Recensioner

Det är en väg, inte ett mål

Sofia Torvalds
I sin färska bok skriver Göran Skytte om sitt liv före och efter en livshotande stroke.
I sin färska bok skriver Göran Skytte om sitt liv före och efter en livshotande stroke. (Foto: KP-arkiv/Johan Sandberg
Förvandlingar – från död till liv

Författare: Göran Skytte
Förlag: Libris 2013

Journalisten, författaren och förkunnaren Göran Skyttes färska bok tar avstamp i Vasa. Genast i andra stycket skriver han att den österbottniska svenskan för honom är vackrare än någon rikssvensk dialekt. Efter en spännande resa med ”magnifika” Sonja Rosbäck och hennes skrothög till bil tar han läsaren till Sionkyrkan i Vasa, till en ganska välfylld sal. På första raden (ovetande om vilka koder som råder i Sionkyrkan) sätter sig en kulturperson vid namn Anna, och efter att Skytte har talat färdigt tror hon att hon kan börja tro.

Skyttes bok Förvandlingar – från död till liv handlar inte bara om folk han träffar under sina resor, om deras väg till tro. Den handlar minst lika mycket om hans egen tro och då framför allt om vad som hände innan och efter att han drabbades av stroke i april 2012. Bitvis känns materialet fragmentariskt, bitvis lite naivt. Naiviteten kommer sig av att Skytte är noga med att granska sitt eget liv och sina egna motiv, men berättelserna om dem han möter blir tunna och glansbildsaktiga i jämförelse.

Själv intresserar jag mig ganska lite för det som händer när någon börjar tro. Jag vill hellre veta hur man fortsätter.

Lyckligtvis går Skytte in också på det. Jag uppskattar mest bokens sista tredjedel som börjar med att Skytte föreläser på ett möte och efteråt träffar en kvinna som vill veta om han är frälst. Han ger ett vagt svar som antagligen gör kvinnan besviken, men sedan beger han sig på en upptäcktsresa med syftet att hitta det rätta svaret. Den resan blir intressant.

Här avtäcks småningom en berättelse om livet före blodpropparna som ledde till hans stroke: ett liv på resa, ett liv med jobb sju dagar i veckan, ett liv där det inte fanns rum att be tidebön tio minuter per dag. Det personliga fungerar som en nyckel till det mer allmänna: att vara frälst är en resa. Det är en fortgående process. Det går inte ”av sig själv” att varken bli eller vara frälst.

Det är intressant att granska just ordet ”frälst” i en tid då man ganska obesvärat kan röra sig från samfund till samfund: träffa Halldorf ena dagen och Stinissen den andra, ösa andlig föda ur frikyrkotraditionen liksom ur den ortodoxa och katolska. I en sådan tid möts personer som menar något särskilt med ”frälst” och sådana som inte riktigt förstår vad ordet betyder. Det är just det mötet som är intressant, det är där det bränner till.

När Göran Skytte låg på sjukhus och inte visste om han skulle leva eller dö eller kanske bli ett kolli som inte kan ta hand om sig själv fylldes han av lugn. I sängarna runtomkring låg människor fulla av dödsångest. Han bad tyst: ”Jesus, jag överlämnar mig i dina händer. Amen.”
I sista kapitlet blir han novis i den ekumeniska kommuniteten Bjärka-Säby. Den här gången klarar han av det där med en tidebön per dag.Tidigare kände sig Beni Karjalainen ensam. Idag har han goda vänner och en sambo. FOTO: PRIVAT

Helsingfors. Beni Karjalainen vet hur det är att vara ensam, men också hur det går att komma ur ensamheten. Årets Gemensamt ansvar-kampanj samlar in pengar för att motarbeta ungas ensamhet. 12.4.2024 kl. 18:56

Helsingfors. Hon har skrivit musiken till verket Varde ljus! som framförs av Helsingfors svenska kyrkosångsförbunds körer söndagen den 21.4 kl. 18 i Matteuskyrkan. 12.4.2024 kl. 18:45
Harry Holmberg finns i dag till för andra människor – i vården.

PRÄSTER. I Borgå stift är det på sina håll allvarlig brist på präster. Det som förr ofta blev ett livslångt kall är i dag ett yrke där många slutar och gör någonting annat. Forskningen antyder varför. 5.4.2024 kl. 11:23
Vid det här bordet fattar domkapitlets kollegium beslut om vem som blir herde i Petrus församling. Biskopen tycker det är trist att det gick så här.

kyrkoherdeval. Exceptionellt, jag tror inte det hänt förr i Borgå stift, säger biskop Bo-Göran Åstrand om det oavgjorda kyrkoherdevalet i Petrus församling i Helsingfors. Senast i maj blir det domkapitlet som fattar beslut om vem som blir kyrkoherde. 4.4.2024 kl. 09:56
Petruskyrkan söker ny herde – men vem det blir är fortfarande oklart.

kyrkoherdeval. Kyrkoherdevalet i Petrus församling oavgjort efter ett långt möte – församlingsrådets röster föll lika, 6/6. 3.4.2024 kl. 21:54
Rosanna Fellman vill komma vidare. ”Det Jakobstad ingen vill ha” är delvis en bearbetning, men boken är också ett sätt att ge andra som upplevt liknande utanförskap något att spegla sig i. Och som alltid då Rosanna Fellman är i farten är samhällskritiken genomgående.

litteratur. Då Rosanna Fellman var barn såg hon jämnåriga laestadianer få skit för sin tro. Samtidigt bad hon Gud om att inte längre behöva bli mobbad. I dag är hon motvilligt troende och aktuell med en ny bok. 3.4.2024 kl. 10:59
Ida-Maria Björkqvist är biträdande 
distriktsledare i baptistsamfundet.

profilen. Ida-Maria Björkqvist lämnade drömjobbet som journalist för att på heltid fundera på hur man ska locka personer under femtio till en kristen samling. 2.4.2024 kl. 10:00
Susann Stenberg blev ett viktigt stöd för Monica Björkell, som nyligen flyttat till Lovisa.

sorg. De har bearbetat varsin sorg. Monica Björkell har sörjt sitt drömbarn, Susann Stenberg mamman som valde att lämna sitt liv och sina barn. – Om vi inte jobbar med vår sorg ligger den därunder och äter upp våra batterier. 1.4.2024 kl. 19:30
För Johan Byggningsbacka är glädjen den känsla som fyller hans påsk.

PÅSKDAGEN. Påsksöndagens glädje kör förbi långfredagens sorg för pingstvännen Johan Byggningsbacka. – Glädjen har tagit över. 31.3.2024 kl. 08:00

BISKOPENS PÅSKHÄLSNING. På Långfredagen får Guds närvaro i lidandet ett ansikte. Jesus Kristus är med oss då vi har det svårt. Inför hans barmhärtiga blick får vi klaga, sörja och ifrågasätta Gud. Vi behöver inte förneka en endaste av våra smärtsamma erfarenheter. 29.3.2024 kl. 08:00
På påsken får man släppa sin glada mask och bara vara sorgsen, säger Jaana Kettunen från Kyrkslätt.

PÅSK. När Jaana Kettunen var barn var påsken den tråkigaste högtiden, idag är den bottenlöst sorglig och underbart glad. 28.3.2024 kl. 08:00
Annika Kuivalainen, som jobbar för Frälsningsarmén, ber varje dag att hon ska få vara till välsignelse för någon.

FÖRLÅTELSE. På påsken brukar frälsningssoldaten Annika Kuivalainen tänka på att hon fått mycket förlåtet och därför kan förlåta andra. 27.3.2024 kl. 08:00
Janne Saarikivi är språkforskare och författare.

PÅSK. Vad lär de kristna värderingarna oss, som inte dagens poserande och utstuderande ledare lär oss? frågar språkforskaren och författaren Janne Saarikivi i en essä till påsk. 22.3.2024 kl. 20:00
Ani Iivanainen skriver en bok om hur församlingar kan möta regnbågspersoner på ett rättvist sätt.

REGNBÅGSFRÅGOR. – Församlingarna måste bemöta sexuella minoriteter och könsminoriteter rättvist. Det kan handla om småsaker, men om man påverkas av dem varje dag är de inte längre småsaker, säger Ani Iivanainen som är diakoniarbetare i Esbo svenska församling och jobbar med en bok som ska handla om hur församlingsanställda ska bemöta regnbågspersoner. 22.3.2024 kl. 16:39
Kyrkvaktmästare Anders Granvik i Jakobstad bereder altaret till påsk

PÅSK. Livet och det goda segrar! I Kyrkpressens påsk­enkät vinner de ljusa och glada tonerna. Men traditionsforskaren Anne Bergman ser också spännande nya drag i vad som är viktigt i påsktid i gemenskapen kring kyrkan. 20.3.2024 kl. 20:00

Tidigare kände sig Beni Karjalainen ensam. Idag har han goda vänner och en sambo. FOTO: PRIVAT

Helsingfors. Beni Karjalainen vet hur det är att vara ensam, men också hur det går att komma ur ensamheten. Årets Gemensamt ansvar-kampanj samlar in pengar för att motarbeta ungas ensamhet. 12.4.2024 kl. 18:56

Helsingfors. Hon har skrivit musiken till verket Varde ljus! som framförs av Helsingfors svenska kyrkosångsförbunds körer söndagen den 21.4 kl. 18 i Matteuskyrkan. 12.4.2024 kl. 18:45
Harry Holmberg finns i dag till för andra människor – i vården.

PRÄSTER. I Borgå stift är det på sina håll allvarlig brist på präster. Det som förr ofta blev ett livslångt kall är i dag ett yrke där många slutar och gör någonting annat. Forskningen antyder varför. 5.4.2024 kl. 11:23
Vid det här bordet fattar domkapitlets kollegium beslut om vem som blir herde i Petrus församling. Biskopen tycker det är trist att det gick så här.

kyrkoherdeval. Exceptionellt, jag tror inte det hänt förr i Borgå stift, säger biskop Bo-Göran Åstrand om det oavgjorda kyrkoherdevalet i Petrus församling i Helsingfors. Senast i maj blir det domkapitlet som fattar beslut om vem som blir kyrkoherde. 4.4.2024 kl. 09:56
Petruskyrkan söker ny herde – men vem det blir är fortfarande oklart.

kyrkoherdeval. Kyrkoherdevalet i Petrus församling oavgjort efter ett långt möte – församlingsrådets röster föll lika, 6/6. 3.4.2024 kl. 21:54