Helena Hollmérus och Anna Brummer vill bejaka frimodig lekfullhet hos barn, föräldrar och den äldre generationen.
Helena Hollmérus och Anna Brummer vill bejaka frimodig lekfullhet hos barn, föräldrar och den äldre generationen.

Barn hjälper oss att våga vara lekfulla

Musikstund.

Café Fallera i Johannes församling vill bädda för fina möten mellan barn och äldre.

25.10.2018 kl. 00:00

Det finns barn som saknar mor- och farföräldrar och äldre som saknar en naturlig kontakt till barn. Det är i det glappet som Johannes församlings musikstund med tillhörande kaffe kommer in i bilden.

– För de äldre är det en glädje att få följa med ivriga och lekande barn, och barnen får ha vuxna omkring sig som är glada över dem och bekräftar dem, säger Anna Brummer.

Anna Brummer är frilansande sjukhusmusiker och leder Café Fallera tillsammans med Helena Hollmérus som är barnledare i Johannes församling.

– Allra roligast tycker jag det är när vi får skapa något tillsammans, när vi ser den kontakt och lekfullhet som finns mellan äldre och yngre, säger Helena Hollmérus.

Lekfullhet

Bland dem som besökt Café Fallera på måndag eftermiddagar finns föräldralediga med sina barn, mor- och farföräldrar med barnbarn eller äldre människor som inte kommer i kontakt med barn.

– Det är inte tänkt att de äldre ska sitta passivt och iaktta utan de bjuds med i leken om de vill och kan, säger Anna Brummer.

Om de inte kan finns ändå en delad erfarenhet via barnets rörelser, påpekar Brummer.

– Och det har varit roligt att ta med riktigt gamla barnsånger som är bekanta för de äldre, som vi gjorde senast med ”Här är polisen som mitt i gatan står”.

De äldre som deltagit har suttit och vickat på sina huvuden och småskrattat till sångtexter om hur man vrider på huvudet och skakar på kroppen lite grann, berättar Hollmérus.

– Det blir roligt för att barnens förväntan finns. Barnen stöder de vuxna så att de vågar vara lekfulla, säger hon.

Varje träff är också mer än en sångstund.

– Vi väver in en berättelse, tar med rollspel, använder alla sinnen och snusar på saker med slutna ögon, förklarar Brummer.

Uppslutningen har varierat från några till ett tiotal deltagare, medan församlingens traditionella rytmikgrupper är sprängfulla.

– Vi hoppas att folk hittar den här gruppen och börjar komma regelbundet, säger Helena Hollmérus.

Café Fallera

  • Måndagar kl. 14–16.
  • Ordnas i Hörnan på Högbergsgatan 10, ingång via innergården (med barnvagn) eller från Johanneskyrkans sida.
  • Det bjuds på kaffe och nygräddade bullar från kl. 14 och musikstunden inleds kl. 15.
Ulrika Hansson

nytt från domkapitlet. Kyrkoherdejobbet i Jakobstad blir ledigt när Bo-Göran Åstrand tar över biskopsposten. I Sibbo finns en ledig kaplanstjänst. Stina Lindgård, kyrkoherde i Agricola svenska, blir nytt prästombud för Borgå stift i kyrkomötet. Domkapitlet har även utsett medlemmar till organisationskommisionerna för de nya sammanslagna församlingarna i Kronoby och Pedersöre. 23.8.2019 kl. 11:45
Pernilla Sundell har aldrig känt av sin cancer eller mått dåligt av den. Hon har bara känt trötthet av behandlingen.

kampen mot cancer. För tre år sedan drabbades Pernilla Sundell av malignt melanom. Trots det upplever hon att hon nu lever mera det liv hon vill leva än vad hon gjorde tidigare. Hon vaknar vanligtvis med ett leende. 22.8.2019 kl. 17:32

ylivieska. Kyrkostyrelsen har fastställt Ylivieskas kyrkoråds beslut om att bygga ny kyrka efter omröstning. 21.8.2019 kl. 13:42

församlingsfusioner. Kyrkostyrelsen har gett grönt ljus för församlingsfusionerna i Kronoby och Pedersöre. 21.8.2019 kl. 12:27
Det finns idag över 3 000 emojier. Kyrkans kampanj vill komplettera utbudet med en symbol som förmedlar "Jag förlåter dig".

förlåtelse. Vår digitala kommunikation kryddas med bilder och symboler som förmedlar känslor och kompletterar de skrivna orden. Det finns idag över 3 000 sådana emojier. Ändå finns det i utbudet av symboler ingen som betyder ”Jag förlåter dig”. Det vill kyrkan råda bot på. 19.8.2019 kl. 11:18
Kyrkpressen och Fontana Media har haft sina utrymmen på sjunde våningen på Sandvikskajen 13 i Helsingfors.

Flytt. Kirkkopalvelut sålde huset – det innebär flytt för Kyrkpressen och Fontana Media senast i januari 2020. 13.8.2019 kl. 11:57
Karolin Wargh tycker det känns mäktigt att spela orgel.

Utmärkelse. Karolin Wargh, kantor i Solfs församling, är årets kantor. – Det känns helt otroligt och väldigt roligt. Jag hoppas att jag genom den här utmärkelsen kan föra fram hur viktigt det är med orgelpedagogik, säger hon. 8.8.2019 kl. 16:23
Trots att gruppen samlas i kyrkhemmet i Malax är det en öppen grupp där alla slags synsätt och åskådningar ryms med. Till exempel är en av medlemmarna präst medan en annan nyligen har skrivit ut sig ur kyrkan. Från vänster till höger syns Joakim Snickars, Mats Bergvik, Hillevi Lasén och Kristian Norrback.

på djupet. Var tredje vecka träffas en diskussionsgrupp som behandlar teologi, filosofi och psykolog i Malax. Gruppen kallar sig Amici in spiritu och fungerar som en motkraft till samtidens ofta ytliga och aggressiva diskussionsklimat. 29.7.2019 kl. 10:00
– Det är fortfarande min grundtanke att förvandla orden till gärningar, att det inte bara ska se bra ut på ytan.

gemenskap. Hanna Mithiku vill att kyrkan ska leva som den lär och att förkunnelsen om alla människors lika värde ska synas i församlingsarbetet. Det har fått henne att ställa upp som förtroendevald, och i dag är hon ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors. 25.7.2019 kl. 08:30
–  Skuld och skam är frågor som kommer upp hela tiden. Inför livets största vändpunkter formas frågorna i våra innersta djup, säger Barbro Eriksson.

sjukhuspräst. I det kyliga, kliniska kaos som sjukhus och sjukdom kan innebära finns det personer som bygger altaren och andas empati. 25.7.2019 kl. 08:30
Slutet nått