Recensioner

Livsråd av en biskop som lever på övertid

Gustav Björkstrand
Lennart Koskinens bok tar avstamp i en olycka han råkade ut för då han seglade till Spetsbergen som 40-åring.
(Foto: Andreas Andersson/KP-ARKIV.)
Lennart Koskinens bok tar avstamp i en olycka han råkade ut för då han seglade till Spetsbergen som 40-åring. (Foto: Andreas Andersson/KP-ARKIV.)
Livspuzzlet eller vad ska jag göra av resten av mitt liv?

Författare: Lennart Koskinen
Förlag: Storkamp Media 2012

När en nyligen pensionerad biskop skriver en bok över ämnet ”Vad ska jag göra av resten av mitt liv?” tror man att det handlar om hur man efter pensioneringen ska fylla sitt liv med en meningsfull sysselsättning.

Men så är det inte. Tidigare Visbybiskopen Lennart Koskinen, med rötter i Finland, tar sin utgångspunkt i en olycka som han råkade ut för som 40-åring på väg mot Spetsbergen i en segelbåt. En jättevåg kastade honom ur sittbrunnen. Han satt fast vid en livlina och lyckades centimeter för centimeter dra sig tillbaka till båten och upp i den. Sedan dess har han, som han säger, levat på övertid och frågat sig på allvar vad han ska göra av det extra liv han fick.

I sin analys av livspusslet som vi alla lägger rör han sig över ett brett spektrum. Bitarna han granskar är bland annat lycka, livskvalitet, pengar, tid, arbete, vänskap, kärlek, lidandet och döden. Han gör det med all den livserfarenhet och sakkunskap han har som forskare, författare, lärare och präst. Boken innehåller en mängd visdomsord och råd som kan göra våra liv mer meningsfulla. Existentialismen och inte minst Sören Kirkegaard har betytt mycket för honom.

Det finns många pärlor bland råden och aforismerna som på ett förtjänstfullt sätt lyfts fram i den intressanta lay-outen. Också bilderna i färg är väl valda och stimulerar till eftertanke. Jag noterade bland annat att Koskinen inte längre irriterar sig över dåliga predikningar. Som en guldgrävare fäster han sig inte vid gyttjan och sanden – utan vid de guldkorn som faktiskt finns i alla predikningar. Det gäller bara att finna och ta vara på dem.

Hans reflektioner över vad myten står för och vad det är som skiljer människan från djuren är läsvärda. Alla människor tror på någonting och har en livsåskådning – också de som upphöjer vetenskapen till en sådan. Men vetenskapen kan bara svara på en del av de viktiga frågorna i livet. När det gäller helt centrala områden som etik, estetik, meningsupplevelse, lidande och död har den inga svar. Här måste vi söka dem på ett helt annat håll, nämligen i religionen.

Koskinen har gett sin bok titeln Livspuzzlet. Det är träffande med tanke på alla de delområden av livet han behandlar. Men när man lägger ett pussel är målet att man ska nå fram till en helhetsbild som är mer än de olika bitarna. Det kunde ha varit intressant att få veta mera om hur pusslets helhetsbild växer fram och vad som utmärker den, utöver de olika delarna. Men det är väl här som läsarens aktivitet kommer in. Var och en skapar sin egen bild och hurudan den blir kan man inte bestämma på förhand. Men man behöver anvisningar och råd – och dem ger Koskinen rikligt av.


I folkmusikbandet Ratatosk spelar 
Frank Berger vevliran Hildegard.

Åbo. – Hon har öppnat dörrarna till en spännande värld! säger han. 19.4.2021 kl. 10:17
Anne Söderlund tänker ofta att det i en adoptionsberättelse som hennes ju är barnet som är offret. Barnet har inga skyldigheter.

adoption. Anne Söderlund var ett oönskat barn och blev adopterad när hon var sju månader. – Men jag vill inte bli definierad av vad jag inte fick, utan av vad jag fick. 14.4.2021 kl. 09:09
Kristian Willis jobbar för tillfället som pastor för det engelska arbetet i Helsingfors.

kyrkoherdeval. Församlingsrådet i Vanda svenska församling valde Kristian Willis, församlingspastor vid Helsingfors kyrkliga samfällighet, till ny kyrkoherde. 13.4.2021 kl. 19:20
Lennart Ahlvik, Vesa Pöyhtäri och Per-Ole Hjulfors är några av Radio LFF:s medarbetare.

radio. För ett drygt år sedan hade Laestadianernas fridsföreningars förbund LFF fattat ett beslut om att lägga ner sin radiokanal. Nu när coronan begränsar livet och sammankomsterna är de glada att de kom på andra tankar. 14.4.2021 kl. 09:48
– Finland är ett land som fungerar. Människorna är ärliga. Jag har alltid varit lite tystlåten och jag trivs i Finland, säger Stéphane Rosse.

Kulturer. Stéphane Rosse är den tystlåtna fransmannen som har levt i Finland i 30 år. – Jag blev förälskad i en finländsk turist i Paris 1993. Det var kärlek vid första ögonkastet. 14.4.2021 kl. 10:47
Kirkko & Kaupunki rapporterar utförligt om domen och diskussionen kring den på sin webbsida.

massmedier. Tidningen Kirkko ja kaupunki har fällts av opinionsnämnden för massmedier för att ha avlägsnat en omstridd kolumn om köttproduktion från tidningens webbsida. 13.4.2021 kl. 10:24
Kalle Sällström är verksamhetsledare på Församlingsförbundet.

Förnyelse. "Hur skulle vi gå till väga om vi också skulle renovera kyrkan inifrån?" 14.4.2021 kl. 09:00
Tiina Kaaresvirta är studentpräst på Metropolia, Alexandra Eriksson socialpolitiskt ansvarig i Hankens studentkår.

Studerande. Studerande behöver stöd under undantagstiden – och antagligen klarnar det verkliga stödbehovet först när livet börjar normaliseras. 14.4.2021 kl. 00:00
Att småprata och verkligen se patienten kan för en stund lindra det som smärtar. Det vet Andreas
Ahlfors som möter sjuka och oroliga människor under varje arbetspass.

Akutvård. Andreas Ahlfors är akutvårdare och kör ambulans till vardags. För att klara jobbet måste man vara lugn och observant. Men minst lika viktigt är det med empati – att verkligen se den man vårdar. 13.4.2021 kl. 08:31
Skärmdump från huutokaupat.com

Försäljning. Karleby kyrkliga samfällighet har lagt ut församlingshemmet i Björkhagen ut på auktion på huutokaupat.com, skriver ÖT. 8.4.2021 kl. 15:50

Kyrkomötet. Det är inte möjligt att inhibera kyrkomötets första session 2021 på grund av det stora antalet frågor som ska behandlas. 7.4.2021 kl. 16:02
Sara Svensson – den snälla barnflickan som tvingades till mord. Hon talar ut i en dokumentär som har premiär på HBO Nordic på söndag.

dokumentär. En kvinna mördas. Barnflickan fälls för dådet, kvinnans man för anstiftan. Allt sker i en by i Sverige där församlingen väntar på att Jesus ska komma tillbaka, eftersom deras pastor är Kristi brud. I två år undersökte journalisterna Anton Berg och Martin Johnson vad som egentligen hände i Knutby. 3.4.2021 kl. 14:25
Eva Roos tycker att det är viktigt att vara ärlig och sann med det mörker man gått igenom.
  – Men jag tror också människor behöver mera ljus och hopp vid sidan om mörkret.

livet. Evas Roos mammas plötsliga död, när Eva var bara tio år gammal, satte djupa spår i henne. 1.4.2021 kl. 04:53

tro. Ibland är patienten mycket svag, sedan piggnar den till. Tua Forsström och Sofia Torvalds möttes i ett samtal om hur deras tro klarat av sorg och uteblivna bönesvar. 2.4.2021 kl. 07:24

Kristinestad. Vad är öramössor och ”mörksondagan”? Annina Ylikoski berättar om folkdräkter och om hur påskens traditioner vuxit fram. 31.3.2021 kl. 14:01

I folkmusikbandet Ratatosk spelar 
Frank Berger vevliran Hildegard.

Åbo. – Hon har öppnat dörrarna till en spännande värld! säger han. 19.4.2021 kl. 10:17
Anne Söderlund tänker ofta att det i en adoptionsberättelse som hennes ju är barnet som är offret. Barnet har inga skyldigheter.

adoption. Anne Söderlund var ett oönskat barn och blev adopterad när hon var sju månader. – Men jag vill inte bli definierad av vad jag inte fick, utan av vad jag fick. 14.4.2021 kl. 09:09
Kristian Willis jobbar för tillfället som pastor för det engelska arbetet i Helsingfors.

kyrkoherdeval. Församlingsrådet i Vanda svenska församling valde Kristian Willis, församlingspastor vid Helsingfors kyrkliga samfällighet, till ny kyrkoherde. 13.4.2021 kl. 19:20
Lennart Ahlvik, Vesa Pöyhtäri och Per-Ole Hjulfors är några av Radio LFF:s medarbetare.

radio. För ett drygt år sedan hade Laestadianernas fridsföreningars förbund LFF fattat ett beslut om att lägga ner sin radiokanal. Nu när coronan begränsar livet och sammankomsterna är de glada att de kom på andra tankar. 14.4.2021 kl. 09:48
– Finland är ett land som fungerar. Människorna är ärliga. Jag har alltid varit lite tystlåten och jag trivs i Finland, säger Stéphane Rosse.

Kulturer. Stéphane Rosse är den tystlåtna fransmannen som har levt i Finland i 30 år. – Jag blev förälskad i en finländsk turist i Paris 1993. Det var kärlek vid första ögonkastet. 14.4.2021 kl. 10:47