Stiftet fick ny sekreterare för diakoni, assessorsval hålls i augusti

Borgå stift.

Domkapitlet i Borgå stift valde ny sekreterare för församlingsdiakoni. I augusti väljs prästassessorer till domkapitlet.

20.6.2016 kl. 16:17

Tjänsten som stiftssekreterare för församlingsdiakoni vid domkapitlet i Borgå stift gick till Cecilia Forsén, diakonissa i Matteus församling. Hon tillträder tjänsten den 1.10.

I augusti förrättas val av en ny prästassessor till domkapitlet. Prästassessorer är för närvarande Nalle Öhman och Johan Westerlund. Vid valet av prästassessor i augusti väljs en ny assessor i stället för Nalle Öhman som på egen begäran beviljats befrielse från uppdraget från och med den 1.9. Han har också befriats från uppdraget som kontraktsprost i Åbolands prosteri, från den 1.9. Kyrkoherden i Kimitoöns församling Katarina Dahlqvist tar över uppdraget som kontraktsprost för ett år framåt.

Öhman har även beviljats ett års tjänstledighet från kyrkoherdetjänsten och kommer under den tiden att sköta en församlingspastorstjänst i Åbo svenska församling på femtio procent. Kyrkoherdetjänsten tas under tiden över av Mia Bäck, tf kaplan i församlingen.

I Ingå församling har tjänsteförordnande utfärdats åt tf kyrkoherden i samma församling Tom Sjöblom. Detsamma gäller Sjundeå svenska församling och tf kyrkoherden Tom Bergman. Församlingspastorn i Korsholms svenska församling Emilia Kuni har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst i Kvevlax församling från 1.8.2016 tillsvidare.

Kyrkoherdetjänsterna i Vörå församling och Ålands södra skärgårdsförsamling har vardera en sökande som förklarats behörig: koordinatorn för kyrkans turismarbete vid Kyrkostyrelsen, pastor Bror Träskbacka, respektive tf kyrkoherden i Ålands södra Peter Karlsson. Vid besättandet av en kaplanstjänst i Vasa svenska församling har två sökanden, tf kaplanen i samma församling Christina Östman Rolandsson och pastor Peter Blumenthal förklarats behöriga.

Emelie Melin
Stiftsfullmäktige består av sju präster och fjorton lekmän.

val. Både på listan "Tillsammans" och "En kyrka för alla" vill kandidaterna till stiftsfullmäktige arbeta för att alla par ska ha möjlighet till kyrklig vigsel. 18.11.2019 kl. 10:49
Listan "För Kristi kyrka" ställer upp kandidater både i kyrkomötesvalet och stiftsfullmäktigevalet.

val. Listan ”För Kristi kyrka” har nu en programförklaring – och 18 kandidater för stiftsfullmäktige. 14.11.2019 kl. 13:40

film. Filmaffischen visar en pojke i dunklet framför en kyrkas fönster där ljuset skiner genom de praktfulla glasmålningarna. Så är också I Guds namn en film om den lilla människan som farit illa i den ståtliga institutionen – och som trettio år senare kämpar för upprättelse och för att rättvisa ska skipas. 14.11.2019 kl. 11:02
Albert Häggblom, Harry Sanfrid Backström, Ingemar Klemets och Max-Olav Lassila ställer upp i valet av prästombud i kyrkomötet.

val. Listan ”På biblisk grund” och listan ”Jesus i centrum” är nu klara inför valet av kyrkomötesombud och valet av ombud för stiftsfullmäktige. 13.11.2019 kl. 15:06

Program. På grund av poststrejken utkommer Kyrkpressen inte den här veckan. För att du inte ska missa något som händer hittar du här församlingarnas program fram till första advent! 13.11.2019 kl. 10:29
Peter Strang tycker att man ska fråga sig själv vad man vill hinna med under sitt liv.

prioritera. – Döden är som solen – man kan bara titta på den en kort stund. Den ger perspektiv på livet, men sedan måste man vända blicken mot livet igen. 11.11.2019 kl. 15:04
Mari Johnson jobbar som diakoniarbetare i Matteus församling. Hennes favoritplats i stan är biosalongerna eller bokhandlarna runt om i Helsingfors.

ny i stan. "Ensamhet är ett stort problem för många men det finns skillnad på ensamhet och att vara ensam." 11.11.2019 kl. 13:50
Sakta täcks golvet med sovsäckar och mjukisdjur.

övernattning. Det fnissas och prasslar bakom altaret. En enorm luftmadrasspump surrar intill körläktaren och framför orgeln spelas det ett parti kort. Klockan närmar sig tio på lördag kväll men Matteuskyrkan i Östra centrum är bokstavligen full av liv när 25 barn sover över i kyrkan. 11.11.2019 kl. 13:34
Cittran är ett av de instrument Jan-Erk Nyholm spelar.

konsert. Musiken och teologin har varit sammanflätade under Jan-Erik Nyholms liv. Innan han gick i pension som kantor i Pedersöre församling 2013 hade han också varit pastor i Filadelfia i Korsnäs. 11.11.2019 kl. 09:15

Kyrka. Under fredagen meddelades att biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen fattat beslut om att en skola i Kouvola inte får ordna sin julfest i kyrkan. Nu reagerar flera politiker på beslutet. 9.11.2019 kl. 19:31
Slutet nått