May Wikström och Fontana Medias styrelseordförande Hans Boije på KP-rådslag i Borgå.
May Wikström och Fontana Medias styrelseordförande Hans Boije på KP-rådslag i Borgå.

Chockhöjd postavgift ger färre nummer av KP i sommar

Kyrkpressen.

En chockhöjning av postens distributionsavgifter tvingar Kyrkpressen till inbesparingar. Under sommarmånaderna utkommer tidningen varannan vecka.

26.4.2018 kl. 20:52

Strax efter årsskiftet, långt efter att prenumerationspriserna för Kyrkpressen redan meddelats prenumeranterna, höjde posten distributionsavgifterna för Kyrkpressen för 2018.

– Förutom att posten höjde avgifterna sänktes och slopades också tidigare rabatter. Sammantaget höjer det Kyrkpressens distributionskostnader med över 21 procent. Den var en oväntad chockhöjning, säger chefredaktör May Wikström.

– Vi vet att församlingarna redan har det kärvt. Därför har vi valt att göra inbesparingar genom att ge ut åtta färre tidningar i sommar och att minska sidantalet under våren.

Enligt Wikström ligger problemen inte i Kyrkpressens organisation. Den är redan slimmad.

– Trots att Fontana Media som ger ut Kyrkpressen är ett aktiebolag, är det i prakiken ett non-profit bolag. Marginalerna är små, eftersom målet inte är att göra stora vinster utan att hålla kostnaderna för församlingarna så låga som möjligt.

Prishöjningen bottnar i den nya postlagens andra skede som ska öppna för konkurrens och postens ständigt minskande volymer.

– Omgivningen har förändrats och vi kan inte göra något åt postens strukturomvandling. Vi vet ännu inte var avgifterna slutligen landar.

I dag går hälften av Kyrkpressens utgifter till posten.

– Det är ohållbart. Vi måste söka nya koncept tillsammans med församlingarna för att bygga en modell som håller för framtiden. Det viktiga är att betjäna församlingarna med ett innehåll som gör att de når sina medlemmar.

Postens avgifter kan innebära att Kyrkpressen i framtiden utkommer färre gånger.

– Det kan uppvägas genom ökat innehåll på webben och genom att tidningen kommer närmare läsarna genom utbytbara lokala insidor. Det konceptet har Helsingforsförsamlingarna använt redan i ett år.

För att möta den nya utmaningarna träffar nu Kyrkpressen och styrelsen för Fontana Media församlingarna runt om i stiftet för informationsutbyte och rådslag.

– Församlingarna anser att Kyrkpressen är viktig som papperstidning. Inget når hemmen bättre än en adresserad tidning med mottagarens namn på. Nu gäller det att hitta lösningar som funkar lika bra för dem även om den kommer mera sällan.

Dialogen med församlingarna fortsätter ännu.

Johan Sandberg
Klaus Härö säger att han i verkligheten var mer stridslysten än filmens Stefan.

film. Klaus Härös nya film är en berättelse om tiden strax efter hans mammas död. Livet efter döden är en film där han vill se på huvudpersonerna med värme. 28.2.2020 kl. 10:24
Helen och David Weston

kärlek. Hon var en ung nunnenovis. Han var en abbot, ledare för munkarna i ett kloster. De möttes inom ramen för ett osannolikt projekt och påbörjade en 
lika osannolik resa. De förälskade sig i varandra, lämnade sina kloster och gifte sig fyra år senare. 27.2.2020 kl. 12:27
Gå till en gudstjänst eller andlig samling som du vanligtvis aldrig skulle besöka. Fråga dig: Vad får jag här? Tillåt dig själv att inte värdera eller ifrågasätta.

fasta. Vill ha ha mindre fokus på dina och andras brister? Redaktionen presenterar här tips som du kan låta dig inspireras av. 25.2.2020 kl. 09:40
I mars ordnas klädbytardagar både i Helsingfors och Ekenäs.

ekofasta. Våra kläder belastar miljön – ju fler plagg vi konsumerar, desto större belastning. En klädbytardag är ett hållbart sätt att förnya garderoben. 26.2.2020 kl. 00:01
Ulrika Mylius intervjuar Ditte Sandholm på scenen medan Christel Runne och Cecilia Stude förbereder sina frågor.

Tankar. Vad är en thinkshow? Jo, ett talkshow-inspirerat format som ska väcka tankar. Möt en grupp ungdomar som lyfte upp psykisk ohälsa i form av en thinkshow. 26.2.2020 kl. 00:01

KÖR. I Terjärv finns en gammal, stark körtradition. Kyrkokören är en av de körer där traditionen lever. Kören är sannolikt en av de största i stiftet i förhållande till befolkningsunderlaget, cirka 1 800 församlingsmedlemmar i Terjärv. 28.2.2020 kl. 14:15

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Slutet nått