Jaan Siitonen jobbar som politiskt sakkunnig vid Svenska Bildningsförbundet.
Jaan Siitonen jobbar som politiskt sakkunnig vid Svenska Bildningsförbundet.

Släktens första hemmapappa

Hemma. "Det finns många män i Finland som har möjlighet att bli släktens första hemmapappor." 22.10.2018 kl. 10:34

I måndags kändes det konstigt att stanna hemma efter att min fru rusat iväg till jobbet. Medan jag höll min dotter i famnen slog tanken mig att jag verkligen kommer att tillbringa de följande sex månaderna med henne och bära huvudansvaret för hushållet. Jag blir släktens första hemmapappa.
Jag och min fru hade bestämt att båda ska vara hemma en längre tid. Jag måste erkänna att det inte var ett lätt beslut. Jag var rädd för att bli utanför. Men min arbetsgivare gav sitt fulla stöd för mina planer, och det hjälpte mycket.

Efter att det blev offentligt att jag kommer att stanna hemma började jag märka en så kallad halo-effekt runt mig. Folk tyckte att det var ett jättebra beslut och att jag gör det rätta. Att min fru var hemma ett år gjorde inte henne till en hjälte. Men när man tittar på statistiken finns det grunder för hjältetanken. År 2017 betalade FPA 101 094 dagar hemvårdsstöd i Finland. Bara 7226 dagar gick till män, vilket är ungefär 7,1 procent. För tio år sedan var motsvarande siffra 4,9 procent. Utvecklingen har varit mycket långsam.

Kanske hjältestatus är någonting som hör till förändring. Om vi till exempel tänker på släktens första studenter och magistrar – speciellt kvinnor – var de hjältar som kämpade hårt mot många fördomar och hinder. De möjliggjorde att man idag inte längre behöver vara en hjälte för att utbilda sig.
Det finns många män i Finland som har möjlighet att bli släktens första hemmapappor. Vi behöver dessa hjältar så att de män som stannar hemma med barn kanske någon dag inte anses vara hjältepappor – utan endast vanliga pappor.

Jaan Siitonen jobbar som politiskt sakkunnig vid Svenska Bildningsförbundet.

I dag tänker han på att ett sovande barn är det vackraste och lättaste som finns.

Hans tips: Ifall du har möjlighet att stanna hemma med ditt barn, gör det. Du kommer inte att ångra dig.

Hans kalenderglimt: Varje måndag kl. 10 leder han föräldrafika vid klubblokalen ”Arbetets Vänner i Sörnäs”

i Munkshöjden.

Jaan Siitonen

nytt från domkapitlet. Kyrkoherdejobbet i Jakobstad blir ledigt när Bo-Göran Åstrand tar över biskopsposten. I Sibbo finns en ledig kaplanstjänst. Stina Lindgård, kyrkoherde i Agricola svenska, blir nytt prästombud för Borgå stift i kyrkomötet. Domkapitlet har även utsett medlemmar till organisationskommisionerna för de nya sammanslagna församlingarna i Kronoby och Pedersöre. 23.8.2019 kl. 11:45
Pernilla Sundell har aldrig känt av sin cancer eller mått dåligt av den. Hon har bara känt trötthet av behandlingen.

kampen mot cancer. För tre år sedan drabbades Pernilla Sundell av malignt melanom. Trots det upplever hon att hon nu lever mera det liv hon vill leva än vad hon gjorde tidigare. Hon vaknar vanligtvis med ett leende. 22.8.2019 kl. 17:32

ylivieska. Kyrkostyrelsen har fastställt Ylivieskas kyrkoråds beslut om att bygga ny kyrka efter omröstning. 21.8.2019 kl. 13:42

församlingsfusioner. Kyrkostyrelsen har gett grönt ljus för församlingsfusionerna i Kronoby och Pedersöre. 21.8.2019 kl. 12:27
Det finns idag över 3 000 emojier. Kyrkans kampanj vill komplettera utbudet med en symbol som förmedlar "Jag förlåter dig".

förlåtelse. Vår digitala kommunikation kryddas med bilder och symboler som förmedlar känslor och kompletterar de skrivna orden. Det finns idag över 3 000 sådana emojier. Ändå finns det i utbudet av symboler ingen som betyder ”Jag förlåter dig”. Det vill kyrkan råda bot på. 19.8.2019 kl. 11:18
Kyrkpressen och Fontana Media har haft sina utrymmen på sjunde våningen på Sandvikskajen 13 i Helsingfors.

Flytt. Kirkkopalvelut sålde huset – det innebär flytt för Kyrkpressen och Fontana Media senast i januari 2020. 13.8.2019 kl. 11:57
Karolin Wargh tycker det känns mäktigt att spela orgel.

Utmärkelse. Karolin Wargh, kantor i Solfs församling, är årets kantor. – Det känns helt otroligt och väldigt roligt. Jag hoppas att jag genom den här utmärkelsen kan föra fram hur viktigt det är med orgelpedagogik, säger hon. 8.8.2019 kl. 16:23
Trots att gruppen samlas i kyrkhemmet i Malax är det en öppen grupp där alla slags synsätt och åskådningar ryms med. Till exempel är en av medlemmarna präst medan en annan nyligen har skrivit ut sig ur kyrkan. Från vänster till höger syns Joakim Snickars, Mats Bergvik, Hillevi Lasén och Kristian Norrback.

på djupet. Var tredje vecka träffas en diskussionsgrupp som behandlar teologi, filosofi och psykolog i Malax. Gruppen kallar sig Amici in spiritu och fungerar som en motkraft till samtidens ofta ytliga och aggressiva diskussionsklimat. 29.7.2019 kl. 10:00
– Det är fortfarande min grundtanke att förvandla orden till gärningar, att det inte bara ska se bra ut på ytan.

gemenskap. Hanna Mithiku vill att kyrkan ska leva som den lär och att förkunnelsen om alla människors lika värde ska synas i församlingsarbetet. Det har fått henne att ställa upp som förtroendevald, och i dag är hon ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors. 25.7.2019 kl. 08:30
–  Skuld och skam är frågor som kommer upp hela tiden. Inför livets största vändpunkter formas frågorna i våra innersta djup, säger Barbro Eriksson.

sjukhuspräst. I det kyliga, kliniska kaos som sjukhus och sjukdom kan innebära finns det personer som bygger altaren och andas empati. 25.7.2019 kl. 08:30
Slutet nått