Helena Hollmérus och Anna Brummer vill bejaka frimodig lekfullhet hos barn, föräldrar och den äldre generationen.
Helena Hollmérus och Anna Brummer vill bejaka frimodig lekfullhet hos barn, föräldrar och den äldre generationen.

Barn hjälper oss att våga vara lekfulla

Musikstund.

Café Fallera i Johannes församling vill bädda för fina möten mellan barn och äldre.

25.10.2018 kl. 00:00

Det finns barn som saknar mor- och farföräldrar och äldre som saknar en naturlig kontakt till barn. Det är i det glappet som Johannes församlings musikstund med tillhörande kaffe kommer in i bilden.

– För de äldre är det en glädje att få följa med ivriga och lekande barn, och barnen får ha vuxna omkring sig som är glada över dem och bekräftar dem, säger Anna Brummer.

Anna Brummer är frilansande sjukhusmusiker och leder Café Fallera tillsammans med Helena Hollmérus som är barnledare i Johannes församling.

– Allra roligast tycker jag det är när vi får skapa något tillsammans, när vi ser den kontakt och lekfullhet som finns mellan äldre och yngre, säger Helena Hollmérus.

Lekfullhet

Bland dem som besökt Café Fallera på måndag eftermiddagar finns föräldralediga med sina barn, mor- och farföräldrar med barnbarn eller äldre människor som inte kommer i kontakt med barn.

– Det är inte tänkt att de äldre ska sitta passivt och iaktta utan de bjuds med i leken om de vill och kan, säger Anna Brummer.

Om de inte kan finns ändå en delad erfarenhet via barnets rörelser, påpekar Brummer.

– Och det har varit roligt att ta med riktigt gamla barnsånger som är bekanta för de äldre, som vi gjorde senast med ”Här är polisen som mitt i gatan står”.

De äldre som deltagit har suttit och vickat på sina huvuden och småskrattat till sångtexter om hur man vrider på huvudet och skakar på kroppen lite grann, berättar Hollmérus.

– Det blir roligt för att barnens förväntan finns. Barnen stöder de vuxna så att de vågar vara lekfulla, säger hon.

Varje träff är också mer än en sångstund.

– Vi väver in en berättelse, tar med rollspel, använder alla sinnen och snusar på saker med slutna ögon, förklarar Brummer.

Uppslutningen har varierat från några till ett tiotal deltagare, medan församlingens traditionella rytmikgrupper är sprängfulla.

– Vi hoppas att folk hittar den här gruppen och börjar komma regelbundet, säger Helena Hollmérus.

Café Fallera

  • Måndagar kl. 14–16.
  • Ordnas i Hörnan på Högbergsgatan 10, ingång via innergården (med barnvagn) eller från Johanneskyrkans sida.
  • Det bjuds på kaffe och nygräddade bullar från kl. 14 och musikstunden inleds kl. 15.
Ulrika Hansson

utdelning. Nitton personer har beviljats bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads svenska församling. Det största bidraget gick till evangeliföreningen, som ska skaffa ett nytt digitalt piano till sin lägergård. 24.5.2019 kl. 14:09

kyrkostyrelsen. Skarp kritik riktas mot valet av hög chef till Kyrkostyrelsen. De som anser att den kvinnliga sökanden var klart mer kompetent luftar misstankar om diskriminering. Samtidigt undrar en del om det var fel åsikt i vigselfrågan som avgjorde valet."Alla i plenum gjorde sin egen bedömning", säger ärkebiskop Tapio Luoma. 24.5.2019 kl. 10:06
Marita och Rea Wilenius har sparat varje kort de fick av sin far.

De stupades dag. ”Jag kommer nog snart hem bara du lite väntar”, skrev pappa i ett kort från fronten. Marita och Rea Wilenius var en gång Församlingsbladets krigsfadderbarn. 17.5.2019 kl. 14:54

Kristinestad. Opinionsnämnden för massmedier anser att tidningen Syd-Österbotten inte gjorde fel i att publicera insändaren där en präst framförde sina åsikter om sexuella minoriteter. 16.5.2019 kl. 15:10
Benny Andersson är ny kontraktsprost i Ålands prosteri.

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på tisdag och behandlade en lång rad ärenden. Bland annat förordnades Lemland-Lumparlands församlings kyrkoherde Benny Andersson till kontraktsprost i Ålands prosteri medan Monica Cleve blir tf. kyrkoherde i Sjundeå svenska församling. 15.5.2019 kl. 15:19
Pedersöre kyrka i Jakobstad.

fusion. Domkapitlet i Borgå stift beslöt vid sitt möte på tisdagen att man för Kyrkostyrelsen förordar att Pedersöre, Esse och Purmo församlingar bildar en församling från den 1 januari 2020. Det innebär samtidigt att man rekommenderar att Jakobstads svenska församling fortsätter som en självständig församling och inte ingår i den nya församlingen. 15.5.2019 kl. 14:52
Fyra scouter från Louhen-Tytöt livade upp kyrkomötesombuden med en sånglek.

Kyrkomötet. Efter tre dagars sittande i plenumsalen fraktades alla kyrkomötesombud in till Åbo centrum för att möta unga från olika håll i Finland. Barn, unga och kyrkans framtid var teman som gick som en röd tråd genom kyrkomötesveckan. 10.5.2019 kl. 17:30
Initiativet om fadderkraven är del av en pågående och omfattande diskussion i kyrkan om dopets, fadderskapets och religionens betydelse och deras förändrade ställning.

dop. Kyrkomötet beslöt att det i framtiden ska räcka med att ett barn som döps har en fadder, istället för två som är dagens minimikrav. Målsättningen är att minska trösklarna för föräldrar som vill låta döpa sina barn. 10.5.2019 kl. 10:36
Berndt Berg fortsätter som prästassessor vid domkapitlet.

val. Berndt Berg blev idag återvald som prästassessor i domkapitlet. 9.5.2019 kl. 15:53

församlingssammanslagning. Gemensamma kyrkofullmäktige i Pedersöre kyrkliga samfällighet vill ha en gemensam svensk församling för Jakobstad, Pedersöre, Esse och Purmo. Det blev beslutet i går kväll efter en ytterst jämn omröstning där rösterna föll 19-19. Det innebär att ordförande Rainer Karvonens röst avgjorde. 9.5.2019 kl. 11:23
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00