupades dag. ”Jag kommer nog snart hem bara du lite väntar”, skrev pappa i ett kort från fronten. Marita och Rea Wilenius var en gång Församlingsbladets krigsfadderbarn. 17.5.2019 kl. 14:54

Kristinestad. Opinionsnämnden för massmedier anser att tidningen Syd-Österbotten inte gjorde fel i att publicera insändaren där en präst framförde sina åsikter om sexuella minoriteter. 16.5.2019 kl. 15:10
Benny Andersson är ny kontraktsprost i Ålands prosteri.

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på tisdag och behandlade en lång rad ärenden. Bland annat förordnades Lemland-Lumparlands församlings kyrkoherde Benny Andersson till kontraktsprost i Ålands prosteri medan Monica Cleve blir tf. kyrkoherde i Sjundeå svenska församling. 15.5.2019 kl. 15:19
Pedersöre kyrka i Jakobstad.

fusion. Domkapitlet i Borgå stift beslöt vid sitt möte på tisdagen att man för Kyrkostyrelsen förordar att Pedersöre, Esse och Purmo församlingar bildar en församling från den 1 januari 2020. Det innebär samtidigt att man rekommenderar att Jakobstads svenska församling fortsätter som en självständig församling och inte ingår i den nya församlingen. 15.5.2019 kl. 14:52
Fyra scouter från Louhen-Tytöt livade upp kyrkomötesombuden med en sånglek.

Kyrkomötet. Efter tre dagars sittande i plenumsalen fraktades alla kyrkomötesombud in till Åbo centrum för att möta unga från olika håll i Finland. Barn, unga och kyrkans framtid var teman som gick som en röd tråd genom kyrkomötesveckan. 10.5.2019 kl. 17:30
Initiativet om fadderkraven är del av en pågående och omfattande diskussion i kyrkan om dopets, fadderskapets och religionens betydelse och deras förändrade ställning.

dop. Kyrkomötet beslöt att det i framtiden ska räcka med att ett barn som döps har en fadder, istället för två som är dagens minimikrav. Målsättningen är att minska trösklarna för föräldrar som vill låta döpa sina barn. 10.5.2019 kl. 10:36
Berndt Berg fortsätter som prästassessor vid domkapitlet.

val. Berndt Berg blev idag återvald som prästassessor i domkapitlet. 9.5.2019 kl. 15:53

församlingssammanslagning. Gemensamma kyrkofullmäktige i Pedersöre kyrkliga samfällighet vill ha en gemensam svensk församling för Jakobstad, Pedersöre, Esse och Purmo. Det blev beslutet i går kväll efter en ytterst jämn omröstning där rösterna föll 19-19. Det innebär att ordförande Rainer Karvonens röst avgjorde. 9.5.2019 kl. 11:23
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00