Recensioner

Livsråd av en biskop som lever på övertid

Gustav Björkstrand
Lennart Koskinens bok tar avstamp i en olycka han råkade ut för då han seglade till Spetsbergen som 40-åring.
(Foto: Andreas Andersson/KP-ARKIV.)
Lennart Koskinens bok tar avstamp i en olycka han råkade ut för då han seglade till Spetsbergen som 40-åring. (Foto: Andreas Andersson/KP-ARKIV.)
Livspuzzlet eller vad ska jag göra av resten av mitt liv?

Författare: Lennart Koskinen
Förlag: Storkamp Media 2012

När en nyligen pensionerad biskop skriver en bok över ämnet ”Vad ska jag göra av resten av mitt liv?” tror man att det handlar om hur man efter pensioneringen ska fylla sitt liv med en meningsfull sysselsättning.

Men så är det inte. Tidigare Visbybiskopen Lennart Koskinen, med rötter i Finland, tar sin utgångspunkt i en olycka som han råkade ut för som 40-åring på väg mot Spetsbergen i en segelbåt. En jättevåg kastade honom ur sittbrunnen. Han satt fast vid en livlina och lyckades centimeter för centimeter dra sig tillbaka till båten och upp i den. Sedan dess har han, som han säger, levat på övertid och frågat sig på allvar vad han ska göra av det extra liv han fick.

I sin analys av livspusslet som vi alla lägger rör han sig över ett brett spektrum. Bitarna han granskar är bland annat lycka, livskvalitet, pengar, tid, arbete, vänskap, kärlek, lidandet och döden. Han gör det med all den livserfarenhet och sakkunskap han har som forskare, författare, lärare och präst. Boken innehåller en mängd visdomsord och råd som kan göra våra liv mer meningsfulla. Existentialismen och inte minst Sören Kirkegaard har betytt mycket för honom.

Det finns många pärlor bland råden och aforismerna som på ett förtjänstfullt sätt lyfts fram i den intressanta lay-outen. Också bilderna i färg är väl valda och stimulerar till eftertanke. Jag noterade bland annat att Koskinen inte längre irriterar sig över dåliga predikningar. Som en guldgrävare fäster han sig inte vid gyttjan och sanden – utan vid de guldkorn som faktiskt finns i alla predikningar. Det gäller bara att finna och ta vara på dem.

Hans reflektioner över vad myten står för och vad det är som skiljer människan från djuren är läsvärda. Alla människor tror på någonting och har en livsåskådning – också de som upphöjer vetenskapen till en sådan. Men vetenskapen kan bara svara på en del av de viktiga frågorna i livet. När det gäller helt centrala områden som etik, estetik, meningsupplevelse, lidande och död har den inga svar. Här måste vi söka dem på ett helt annat håll, nämligen i religionen.

Koskinen har gett sin bok titeln Livspuzzlet. Det är träffande med tanke på alla de delområden av livet han behandlar. Men när man lägger ett pussel är målet att man ska nå fram till en helhetsbild som är mer än de olika bitarna. Det kunde ha varit intressant att få veta mera om hur pusslets helhetsbild växer fram och vad som utmärker den, utöver de olika delarna. Men det är väl här som läsarens aktivitet kommer in. Var och en skapar sin egen bild och hurudan den blir kan man inte bestämma på förhand. Men man behöver anvisningar och råd – och dem ger Koskinen rikligt av.


Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11
När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00
Kjerstin Sikström vill vara aktiv – därför har hon fortfarande sångelever och dirigerar en kör.

sorg. Med sin sista, stora kärlek Jocke Hansson fick hon bara fem gemensamma år. – Jag har varit arg på Gud och frågat mig varför det här skulle hända mig. Men idag är jag tacksam – hellre fem år än inget alls, säger Kjerstin Sikström. 5.7.2024 kl. 11:32

KYRKANS SAMTALSTJÄNST. Det hjälper att prata. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tjänsten erbjuder stöd och någon som lyssnar också under sommaren. 5.7.2024 kl. 16:55
Bibelstudium och existentiellt samtal i gröngräset i Taizé.

ÅLANDS UNGA KYRKA. Trots de spartanska omständigheterna blev ungdomarnas resa till Taizé i Frankrike en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Det var gemenskap, tusenskönor och fåglars glädjesång dygnet runt. 1.7.2024 kl. 16:32
Laura Kota-aho och Mia Bäck har en del läger i bagaget, men än har ingen av dem tröttnat.

konfirmandarbete. Åbo svenska församling svängde på hela skriba-konceptet. Under en solig eftermiddag på ön Kakskerta berättar kyrkoherde Mia Bäck varför. 28.6.2024 kl. 15:17
Anita Höglund bodde länge på Bertahemmet i Helsingfors.

Nekrolog. Anita Höglund, omtyckt krönikör och tidigare redaktör vid Kyrkpressens föregångare Församlingbladet, har dött. 25.6.2024 kl. 10:44
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00

Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11
När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00