"Att vara en lat predikant har aldrig varit enklare"

31.05.2023
Patrik Hagman är teolog och författare.

Nu händer det igen. Under de närmaste åren kommer våra liv förändras i grunden. AI innebär ett tekniskt skifte, minst av samma storlek som internet och sociala mediers intåg i våra liv. Det gäller även kyrkan.

ChatGPT, som är en av de AI-teknologier som vem som helst nu kan få tillgång till, är förutom mycket annat ett oerhört kraftfullt bibelverktyg. På samma sätt som Bibeln i sökbar form i ett slag gjorde tidigare generationers förmåga att hitta i Bibeln överflödig, kommer AI att i grunden förändra vad det innebär att ”kunna” Bibeln.

ChatGPT kan redan nu hjälpa en predikant med att se sammanhang mellan bibeltexter, både sådana som är etablerade och sådan som är orginella. Den kan pröva tolkningar: till exempel genom att svara på om en viss tanke om vem Jesus är ligger i linje med Matteus syn i allmänhet och om den skiljer sig från Lukas syn. Den kan redogöra för hur en viss vers har tolkats genom seklerna, och föreslå olika etiska tillämpningar. Och det mesta av detta gör den oerhört bra.

Den kan redogöra för hur en viss vers har tolkats genom seklerna, och föreslå olika etiska tillämpningar. Och det mesta av detta gör den oerhört bra.

Vilka effekter kommer detta att få? Ja, det kan hjälpa intresserade predikanter att producera mera nytänkande och välgrundade predikningar. Men det kan också hjälpa stressade och ointresserade predikanter att blixtsnabbt skapa predikningar som låter som riktiga predikningar men varken är inspirerande eller andligt närande. Att vara en lat predikant har aldrig varit enklare.

Jag är ändå rätt säker på att församlingarna väldigt snabbt kommer att lära sig känna igen vad som är vad, precis som en trogen församling alltid kunnat känna igen en ”läst” predikan.

En annan utmaning är att AI:n är tränad på text som finns på Internet där engelskspråkig text överväger. Det märks i hurudana tolkningar den ger. Det kan handla om subtila skillnader i betoning, så risken är att också kyrkor med annorlunda traditioner kan få höra mer amerikaniserad bibelundervisning framöver.


Det kan handla om subtila skillnader i betoning, så risken är att också kyrkor med annorlunda traditioner kan få höra mer amerikaniserad bibelundervisning framöver.

Kyrkans dilemma här är alltså inte annorlunda än hela vårt samhälles. Vi behöver se till att vi använder denna nya teknik för att underlätta det som vi inte borde ägna tid åt, och i stället fokusera på det verkligt viktiga. AI kan verkligen vara det som befriar oss från den växande byråkratin och administrationen (jag räknar med att inom ett år ha fyllt i min sista reseräkning och tidsrapport). Och det är en mycket bra sak.

Men det finns också en risk att vi börjar använda AI för att göra det vi egentligen är kallade att göra, bara för att vi komma undan nödvändig ansträngning. Det är en utmaning för utbildningsaktörer, kyrkoledare och församlingsledningar under de närmaste åren.

➡️ Läs mera på samma tema här.

Patrik Hagman
Hans Snellman hör till tyngre namn inom fridsföreningarna som tar avstånd från LFF-separatism.

laestadianer. Rapporten som skissar på att de laestadianska fridsföreningarna skulle ta ett större avstånd till folkkyrkan får intern kritik inom rörelsen. Kyrko- och SFP-politikern Hans Snellman tar till pennan i Kyrkpressen 1.3.2024 kl. 13:37

debatt. Läs insändaren i sin helhet här. 1.3.2024 kl. 14:06

ENKÄT. Vi på Kyrkpressen är intresserade av hur finlandssvenskar firar påsk – med liten tonvikt på den kristna delen av traditionen. Det tar 7–8 minuter att besvara frågorna. Svara gärna! 1.3.2024 kl. 11:09
Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29
Mohammed Nasser i Borgå ska aldrig ge upp sitt blåa palestinska flyktingspass.

ISRAEL-PALESTINA. Mohammed från Nasaret går här fram. Själv är han inte född i Jesus barndoms stad, utan i en före detta fransk armébarack i Syrien. Sedan över 30 år bor han i Borgå. Men sitt blåa palestinska flyktingpass ska han aldrig ge upp. 19.2.2024 kl. 13:55
Att vara ung har varit en del av Eva Kelas identitet.

UTSEENDE. Eva Kela blev förskräckt när hon plötsligt såg sig bli en ”medelålders tant” och gjorde ett tv-program om det som hon aldrig trodde skulle drabba henne själv. 19.2.2024 kl. 16:41
Lars Lundsten är docent och förtroendevald i Johannes församling.

Kolumn. Då jag skriver dessa ord är det några dagar kvar tills valet till kyrkomöte. Då du läser dessa ord är valet över och vi har fått en ny samling människor som får fatta beslut om kyrkans framtid. 19.2.2024 kl. 08:00
Mia Anderssén-Löf omvald; Torsten Sandell ny i kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Mia Anderssén-Löf och Torsten Sandell blir prästombud i det nya kyrkomötet. De försvunna präströsterna från Åland dök upp under veckoslutet efter att ha varit borta i posten. 19.2.2024 kl. 11:56
Sven Grankulla är ordförande
för den arbetsgrupp som utrett framtidsalternativen
för de laestadianska bönehusföreningarna inom LFF.

Nattvard. Den möjlighet kyrkolagen ger att fira nattvard utanför kyrkorummet kan minskalaestadianernas behov att bilda egna församlingar. 16.2.2024 kl. 12:41
Tre av fyra lekmannaombud är nya: Martina Harms-Aalto, Anita Ismark och Olof Widén

KYRKOMÖTET. Tre av fyra lekmannaombud från Borgå stift är nya i kyrkomötet. Präströster efter tisdagens kyrkomötesval är borta – i posten – och valnämnden fick avbryta rösträkningen. 14.2.2024 kl. 18:44

KYRKOMÖTET. Expresspost från Åland var inte tillräckligt för att trygga valprocessen. De 22 röster som är borta avgör vem som blir prästombud i kyrkomötet. 15.2.2024 kl. 12:41

KYRKOMÖTET. Kvasten gick i kyrkomötet. Många av de sittande ombuden blev inte omvalda. Närmare två tredjedelar av plenisalen är nytt folk. Fortfarande finns inte kvalificerad majoritet i frågan om samkönade äktenskap 15.2.2024 kl. 12:14
Man kan skriva ut och sätta upp kalendern på väggen eller på kylskåpet, tipsar Emelie Wikblad.

fastan. Före påsken kommer en fyrtio dagar lång fasta. Den här tiden är en möjlighet att lämna bort och skala av för att hitta fokus inför påsken. 13.2.2024 kl. 14:19
Församlingen och körerna bidrar till att Alex Pollock trivs i Jakobstad.

PERSONEN. Han har varit lärare i engelska i fyra olika länder och lärt sig språket i tre av dem. Alasdair Pollock kom till Jakobstad för snart trettio år sedan. Språket, musiken, årstiderna, havet, skogen och människorna fick honom att stanna. – Jag har fått mycket mer än jag gett, säger han. 9.2.2024 kl. 09:58

Tre av fyra lekmannaombud är nya: Martina Harms-Aalto, Anita Ismark och Olof Widén

KYRKOMÖTET. Tre av fyra lekmannaombud från Borgå stift är nya i kyrkomötet. Präströster efter tisdagens kyrkomötesval är borta – i posten – och valnämnden fick avbryta rösträkningen. 14.2.2024 kl. 18:44

KYRKOMÖTET. Expresspost från Åland var inte tillräckligt för att trygga valprocessen. De 22 röster som är borta avgör vem som blir prästombud i kyrkomötet. 15.2.2024 kl. 12:41

KYRKOMÖTET. Kvasten gick i kyrkomötet. Många av de sittande ombuden blev inte omvalda. Närmare två tredjedelar av plenisalen är nytt folk. Fortfarande finns inte kvalificerad majoritet i frågan om samkönade äktenskap 15.2.2024 kl. 12:14
Man kan skriva ut och sätta upp kalendern på väggen eller på kylskåpet, tipsar Emelie Wikblad.

fastan. Före påsken kommer en fyrtio dagar lång fasta. Den här tiden är en möjlighet att lämna bort och skala av för att hitta fokus inför påsken. 13.2.2024 kl. 14:19
Församlingen och körerna bidrar till att Alex Pollock trivs i Jakobstad.

PERSONEN. Han har varit lärare i engelska i fyra olika länder och lärt sig språket i tre av dem. Alasdair Pollock kom till Jakobstad för snart trettio år sedan. Språket, musiken, årstiderna, havet, skogen och människorna fick honom att stanna. – Jag har fått mycket mer än jag gett, säger han. 9.2.2024 kl. 09:58