En bra jul, också med färre klappar

05.12.2023
Nicklas Storbjörk är chefredaktör på Kyrk­pressen.

När den här tidningen landar i postlådorna är det ännu ett par veckor till jul och i många hem pågår julförberedelserna för fullt. Ingen helg bär på så höga förväntningar som julen. Även om man traditionellt tänker att julen är barnens högtid så är det kanske ändå föräldrarnas förväntningar som är högst ställda. I alla fall är det ofta föräldrarnas ansvar att se till att de egna, barnens samt far- och morföräldrars högt ställda förväntningar infrias.

Även om man traditionellt tänker att julen är barnens högtid så är det kanske ändå föräldrarnas förväntningar som är högst ställda.

Utöver barn och vuxna finns det en grupp till som eventuellt har ännu högre ställda förväntningar på julen – handeln. Även om vi vet att mer konsumtion inte är det den här planeten behöver har julen i stigande takt blivit konsumtionens förlovade högtid. Och får man tro handeln kommer julen 2023 inte att utgöra något undantag – snarare tvärtom. I ett pressutskick säger branschorganisationen Finsk handel att man i år är mer positiv gällande förväntningarna på detaljhandeln i december (läs: julklappskonsumtionen) än vad man var ifjol.

Den allmänna inflationen samt höjda bränsle- och energipriser påverkade julhandeln negativt för ett år sedan. Med tanke på att samma faktorer fortfarande påverkar finländarnas ekonomi kan man fråga sig om handelns positiva förväntningar är realistiska.

I synnerhet som stigande räntor i högre grad än ifjol påverkar många finländares köpkraft. Men något behov av att lätta på ”förväntningstrycket” på ekonomiskt pressade finländare verkar handeln inte ha. I stället har man tidigare år konstaterat att ”en stor optimism är avgörande för hur julhandeln lyckas”.

På basis av en gatugallup som Yle gjort bland vanliga finländare kunde man dra slutsatsen att handelns förväntningar är onödigt högt ställda. Flera av de svarande konstaterar att pengarna sitter hårdare åt i år. Någon har redan diskuterat med barnen och förberett dem på att det inte kan bli så många klappar i jul. De ekonomiska förutsättningarna är helt enkelt sådana.

I ett pressutskick från Vasa svenska församling konstaterar också diakonitjänsteinnehavare Hanna-Maria Hakala att julen inte är en glädjens högtid för alla. ”För många innebär det en ökad stress och en tid med extra utgifter”, säger hon.


Det här är säkert en utopi, men tänk om också andra än de som tvingas till det kunde ta en diskussion om mängden julklappar i år.

Det här är säkert en utopi, men tänk om också andra än de som tvingas till det kunde ta en diskussion om mängden julklappar i år. Att vi kollektivt skulle kunna stå emot handelns tanke att den här julen konsumtionsmässigt måste överträffa den förra för att anses lyckad. Att det till och med kunde ses som en seger om detaljhandeln i december i år minskade istället för ökade. Att vi i större utsträckning, som Kajsa Sjöström här på samma uppslag, kunde konstatera att det räcker långt med att släkten är samlad och firar tillsammans med varm stämning och gemenskap.

Nicklas Storbjörk
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00
Lina Forsblom, här med hunden Lewis, har överlevt två livshotande sjukdomar.

Personligt. Som barn drabbades Lina Forsblom av leukemi och räddades till livet av en ryggmärgstransplantation. 23 år senare höll hon på att dö av blodförgiftning. – Jag tror inte det var Guds vilja att jag skulle bli sjuk. Men Gud kan använda sjukdomarna, bara jag låter mig bli använd, säger hon. 5.6.2024 kl. 10:18
Närheten till kyrkan förblir viktig.

KYRKANS EKONOMI. Kyrkan behöver se över sitt nätverk av församlingar. Omkring 40 av dem överlever inte årtiondet ekonomiskt. 5.6.2024 kl. 10:00
"För att bevara hoppet: möt din egen skuld och välj handling. Påminn dig själv och andra om att det finns hopp så länge vi agerar, för det finns det! Och hopp är en kollektiv kraft."

KLIMATKRISEN. KP-redaktören Rebecca Pettersson bevittnar en soluppgång hon aldrig borde ha sett. Det blir början till en ekologisk skuldspiral, och jakten på ett hopp som håller. 4.6.2024 kl. 09:46

SAMKÖNADE PAR. Jenny Jansson var delegat vid Metodistkyrkans generalkonferens när samfundet fattade beslut om att godkänna samkönade vigslar. 3.6.2024 kl. 20:28
– En annan kyrkas präster skaper en bild av vår kyrka, klagar ärkebiskop Tapio Luoma.

INGERMANLANDS KYRKA. Den ingermanländska kyrkans präster skapar förvirring bland kyrkfolket, säger ärkebiskop Tapio Luoma. I vems mässa går man, till vilken kyrka blir ens barn döpt? 3.6.2024 kl. 10:00
Stiftsfullmäktige var oenigt om personval från de olika "partierna"

STIFTSFULLMÄKTIGE. Anita Ismark fortsätter leda stiftsfullmäktige. Missnöje med att den konservativare kandidatlistan blev illa representerad i personvalen. 30.5.2024 kl. 18:45
Anna Finell har deltagit i Kyrkans Ungdoms sommarläger cirka 35 gånger.

SOMMARLÄGER. – Arrangörerna får akta sig, för jag tror det kommer mer folk i år än ifjol då de som avvaktade får höra att lägret funkar bra i Nykarleby också, tror Anna Finell. 29.5.2024 kl. 20:04

sverige. I Arjeplog i Norrbotten i Sverige har det varit tradition att hålla högstadiets avslutning i kyrkan. Under pandemin föll den traditionen bort och skolan började fira avslutning i klassrummet i stället. 29.5.2024 kl. 19:38

Kolumn. Jag stiger ut genom den lilla dörröppningen på båten, sätter min fot på bryggan. Den gungar i de skvalpande vågorna, träet knarrar. Vidare, upp mot ön. Solen gassar, den säregna doften av träd blandat med grus möter mig. 29.5.2024 kl. 20:25
Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts i Indien.

Analys. I Indien har det hinduistiska religionsprogrammet ghar whapsi lett att förtrycket av landets över 100 miljoner kristna ökar, skriver Torsten Sandell i en analys. Han hade en unik möjlighet i februari att besöka den underjordiska kyrkan i Uttar Pradesh. 27.5.2024 kl. 10:51

Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00