Läs påskberättelsen – den är ikonisk och säger något om att Jesus var människa som vi

04.04.2023
Sofia Torvalds är redaktionsansvarig vid Kyrkpressen.

Julen har en välinrutad ritual, som inte varierar så stort från familj till familj. Julpynt, advetskalender, julmat, julklappsutdelning – möjligen julkyrka.

Påsken – den kristna kyrkans viktigaste fest – firas däremot på de mest olika sätt. För en del betyder påsken bara några extra lediga dagar, kanske en resa. Men redan på Kyrkpressens redaktion varierar påskupplevelserna stort.

En har skaffat sig ett påskalamm från Övermark och har en c-kassett med påskmässan Paco Peña som hon knäpper igång med ett högtidligt klick varje långfredag.

En annan laddar upp inför släktens stora äggrullning, och grubblar över om ett ovalt eller mer rundat ägg skulle vara den bästa strategin. Dessutom värper porslinshönan chokladägg varje dag – till och med på långfredag, vilket säger något om graden av dysterhet i den familjen.

En tredje går omkring med en tung känsla av långfredagens mörker som omsveper påsktillvaron och gör allt lite grått.

Musikvännerna prickar självklart in en Johannes- eller Matteuspassion.

Men påskens styrka bland kyrkoårets fester är ganska självklar: den dramaturgiska kurvan är tydlig.

Påskberättelsen är inte gullig. Här finns inget stall och inga söta får, inga sjungande änglar eller visa män som kommer lastade med gåvor.

Den går från skärtorsdagens svek och vånda till långfredagens utdragna tortyr till lördagens tomhet och sedan söndagens mirakel: Graven är tom. Redan som berättelse är den första kristna påsken en klassiker som alla borde läsa och känna till, både troende och ateister/agnostiker. I själva verket hör den till vår allmänbildning i så hög grad att det är svårt att ha tillräcklig kulturell läskunnighet utan att känna till den.

I det här numret av Kyrkpressen har vi försökt fånga in en del av känslorna i två featureintervjuer: sorg och glädje.

Men alla de känslotillstånd som förekommer i Bibelns beskrivning av den första påskens händelser får inte rum: Jesus besvikelse när han svettas blod och vännerna somnar, Petrus skam över att han förråder sin mästare av rädsla för vad som ska drabba honom själv.

En av de intressantaste berättelserna handlar om Judas, som enligt Matteusevangeliet ångrar sitt förräderi, kastar ifrån sig de trettio silverpenningarna och hänger sig. Enligt Apostlagärningarna köper han sig en bit jord för pengarna, faller sedan framåt så att hans buk spricker – varför jorden får namnet Akeldamak, blodsåkern.

Skam, sorg, glädje. Påskberättelsen är intressant för att den handlar om oss och om känslor som vi tampas med för att vi är människor. Vi hittar alla någon att identifiera oss med. Vi har alla skämts, förrått, gråtit och blivit översköjda av en berusande glädje över något vi inte såg komma.

Så vare sig du satsat på ett påsklamm, en dyster fredagskänsla eller äggrullning: läs påskberättelsen. Den är ikonisk. Den säger något om att Jesus var människa som vi.

Sofia Torvalds
Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00
– Kyrkoherden hamnar i en konstig roll om hen ska försvara sina beredningar, samla ihop åsikterna och samtidigt fatta beslut, säger Martina Harms-Aalto.

MÖTESORDFÖRANDE. – Jag ser bara fördelar för kyrkoherdarna med att övergå till det här systemet, säger Martina Harms-Aalto som leder ordet i Johannes församling i Helsingfors. 30.5.2023 kl. 10:00
– Vår förmåga att vara närvarande i våra egna liv går förlorad. Där tror jag att böckerna kan hjälpa oss, säger Joel Halldorf.

LÄSNING. Vi lever inte längre i en galax som kretsar kring den tryckta boken. I stället strålar skärmen som vår nya sol, skriver Joel Halldorf. Revolutionen stöper om vår civilisation i grunden – hur och varför försöker han förklara i boken ”Bokens folk”. 29.5.2023 kl. 19:19

diakoner. Biskop Bo-Göran Åstrand vigde två diakoner och en diakonissa till diakoniämbetet på pingstdagen. 28.5.2023 kl. 21:48
Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

MEDLEMSENKÄT. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare. 25.5.2023 kl. 09:00
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Som kyrkoherde vill jag kunna medge att det finns saker jag inte är bra på. Jag vill kunna be om hjälp i stället för att delegera, säger Patricia Högnabba.

MATTEUS FÖRSAMLING. – Jag tror att vår kärna alltid måste vara andlighet. Visst kan vi bjuda på brunch, men Fazers gör det bättre, säger Patricia Högnabba, som installeras som kyrkoherde i Matteus församling i september. 31.5.2023 kl. 19:31
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33

Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00