En bra jul, också med färre klappar

05.12.2023
Nicklas Storbjörk är chefredaktör på Kyrk­pressen.

När den här tidningen landar i postlådorna är det ännu ett par veckor till jul och i många hem pågår julförberedelserna för fullt. Ingen helg bär på så höga förväntningar som julen. Även om man traditionellt tänker att julen är barnens högtid så är det kanske ändå föräldrarnas förväntningar som är högst ställda. I alla fall är det ofta föräldrarnas ansvar att se till att de egna, barnens samt far- och morföräldrars högt ställda förväntningar infrias.

Även om man traditionellt tänker att julen är barnens högtid så är det kanske ändå föräldrarnas förväntningar som är högst ställda.

Utöver barn och vuxna finns det en grupp till som eventuellt har ännu högre ställda förväntningar på julen – handeln. Även om vi vet att mer konsumtion inte är det den här planeten behöver har julen i stigande takt blivit konsumtionens förlovade högtid. Och får man tro handeln kommer julen 2023 inte att utgöra något undantag – snarare tvärtom. I ett pressutskick säger branschorganisationen Finsk handel att man i år är mer positiv gällande förväntningarna på detaljhandeln i december (läs: julklappskonsumtionen) än vad man var ifjol.

Den allmänna inflationen samt höjda bränsle- och energipriser påverkade julhandeln negativt för ett år sedan. Med tanke på att samma faktorer fortfarande påverkar finländarnas ekonomi kan man fråga sig om handelns positiva förväntningar är realistiska.

I synnerhet som stigande räntor i högre grad än ifjol påverkar många finländares köpkraft. Men något behov av att lätta på ”förväntningstrycket” på ekonomiskt pressade finländare verkar handeln inte ha. I stället har man tidigare år konstaterat att ”en stor optimism är avgörande för hur julhandeln lyckas”.

På basis av en gatugallup som Yle gjort bland vanliga finländare kunde man dra slutsatsen att handelns förväntningar är onödigt högt ställda. Flera av de svarande konstaterar att pengarna sitter hårdare åt i år. Någon har redan diskuterat med barnen och förberett dem på att det inte kan bli så många klappar i jul. De ekonomiska förutsättningarna är helt enkelt sådana.

I ett pressutskick från Vasa svenska församling konstaterar också diakonitjänsteinnehavare Hanna-Maria Hakala att julen inte är en glädjens högtid för alla. ”För många innebär det en ökad stress och en tid med extra utgifter”, säger hon.


Det här är säkert en utopi, men tänk om också andra än de som tvingas till det kunde ta en diskussion om mängden julklappar i år.

Det här är säkert en utopi, men tänk om också andra än de som tvingas till det kunde ta en diskussion om mängden julklappar i år. Att vi kollektivt skulle kunna stå emot handelns tanke att den här julen konsumtionsmässigt måste överträffa den förra för att anses lyckad. Att det till och med kunde ses som en seger om detaljhandeln i december i år minskade istället för ökade. Att vi i större utsträckning, som Kajsa Sjöström här på samma uppslag, kunde konstatera att det räcker långt med att släkten är samlad och firar tillsammans med varm stämning och gemenskap.

Nicklas Storbjörk
Hans Snellman hör till tyngre namn inom fridsföreningarna som tar avstånd från LFF-separatism.

laestadianer. Rapporten som skissar på att de laestadianska fridsföreningarna skulle ta ett större avstånd till folkkyrkan får intern kritik inom rörelsen. Kyrko- och SFP-politikern Hans Snellman tar till pennan i Kyrkpressen 1.3.2024 kl. 13:37

debatt. Läs insändaren i sin helhet här. 1.3.2024 kl. 14:06

ENKÄT. Vi på Kyrkpressen är intresserade av hur finlandssvenskar firar påsk – med liten tonvikt på den kristna delen av traditionen. Det tar 7–8 minuter att besvara frågorna. Svara gärna! 1.3.2024 kl. 11:09
Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29
Mohammed Nasser i Borgå ska aldrig ge upp sitt blåa palestinska flyktingspass.

ISRAEL-PALESTINA. Mohammed från Nasaret går här fram. Själv är han inte född i Jesus barndoms stad, utan i en före detta fransk armébarack i Syrien. Sedan över 30 år bor han i Borgå. Men sitt blåa palestinska flyktingpass ska han aldrig ge upp. 19.2.2024 kl. 13:55
Att vara ung har varit en del av Eva Kelas identitet.

UTSEENDE. Eva Kela blev förskräckt när hon plötsligt såg sig bli en ”medelålders tant” och gjorde ett tv-program om det som hon aldrig trodde skulle drabba henne själv. 19.2.2024 kl. 16:41
Lars Lundsten är docent och förtroendevald i Johannes församling.

Kolumn. Då jag skriver dessa ord är det några dagar kvar tills valet till kyrkomöte. Då du läser dessa ord är valet över och vi har fått en ny samling människor som får fatta beslut om kyrkans framtid. 19.2.2024 kl. 08:00
Mia Anderssén-Löf omvald; Torsten Sandell ny i kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Mia Anderssén-Löf och Torsten Sandell blir prästombud i det nya kyrkomötet. De försvunna präströsterna från Åland dök upp under veckoslutet efter att ha varit borta i posten. 19.2.2024 kl. 11:56
Sven Grankulla är ordförande
för den arbetsgrupp som utrett framtidsalternativen
för de laestadianska bönehusföreningarna inom LFF.

Nattvard. Den möjlighet kyrkolagen ger att fira nattvard utanför kyrkorummet kan minskalaestadianernas behov att bilda egna församlingar. 16.2.2024 kl. 12:41
Tre av fyra lekmannaombud är nya: Martina Harms-Aalto, Anita Ismark och Olof Widén

KYRKOMÖTET. Tre av fyra lekmannaombud från Borgå stift är nya i kyrkomötet. Präströster efter tisdagens kyrkomötesval är borta – i posten – och valnämnden fick avbryta rösträkningen. 14.2.2024 kl. 18:44

KYRKOMÖTET. Expresspost från Åland var inte tillräckligt för att trygga valprocessen. De 22 röster som är borta avgör vem som blir prästombud i kyrkomötet. 15.2.2024 kl. 12:41

KYRKOMÖTET. Kvasten gick i kyrkomötet. Många av de sittande ombuden blev inte omvalda. Närmare två tredjedelar av plenisalen är nytt folk. Fortfarande finns inte kvalificerad majoritet i frågan om samkönade äktenskap 15.2.2024 kl. 12:14
Man kan skriva ut och sätta upp kalendern på väggen eller på kylskåpet, tipsar Emelie Wikblad.

fastan. Före påsken kommer en fyrtio dagar lång fasta. Den här tiden är en möjlighet att lämna bort och skala av för att hitta fokus inför påsken. 13.2.2024 kl. 14:19
Församlingen och körerna bidrar till att Alex Pollock trivs i Jakobstad.

PERSONEN. Han har varit lärare i engelska i fyra olika länder och lärt sig språket i tre av dem. Alasdair Pollock kom till Jakobstad för snart trettio år sedan. Språket, musiken, årstiderna, havet, skogen och människorna fick honom att stanna. – Jag har fått mycket mer än jag gett, säger han. 9.2.2024 kl. 09:58

Hans Snellman hör till tyngre namn inom fridsföreningarna som tar avstånd från LFF-separatism.

laestadianer. Rapporten som skissar på att de laestadianska fridsföreningarna skulle ta ett större avstånd till folkkyrkan får intern kritik inom rörelsen. Kyrko- och SFP-politikern Hans Snellman tar till pennan i Kyrkpressen 1.3.2024 kl. 13:37

debatt. Läs insändaren i sin helhet här. 1.3.2024 kl. 14:06

ENKÄT. Vi på Kyrkpressen är intresserade av hur finlandssvenskar firar påsk – med liten tonvikt på den kristna delen av traditionen. Det tar 7–8 minuter att besvara frågorna. Svara gärna! 1.3.2024 kl. 11:09
Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29