Högre krav på toppen hör till

17.01.2018
LEDARE. Kritiken mot Helsingforsbiskopen Teemu Laajasalos företagsverksamhet och kreditkortsanvändning innan han blev biskop djupnar.

Stiftsfullmäktiges ordförande Johanna Korhonens lista på frågor kring ekonomiska oklarheter har fått både ärkebiskop Kari Mäkinen och Helsingfors samfällighet att reagera med tydliga signaler om att det här måste redas ut. Ledningsgruppen för samfälligheten beslöt i slutet av förra veckan att anlita hjälp för att se över sin ekonomiövervakning – framför allt för att följa med hur kreditkorten används. I den stora samfälligheten finns det flera hundra kreditkort i bruk, och det är helt klart att den interna övervakningen av varje kvitto och transaktion kan brista. Det är bra att systemen ses över.

Den svårare frågan handlar om ett allmänt förtroende som fått sig en rejäl törn. Ingen ska dömas i förtid och Teemu Laajasalo har som individ rätt att både förklara och ställa till rätta. Juridiskt sett är en del på listan inte heller straffbart. Problemet är den moraliska trovärdigheten, och ett etiskt ansvarstagande som inte rimmar med positionen och uppgiften. Också upprepat och oavsiktligt slarv som inte ses över motsvarar den bibliska bilden av den dåliga förvaltaren. Det handlar inte bara om fiffel. Det krävs mer av den som är i toppen, framför allt i ett ämbete som handlar om att tala om livets rätt och fel.

Tyvärr gick det alltså snett. Det finns inget annat sätt att säga det – och det har kyrkan gjort. Hur personen Teemu Laajasalo tacklar det återstår att se.

Finland bröstar sig över en låg korruption. Men klyftan mellan juridiskt och etiskt handlande verkar ha djupnat också hos oss. En riksåklagare som döms för jäv återinträder i sin post ”för att hans insatser behövs så väl”. En full riksdagsman gör fysiska övergrepp i korridoren medan alkoholdebatten pågår i plenisalen. Allt kan inte dömas och bestraffas. Men varför töjs gränserna bara för att det präntade ”nej:et” saknas?

Korruptionens väsen handlar inte om de särskilt onda och dåliga människorna, fastän det är lätt att tänka så. Korruption handlar om att något förändrats i den gemensamma uppsättningen normer för hur det är tillåtet att handla mot andra eller för att uppnå vissa mål eller fördelar.

När osunda beteenden ”bara händer”, utan att någon ingriper genast och nämner saker vid dess rätta namn, stärks en tystnadskultur som undergräver något så gammalmodigt men ändå välbehövligt som ”den allmänna moralen”. Många har protesten i ryggmärgen – men rädslan för att trampa in på den heliga individualismen gör ibland att försiktigheten slår till också när en befogad indignation vore helt på sin plats.

Därför är det viktigt att Laajasalos kvitton och fakturor reds ut ordentligt. Det drar en gräns och är enda sättet för kyrkan att hålla rent i systemen. Det är också enda sättet för Laajasalo själv att gå vidare.

May Wikström

pedersöre. Tiden är nu mogen för en sammanslagning av församlingarna i Pedersöre. Initiativ är att vänta inom kort. 12.10.2018 kl. 17:00
Tuva Korsström är glad över att hennes mammas författarskap idag upplever en ny renässans.

Biografi. När Tuva Korsström var barn blev hennes mamma kristen mystiker och hemmet ett fängelse. På ena sidan fanns Gud, på den andra vansinnet. 4.10.2018 kl. 15:28
Kira Ertman leder stiftets största församling.

esbo. Församlingsrådet valde ny kyrkoherde efter omröstning. 2.10.2018 kl. 19:48

nykarleby. Mia Anderssén-Löf är Nykarlebys nya kyrkoherde. Hon fick 965 röster medan motkandidaten Ulf Sundstén fick 239 röster i valet. Sammanlagt gavs 1 212 röster valet idag. Åtta röster var förkastade. Röstningsprocenten blev 25,5. 30.9.2018 kl. 21:58
Kardinal Anders Arborelius tror att medierna kan vara Guds röst när det gäller att reda ut övergreppsskandalerna.

katolska kyrkan. För att reda ut kaoset efter övergreppsskandalerna måste katolska kyrkan samlas bakom påven, tror kardinal Anders Arborelius. 9.10.2018 kl. 09:39

kyrkbrand. Polisen i Joensuu meddelade på tisdagsmorgonen att man gripit fyra personer med anledning av kyrkbranden i Kiihtelysvaara på söndagsmorgonen. 25.9.2018 kl. 10:25

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46
Björn Vikström har verkat som biskop i Borgå stift sedan september 2009.

biskopsval . Vid dagens möte beviljade domkapitlet vid Borgå stift biskop Björn Vikström avsked. Samtidigt fastställde man tidtabellen för valet av ny biskop, den 19 mars 2019 blir det biskopsval i Borgå stift. 18.9.2018 kl. 14:19
Zacharias Topelius avporträtterades av F. Kaschenreuter år 1845, då han var 27 år.

dagbok. I dagböckerna möter vi en ung, social, spontan yngling, en man som senare blev den farbror vi kallar Topelius. 17.9.2018 kl. 11:17

församlingsval. Sammanlagt 16 200 kandidater har ställt upp i församlingsvalet i november. 4.10.2018 kl. 08:00

församlingsval. Det blir sämjoval också i Tammerfors svenska församling i höst. 3.10.2018 kl. 09:00

försoning. Ärkebiskop Tapio Luoma och biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo deltar torsdagen den 4.10 i ett försoningsmöte mellan pingstvänner och lutheraner i Helsingfors. 2.10.2018 kl. 11:10