Bästa värnet mot brinnande pilar

21.03.2017
LEDARE.

Ett av de mera citerade bibelställena i Nya testamentets brev beskriver Guds vapenrustning. Bildspråket handlar bland annat om skorna som är redo att gå fredliga vägar och skölden som släcker det ondas brinnande pilar. Poängen är den andliga vakenheten som a och o för den som inte vill tas på säng av ondskan. Kort och gott: håll huvudet på skaft och det goda för ögonen.

Uppmaningen från Efesierbrevet klingar i det här fallet samstämmigt med de statliga satsningarna mot propaganda och cyberkrig. Också här har man insett att det bästa försvaret inte är anfall utan ett bildat folk som förstår att släcka bränderna redan innan de uppstår. En kritiskt tänkande befolkning är en ringmur som hjälper alla att sova gott.

President Sauli Niinistö har i flera sammanhang lyft fram cyberkrigföringen som ett av de största hoten mot fred. Begreppet kan kännas förvirrande för många, men det handlar inte om spionerande mikrovågsugnar eller satellitkameror. I praktiken är den mest förekommande varianten gammal välbekant propaganda, i tidsenliga kanaler. Den har alltid utgjort ett viktigt vapen i krig. Under kriget är det propagandan som målar upp den grymma fienden, som varken skonar barn eller åldringar. Propagandan förskönar likaså de egna misstagen och förlusterna. Men propagandan kan tyvärr också hetsa till krig, resa folk mot folk och medborgare mot medborgare.

I lördagens Hbl tar president Niinistö återigen temat till tals i en stor intervju med Anna-Lena Laurén. Han utser varje finländare till försvarare: ”Försvar innebär inte bara att ta vapen i hand, det innebär också att man är kritisk, att man tänker efter då man tar information, att man reagerar på konstigheter.”

Mot varje nättroll ställer han alltså en upplyst finländare. Det kan behövas. I en artikel i Foreign Policy, där forskaren Jed Willard framhåller Finlands unika överlägsenhet i kritisk attityd till propaganda, konstateras samtidigt att de finländska myndigheterna har dokumenterat 20 kampanjer med desinformation om Finland där spåren leder till Kreml.

Förra veckan inleddes en stor satsning med samma tema. En rad frivilliga försvarsorganisationer lanserar tillsammans med bland annat inrikesministeriet, försvarsministeriet och räddningsväsendet kampanjen Nuku rauhassa i sociala medier. Först ut med det vikiga budskapet om att tänka själv är Sofi Oksanen, som i en video betonar att det hör till de medborgerliga färdigheterna att känna igen propaganda och informationskrig.

Att idka källkritik är inte något man gör av begåvning, intresse eller elitism. Det är rentav en skyldighet –om inte för nationens skull, så för medmänniskornas. I en tillvaro där svartvitheten och lögnerna frodas träffar presidenten rätt när han konstaterar i intervjun att det främsta försvaret sitter mellan öronen. Man kan tillägga: det gör den främsta motståndaren också.

May Wikström

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46
Björn Vikström har verkat som biskop i Borgå stift sedan september 2009.

biskopsval . Vid dagens möte beviljade domkapitlet vid Borgå stift biskop Björn Vikström avsked. Samtidigt fastställde man tidtabellen för valet av ny biskop, den 19 mars 2019 blir det biskopsval i Borgå stift. 18.9.2018 kl. 14:19
Zacharias Topelius avporträtterades av F. Kaschenreuter år 1845, då han var 27 år.

dagbok. I dagböckerna möter vi en ung, social, spontan yngling, en man som senare blev den farbror vi kallar Topelius. 17.9.2018 kl. 11:17
Tomas Karf och Jan-Gustav Björk gör podcasten Tror gör man i kyrkan? Det går också att följa podden på Facebook och Instagram.

podd. Mer vardagstro än teologiska frågor när ungdomsarbetsledare och präst gör podcast. 14.9.2018 kl. 13:23

sexualitet. Predikanten levde ett dubbelliv. I över 20 år försökte han förtränga sina känslor och bad till Gud om helande. Idag vill Anthony Venn-Brown berätta öppet om vad självhatet gjorde med honom. Hans berättelse har även hjälpt andra. 13.9.2018 kl. 14:48
Påve Francikus senaste drag är att sammankalla biskopar till möte kring övergreppsskandalerna.

Analys. Katolska kyrkan är i så djup kris att många undrar om den ska överleva. Nu blir kraven på att påven ska avgå allt mer högljudda. 13.9.2018 kl. 10:30

Helsingfors . Ett drömjobb att få vara med om att utveckla kyrkan i Helsingfors. Stefan Forsén är motiverad att jobba för fungerande samarbete mellan församlingar och samfällighet. 7.9.2018 kl. 14:59

bokhandel. Allkristen bokhandel i Jakobstad stänger av ekonomiska orsaker i mars nästa år. Bokhandeln i Karleby fortsätter men på mindre yta. 3.9.2018 kl. 11:40
Carolina Djupsjöbacka, Kristian Sjöbacka och Niklas Lindvik monterar soffor som skolans elevförbund sponsorerat.

folkhögskola. Det finns en framtidstro på Efo i Vasa när den ny- och ombyggda skolan tagits i bruk. Men eleverna på de allmänna linjerna lyser ännu med sin frånvaro. 31.8.2018 kl. 08:27

Åland. På lördag sänds Helgmålsringning i SVT från Sankt Mikaels kyrka i Finström. 20.9.2018 kl. 10:00

Borgå stift. Tre diakoner vigdes till tjänst i Borgå domkyrka förra söndagen. 13.9.2018 kl. 09:00

Offer. USKOT-RESA-forumet inleder tillsammans med Brottsofferjouren en insamling av uppgifter om hatbrott i Finland. 12.9.2018 kl. 14:00