Kriget i Ukraina: När det knyter sig i magen – gör det goda du kan

26.02.2022
Jan-Erik Andelin är redaktör för opinion och samhälle på Kyrkpressen.

TA EN DAG i sänder. Undra hur din kompis på nätet har det. Sök sällskap och gemenskap. Ta fram modet att göra det du kan, även om det känns att det bara är lite. Det goda börjar som ett frö. Också när det är krig.

Vi publicerade nyligen prästen Claus Terlindens bönetext, tillägnad den märkliga dag, den 24 februari 2022, då ett krig i Europa bröt ut. Det är hans text som slutar med orden om fröet.

Redan förra veckan hörde vi tankar som spontant kom ur kyrkornas vardagsverklighet. Från unga på skribaläger, av ungdomsledaren, av honom som jobbar i Dragsvik, av Kårkullabrukarnas egen präst.

Nu har kriget nått Europa. För åratal framåt kommer vi sannolikt att mer än någonsin få tänka över vad som är varje människas egen insats mot hat och död, och för livet och det goda.

Det värker i kroppen. Knyter sig i magen. Ukrainakriget berör snabbt också oss. Nu är det mer än bara nya sparbössor, kontonummer och nya flyktingförläggningar. Den här gången kan vår trygghet som nation med långa, obebodda och sårbara gränser stå på spel, för ett oberäkneligt grannlands skull.

"Det finns ett tyst landskap som sällan får några rubriker. Det är där vi tar fram modet och gör det vi kan, också när det känns lokalt och smått."

Vi pendlar, mellan ett ångestfullt nyhetssurfande, och å andra sidan en vardag som ska rulla på. Men mellan det finns ett stort område vi sällan tänker på. Det är ett tyst landskap som sällan får några rubriker. Det är där som det tysta samhället tar fram modet och gör det goda vi kan. Det som ofta känns lokalt och smått, marginellt och pytte.

Det kan kännas som den lite tråkigare, slyigare och skuggigare delen av söndagspromenaden där det inte alltid finns så mycket vyer att tala om. Men det är en del av den lycka vi finländare sägs ha. En lycka som till omvärldens förvåning inte mäts i glam och skratt, utan i trygga inre förvissningar, lojalitet till andra människor och en känsla för vad som är rätt.

Det är där vår nation, vårt samhälle och även våra kyrkor byggs. Inför det nya läget, och kanske en dag inför radikalt förändrade förhållanden i vårt eget land.

"Det som inte kan köpas för pengar är resiliens, uthållighet och motståndskraft, rotade i grundläggande livsvärderingar, i livssyn eller tro."

VÄSTEUROPA har byggts lite ensidigt med ekonomi och dess tillväxt för ögonen. Inte bara den ryska aggressionsmakt som nu rullar på ukrainska vintervägar på dödens kalla larvfötter har sagt det. Också vänner från andra kontinenter påpekar ibland stillsamt att det finns värden vi har sålt ut, för att vi tror att gott liv i alla lägen bygger på vinst utmätt i pengar.

Därmed tror vi kanske också lite väl optimistiskt på att det är med våra ekonomiska straff och bankblockader ensamma som vi ska få arméer, vapen, idéer och svällande imperienationalism på knä. Det kan komma att visa sig att stå för det goda behöver handla om någonting mer som inte kan köpas för pengar. Om en resiliens, uthållighet och en motståndskraft som står rotade i mera grundläggande livsvärderingar, i livssyn eller tro.

"Fredens korn väntar redan i jorden."

DEN ERFARNA Rysslands- och Ukrainajournalisten Kerstin Kronvall skriver på sociala medier "som den mamma och famo jag är" att vi inte ska hänga på nyhetsflödena i ett nu. Någon gång per dag räcker. I stället uppmanar hon oss att också ta tid för att andas, äta, sova, röra på oss och se skönheten i livet.

En dag, ett ögonblick i sänder. Här kommer den livsvisdom som finns bevarad i välnötta psalmtexter. Kornet har sin vila djupt i frusen jord, som det också heter. Också fredens korn.

Det blir fred igen en dag.

Jan-Erik Andelin
Karl af Hällström, Yvonne Terlinden och Markus Weckström har sökt kyrkoherdetjänsten i Karis-Pojo.

NYTT FRÅN DOMKAPITLET. Karl af Hällström, Yvonne Terlinden och Markus Weckström söker kyrkoherdetjänsten i Karis-Pojo svenska församling. Det blir församlingsmedlemmarna som får välja herde. 2.10.2023 kl. 13:25
En av Claus Terlindens favoritpsalmer: ”Möt mig nu som den jag är.”

TILLGÄNGLIGHET. Då Claus Terlinden säger ”min församling” syftar han på alla människor med intellektuell funktionsnedsättning inom Borgå stift. I den församlingen är tomt prat överflödigt och vänskap avgörande. 29.9.2023 kl. 13:18
Domkapitlet trummade igenom Annica Smeds som första kvinnan som präst i Karleby.

KVINNA OCH PRÄST. Domkapitlet i Borgå väntade inte på ett utlåtande från församlingen, efter att församlingsrådet bromsade pappret. Rådsmedlemmar i Karleby upplever sig "överkörda" efter domkapitlets resoluta beslut att förordna Annica Smeds. 28.9.2023 kl. 15:05
– Ett av de stora problemen vi har i vår individualistiska kapitalistiska värld är saknaden av just andlig gemenskap, säger David Sandqvist.

teater. Samtalet med David Sandqvist, som har regisserat Ronja Rövardotter på Svenska Teatern, glider in på döden gång på gång. – Jag har alltid varit rädd för döden. 28.9.2023 kl. 14:00
Cecilie Hoxmark räknade alltid med att få barn.

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. Norska Cecilie Hoxmark vill bryta tystnaden och tabut kring ofrivillig barnlöshet. Därför grundade hon Prosjekt Åpenhet. – Jag kände sådan skam, som om jag var en felaktig vara, som om min man gjorde fel när han valde mig. Idag är hon femtio. Hon har skapat sig ett liv som inte kretsar kring en kärnfamilj utan är hennes eget bygge. 27.9.2023 kl. 19:56
David Pettersson förespråkar lägre skatter, större individuellt ansvar och mindre statlig övervakning.

politik. Kristdemokraterna har under sommaren fått kritik för sin tystnad under regeringsförhandlingarna och för att partiet inte stått upp för de mänskliga rättigheterna. David Pettersson, nyvald tredje viceordförande för partiet, ger kritikerna delvis rätt. 27.9.2023 kl. 11:32
Fredrik Kass hoppar in som kyrkoherde i Replot i höst. Han besöker församlingen ungefär en gång i veckan.

Replot. Kyrkpressen skrev tidigare att domkapitlet i Borgå stift haft svårt att hitta en vikarie för Camilla Svevar, som är tjänstledig från jobbet som kyrkoherde i Replots församling. Nu är det klart att Fredrik Kass under hösten sköter kyrkoherdejobbet i Replot vid sidan av det egna jobbet i Kvevlax. 26.9.2023 kl. 15:34
Kalle Sällström har tagit ett sabbatsår från Församlingsförbundet och kastat sig in i skolvärlden.

BRANSCHBYTE. Kalle Sällström valde att byta Församlingsförbundet mot skolvärlden för ett år. I höst undervisar han i allt från hur man bakar semlor till hur man städar 26.9.2023 kl. 09:47
– Det politiska språket kommer sannolikt att hårdna. Och biskoparna och kyrkans ledning är ängsliga över vad de ska säga för att inte öka splittringen, säger professor Titus Hjelm.

partipolitik. Kristdemokraterna fjärmas mer och mer från folkkyrkan. Kyrkans anställda röstar på De Gröna. Sannfinländarna får inte kyrkfolkets sympatier. Och SFP:s kyrklighet är illa undersökt. Kyrkpressen har tittat på två nya undersökningar om politik och kyrka. 25.9.2023 kl. 17:24
Pauliina Parhiala, verksamhetsledare för Finska Missionssällskapet.

FINSKA MISSIONSSÄLLSKAPET. Finska Missionssällskapet kämpar med ekonomin och planerar en omstrukturering som kräver omställningsförhandlingar. Hela personalen omfattas. Uppsägningsbehovet uppskattas till högst en tredjedel av personalen. 22.9.2023 kl. 12:21

PSYKISKA PROBLEM. Familjerådgivningscentralerna har sedan 2020 besvarat enkäter om vilka trender som syns i familjerådgivningen. I enkäten 2023 sa 83 procent att klienternas psykiska problem har ökat. 20.9.2023 kl. 17:23
Camilla Svevar lämnar Replot för Vasa, och domkapitlets notarie Linus Stråhlman bekräftar att ingen vikarie hittats än.

Replot. Replotherden Camilla Svevar jobbar nu i Vasa – och domkapitlet har inte hittat någon vikarie. 18.9.2023 kl. 16:13
Församlingsrådets viceordförande Jan-Erik Eklöf är glad över att förlikningsavtalet nåddes.

kyrkoherdeval. Vanda svenska församling och Monica Cleve nådde förlikning om kyrkoherdevalet. Kristian Willis torde installeras som kyrkoherde i Vanda nästa år. 18.9.2023 kl. 15:50
Maria Widén är pensionerad sjukhuspräst och församlingspastor. Hon är uppvuxen i Solf och bor i Mariehamn.

tro. Prästen och själavårdaren Maria Widén lärde sig tidigt att vi är kluvna: vi vill göra gott men gör ändå så mycket ont. Hon kallar de sidor i oss själva som vi gärna vill förneka för ”bräkande får”. Dem får vi lära oss att acceptera och älska, liksom vi måste acceptera att lidande och smärta är en del av vårt liv. – Nåden hjälper oss att bli vän med det vi föraktar. 15.9.2023 kl. 17:00
Ben, Rune (på skärmen) och Johan har hållit kontakt genom livet. Nu förenas de igen i ett gemensamt projekt.

mission. Tre män med ett gemensamt barndomsland och en längtan efter att hjälpa. Det är allt som behövs för att ge ut en ljudversion av Bibeln på ett språk man inte själv behärskar. Ben Fernström, Rune Särs och Johan Lassus har tagit vid där deras föräldrar missionärerna slutade. 14.9.2023 kl. 19:00

Karl af Hällström, Yvonne Terlinden och Markus Weckström har sökt kyrkoherdetjänsten i Karis-Pojo.

NYTT FRÅN DOMKAPITLET. Karl af Hällström, Yvonne Terlinden och Markus Weckström söker kyrkoherdetjänsten i Karis-Pojo svenska församling. Det blir församlingsmedlemmarna som får välja herde. 2.10.2023 kl. 13:25
En av Claus Terlindens favoritpsalmer: ”Möt mig nu som den jag är.”

TILLGÄNGLIGHET. Då Claus Terlinden säger ”min församling” syftar han på alla människor med intellektuell funktionsnedsättning inom Borgå stift. I den församlingen är tomt prat överflödigt och vänskap avgörande. 29.9.2023 kl. 13:18
Domkapitlet trummade igenom Annica Smeds som första kvinnan som präst i Karleby.

KVINNA OCH PRÄST. Domkapitlet i Borgå väntade inte på ett utlåtande från församlingen, efter att församlingsrådet bromsade pappret. Rådsmedlemmar i Karleby upplever sig "överkörda" efter domkapitlets resoluta beslut att förordna Annica Smeds. 28.9.2023 kl. 15:05
– Ett av de stora problemen vi har i vår individualistiska kapitalistiska värld är saknaden av just andlig gemenskap, säger David Sandqvist.

teater. Samtalet med David Sandqvist, som har regisserat Ronja Rövardotter på Svenska Teatern, glider in på döden gång på gång. – Jag har alltid varit rädd för döden. 28.9.2023 kl. 14:00
Cecilie Hoxmark räknade alltid med att få barn.

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. Norska Cecilie Hoxmark vill bryta tystnaden och tabut kring ofrivillig barnlöshet. Därför grundade hon Prosjekt Åpenhet. – Jag kände sådan skam, som om jag var en felaktig vara, som om min man gjorde fel när han valde mig. Idag är hon femtio. Hon har skapat sig ett liv som inte kretsar kring en kärnfamilj utan är hennes eget bygge. 27.9.2023 kl. 19:56