Kompromiss om vigseln – varför inte?

04.04.2024
Kompromiss om vigseln – varför inte?
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen. | Foto Unsplash/Matt Smart

DET VAR sommarmorgon. För dagen hade barnen på stugön fått en syssla. Det var att spika brädläggning på en liten barnens brygga i stranden. Föräldrar hade gett hammare, nya bräder och spik. Från strandglittret ljöd hammarslag och ivriga barnröster.

Framåt eftermiddagen var det dags för vuxeninspektion. Bräderna låg helt enligt instruktion. Tristare var att all spik hade slagits in med sådan ung frenesi att träet kring spikhuvudena var sönderslaget, sårigt och flisigt med spikarna långt inne i virket.

BISKOPARNA i den evangelisk-lutherska kyrkan föreslår för kyrkomötet en lösning i den sega tvisten om samkönade äktenskap.

Den går ut på att ingendera falangen i frågan ska hamra sin spik i träet så ihärdigt och blint att de samtidigt slår sönder någonting annat.

Biskoparnas kompromissförslag förtjänar understöd. Käbblet om samkönat äktenskap hotar fördunkla allt förnuft som just nu behövs i ett stort antal andra angelägna frågor i kyrkan.

Biskoparna vill göra två saker.

Dels vill de skriva in det traditionella äktenskapet i kyrkoordningen och förtydliga att det gäller man och kvinna (det står inte så nu).

Dels vill biskoparna samtidigt att landetslag sedan 2017 också ska råda i kyrkan. Präster som vill ska få viga samkönade par. På församlingsnivå skulle kyrkoherdarna åläggas se till att sådana vigslar är möjliga.

Det är samtidigt en screenshot och skärmdump av hur kyrkan på många håll, även biskoparna, agerar redan nu.

DEN TIDIGARE ledande sakkunniga vid Kyrkostyrelsen, Kari Latvus, lanserar en variant på det i sin blogg.

Det skulle vara status quo så att kyrkoordningens vigselparagraf som inte nämner några kön skulle stå orörd.

Biskoparnas utredningsprbete skulle i Latvus förslag i stället enbart antecknas som gällande uttolkning av hur kyrkoordningen under deras gemensamma regim bör förstås. Också det låter klokt.

VIGSELFRÅGAN är en symbol – för större spänningar under ytan kring bibelsyn och tro. Bland de konservativare har 20 väckelseledare reagerat mot biskoparnas förslag i ett uttalande. De liberalas kritik har varit mera spridd. Den stora massan har varit tyst, oväntat tyst.

Ändå finns det samtidigt från vartdera hållet en stor omtanke om kyrkan som ett hem för människan på jorden.

Kunde kyrkan nu ägna tid åt andra frågor kring församlingars liv, arbete och framgång ett tag kunde det kanske hjälpa många att sätta vigselfrågan i ett bättre perspektiv. Och visa att vi trots olika syn i den frågan lever tillsammans, i samma hus och kring samma altaren.

Kyrkomötet kunde besluta att inte göra så mycket mer åt saken nu än klubba av biskoparnas linje hur de år 2024 vill leda sin hjord och hålla ihop sin kyrka. Praxisen skulle därefter stå i fyra år och inte öppnas på nytt förrän tidigast av nästa kyrkomöte. Det som ett slags timeout som ändå ger praktiska direktiv.

Detta sagt till båda falangerna i frågan. Man kan bita sig fast vid sin egen förståelse, av såväl Guds ord som av mänskliga rättigheter, på samma fundamentalistiska vis.

Slå inte spik ända in i träet.

Jan-Erik Andelin
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00
Lina Forsblom, här med hunden Lewis, har överlevt två livshotande sjukdomar.

Personligt. Som barn drabbades Lina Forsblom av leukemi och räddades till livet av en ryggmärgstransplantation. 23 år senare höll hon på att dö av blodförgiftning. – Jag tror inte det var Guds vilja att jag skulle bli sjuk. Men Gud kan använda sjukdomarna, bara jag låter mig bli använd, säger hon. 5.6.2024 kl. 10:18
Närheten till kyrkan förblir viktig.

KYRKANS EKONOMI. Kyrkan behöver se över sitt nätverk av församlingar. Omkring 40 av dem överlever inte årtiondet ekonomiskt. 5.6.2024 kl. 10:00
"För att bevara hoppet: möt din egen skuld och välj handling. Påminn dig själv och andra om att det finns hopp så länge vi agerar, för det finns det! Och hopp är en kollektiv kraft."

KLIMATKRISEN. KP-redaktören Rebecca Pettersson bevittnar en soluppgång hon aldrig borde ha sett. Det blir början till en ekologisk skuldspiral, och jakten på ett hopp som håller. 4.6.2024 kl. 09:46

SAMKÖNADE PAR. Jenny Jansson var delegat vid Metodistkyrkans generalkonferens när samfundet fattade beslut om att godkänna samkönade vigslar. 3.6.2024 kl. 20:28
– En annan kyrkas präster skaper en bild av vår kyrka, klagar ärkebiskop Tapio Luoma.

INGERMANLANDS KYRKA. Den ingermanländska kyrkans präster skapar förvirring bland kyrkfolket, säger ärkebiskop Tapio Luoma. I vems mässa går man, till vilken kyrka blir ens barn döpt? 3.6.2024 kl. 10:00
Stiftsfullmäktige var oenigt om personval från de olika "partierna"

STIFTSFULLMÄKTIGE. Anita Ismark fortsätter leda stiftsfullmäktige. Missnöje med att den konservativare kandidatlistan blev illa representerad i personvalen. 30.5.2024 kl. 18:45
Anna Finell har deltagit i Kyrkans Ungdoms sommarläger cirka 35 gånger.

SOMMARLÄGER. – Arrangörerna får akta sig, för jag tror det kommer mer folk i år än ifjol då de som avvaktade får höra att lägret funkar bra i Nykarleby också, tror Anna Finell. 29.5.2024 kl. 20:04

sverige. I Arjeplog i Norrbotten i Sverige har det varit tradition att hålla högstadiets avslutning i kyrkan. Under pandemin föll den traditionen bort och skolan började fira avslutning i klassrummet i stället. 29.5.2024 kl. 19:38

Kolumn. Jag stiger ut genom den lilla dörröppningen på båten, sätter min fot på bryggan. Den gungar i de skvalpande vågorna, träet knarrar. Vidare, upp mot ön. Solen gassar, den säregna doften av träd blandat med grus möter mig. 29.5.2024 kl. 20:25
Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts i Indien.

Analys. I Indien har det hinduistiska religionsprogrammet ghar whapsi lett att förtrycket av landets över 100 miljoner kristna ökar, skriver Torsten Sandell i en analys. Han hade en unik möjlighet i februari att besöka den underjordiska kyrkan i Uttar Pradesh. 27.5.2024 kl. 10:51

Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00