Utanförskap, ålder och vishet

28.03.2017
LEDARE.

Det finns människor med en mogenhet och vishet som de förvärvat redan tidigt i livet. Den insikten slår en i mötet med Alaric Mård i veckans profilintervju. Han avfärdar elegant allas eventuella tycka-synd-om-känslor på ett sätt som öppnar ögonen för bredare reflektioner kring vad som är normativt. Eftersom varje individ är unik, varje livshistoria likaså, borde inte heller frågan om ålder få definiera oss. Tyvärr är det ändå så.

Åldersdiskriminering är ett faktum i Finland, i så hög grad att den har identifierats som en störande faktor på arbetsmarknaden. En doktorsavhandling (Varttuneet ja ikäsyrjintä työelämässä) vid Tammerfors universitet för ett par år sedan lyfte fram att just Finland av någon orsak har mer åldersrelaterad diskriminering och av flera olika slag än andra länder. Trots att grundlagen utgår från medborgarnas lika värde, trots internationella fördrag, är åldersdiskriminering det vanligast förekommande slaget av diskriminering på jobbet.

Urtypen för den som blir förbigången är en 55-årig kvinna i huvudstadsregionen. Attitydgallupar avslöjar att uppfattningen om bäst-före-datum i yrkeslivet rent av sjunkit på bara ett par år. När gränsen tidigare gick vid 49 år närmar sig deadline numera 45. Formerna är många och katastrofala på individplanet.

En privatföretagare berättar förtvivlad i ett socialt forum att hans uppdrag tog slut när femtistrecket var passerat. Åldersrasismen förstörde hans företag. När den negativa spiralen var ett faktum var det svårt för kunderna att få ihop att någon kunnat bli utan uppdrag ofrivilligt och utan orsak – och de valde hellre någon annan. Hur den här trista verkligheten går ihop med kravet på att arbetstagarna faktiskt ska hållas kvar på jobbet högre upp i åldrarna än förut är en märklig paradox.

Stämplarna slår till också i andra ändan av yrkeslivsbanan. Är man inte för gammal är man kanske för ung. Åldergruppen 55–64 år följs tätt i hasorna av dem under 25 som kan vittna om åldersrelaterad segregering.

Förutom att en stor grupp unga i dag inte kommer in i arbetslivet överhuvudtaget är det inte ovanligt att de yngsta på jobbet utsätts för segregering. En del av de unga växer naturligt ur problemet. Men det gäller långt ifrån alla, särskilt inte dem som aldrig fick in foten i dörrspringan. Evenemanget Nuori2017 i Tammerfors, där församlingarna hade en synlig roll, synliggjorde i veckan, lagom till nationens hundrårsfest, bland annat den hårdnande konkurrensen om jobb. Också i kyrkan handlar det om att ge unga röst och plats i det centrala beslutsfattandet.

Ju bredare åldersspektrum, desto rikare och mindre sårbart. Det gäller på jobbet och i kyrkan. Ung och klok. Gammal och kreativ. Fullt möjligt. Läs Alaric!

May Wikström

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46
Björn Vikström har verkat som biskop i Borgå stift sedan september 2009.

biskopsval . Vid dagens möte beviljade domkapitlet vid Borgå stift biskop Björn Vikström avsked. Samtidigt fastställde man tidtabellen för valet av ny biskop, den 19 mars 2019 blir det biskopsval i Borgå stift. 18.9.2018 kl. 14:19
Zacharias Topelius avporträtterades av F. Kaschenreuter år 1845, då han var 27 år.

dagbok. I dagböckerna möter vi en ung, social, spontan yngling, en man som senare blev den farbror vi kallar Topelius. 17.9.2018 kl. 11:17
Tomas Karf och Jan-Gustav Björk gör podcasten Tror gör man i kyrkan? Det går också att följa podden på Facebook och Instagram.

podd. Mer vardagstro än teologiska frågor när ungdomsarbetsledare och präst gör podcast. 14.9.2018 kl. 13:23

sexualitet. Predikanten levde ett dubbelliv. I över 20 år försökte han förtränga sina känslor och bad till Gud om helande. Idag vill Anthony Venn-Brown berätta öppet om vad självhatet gjorde med honom. Hans berättelse har även hjälpt andra. 13.9.2018 kl. 14:48
Påve Francikus senaste drag är att sammankalla biskopar till möte kring övergreppsskandalerna.

Analys. Katolska kyrkan är i så djup kris att många undrar om den ska överleva. Nu blir kraven på att påven ska avgå allt mer högljudda. 13.9.2018 kl. 10:30

Helsingfors . Ett drömjobb att få vara med om att utveckla kyrkan i Helsingfors. Stefan Forsén är motiverad att jobba för fungerande samarbete mellan församlingar och samfällighet. 7.9.2018 kl. 14:59

bokhandel. Allkristen bokhandel i Jakobstad stänger av ekonomiska orsaker i mars nästa år. Bokhandeln i Karleby fortsätter men på mindre yta. 3.9.2018 kl. 11:40
Carolina Djupsjöbacka, Kristian Sjöbacka och Niklas Lindvik monterar soffor som skolans elevförbund sponsorerat.

folkhögskola. Det finns en framtidstro på Efo i Vasa när den ny- och ombyggda skolan tagits i bruk. Men eleverna på de allmänna linjerna lyser ännu med sin frånvaro. 31.8.2018 kl. 08:27

Åland. På lördag sänds Helgmålsringning i SVT från Sankt Mikaels kyrka i Finström. 20.9.2018 kl. 10:00

Borgå stift. Tre diakoner vigdes till tjänst i Borgå domkyrka förra söndagen. 13.9.2018 kl. 09:00

Offer. USKOT-RESA-forumet inleder tillsammans med Brottsofferjouren en insamling av uppgifter om hatbrott i Finland. 12.9.2018 kl. 14:00