Många ester veckopendlar till Helsingfors på grund av jobbet. Det kan vara tärande för familjelivet.
Många ester veckopendlar till Helsingfors på grund av jobbet. Det kan vara tärande för familjelivet.

Familjen är sårbar i Tallinn

relationer.

Familjecentret Kadri i Tallinn möter hela skalan av problem i familjelivet. Johannes församling gjorde en resa bortom turiststråken.

25.10.2018 kl. 00:00

I september besökte en grupp från Johannes församling Tallinn och bland annat familjecentret Kadri, som stöds av Finska Missionssällskapet.

– På familjecentret möter de hela skalan av problem: utslagning, missbruk, familjevåld, psykiska och ekonomiska problem, säger Gun Strandberg som var med på resan.

Hon är pensionerad socialarbetare.

– Därför var det intressant att se hur de kombinerar diakoni och socialt arbete på familjecentret.

En grupp resenärer från Johannes församling bekantade sig med familjecentret Kadri i Tallinn. Foto: Carre Lönnqvist

Centret erbjuder bland annat mödravård, familjerådgivning, barnrådgivning, läkarvård och parterapi. Mycket sköts på frivillig basis, exempelvis med hjälp av pensionerade terapeuter och psykologer som vill göra en insats.

– Verksamheten sker i en ganska liten källarvåning i ett hus, säger Lisa Granqvist, som är pensionär men jobbar med frivillig verksamhet i Johannes församling.

Veckopendlar till Helsingfors

Enligt en uppskattning från 2016 jobbar cirka 60 000 ester i Finland , och största delen av dem tillbringar veckosluten hemma i Estland.

– Pendlandet nämndes också på familjecentret. Det är oftast männen som jobbar i Finland. Det tär på familjerna, och leder ibland till söndring och skilsmässor, säger Gun Strandberg.

Samtidigt är kvinnorna i hög grad rädda för att bli lämnade.

– Deras ekonomiska ställning är sårbar om de blir lämnade. Vid skilsmässa flyttar ofta kvinnorna och barnen in hos kvinnans föräldrar. En del kvinnor har tre jobb för att få det att gå runt ekonomiskt, säger Strandberg.

Samtidigt som vissa slåss mot fattigdom är materialistiska värderingar en del av vardagen.

– Många sa att det är ett väldigt hårt och penningcentrerat samhälle. Det är viktigt att ha en fin bil. Och många tänker att fattiga har sig själva att skylla, säger Strandberg.

Personalen vid familjecentret kan konstatera att estniska familjer historiskt sett varit sköra. Många familjer splittrades under Sovjet-tiden, inte minst på grund av straffarbete, vilket har format mentaliteten, tror Gun Strandberg.

– Det har gjort att mannen står utanför familjen i högre grad än här. Det är ändå en relativt kort tid som gått sedan de här händelserna, säger Strandberg.

Lisa Granqvist reagerade också på att mannen verkar ha en undanskymd roll i vissa fall.

– Då en kvinna i dag väntar barn i Finland deltar också papporna i processen, men det verkar som om det i Estland är en sak för kvinnorna.

Vad behöver ni?

Familjecentret är i allra högsta grad en del av dagens moderna mission.

– Den typen av mission fungerar som bäst om den som kommer utifrån är en medarbetare, säger Strandberg.

– Man ska inte komma med sådan hjälp man tror att behövs utan fråga: Vad kan vi hjälpa er med? säger Granqvist.

Det fiffigaste sättet att stöda familjecentret är ekonomiskt.

– Exempelvis genom missionsmiddagar eller kollekter. På det viset kan de skaffa det de behöver, dessutom billigare än vi kan göra här i Finland, säger Strandberg.

Ulrika Hansson

skidolycka. Krishjälp och samling för den som behöver samtala. 17.2.2019 kl. 14:16

nytt från domkapitlet. Två präster klara för ny post och en ledig kyrkoherdestol i Sibbo, i senaste nytt från domkapitlet. 8.2.2019 kl. 15:34
Varje dag avslutas med att Leif läser en andakt för Gita.

demens. För fyra år sedan förändrades Gita och Leif Lindgrens liv när Gita fick diagnosen pannlobsdemens. 8.2.2019 kl. 13:12
Hilkka Olkinuora är präst, journalist och författare. – Godhet är ingen prestation, säger hon.

Rannsakan. Får jag göra goda saker för att själv må bättre? Och hur mycket goda handlingar måste jag utföra? Kan jag sitta på min kammare och vara god? – Godhet är en horisont vi styr mot enligt bästa förmåga, säger Hilkka Olkinuora. 7.2.2019 kl. 10:06
Markus Engström

Kristinestad. Biskop Björn Vikström har gett kaplanen Markus Engström i Kristinestad en varning för det språkbruk som han använt i en insändare i tidningen Syd-Österbotten. 4.2.2019 kl. 14:18
Itohan okundaye från Nigeria var människohandelsoffer i Italien i sex år. Tillammans med Eva Biaudet pratade hon om människohandel under Blomma-konferensen i september i Helsingfors. 

människohandel. Ett offer är inte nödvändigtvis inlåst, utan låset utgörs av psykologisk makt. 14.11.2017 kl. 00:00
Itohan Okundaye säger att hon inte kunnat berätta om beslutet än för sin son. – Han har haft så höga förväntningar.

Asyl. Itohan Okundaye är ett människohandelsoffer med en son född i Finland. Efter ytterligare ett avslag från Migri kan de hämtas när som helst av polisen. 1.2.2019 kl. 18:21

biskopsvalet 2019. En biskop mitt i hjorden, en kyrka som bär mening, att börja med bön, att gå tillsammans. De är fyra kandidater med fyra livsberättelser och fyra perspektiv på vad det innebär att vara biskop. 30.1.2019 kl. 11:00
Fr.v. församlingsrådsmedlem Gun Monto, ungdomsarbetsledare Ann-Mari Karlsson och Dan Krogars, kyrkoherde Stina Lindgård och kaplan Robert Lemberg.

agricola församling. På söndag firas Svenskfinlands nyaste församling. Skönt att äntligen komma igång och roligt med fler kollegor, tycker medarbetarna i Agricola svenska. Utmaningar finns också, i ekonomin och de större geografiska avstånden. 29.1.2019 kl. 09:05
En hjärtlig hälsning från Ungdomens Kyrkodagar 2019.

ungdomens kyrkodagar. Hållbar konsumtion, ensamhet och psykisk ohälsa, sexuella trakasserier och vem som ska jobba i kyrkan i framtiden – Ungdomens kyrkodagar vidrör många brännande teman. 25.1.2019 kl. 19:34
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00