Recensioner

Livsråd av en biskop som lever på övertid

Gustav Björkstrand
Lennart Koskinens bok tar avstamp i en olycka han råkade ut för då han seglade till Spetsbergen som 40-åring.
(Foto: Andreas Andersson/KP-ARKIV.)
Lennart Koskinens bok tar avstamp i en olycka han råkade ut för då han seglade till Spetsbergen som 40-åring. (Foto: Andreas Andersson/KP-ARKIV.)
Livspuzzlet eller vad ska jag göra av resten av mitt liv?

Författare: Lennart Koskinen
Förlag: Storkamp Media 2012

När en nyligen pensionerad biskop skriver en bok över ämnet ”Vad ska jag göra av resten av mitt liv?” tror man att det handlar om hur man efter pensioneringen ska fylla sitt liv med en meningsfull sysselsättning.

Men så är det inte. Tidigare Visbybiskopen Lennart Koskinen, med rötter i Finland, tar sin utgångspunkt i en olycka som han råkade ut för som 40-åring på väg mot Spetsbergen i en segelbåt. En jättevåg kastade honom ur sittbrunnen. Han satt fast vid en livlina och lyckades centimeter för centimeter dra sig tillbaka till båten och upp i den. Sedan dess har han, som han säger, levat på övertid och frågat sig på allvar vad han ska göra av det extra liv han fick.

I sin analys av livspusslet som vi alla lägger rör han sig över ett brett spektrum. Bitarna han granskar är bland annat lycka, livskvalitet, pengar, tid, arbete, vänskap, kärlek, lidandet och döden. Han gör det med all den livserfarenhet och sakkunskap han har som forskare, författare, lärare och präst. Boken innehåller en mängd visdomsord och råd som kan göra våra liv mer meningsfulla. Existentialismen och inte minst Sören Kirkegaard har betytt mycket för honom.

Det finns många pärlor bland råden och aforismerna som på ett förtjänstfullt sätt lyfts fram i den intressanta lay-outen. Också bilderna i färg är väl valda och stimulerar till eftertanke. Jag noterade bland annat att Koskinen inte längre irriterar sig över dåliga predikningar. Som en guldgrävare fäster han sig inte vid gyttjan och sanden – utan vid de guldkorn som faktiskt finns i alla predikningar. Det gäller bara att finna och ta vara på dem.

Hans reflektioner över vad myten står för och vad det är som skiljer människan från djuren är läsvärda. Alla människor tror på någonting och har en livsåskådning – också de som upphöjer vetenskapen till en sådan. Men vetenskapen kan bara svara på en del av de viktiga frågorna i livet. När det gäller helt centrala områden som etik, estetik, meningsupplevelse, lidande och död har den inga svar. Här måste vi söka dem på ett helt annat håll, nämligen i religionen.

Koskinen har gett sin bok titeln Livspuzzlet. Det är träffande med tanke på alla de delområden av livet han behandlar. Men när man lägger ett pussel är målet att man ska nå fram till en helhetsbild som är mer än de olika bitarna. Det kunde ha varit intressant att få veta mera om hur pusslets helhetsbild växer fram och vad som utmärker den, utöver de olika delarna. Men det är väl här som läsarens aktivitet kommer in. Var och en skapar sin egen bild och hurudan den blir kan man inte bestämma på förhand. Men man behöver anvisningar och råd – och dem ger Koskinen rikligt av.


Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29
Mohammed Nasser i Borgå ska aldrig ge upp sitt blåa palestinska flyktingspass.

ISRAEL-PALESTINA. Mohammed från Nasaret går här fram. Själv är han inte född i Jesus barndoms stad, utan i en före detta fransk armébarack i Syrien. Sedan över 30 år bor han i Borgå. Men sitt blåa palestinska flyktingpass ska han aldrig ge upp. 19.2.2024 kl. 13:55
Att vara ung har varit en del av Eva Kelas identitet.

UTSEENDE. Eva Kela blev förskräckt när hon plötsligt såg sig bli en ”medelålders tant” och gjorde ett tv-program om det som hon aldrig trodde skulle drabba henne själv. 19.2.2024 kl. 16:41
Lars Lundsten är docent och förtroendevald i Johannes församling.

Kolumn. Då jag skriver dessa ord är det några dagar kvar tills valet till kyrkomöte. Då du läser dessa ord är valet över och vi har fått en ny samling människor som får fatta beslut om kyrkans framtid. 19.2.2024 kl. 08:00
Mia Anderssén-Löf omvald; Torsten Sandell ny i kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Mia Anderssén-Löf och Torsten Sandell blir prästombud i det nya kyrkomötet. De försvunna präströsterna från Åland dök upp under veckoslutet efter att ha varit borta i posten. 19.2.2024 kl. 11:56
Sven Grankulla är ordförande
för den arbetsgrupp som utrett framtidsalternativen
för de laestadianska bönehusföreningarna inom LFF.

Nattvard. Den möjlighet kyrkolagen ger att fira nattvard utanför kyrkorummet kan minskalaestadianernas behov att bilda egna församlingar. 16.2.2024 kl. 12:41
Tre av fyra lekmannaombud är nya: Martina Harms-Aalto, Anita Ismark och Olof Widén

KYRKOMÖTET. Tre av fyra lekmannaombud från Borgå stift är nya i kyrkomötet. Präströster efter tisdagens kyrkomötesval är borta – i posten – och valnämnden fick avbryta rösträkningen. 14.2.2024 kl. 18:44

KYRKOMÖTET. Expresspost från Åland var inte tillräckligt för att trygga valprocessen. De 22 röster som är borta avgör vem som blir prästombud i kyrkomötet. 15.2.2024 kl. 12:41

KYRKOMÖTET. Kvasten gick i kyrkomötet. Många av de sittande ombuden blev inte omvalda. Närmare två tredjedelar av plenisalen är nytt folk. Fortfarande finns inte kvalificerad majoritet i frågan om samkönade äktenskap 15.2.2024 kl. 12:14
Man kan skriva ut och sätta upp kalendern på väggen eller på kylskåpet, tipsar Emelie Wikblad.

fastan. Före påsken kommer en fyrtio dagar lång fasta. Den här tiden är en möjlighet att lämna bort och skala av för att hitta fokus inför påsken. 13.2.2024 kl. 14:19
Församlingen och körerna bidrar till att Alex Pollock trivs i Jakobstad.

PERSONEN. Han har varit lärare i engelska i fyra olika länder och lärt sig språket i tre av dem. Alasdair Pollock kom till Jakobstad för snart trettio år sedan. Språket, musiken, årstiderna, havet, skogen och människorna fick honom att stanna. – Jag har fått mycket mer än jag gett, säger han. 9.2.2024 kl. 09:58
– Sista dagen på klostret visade en av nunnorna oss Heliga Birgittas rum. Där i rummet nedkallade hon välsignelsen över oss. Det var starkt. Den välsignelsen följde med mig hem, säger Eva Andersson.

profilen. Eva Andersson har varit i ropet sedan hon stickade vantar till påven. Färre vet att hon också räddat hundar i Korea och extraknäckt som risleverantör. 7.2.2024 kl. 13:40
Modet att våga – som att delta i The Voice – har kommit senare i hans liv.

ETT GOTT RÅD. Christer ”Chrisu” Romberg önskar att hans femtonåriga jag hade fattat att man kommer bara en bit på vägen med talang. Han är aktuell i sångtävlingen The Voice of Finland på teve, men han är också ungdomsarbetsledare i Sibbo svenska församling. I sitt jobb umgås han mycket med konfirmander, alltså 15-åringar. 7.2.2024 kl. 10:00
Fanny Willman är född i Pedersöre och uppvuxen i Nykarleby och Vasa.

PERSONEN. När Fanny Willman var sexton år började hon skriva kolumner för Vasabladet. I februari utnämns hon till ledarskribent för Kyrkans Tidning i Sverige. – För mig är det mer naturligt att skriva ledare än andra journalistiska texter. 6.2.2024 kl. 17:56

Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29
Mohammed Nasser i Borgå ska aldrig ge upp sitt blåa palestinska flyktingspass.

ISRAEL-PALESTINA. Mohammed från Nasaret går här fram. Själv är han inte född i Jesus barndoms stad, utan i en före detta fransk armébarack i Syrien. Sedan över 30 år bor han i Borgå. Men sitt blåa palestinska flyktingpass ska han aldrig ge upp. 19.2.2024 kl. 13:55
Att vara ung har varit en del av Eva Kelas identitet.

UTSEENDE. Eva Kela blev förskräckt när hon plötsligt såg sig bli en ”medelålders tant” och gjorde ett tv-program om det som hon aldrig trodde skulle drabba henne själv. 19.2.2024 kl. 16:41
Lars Lundsten är docent och förtroendevald i Johannes församling.

Kolumn. Då jag skriver dessa ord är det några dagar kvar tills valet till kyrkomöte. Då du läser dessa ord är valet över och vi har fått en ny samling människor som får fatta beslut om kyrkans framtid. 19.2.2024 kl. 08:00