När avgående kyrkomötesombud uttrycker sin frustration över beslutsfattandet borde någon lyssna

20.11.2023
När avgående kyrkomötesombud uttrycker sin frustration över beslutsfattandet borde någon lyssna
Sofia Torvalds är redaktör på Kyrkpressen.

I nyhetsartiklar där Kyrkpressen intervjuat och rapporterat om kyrkligt beslutsfattande finns det en känsla som återkommer: känslan av maktlöshet.

I nyhetsartiklar där Kyrkpressen intervjuat och rapporterat om kyrkligt beslutsfattande finns det en känsla som återkommer: känslan av maktlöshet.

När KP skrev om utbrända präster handlade det om den maktlöshet prästerna i en del församlingar kände över att inte kunna styra över sina uppgifter och sin tid på att sätt som skulle hjälpa dem att orka bättre. De var trötta på byråkratin och på det hopplösa i att någon annan fyllde i deras kalender utan att de gavs möjlighet att prioritera.

KP har skrivit om den maktlöshet församlingens förtroendevalda känner eftersom kyrkoherden sitter på två stolar: tjänstemannens och beslutsfattarens.

Vi har också rapporterat om maktlöshet och frustration över ekonomihanteringssystemet Kipa, som planerats av Kyrkostyrelsens tjänstemän och som kostat kyrkan enorma summor och är användarovänligt. Det är en klen tröst att det nyländska patientdatasystemet Apotti visat sig vara en ännu större katastrof, både för kommunernas och välfärdsområdenas ekonomi och för dem som tvingas använda systemet.

Men när tre avgående kyrkomötesombud i denna tidning uttrycker sin frustration över det kyrkliga beslutsfattandet borde någon lyssna.


Men när tre avgående kyrkomötesombud i denna tidning uttrycker sin frustration över det kyrkliga beslutsfattandet borde någon lyssna. Ombuden är kyrkans riksdagsledamöter. De är invalda av medlemmarna – om än indirekt, genom att medlemmarna röstar på medlemmar i församlingsråden, som i sin tur röstar in lekmannaombuden. Om kyrkans tjänstemän planerar valkampanjer där medlemmarna uppmanas använda sin rösträtt för att kunna påverka det kyrkliga beslutsfattandet, då måste de som röstar ha en känsla av att de som väljs till kyrkomötet verkligen har något att säga till om. Annars är demokratin inte verklig.

Då Patrik Hagman säger att den strukturreform som han och andra ombud försökte skissa på med hjälp av gemensamma, informella utskottsmöten dömdes som ”odemokratiskt mygel” av en del biskopar och representanter för Kyrkostyrelsen – då känns det märkligt.

Biskoparna är valda av prästerna för att vara deras herdar, Kyrkostyrelsen består av tjänstemän. Hur går det att motivera att en kyrka som redan i väldigt hög grad styrs av anställda och tjänstemän ska få mer av den lilla makt som lekmannavalda ombud besitter?

Frågan är: vem är det egentligen som har makt att fatta beslut i kyrkan? Vem driver på, vem bromsar – och med vilka motiv?

Frågan är: vem är det egentligen som har makt att fatta beslut i kyrkan? Vem driver på, vem bromsar – och med vilka motiv?

Det eviga problemet med makt och maktlöshet är att de som har makt sällan vill ge den ifrån sig, och sällan vill att andra ska veta hur mycket makt de egentligen har. Vi vill alla ha makt, eftersom det får vårt arbete att kännas mer meningsfullt.

Frågan är: vem är det egentligen som har makt att fatta beslut i kyrkan? Vem driver på, vem bromsar – och med vilka motiv? förr eller senare att verkligen behöva sina lekmän, och det kommer också att komma en tid då kyrkan har råd med allt färre tjänstemän.

Det är inte lätt för någon att ge ifrån sig makt, men det finns ingen annan väg framåt. Var borde makten fördelas rättvist och på så många personer som möjligt om inte i en kristen kyrka?

Sofia Torvalds
Jona Granlund  i Grankulla jobbar med alla åldrar, också med barn och unga.

PRÄSTER. Över 400 gudstjänster, dop, vigslar och begravningar på ett år – det kan tre präster i en medelstor finlandssvensk församling få dela på. Prästernas arbetsmängd varierar stort från församling till församling, visar Kyrkpressens granskning. 15.7.2024 kl. 10:00
För 25 år sedan uppträdde Birthe Wingren, Sören Lillkung och Riko Eklundh och Henrik Wikström i Nötö kyrka. Samma kvartett är med i år.

SOMMARSÅNG. För 25 år fick skådespelaren Riko Eklundh en idé om göra en sommarkonsert i Nötö kyrka i Nagu skärgård. Idén förverkligades och konserten blev en succé. I år firar Sommarsång jubileum med två konserter. 16.7.2024 kl. 18:41
Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11
När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00
Kjerstin Sikström vill vara aktiv – därför har hon fortfarande sångelever och dirigerar en kör.

sorg. Med sin sista, stora kärlek Jocke Hansson fick hon bara fem gemensamma år. – Jag har varit arg på Gud och frågat mig varför det här skulle hända mig. Men idag är jag tacksam – hellre fem år än inget alls, säger Kjerstin Sikström. 5.7.2024 kl. 11:32

KYRKANS SAMTALSTJÄNST. Det hjälper att prata. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tjänsten erbjuder stöd och någon som lyssnar också under sommaren. 5.7.2024 kl. 16:55
Bibelstudium och existentiellt samtal i gröngräset i Taizé.

ÅLANDS UNGA KYRKA. Trots de spartanska omständigheterna blev ungdomarnas resa till Taizé i Frankrike en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Det var gemenskap, tusenskönor och fåglars glädjesång dygnet runt. 1.7.2024 kl. 16:32
Laura Kota-aho och Mia Bäck har en del läger i bagaget, men än har ingen av dem tröttnat.

konfirmandarbete. Åbo svenska församling svängde på hela skriba-konceptet. Under en solig eftermiddag på ön Kakskerta berättar kyrkoherde Mia Bäck varför. 28.6.2024 kl. 15:17
Anita Höglund bodde länge på Bertahemmet i Helsingfors.

Nekrolog. Anita Höglund, omtyckt krönikör och tidigare redaktör vid Kyrkpressens föregångare Församlingbladet, har dött. 25.6.2024 kl. 10:44
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00

Jona Granlund  i Grankulla jobbar med alla åldrar, också med barn och unga.

PRÄSTER. Över 400 gudstjänster, dop, vigslar och begravningar på ett år – det kan tre präster i en medelstor finlandssvensk församling få dela på. Prästernas arbetsmängd varierar stort från församling till församling, visar Kyrkpressens granskning. 15.7.2024 kl. 10:00
För 25 år sedan uppträdde Birthe Wingren, Sören Lillkung och Riko Eklundh och Henrik Wikström i Nötö kyrka. Samma kvartett är med i år.

SOMMARSÅNG. För 25 år fick skådespelaren Riko Eklundh en idé om göra en sommarkonsert i Nötö kyrka i Nagu skärgård. Idén förverkligades och konserten blev en succé. I år firar Sommarsång jubileum med två konserter. 16.7.2024 kl. 18:41
Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11