Vår död är inte ett sista solo

07.03.2023
Vår död är inte ett sista solo
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle vid Kyrkpressen.

MANNEN heter Gus och är dödligt sjuk, uppenbarligen i cancer, men vårdas hemma av sin fru och sina närmaste. Han får kraftig kemo­terapi som varje gång gör honom utmattad och desorien­terad.

Hans delstat i USA är en av nio där läkare får skriva ut en dödlig dos barbiturater för den som i terminalskedet vill avsluta sitt liv. Gus och Rihanna har preparaten hemma i en liten kartong för den dag Gus bestämmer sig för att han inte längre vill leva.

Stämningen kring sjuksängen med vuxna barn och ett litet, tultande barnbarn är avspänd, men ofta känslosam. Det är beslutat att den dag Gus har velat gå ska de anhöriga fira honom med Dom Perignon-champagne.

Scenen är ur den brittiska BBC-journalisten Louis Therouxs fina dokumentär Choosing Death (Att välja döden) från 2018 – fin för att den belyser de många dilemman som omger friheten att dö sin egen död.

"Eutanasi och påskyndad död handlar inte om det där enda argumentet."

EN EUTANASILAG väntas med stöd av en ny folkaktion komma upp i Finlands riksdag på nytt under nästa mandatperiod. I en opinionsmätning 2016 vill över 70 procent av finländarna införa eutanasi.

År 2018 föll ett medborgarinitiativ om saken med klara siffror i riksdagen, trots över 60 000 underskrifter. Två år senare visade en enkät inom Finlands läkar­förbund att närmare hälften av läkarna är för dödshjälp. Själva förbundet säger dock fortfarande nej.

Eutanasi eller assisterad frivillig död är tillåten i en handfull EU-länder, men ingenstans i Norden. Kanada har en eutanasilag; tre procent av dem som dör uppges göra det genom en dödlig injektion av en läkare.

BBC-DOKUMENTÄREN för tittaren ut på djupt vatten. Vi hör de kända argumenten för assisterad, självvald död – men mot amerikans­ka bakgrundskulisser.

Man vill dö för att man trots en god medel­klassekonomi ändå inte har råd med de hundra­talstusen dollar en dräglig demensvård livet ut kostar.

Man vill dö för att man har varit mån om att vara familjens role model och upplever det som så främmande att vara hjälplös och inte längre stark.

Den dag Gus fru Rihanna, även hon en stark kvinna, bryter samman beslutar Gus sig för att ta drogerna i papplådan och dö. Vara stark, eller död. Reportern från Europa frågar spontant och häpet ute i köket: Varför har ni aldrig gråtit och sörjt tillsammans förut?

I Finland är våra kulturmönster andra. Det är ingen hedersförlust eller social skam här att vara svag, blottad, beroende. Vana vid välfärdssamhället låter vi oss självklart falla i dess skyddsnät och famn.

ALL RESPEKT för det amerikanska paret, för deras livssyn och beslut. De bäddade också för ett slags lättnad, och till och med för en glädje över Gus liv som var vacker i sorgen.

Men vad vi måhända kan ta med oss är att eutanasi och en påskyndad död inte bara handlar om det ofta enda argumentet, att som individ slippa bli inlåst i ett smärthelvete för sina sista dagar och veckor i livet.

Utan att vi också, medan vi går friska och raka på gatan, också tänker på eutanasi i termer av hur vi kommer att dö som sociala varel­ser, med hänsyn till andra och dem som står oss nära. Eller på att kanske dö som medborgare i ett samhälle som svek sitt löfte att göra allt som stod i dess makt för att vi ska ha det möjligast bra i alla våra livs dagar.

Det här är inget enkelt ja eller nej.

Foto: Unsplash–Dominik Lange

Jan-Erik Andelin
Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11
När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00
Kjerstin Sikström vill vara aktiv – därför har hon fortfarande sångelever och dirigerar en kör.

sorg. Med sin sista, stora kärlek Jocke Hansson fick hon bara fem gemensamma år. – Jag har varit arg på Gud och frågat mig varför det här skulle hända mig. Men idag är jag tacksam – hellre fem år än inget alls, säger Kjerstin Sikström. 5.7.2024 kl. 11:32

KYRKANS SAMTALSTJÄNST. Det hjälper att prata. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tjänsten erbjuder stöd och någon som lyssnar också under sommaren. 5.7.2024 kl. 16:55
Bibelstudium och existentiellt samtal i gröngräset i Taizé.

ÅLANDS UNGA KYRKA. Trots de spartanska omständigheterna blev ungdomarnas resa till Taizé i Frankrike en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Det var gemenskap, tusenskönor och fåglars glädjesång dygnet runt. 1.7.2024 kl. 16:32
Laura Kota-aho och Mia Bäck har en del läger i bagaget, men än har ingen av dem tröttnat.

konfirmandarbete. Åbo svenska församling svängde på hela skriba-konceptet. Under en solig eftermiddag på ön Kakskerta berättar kyrkoherde Mia Bäck varför. 28.6.2024 kl. 15:17
Anita Höglund bodde länge på Bertahemmet i Helsingfors.

Nekrolog. Anita Höglund, omtyckt krönikör och tidigare redaktör vid Kyrkpressens föregångare Församlingbladet, har dött. 25.6.2024 kl. 10:44
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00

Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11
När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00