Jaan Siitonen jobbar som politiskt sakkunnig vid Svenska Bildningsförbundet.
Jaan Siitonen jobbar som politiskt sakkunnig vid Svenska Bildningsförbundet.

Släktens första hemmapappa

Hemma. "Det finns många män i Finland som har möjlighet att bli släktens första hemmapappor." 22.10.2018 kl. 10:34

I måndags kändes det konstigt att stanna hemma efter att min fru rusat iväg till jobbet. Medan jag höll min dotter i famnen slog tanken mig att jag verkligen kommer att tillbringa de följande sex månaderna med henne och bära huvudansvaret för hushållet. Jag blir släktens första hemmapappa.
Jag och min fru hade bestämt att båda ska vara hemma en längre tid. Jag måste erkänna att det inte var ett lätt beslut. Jag var rädd för att bli utanför. Men min arbetsgivare gav sitt fulla stöd för mina planer, och det hjälpte mycket.

Efter att det blev offentligt att jag kommer att stanna hemma började jag märka en så kallad halo-effekt runt mig. Folk tyckte att det var ett jättebra beslut och att jag gör det rätta. Att min fru var hemma ett år gjorde inte henne till en hjälte. Men när man tittar på statistiken finns det grunder för hjältetanken. År 2017 betalade FPA 101 094 dagar hemvårdsstöd i Finland. Bara 7226 dagar gick till män, vilket är ungefär 7,1 procent. För tio år sedan var motsvarande siffra 4,9 procent. Utvecklingen har varit mycket långsam.

Kanske hjältestatus är någonting som hör till förändring. Om vi till exempel tänker på släktens första studenter och magistrar – speciellt kvinnor – var de hjältar som kämpade hårt mot många fördomar och hinder. De möjliggjorde att man idag inte längre behöver vara en hjälte för att utbilda sig.
Det finns många män i Finland som har möjlighet att bli släktens första hemmapappor. Vi behöver dessa hjältar så att de män som stannar hemma med barn kanske någon dag inte anses vara hjältepappor – utan endast vanliga pappor.

Jaan Siitonen jobbar som politiskt sakkunnig vid Svenska Bildningsförbundet.

I dag tänker han på att ett sovande barn är det vackraste och lättaste som finns.

Hans tips: Ifall du har möjlighet att stanna hemma med ditt barn, gör det. Du kommer inte att ångra dig.

Hans kalenderglimt: Varje måndag kl. 10 leder han föräldrafika vid klubblokalen ”Arbetets Vänner i Sörnäs”

i Munkshöjden.

Jaan Siitonen

utdelning. Nitton personer har beviljats bidrag ur Gunvor och Bo Skogmans fond, meddelar Kristinestads svenska församling. Det största bidraget gick till evangeliföreningen, som ska skaffa ett nytt digitalt piano till sin lägergård. 24.5.2019 kl. 14:09

kyrkostyrelsen. Skarp kritik riktas mot valet av hög chef till Kyrkostyrelsen. De som anser att den kvinnliga sökanden var klart mer kompetent luftar misstankar om diskriminering. Samtidigt undrar en del om det var fel åsikt i vigselfrågan som avgjorde valet."Alla i plenum gjorde sin egen bedömning", säger ärkebiskop Tapio Luoma. 24.5.2019 kl. 10:06
Marita och Rea Wilenius har sparat varje kort de fick av sin far.

De stupades dag. ”Jag kommer nog snart hem bara du lite väntar”, skrev pappa i ett kort från fronten. Marita och Rea Wilenius var en gång Församlingsbladets krigsfadderbarn. 17.5.2019 kl. 14:54

Kristinestad. Opinionsnämnden för massmedier anser att tidningen Syd-Österbotten inte gjorde fel i att publicera insändaren där en präst framförde sina åsikter om sexuella minoriteter. 16.5.2019 kl. 15:10
Benny Andersson är ny kontraktsprost i Ålands prosteri.

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på tisdag och behandlade en lång rad ärenden. Bland annat förordnades Lemland-Lumparlands församlings kyrkoherde Benny Andersson till kontraktsprost i Ålands prosteri medan Monica Cleve blir tf. kyrkoherde i Sjundeå svenska församling. 15.5.2019 kl. 15:19
Pedersöre kyrka i Jakobstad.

fusion. Domkapitlet i Borgå stift beslöt vid sitt möte på tisdagen att man för Kyrkostyrelsen förordar att Pedersöre, Esse och Purmo församlingar bildar en församling från den 1 januari 2020. Det innebär samtidigt att man rekommenderar att Jakobstads svenska församling fortsätter som en självständig församling och inte ingår i den nya församlingen. 15.5.2019 kl. 14:52
Fyra scouter från Louhen-Tytöt livade upp kyrkomötesombuden med en sånglek.

Kyrkomötet. Efter tre dagars sittande i plenumsalen fraktades alla kyrkomötesombud in till Åbo centrum för att möta unga från olika håll i Finland. Barn, unga och kyrkans framtid var teman som gick som en röd tråd genom kyrkomötesveckan. 10.5.2019 kl. 17:30
Initiativet om fadderkraven är del av en pågående och omfattande diskussion i kyrkan om dopets, fadderskapets och religionens betydelse och deras förändrade ställning.

dop. Kyrkomötet beslöt att det i framtiden ska räcka med att ett barn som döps har en fadder, istället för två som är dagens minimikrav. Målsättningen är att minska trösklarna för föräldrar som vill låta döpa sina barn. 10.5.2019 kl. 10:36
Berndt Berg fortsätter som prästassessor vid domkapitlet.

val. Berndt Berg blev idag återvald som prästassessor i domkapitlet. 9.5.2019 kl. 15:53

församlingssammanslagning. Gemensamma kyrkofullmäktige i Pedersöre kyrkliga samfällighet vill ha en gemensam svensk församling för Jakobstad, Pedersöre, Esse och Purmo. Det blev beslutet i går kväll efter en ytterst jämn omröstning där rösterna föll 19-19. Det innebär att ordförande Rainer Karvonens röst avgjorde. 9.5.2019 kl. 11:23
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00