Utjämning ett tabu – kyrkan förtegen om ekonomin

20.03.2023
Utjämning ett tabu – kyrkan förtegen om ekonomin
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen.

EN AV VÅRT LANDS ledande ekonomister minns hur han blev inbjuden till ett biskopsmöte för att tala om ekonomi. Till hans förvåning ville biskoparna inte tala så mycket om val och värderingar kring mammon där ute i samhällskarusellen. De ville tala om kyrkans egen 900 miljoner euros ekonomi på årsbasis.

Ekonomi och värderingar är en besvärlig kombination. Lika fel som att vid en finare middag fråga vad bordsgrannen har i lön verkar det vara att väldigt tvärt utlysa moraliska rätt och fel i ekonomin. Den evangelisk-lutherska folkkyrkan är påfallande försiktig här.

Den nya tidens rätte­snöre, lag och evangelium är den 75 år unga Deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Inte heller den vågar sig på att moralisera om ekonomi. Ändå hänvisar många till den som ett universellt godhetsdokument.

Mänskliga rättigheter är ett bra verktyg. Men de sätter inte på allvar gränser för överdådig rikedom eller omänsklig fattigdom. Kanske det är för att deklarationen i sin första form skrevs på 1940-talet i ett USA i ett lite perplext läge efter ett världskrig. I ett amerikanskt land of the free där allt har ansetts vara möjligt i fråga om ekonomiskt välstånd för den som har två händer.

Tidigare idéer om mänskliga rättigheter som man byggde på, bland annat från 1700-talets Frankrike, var modigare. De försökte faktiskt sätta gränser för hur rik, eller hur fattig, det var rätt att låta någon män­niska vara.

OM VI STÄLLDE Finlands hela befolkning i tio lika långa köer enligt inkomst (det kallas deciler) skulle vi få en nyttig erfarenhet.

De åtta köerna i mittfältet skulle vara en knegande, trygg medelklass, med höger- och vänsterväljare om varandra. Ganska logiskt skulle man från en kö till följande ha just omkring en tiondel mera pengar att röra sig med.

Bara i de yttersta köerna, nummer 1 och 10, skulle gapet till grannköerna vara stora. Mellan de två fattigaste köerna är trappsteget i senaste statistik över 40 procent. Mellan de två mest välbärgade har de rikaste i snitt över 75 procent mera kassa än niorna.

"Vill man argumentera för varför det är bra att vara rik får man pussla med bibelverser en hel del."

KYRKAN har inför riksdagsvalet med egentlig valdag den 2 april tagit fram ett sju punkters "regeringsprogram".

Men kyrkan vill inte heller tala om de ekonomiska mekanismerna, fast både gammalt och nytt testamente i Bibeln mycket ordagrant tar ställning för fattiga och utsatta.

Vill man argumentera för varför det är bra att vara rik, och hålla fast vid sin rikedom, får man faktiskt härleda och pussla med bibelverser en hel del.

KYRKANS regeringsprogram har en hel del ”textfrågor”, som arbetsmarknadsfolket brukar säga. Man vill ha ett fredligt och jämlikt samhälle. Man önskar sig framtidstro för de unga, hållbarhet och klimatförnuft.

Kyrkan säger ändå väldigt lite konkret om skatter, bidrag eller näringsliv som är motorn i ekonomin.

Det kan bero på att kyrkskatten dikteras av det politiska systemet. Kyrkan beskattar nämligen på samma sätt som kommunen.

En nyttig tankeövning kunde vara hur kyrkan skulle skapa utjämning och jämlikhet kring sina 900 miljoner om den satte kriterierna för sin medlemsavgift helt själv.

Jan-Erik Andelin
Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11
När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00
Kjerstin Sikström vill vara aktiv – därför har hon fortfarande sångelever och dirigerar en kör.

sorg. Med sin sista, stora kärlek Jocke Hansson fick hon bara fem gemensamma år. – Jag har varit arg på Gud och frågat mig varför det här skulle hända mig. Men idag är jag tacksam – hellre fem år än inget alls, säger Kjerstin Sikström. 5.7.2024 kl. 11:32

KYRKANS SAMTALSTJÄNST. Det hjälper att prata. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tjänsten erbjuder stöd och någon som lyssnar också under sommaren. 5.7.2024 kl. 16:55
Bibelstudium och existentiellt samtal i gröngräset i Taizé.

ÅLANDS UNGA KYRKA. Trots de spartanska omständigheterna blev ungdomarnas resa till Taizé i Frankrike en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Det var gemenskap, tusenskönor och fåglars glädjesång dygnet runt. 1.7.2024 kl. 16:32
Laura Kota-aho och Mia Bäck har en del läger i bagaget, men än har ingen av dem tröttnat.

konfirmandarbete. Åbo svenska församling svängde på hela skriba-konceptet. Under en solig eftermiddag på ön Kakskerta berättar kyrkoherde Mia Bäck varför. 28.6.2024 kl. 15:17
Anita Höglund bodde länge på Bertahemmet i Helsingfors.

Nekrolog. Anita Höglund, omtyckt krönikör och tidigare redaktör vid Kyrkpressens föregångare Församlingbladet, har dött. 25.6.2024 kl. 10:44
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00

Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11
När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00