Många ester veckopendlar till Helsingfors på grund av jobbet. Det kan vara tärande för familjelivet.
Många ester veckopendlar till Helsingfors på grund av jobbet. Det kan vara tärande för familjelivet.

Familjen är sårbar i Tallinn

relationer.

Familjecentret Kadri i Tallinn möter hela skalan av problem i familjelivet. Johannes församling gjorde en resa bortom turiststråken.

25.10.2018 kl. 00:00

I september besökte en grupp från Johannes församling Tallinn och bland annat familjecentret Kadri, som stöds av Finska Missionssällskapet.

– På familjecentret möter de hela skalan av problem: utslagning, missbruk, familjevåld, psykiska och ekonomiska problem, säger Gun Strandberg som var med på resan.

Hon är pensionerad socialarbetare.

– Därför var det intressant att se hur de kombinerar diakoni och socialt arbete på familjecentret.

En grupp resenärer från Johannes församling bekantade sig med familjecentret Kadri i Tallinn. Foto: Carre Lönnqvist

Centret erbjuder bland annat mödravård, familjerådgivning, barnrådgivning, läkarvård och parterapi. Mycket sköts på frivillig basis, exempelvis med hjälp av pensionerade terapeuter och psykologer som vill göra en insats.

– Verksamheten sker i en ganska liten källarvåning i ett hus, säger Lisa Granqvist, som är pensionär men jobbar med frivillig verksamhet i Johannes församling.

Veckopendlar till Helsingfors

Enligt en uppskattning från 2016 jobbar cirka 60 000 ester i Finland , och största delen av dem tillbringar veckosluten hemma i Estland.

– Pendlandet nämndes också på familjecentret. Det är oftast männen som jobbar i Finland. Det tär på familjerna, och leder ibland till söndring och skilsmässor, säger Gun Strandberg.

Samtidigt är kvinnorna i hög grad rädda för att bli lämnade.

– Deras ekonomiska ställning är sårbar om de blir lämnade. Vid skilsmässa flyttar ofta kvinnorna och barnen in hos kvinnans föräldrar. En del kvinnor har tre jobb för att få det att gå runt ekonomiskt, säger Strandberg.

Samtidigt som vissa slåss mot fattigdom är materialistiska värderingar en del av vardagen.

– Många sa att det är ett väldigt hårt och penningcentrerat samhälle. Det är viktigt att ha en fin bil. Och många tänker att fattiga har sig själva att skylla, säger Strandberg.

Personalen vid familjecentret kan konstatera att estniska familjer historiskt sett varit sköra. Många familjer splittrades under Sovjet-tiden, inte minst på grund av straffarbete, vilket har format mentaliteten, tror Gun Strandberg.

– Det har gjort att mannen står utanför familjen i högre grad än här. Det är ändå en relativt kort tid som gått sedan de här händelserna, säger Strandberg.

Lisa Granqvist reagerade också på att mannen verkar ha en undanskymd roll i vissa fall.

– Då en kvinna i dag väntar barn i Finland deltar också papporna i processen, men det verkar som om det i Estland är en sak för kvinnorna.

Vad behöver ni?

Familjecentret är i allra högsta grad en del av dagens moderna mission.

– Den typen av mission fungerar som bäst om den som kommer utifrån är en medarbetare, säger Strandberg.

– Man ska inte komma med sådan hjälp man tror att behövs utan fråga: Vad kan vi hjälpa er med? säger Granqvist.

Det fiffigaste sättet att stöda familjecentret är ekonomiskt.

– Exempelvis genom missionsmiddagar eller kollekter. På det viset kan de skaffa det de behöver, dessutom billigare än vi kan göra här i Finland, säger Strandberg.

Ulrika Hansson

nytt från domkapitlet. Kyrkoherdejobbet i Jakobstad blir ledigt när Bo-Göran Åstrand tar över biskopsposten. I Sibbo finns en ledig kaplanstjänst. Stina Lindgård, kyrkoherde i Agricola svenska, blir nytt prästombud för Borgå stift i kyrkomötet. Domkapitlet har även utsett medlemmar till organisationskommisionerna för de nya sammanslagna församlingarna i Kronoby och Pedersöre. 23.8.2019 kl. 11:45
Pernilla Sundell har aldrig känt av sin cancer eller mått dåligt av den. Hon har bara känt trötthet av behandlingen.

kampen mot cancer. För tre år sedan drabbades Pernilla Sundell av malignt melanom. Trots det upplever hon att hon nu lever mera det liv hon vill leva än vad hon gjorde tidigare. Hon vaknar vanligtvis med ett leende. 22.8.2019 kl. 17:32

ylivieska. Kyrkostyrelsen har fastställt Ylivieskas kyrkoråds beslut om att bygga ny kyrka efter omröstning. 21.8.2019 kl. 13:42

församlingsfusioner. Kyrkostyrelsen har gett grönt ljus för församlingsfusionerna i Kronoby och Pedersöre. 21.8.2019 kl. 12:27
Det finns idag över 3 000 emojier. Kyrkans kampanj vill komplettera utbudet med en symbol som förmedlar "Jag förlåter dig".

förlåtelse. Vår digitala kommunikation kryddas med bilder och symboler som förmedlar känslor och kompletterar de skrivna orden. Det finns idag över 3 000 sådana emojier. Ändå finns det i utbudet av symboler ingen som betyder ”Jag förlåter dig”. Det vill kyrkan råda bot på. 19.8.2019 kl. 11:18
Kyrkpressen och Fontana Media har haft sina utrymmen på sjunde våningen på Sandvikskajen 13 i Helsingfors.

Flytt. Kirkkopalvelut sålde huset – det innebär flytt för Kyrkpressen och Fontana Media senast i januari 2020. 13.8.2019 kl. 11:57
Karolin Wargh tycker det känns mäktigt att spela orgel.

Utmärkelse. Karolin Wargh, kantor i Solfs församling, är årets kantor. – Det känns helt otroligt och väldigt roligt. Jag hoppas att jag genom den här utmärkelsen kan föra fram hur viktigt det är med orgelpedagogik, säger hon. 8.8.2019 kl. 16:23
Trots att gruppen samlas i kyrkhemmet i Malax är det en öppen grupp där alla slags synsätt och åskådningar ryms med. Till exempel är en av medlemmarna präst medan en annan nyligen har skrivit ut sig ur kyrkan. Från vänster till höger syns Joakim Snickars, Mats Bergvik, Hillevi Lasén och Kristian Norrback.

på djupet. Var tredje vecka träffas en diskussionsgrupp som behandlar teologi, filosofi och psykolog i Malax. Gruppen kallar sig Amici in spiritu och fungerar som en motkraft till samtidens ofta ytliga och aggressiva diskussionsklimat. 29.7.2019 kl. 10:00
– Det är fortfarande min grundtanke att förvandla orden till gärningar, att det inte bara ska se bra ut på ytan.

gemenskap. Hanna Mithiku vill att kyrkan ska leva som den lär och att förkunnelsen om alla människors lika värde ska synas i församlingsarbetet. Det har fått henne att ställa upp som förtroendevald, och i dag är hon ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors. 25.7.2019 kl. 08:30
–  Skuld och skam är frågor som kommer upp hela tiden. Inför livets största vändpunkter formas frågorna i våra innersta djup, säger Barbro Eriksson.

sjukhuspräst. I det kyliga, kliniska kaos som sjukhus och sjukdom kan innebära finns det personer som bygger altaren och andas empati. 25.7.2019 kl. 08:30
Slutet nått