Många ester veckopendlar till Helsingfors på grund av jobbet. Det kan vara tärande för familjelivet.
Många ester veckopendlar till Helsingfors på grund av jobbet. Det kan vara tärande för familjelivet.

Familjen är sårbar i Tallinn

relationer.

Familjecentret Kadri i Tallinn möter hela skalan av problem i familjelivet. Johannes församling gjorde en resa bortom turiststråken.

25.10.2018 kl. 00:00

I september besökte en grupp från Johannes församling Tallinn och bland annat familjecentret Kadri, som stöds av Finska Missionssällskapet.

– På familjecentret möter de hela skalan av problem: utslagning, missbruk, familjevåld, psykiska och ekonomiska problem, säger Gun Strandberg som var med på resan.

Hon är pensionerad socialarbetare.

– Därför var det intressant att se hur de kombinerar diakoni och socialt arbete på familjecentret.

En grupp resenärer från Johannes församling bekantade sig med familjecentret Kadri i Tallinn. Foto: Carre Lönnqvist

Centret erbjuder bland annat mödravård, familjerådgivning, barnrådgivning, läkarvård och parterapi. Mycket sköts på frivillig basis, exempelvis med hjälp av pensionerade terapeuter och psykologer som vill göra en insats.

– Verksamheten sker i en ganska liten källarvåning i ett hus, säger Lisa Granqvist, som är pensionär men jobbar med frivillig verksamhet i Johannes församling.

Veckopendlar till Helsingfors

Enligt en uppskattning från 2016 jobbar cirka 60 000 ester i Finland , och största delen av dem tillbringar veckosluten hemma i Estland.

– Pendlandet nämndes också på familjecentret. Det är oftast männen som jobbar i Finland. Det tär på familjerna, och leder ibland till söndring och skilsmässor, säger Gun Strandberg.

Samtidigt är kvinnorna i hög grad rädda för att bli lämnade.

– Deras ekonomiska ställning är sårbar om de blir lämnade. Vid skilsmässa flyttar ofta kvinnorna och barnen in hos kvinnans föräldrar. En del kvinnor har tre jobb för att få det att gå runt ekonomiskt, säger Strandberg.

Samtidigt som vissa slåss mot fattigdom är materialistiska värderingar en del av vardagen.

– Många sa att det är ett väldigt hårt och penningcentrerat samhälle. Det är viktigt att ha en fin bil. Och många tänker att fattiga har sig själva att skylla, säger Strandberg.

Personalen vid familjecentret kan konstatera att estniska familjer historiskt sett varit sköra. Många familjer splittrades under Sovjet-tiden, inte minst på grund av straffarbete, vilket har format mentaliteten, tror Gun Strandberg.

– Det har gjort att mannen står utanför familjen i högre grad än här. Det är ändå en relativt kort tid som gått sedan de här händelserna, säger Strandberg.

Lisa Granqvist reagerade också på att mannen verkar ha en undanskymd roll i vissa fall.

– Då en kvinna i dag väntar barn i Finland deltar också papporna i processen, men det verkar som om det i Estland är en sak för kvinnorna.

Vad behöver ni?

Familjecentret är i allra högsta grad en del av dagens moderna mission.

– Den typen av mission fungerar som bäst om den som kommer utifrån är en medarbetare, säger Strandberg.

– Man ska inte komma med sådan hjälp man tror att behövs utan fråga: Vad kan vi hjälpa er med? säger Granqvist.

Det fiffigaste sättet att stöda familjecentret är ekonomiskt.

– Exempelvis genom missionsmiddagar eller kollekter. På det viset kan de skaffa det de behöver, dessutom billigare än vi kan göra här i Finland, säger Strandberg.

Ulrika Hansson
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling.

samkönad vigsel. Johannes församling i Helsingfors öppnar sina kyrkor för vigsel av samkönade par. Beslutet fattades på fredagen av församlingsrådet. 14.12.2018 kl. 19:21
Ann-Mari Audas-Willman söker sig bort efter nästan åtta år i Solf.

Solf. Ann-Mari Audas-Willman, kyrkoherde i Solf, lämnar församlingen i början av nästa år. 14.12.2018 kl. 16:29
Martina Harms-Aalto är ny förtroendevald i Johannes församling.

nyvald. Martina Harms-Aalto vill jobba för en församling som har högt till tak, låg tröskel och inget skräp som sopats under mattan. 14.12.2018 kl. 13:35
Johan Terho försökte fly tröttheten genom att byta jobb. Men när väggen kom emot märkte han att han saknat att vara församlingspräst.

utmattning. Att stiga upp och gå till jobbet var en omöjlighet. Först var skamkänslan stark. I dag vet Johan Terho att han lärde sig något viktigt om vem han själv är. 13.12.2018 kl. 16:21

pro ecclesia. Kyrkans medalj för förtjänstfullt arbete beviljas Kyrkpressens chefredaktör May Wikström. 11.12.2018 kl. 11:20
Kyrkoherdarna Niklas Wallis, Timo Saitajoki och Anders Store tror att det finns en beredskap i kommunen att slå ihop församlingarna.

sammanslagning. De tre församlingarna Kronoby, Nedervetil och Terjärv begär en utredning med tanke på en eventuell sammanslagning . Men något initiativ till sammanslagning har ännu inte gjorts. 30.11.2018 kl. 15:33
Julen kan vara ganska bra även om den inte blir perfekt.

advent. I advent känner många att julsnaran dras åt kring halsen. Men tänk om det inte skulle vara så. Här kommer sex tips till den som känner sig trött i förväg. 29.11.2018 kl. 13:52
Ann-Christine Nordqvist-Källström och Susanne Westerlund välkomnar adventstiden och De vackraste julsångerna.

de vackraste julsångerna. En miljon finländare samlas varje jul för att sjunga tillsammans. För årets julsångsval står två Korsholmskantorer. 28.11.2018 kl. 16:38

biskopsval. Sixten Ekstrand, direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet, ställer upp i biskopsvalet i Borgå stift. Margareta Puiras, församlingspastor i Karis-Pojo, är ombud för hans valmansförening. 26.11.2018 kl. 10:46

matteus. När domkapitlets beslut gick emot församlingsrådets åsikt i valet av kyrkoherdevikarie skickade besvikna medarbetare brev till biskopen. Domkapitlet hänvisar till den formella kompetensens tyngd – en riktlinje som inte tycks ha nått fram till församlingsrådet. 22.11.2018 kl. 09:26
Slutet nått

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00

Avteckning. President Mauno Koivistos minnesmärke på Sandudds begravningsplats avtäcktes i söndags. 27.11.2018 kl. 15:24

Välgörenhetsskatt. Kristdemokraternas ungdomsförbund vill ersätta kyrkskatten med en välgörenhetsskatt. Den skatten skulle alla finländare betala. 28.11.2018 kl. 07:30