Andligt liv på webben har bland annat inneburit kurser för kyrkligt anställda. Nu ligger ansvaret för andligt webbarbete på de anställdas axlar.
Andligt liv på webben har bland annat inneburit kurser för kyrkligt anställda. Nu ligger ansvaret för andligt webbarbete på de anställdas axlar.

Webbarbete på svenska halveras

andligt liv på webben. Den enda svenskspråkiga inom kyrkans webbprojekt blir en halvtidsresurs 2013 och försvinner helt året därpå.

18.4.2012 kl. 10:00
Vid årsskiftet avslutas formellt Kyrkostyrelsens webbprojekt Andligt liv på webben. Projektgruppen har nu fått förlängning under en övergångsperiod på ett eller två år.
Däremot får den enda svenskspråkiga projektsanställda bara jobba kvar på halvtid inom Kyrkans central för det svenska arbetet (KSCA) under 2013.
– Det handlar inte om att behandla språkgrupperna ojämlikt utan om att Kyrkostyrelsen inte kan skapa nya vakanser när församlingarna sparar, säger kanslichef Jukka Keskitalo.

”Halvtid räcker inte”
Enligt Hannu Majamäki, projektchef för Andlig liv på webben, är en halvtidsresurs inte tillräcklig för ett gott webbarbete.
– Det handlar om att jobba med människor och bygga nätverk. Sådant tar tid.
Enligt Majamäki har den svenskspråkiga projektanställda delat sin tid mellan att sköta nätdiskussionen och att bygga upp det svenskspråkiga arbetet på webben. Hon har också utbildat svenskspråkiga församlingsanställda för webben.
– Jag tror att man borde diskutera seriöst vad man vill av webben på svenska, säger Majamäki. När jag började i det här jobbet för fyra-fem år sedan sade dåvarande Borgåbiskopen Gustav Björkstrand att vi inte bara vill ha det som man lätt kan göra på svenska utan vi vill ha allt möjligt på svenska. Det har varit min ledstjärna i arbetet.
Den nivån på arbetet anser han att man inte kan behålla med vänster hand eller genom att översätta finskt material.
– Men man måste nog veta vad som sker på den finska sidan, vilken teknik som finns tillgänglig. Men man ska inte ta modellen för innehållet därifrån.

Intern prioritering
Fyra av de nio personer som varit projektanställda för Andligt liv på webben får anställning vid Kyrkostyrelsen efter en övergångsperiod och får delvis fortsätta att arbeta med webben.
– När projektet är slut måste utgångspunkten vara att hålla i gång det goda arbete som  projektet startat, säger Keskitalo, inte att skapa arbetsplatser åt de projektanställda. Och nu har jag inget negativt att säga om dem som jobbat i detta projekt.
KCSA:s direktor Bror Träskbacka är också införstådd med att centralförvaltningen inte kan växa när församlingarna sparar.
– Därför är vi glada för att vi i dessa tider trots allt får en halvtidsresurs, säger han.
Efter övergångsperioden ska ansvaret för det andliga livet på webben skötas som en del av det normala arbetet vid Kyrkostyrelsen och i församlingarna.
– Under projektets gång har ju församlingsställda utbildats till att klara av att göra det, säger Träskbacka.

Finns det fortfarande behov att utbilda anställda i församingarna?
– Det beror på vem  man frågar, säger Träskbacka. Många har redan utbildats men det finns säkert behov av utbildning också i framtiden.
Keskitalo understryker att varken verksamhetsavdelningen eller informationscentralen har fått några nya vakanser. Bland annat med hjälp av kommande pensioneringar skapas vakanser för webbarbete.
– Inget hindrar att KCSA inom ramen för sin budget skapar utrymme för en vakans, säger Keskitalo. Det handlar om hur man prioriterar.
Johan Sandberg
(Foto: Daniel Jakobsson)Som sjökaptensdotter blev Anna 
Edgren tidigt fäst vid hav och oceaner. – Jag var fullständigt trygg och stolt över min pappa som hade koll på allt.

ANDETAG. I sina bloggtexter tar Anna Edgren upp en spretig palett av vardags- och trosförankrade aspekter av tillvaron. 17.8.2022 kl. 16:00
Det avgörande är att jag slutar rannsaka den andra, vänder blicken och börjar rannsaka mig själv, säger Tommy Hellsten.

parrelation. Att gå in i ett parförhållande innebär lidande, tillväxt och ett möte med de egna såren. Men belöningen kommer sedan: Det blir bra. – Men mitt i lidandet och motgångarna kan man behöva vishet av andra som gått igenom samma sak. Det finns inga genvägar, säger författaren och terapeuten Tommy Hellsten. 17.8.2022 kl. 09:16
Sofia Torvalds är till vardags redaktionsansvarig vid Kyrkpressen.

GUDSBILD. Journalisten Sofia Torvalds skrev i realtid en bok om sin depressionsvinter. Den tiden förändrade hennes bild av Gud. 16.8.2022 kl. 19:00
"Församlingsrådet, de anställda och medlemmar i olika frivilliga uppgifter bildar en positiv gemenskap där allas insatser uppskattas", lyder ett enkät svar från en nyländsk församling i KP-enkäten.

FÖRTROENDEVALD. Det fanns många delade meningar och blandade känslor i KP:s enkät bland församlings- och kyrkoråden i Borgå stift. Men på ett område är siffrorna tydligt positiva. 58 procent tycker att dialogen mellan de förtroendevalda och de anställda är god. 16.8.2022 kl. 13:35
Korsnäs kyrka.

TJÄNSTER. Kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling har inte inom utsatt tid fått någon sökande. Kaplanstjänsten i Karleby fick en sökande från Kemi. 15.8.2022 kl. 15:24

SYNODALMÖTE. Vad betyder frälsning? Är det någonting som sker efteråt, bortom döden? Eller här och nu? Det ska alla omkring 2 000 präster i den evangelisk-lutherska kyrkan å tjänstens vägnar fundera över inför höstens synodalmöten. 12.8.2022 kl. 09:04
– Det jag gillar med hösten är att vi får en chans till nystart, vi börjar från tomt bord, säger Ann-Britt Bonns.

Skolstart. Ann-Britt Bonns är rektor i Grundskolan Norsen. Hon välkomnar ett nytt läsår. 11.8.2022 kl. 19:16
Kokonåsen i Borgå är välbekant för Mats Lindgård. Här sköter han sin kondition.

kyrkoherdar. När Mats Lindgård i tiden besvärade sig över hur domkapitlet placerade präster i förslagsrum inför domprostvalet resulterade det i en period som blev den tuffaste i hans liv. I dag är han en chef som tror på att förankra beslut grundligt innan han genomför något. 3.8.2022 kl. 17:08
Kantors- och prästparet Eeva-Stiina och Paula Lönnemo vill se kyrkan ta ett mera ansvarsfullt grepp om sina skogar.

KYRKANS SKOGAR. Okunnigheten om hur man ekologiskt hållbart sköter skog är stor i kyrkan, anser präst- och kantorsparet Paula och Eeva-Stiina Lönnemo. Därför vill de se mera fredning, och mera av det nya, kontinuerliga skogsbruket. 1.8.2022 kl. 12:53
– Jag har själv varit entusiastisk för skogsbruk utan kalhyggen, säger Carl-Johan Jansson. Men det fungerar inte.

KYRKANS SKOGAR. Skogsbruksveteranen Carl-Johan Jansson i Raseborg är skeptisk till det nya kontinuerliga skogsbruket. Domkapitlet i Borgå har bett honom om argument mot den nya metoden. 1.8.2022 kl. 16:11
Sophie Törnqvist från Kerko by i norra Borgå tycker om att vara social och få nya vänner. Domkyrkoförsamlingens läger Pellinge 1 har varit en upplevelse, säger hon.

konfirmation. I Borgå går 85 procent av årsklassen i Domkyrkoförsamlingens konfirmandundervisning, och Borgå "exporterar" hjälpledare. Men för allt flera konfirmander är kyrkans termer nya och främmande. Som Guds Lamm eller Kristus Frälsaren, säger lägerprästen Elefteria Apostolidou. 29.7.2022 kl. 16:00
Rebecka Stråhlman arbetar med den åldersgrupp som allra mest skriver ut sig ur kyrkan – något årtionde efter konfirmationen.

unga vuxna. Rebecka Stråhlman jobbar med den åldersgrupp som allra mest skriver ut sig ur kyrkan, något årtionde efter skriban. 1.8.2022 kl. 16:34
Ingrid Mutai och Olivia Franck (i telefonskärmen) vill lyfta 
sekundär traumatisering på bordet.

SEKUNDÄR TRAUMATISERING. Att känna empati är viktigt för dem som jobbar med att möta människor med trauma. Då de känner empatitrötthet eller har svårt att släppa tanken på klientens berättelse har dedrabbats av sekundär traumatisering. 24.7.2022 kl. 19:03
Mao Lindholm fascineras av rövaren på korset bredvid Jesus. – Och Jesus omedelbara löfte åt honom om evigt liv. Det är så hisnande stort att det inte går att fatta.

ANDETAG. Språket har en helt central betydelse i Mao Lindholms tillvaro. – Djupt allvar och smågalen humor tvinnar ihop sig till ord och meningar, ibland nästan obegripliga även för mig själv, säger Mao som bloggar på Kyrkpressens sajt. 24.7.2022 kl. 19:13
Katolska Sara Torvalds tycker att ekumenik är lärorikt men att den katolska kyrkan också har varit för en mängd "fördomar och tjafs". Hon är sedan 2021 ordförande för Ekumeniska rådets arbete på svenska i Finland.

profilen. Det finns mycket att lära sig av ekumeniken. Men Sara Torvalds som är ordförande för Ekumeniska rådets finlandssvenska arbete gillar som katolik sin egen kyrkas kontinuitet och tradition. 22.7.2022 kl. 15:00

Som sjökaptensdotter blev Anna 
Edgren tidigt fäst vid hav och oceaner. – Jag var fullständigt trygg och stolt över min pappa som hade koll på allt.

ANDETAG. I sina bloggtexter tar Anna Edgren upp en spretig palett av vardags- och trosförankrade aspekter av tillvaron. 17.8.2022 kl. 16:00
Det avgörande är att jag slutar rannsaka den andra, vänder blicken och börjar rannsaka mig själv, säger Tommy Hellsten.

parrelation. Att gå in i ett parförhållande innebär lidande, tillväxt och ett möte med de egna såren. Men belöningen kommer sedan: Det blir bra. – Men mitt i lidandet och motgångarna kan man behöva vishet av andra som gått igenom samma sak. Det finns inga genvägar, säger författaren och terapeuten Tommy Hellsten. 17.8.2022 kl. 09:16
Sofia Torvalds är till vardags redaktionsansvarig vid Kyrkpressen.

GUDSBILD. Journalisten Sofia Torvalds skrev i realtid en bok om sin depressionsvinter. Den tiden förändrade hennes bild av Gud. 16.8.2022 kl. 19:00
"Församlingsrådet, de anställda och medlemmar i olika frivilliga uppgifter bildar en positiv gemenskap där allas insatser uppskattas", lyder ett enkät svar från en nyländsk församling i KP-enkäten.

FÖRTROENDEVALD. Det fanns många delade meningar och blandade känslor i KP:s enkät bland församlings- och kyrkoråden i Borgå stift. Men på ett område är siffrorna tydligt positiva. 58 procent tycker att dialogen mellan de förtroendevalda och de anställda är god. 16.8.2022 kl. 13:35
Korsnäs kyrka.

TJÄNSTER. Kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling har inte inom utsatt tid fått någon sökande. Kaplanstjänsten i Karleby fick en sökande från Kemi. 15.8.2022 kl. 15:24