Stiftet fick ny sekreterare för diakoni, assessorsval hålls i augusti

Borgå stift.

Domkapitlet i Borgå stift valde ny sekreterare för församlingsdiakoni. I augusti väljs prästassessorer till domkapitlet.

20.6.2016 kl. 16:17

Tjänsten som stiftssekreterare för församlingsdiakoni vid domkapitlet i Borgå stift gick till Cecilia Forsén, diakonissa i Matteus församling. Hon tillträder tjänsten den 1.10.

I augusti förrättas val av en ny prästassessor till domkapitlet. Prästassessorer är för närvarande Nalle Öhman och Johan Westerlund. Vid valet av prästassessor i augusti väljs en ny assessor i stället för Nalle Öhman som på egen begäran beviljats befrielse från uppdraget från och med den 1.9. Han har också befriats från uppdraget som kontraktsprost i Åbolands prosteri, från den 1.9. Kyrkoherden i Kimitoöns församling Katarina Dahlqvist tar över uppdraget som kontraktsprost för ett år framåt.

Öhman har även beviljats ett års tjänstledighet från kyrkoherdetjänsten och kommer under den tiden att sköta en församlingspastorstjänst i Åbo svenska församling på femtio procent. Kyrkoherdetjänsten tas under tiden över av Mia Bäck, tf kaplan i församlingen.

I Ingå församling har tjänsteförordnande utfärdats åt tf kyrkoherden i samma församling Tom Sjöblom. Detsamma gäller Sjundeå svenska församling och tf kyrkoherden Tom Bergman. Församlingspastorn i Korsholms svenska församling Emilia Kuni har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst i Kvevlax församling från 1.8.2016 tillsvidare.

Kyrkoherdetjänsterna i Vörå församling och Ålands södra skärgårdsförsamling har vardera en sökande som förklarats behörig: koordinatorn för kyrkans turismarbete vid Kyrkostyrelsen, pastor Bror Träskbacka, respektive tf kyrkoherden i Ålands södra Peter Karlsson. Vid besättandet av en kaplanstjänst i Vasa svenska församling har två sökanden, tf kaplanen i samma församling Christina Östman Rolandsson och pastor Peter Blumenthal förklarats behöriga.

Emelie Melin

pride. Elva ledare för kyrkliga organisationer och väckelserörelser stöder en insändare som publicerades i tidningen Itä-Savo där fyra kyrkoherdar ifrågasätter kyrkans engagemang i Pride. 25.6.2019 kl. 17:33

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Ilar Gunilla Persson

utställning. Sedan 2014 har den svenska konstnären och fotografen Ilar Gunilla Persson samlat på berättelser av HBTIQ -personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som har en bakgrund i ett religiöst sammanhang eller i en annan stark ideologi. Berättelserna har hon sedan fotograferat. 12.6.2019 kl. 11:02
Anne Immonen är en av dem som lyssnar till besökarna i Kampens kapell.

kampens kapell. Kampens kapell är ett stilla rum mitt i myllret och trafikbruset i centrum av Helsingfors. Många kommer för att söka stillhet – men i kapellet finns också lyssnande öron för den som behöver prata eller söker hjälp. 13.6.2019 kl. 00:01
Camilla Ekholm blir Sibbo svenska församlings nästa kyrkoherde.

kyrkoherdeval. Camilla Ekholm valdes på söndagen till ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Hon fick 96,3 procent av rösterna. 3.6.2019 kl. 08:58
Anna Övergaard är en samhällsengagerad teologistuderande. Hon trivs i kyrkorummet där historia, kulturarv och traditioner förenas.

profilen. Kan man vara både präst och politiskt aktiv? Ja, svarar Anna Övergaard i Nykarleby. Hon anser att kyrkan primärt har ett samhälleligt uppdrag. 31.5.2019 kl. 09:58
Valarbetet lärde Johan Kvarnström att möta människor.

politiker. Småbarnspappan Johan Kvarnströms nya jobb är att vara riksdagsledamot. Han var en liten planta som stod intill ett stort träd, och nu måste han klara sig ensam. 29.5.2019 kl. 10:24
Slutet nått

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00