Andligt liv på webben har bland annat inneburit kurser för kyrkligt anställda. Nu ligger ansvaret för andligt webbarbete på de anställdas axlar.
Andligt liv på webben har bland annat inneburit kurser för kyrkligt anställda. Nu ligger ansvaret för andligt webbarbete på de anställdas axlar.

Webbarbete på svenska halveras

andligt liv på webben. Den enda svenskspråkiga inom kyrkans webbprojekt blir en halvtidsresurs 2013 och försvinner helt året därpå.

18.4.2012 kl. 10:00
Vid årsskiftet avslutas formellt Kyrkostyrelsens webbprojekt Andligt liv på webben. Projektgruppen har nu fått förlängning under en övergångsperiod på ett eller två år.
Däremot får den enda svenskspråkiga projektsanställda bara jobba kvar på halvtid inom Kyrkans central för det svenska arbetet (KSCA) under 2013.
– Det handlar inte om att behandla språkgrupperna ojämlikt utan om att Kyrkostyrelsen inte kan skapa nya vakanser när församlingarna sparar, säger kanslichef Jukka Keskitalo.

”Halvtid räcker inte”
Enligt Hannu Majamäki, projektchef för Andlig liv på webben, är en halvtidsresurs inte tillräcklig för ett gott webbarbete.
– Det handlar om att jobba med människor och bygga nätverk. Sådant tar tid.
Enligt Majamäki har den svenskspråkiga projektanställda delat sin tid mellan att sköta nätdiskussionen och att bygga upp det svenskspråkiga arbetet på webben. Hon har också utbildat svenskspråkiga församlingsanställda för webben.
– Jag tror att man borde diskutera seriöst vad man vill av webben på svenska, säger Majamäki. När jag började i det här jobbet för fyra-fem år sedan sade dåvarande Borgåbiskopen Gustav Björkstrand att vi inte bara vill ha det som man lätt kan göra på svenska utan vi vill ha allt möjligt på svenska. Det har varit min ledstjärna i arbetet.
Den nivån på arbetet anser han att man inte kan behålla med vänster hand eller genom att översätta finskt material.
– Men man måste nog veta vad som sker på den finska sidan, vilken teknik som finns tillgänglig. Men man ska inte ta modellen för innehållet därifrån.

Intern prioritering
Fyra av de nio personer som varit projektanställda för Andligt liv på webben får anställning vid Kyrkostyrelsen efter en övergångsperiod och får delvis fortsätta att arbeta med webben.
– När projektet är slut måste utgångspunkten vara att hålla i gång det goda arbete som  projektet startat, säger Keskitalo, inte att skapa arbetsplatser åt de projektanställda. Och nu har jag inget negativt att säga om dem som jobbat i detta projekt.
KCSA:s direktor Bror Träskbacka är också införstådd med att centralförvaltningen inte kan växa när församlingarna sparar.
– Därför är vi glada för att vi i dessa tider trots allt får en halvtidsresurs, säger han.
Efter övergångsperioden ska ansvaret för det andliga livet på webben skötas som en del av det normala arbetet vid Kyrkostyrelsen och i församlingarna.
– Under projektets gång har ju församlingsställda utbildats till att klara av att göra det, säger Träskbacka.

Finns det fortfarande behov att utbilda anställda i församingarna?
– Det beror på vem  man frågar, säger Träskbacka. Många har redan utbildats men det finns säkert behov av utbildning också i framtiden.
Keskitalo understryker att varken verksamhetsavdelningen eller informationscentralen har fått några nya vakanser. Bland annat med hjälp av kommande pensioneringar skapas vakanser för webbarbete.
– Inget hindrar att KCSA inom ramen för sin budget skapar utrymme för en vakans, säger Keskitalo. Det handlar om hur man prioriterar.
Johan Sandberg
(Foto: Daniel Jakobsson)Päivi Räsänens står åtalad för hets mot folkgrupp.

RÄTTEGÅNG. Rättegången mot riksdagsledamot Päivi Räsänen inleddes idag i tingsrätten i Helsingfors. Hon står åtalad för hets mot folkgrupp på grund av offentliga inlägg om homosexualitet. – Jag skulle inte bli förvånad om hon blev dömd, säger professor emeritus Dan Frände. 24.1.2022 kl. 15:41
Niklas Wallis (t.v.) installerades på söndagen som kyrkoherde i Kronoby församling av kontraktsprost Mia Anderssén-Löf (t.h.).

kyrkoherdeinstallation. På söndagen installerades Niklas Wallis som kyrkoherde i Kronoby församling. Wallis valdes redan hösten 2020 och tillträdde tjänsten för ett år sedan men på grund av pandemin har installationen fått vänta. Och när den nu blev av fick det ske utan biskop Bo-Göran Åstrands närvaro då han satt i karantän. 23.1.2022 kl. 13:32
Att vara ute i naturen har varit helande för Janne Kütimaa.

utmattning. – Jag var som en julgran. Alla hängde mer och mer på mig, också jag själv. Och jag såg ju så fin ut, och hade inga ben att promenera därifrån med, säger Janne Kütimaa om att bli svårt utbränd. 21.1.2022 kl. 11:56
Boris Salo har tillsammans med Larsmo När-TV spelat in åtta avsnitt om Markusevangeliet avsedda för samtal inom smågrupper.

Larsmo. Då pandemin sköt upp en inplanerad kurs valde Boris Salo att spela in kursen i stället. Nu får flera församlingar glädje av den. 20.1.2022 kl. 14:00
Kommunistregimen i Sovjet klassade Bibeln som en sagobok. Varför var de så rädda för den, undrar Håkan Nitivuori.

Bibel. Som ung smugglade Håkan Nitovuori biblar till Sovjet. I en specialsydd underskjorta bar han iland biblarna i Tallinn. 20.1.2022 kl. 09:43
Jan-Erik Andelin har bland annat jobbat som Nordenkorrespondent för Hufvudstadsbladet.

journalist. Jan-Erik Andelin börjar jobba för Kyrkpressen i februari. De senaste tolv åren har han varit journalist vid HBL. 19.1.2022 kl. 17:25

europa. Via sitt arbete som Svenska Yles medarbetare i Baltikum har Gustaf Antell genom åren fått en god insikt i det politiska läget i Östeuropa. – Jag har ingen större passion för att berätta historier men älskar samtidigt att ge en röst åt dem som inte hörs. 20.1.2022 kl. 06:00
Terese Norrvik, Jona Granlund, Ingrid Björkskog, Eva-Maria Ilmoni och Nenne Lappalainen börjar som medarbetare i Borgå stift.

BORGÅ STIFT. Borgå stift har fyra nya präster och en ny diakon. Vi ställde några frågor till dem. 19.1.2022 kl. 13:02

BORGÅ STIFT. På trettondagen vigdes fyra nya präster och en ny diakon i Borgå domkyrka. 11.1.2022 kl. 09:04

ungdomens kyrkodagar. Ungdomens Kyrkodagar (UK) som skulle ordnas i januari 2022 kommer på grund av rådande coronarestriktioner att flyttas fram och hålls istället 21-24 april på Lärkkulla i Raseborg. 10.1.2022 kl. 13:33
Patrica Strömbäck är tf kyrkoherde i Solf från årskiftet.

Profil. Patrica Strömbäck är ny tf kyrkoherde i Solf. – Solfborna tycker om och värnar om sin församling, tror jag. 5.1.2022 kl. 14:13
När grannens vedlider
gapar tomt rycker församlingen och Leif Galls ut med ved.

diakoni. Runebergs dikt om bonden Paavo och president Kyösti Kallios bön under vinterkriget formulerar den teologi som Leif Galls förespråkar. 4.1.2022 kl. 11:14
Efter att ha varit det yngre barnet blev Lotta Keskinen plötsligt ett endabarn.

FÖRLUST. Mitt under coronapandemin dog Lotta Keskinens syster. – När inser man att någon inte kommer tillbaka? Har jag insett det än? 2.1.2022 kl. 09:14
Hanna och hennes kollegor, en pingstpastor, en imam, en serbisk ortodox präst och en diakon, är de enda som får röra sig fritt på fängelset. Men det är många säkerhetsåtgärder att hålla i åtanke.

FÄNGELSEPRÄST. Hanna Backman har gjort resan från en frikyrka i Österbotten via journalistik i Helsingfors och kriminologstudier i England till jobbet som fängelsepräst i Stockholm. Hon har hittat sitt kall. – Det var som att något ploppade ner från huvudet till hjärtat – det här vill jag göra. 31.12.2021 kl. 15:40
Jan-Erik Andelin börjar jobba på Kyrkpressen i februari.

NYANSTÄLLNING. Från den 1 februari 2022 förstärker Kyrkpressen den redaktionella bemanningen då Jan-Erik Andelin ansluter till tidningen. Jan-Erik Andelin kommer närmast från KSF Media där han jobbat sedan 2004, bland annat som chefredaktör på Borgåbladet, på Hufvudstadsbladets ledaravdelning samt som tidningens korrespondent i Stockholm. 28.12.2021 kl. 19:34

Päivi Räsänens står åtalad för hets mot folkgrupp.

RÄTTEGÅNG. Rättegången mot riksdagsledamot Päivi Räsänen inleddes idag i tingsrätten i Helsingfors. Hon står åtalad för hets mot folkgrupp på grund av offentliga inlägg om homosexualitet. – Jag skulle inte bli förvånad om hon blev dömd, säger professor emeritus Dan Frände. 24.1.2022 kl. 15:41
Niklas Wallis (t.v.) installerades på söndagen som kyrkoherde i Kronoby församling av kontraktsprost Mia Anderssén-Löf (t.h.).

kyrkoherdeinstallation. På söndagen installerades Niklas Wallis som kyrkoherde i Kronoby församling. Wallis valdes redan hösten 2020 och tillträdde tjänsten för ett år sedan men på grund av pandemin har installationen fått vänta. Och när den nu blev av fick det ske utan biskop Bo-Göran Åstrands närvaro då han satt i karantän. 23.1.2022 kl. 13:32
Att vara ute i naturen har varit helande för Janne Kütimaa.

utmattning. – Jag var som en julgran. Alla hängde mer och mer på mig, också jag själv. Och jag såg ju så fin ut, och hade inga ben att promenera därifrån med, säger Janne Kütimaa om att bli svårt utbränd. 21.1.2022 kl. 11:56
Boris Salo har tillsammans med Larsmo När-TV spelat in åtta avsnitt om Markusevangeliet avsedda för samtal inom smågrupper.

Larsmo. Då pandemin sköt upp en inplanerad kurs valde Boris Salo att spela in kursen i stället. Nu får flera församlingar glädje av den. 20.1.2022 kl. 14:00
Kommunistregimen i Sovjet klassade Bibeln som en sagobok. Varför var de så rädda för den, undrar Håkan Nitivuori.

Bibel. Som ung smugglade Håkan Nitovuori biblar till Sovjet. I en specialsydd underskjorta bar han iland biblarna i Tallinn. 20.1.2022 kl. 09:43