Stiftet fick ny sekreterare för diakoni, assessorsval hålls i augusti

Borgå stift.

Domkapitlet i Borgå stift valde ny sekreterare för församlingsdiakoni. I augusti väljs prästassessorer till domkapitlet.

20.6.2016 kl. 16:17

Tjänsten som stiftssekreterare för församlingsdiakoni vid domkapitlet i Borgå stift gick till Cecilia Forsén, diakonissa i Matteus församling. Hon tillträder tjänsten den 1.10.

I augusti förrättas val av en ny prästassessor till domkapitlet. Prästassessorer är för närvarande Nalle Öhman och Johan Westerlund. Vid valet av prästassessor i augusti väljs en ny assessor i stället för Nalle Öhman som på egen begäran beviljats befrielse från uppdraget från och med den 1.9. Han har också befriats från uppdraget som kontraktsprost i Åbolands prosteri, från den 1.9. Kyrkoherden i Kimitoöns församling Katarina Dahlqvist tar över uppdraget som kontraktsprost för ett år framåt.

Öhman har även beviljats ett års tjänstledighet från kyrkoherdetjänsten och kommer under den tiden att sköta en församlingspastorstjänst i Åbo svenska församling på femtio procent. Kyrkoherdetjänsten tas under tiden över av Mia Bäck, tf kaplan i församlingen.

I Ingå församling har tjänsteförordnande utfärdats åt tf kyrkoherden i samma församling Tom Sjöblom. Detsamma gäller Sjundeå svenska församling och tf kyrkoherden Tom Bergman. Församlingspastorn i Korsholms svenska församling Emilia Kuni har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst i Kvevlax församling från 1.8.2016 tillsvidare.

Kyrkoherdetjänsterna i Vörå församling och Ålands södra skärgårdsförsamling har vardera en sökande som förklarats behörig: koordinatorn för kyrkans turismarbete vid Kyrkostyrelsen, pastor Bror Träskbacka, respektive tf kyrkoherden i Ålands södra Peter Karlsson. Vid besättandet av en kaplanstjänst i Vasa svenska församling har två sökanden, tf kaplanen i samma församling Christina Östman Rolandsson och pastor Peter Blumenthal förklarats behöriga.

Emelie Melin
God gemenskap är en av de saker som ger konfirmandarbetet högt betyg.

konfirmandarbete. Årets konfirmandarbete får 9- i betyg. Trygghet, trivsel och god gemenskap är det konfirmander och hjälpledare är mest nöjda med. 11.9.2019 kl. 12:03
Furahakören samlas med jämna mellanrum till övningsveckoslut – den här gången i Lappvik.

Jubileum. I Furahakören bygger man relationer till varandra och till Gud. 6.9.2019 kl. 12:14
Den dagen då intervjun gjordes cyklade Magnus Riska från hemmet i Helsingfors till jobbet i Borgå.

triathlon. Magnus Riska drömmer om att en dag få delta i det ultimata triathlonloppet, Ironman på Hawaii. – Varför gör jag det här? Den frågan kommer vid åttonde, nionde timmen. 5.9.2019 kl. 18:00
Teologiskt står Björn Vikström och Bo-Göran Åstrand varandra nära, säger de präster KP talat med.

biskop. Kyrkfolket hyllar Björn Vikström, men är också nyfikna på vilken väg den nya biskopen Bo-Göran Åstrand kommer att staka ut. – Han måste bevisa var han står. 5.9.2019 kl. 13:27
Med tanke på att så många studenter saknar en gedigen församlingsbakgrund tycker Hagman att kyrkan borde ta ett större ansvar för prästernas utbildning

präst. Det är inte så lätt att peka ut vad som är avgörande för att en person väljer prästyrket, säger Patrik Hagman, lärare i praktisk teologi vid Åbo Akademi. 4.9.2019 kl. 19:27
- Men jag kan skriva ganska bra.  Det tar lång tid, eller längre än förr, säger Christa Mickelsson.

Kyrkpressen. För nästan exakt två år sedan fick Kyrkpressens redaktör Christa Mickelsson en hjärnblödning och förlorade sitt språk. Idag är hon tillbaka på redaktionen igen. 4.9.2019 kl. 09:45
Stig-Erik Enkvist

LFF. Stig-Erik Enkvist, verksamhetsledare för Laestadianernas fridsföreningars förbund LFF, avgår från sin tjänst. Han kommer att fortsätter som predikant inom rörelsen. 2.9.2019 kl. 11:02

Stavnedläggning. Biskop Björn Vikström lade ner sin biskopsstav i en välfylld domkyrka idag. 25.8.2019 kl. 15:02

Stavnedläggning. Biskop Björn Vikström avtackades med porträtt och bok i domkapitlet i Borgå idag. – Jag känner befrielse, men också vemod, säger han. 25.8.2019 kl. 11:26
Kari Mäkinen, Emma Audas, Göran Stenlund och Jan-Erik Andelin analyserar biskop Björn Vikströms arv.

biskop. På söndag lägger Björn Vikström ner sin biskopsstav. Vi frågade fyra personer hurudan biskop han varit. 23.8.2019 kl. 11:50
Slutet nått