Väljer vi den här vägen är det vår sak att gå den – fixar vi det?

02.09.2020
Mats Björklund är jordbrukare från Pedersöre.

En del bedömare av vår samtid menar att vi bevittnar stamsamhällets återkomst. Vi definierar oss själva och varandra utifrån vilken grupp vi anser oss tillhöra. Indelning i grupper gör omvärlden mer greppbar, men idag har den här trenden blivit allt starkare. Det mest extrema uttrycket hittar man i vissa konspirationsteorier och sekter, där en medlem som börjar tvivla på de sanningar gruppen tror på tystar de kritiska tankarna.

Huruvida gruppen har rätt eller fel är alltså mindre viktigt, det är grupptillhörigheten som är det primära. Vi verkar snarare välja åsikter utifrån vilken grupp vi tillhör än välja grupp utifrån vilka åsikter vi har. Det här gäller oavsett om jag är konservativ eller liberal, höger- eller vänstersinnad, varghatare eller vargälskare.


"Huruvida gruppen har rätt eller fel är alltså mindre viktigt, det är grupptillhörigheten som är det primära."

Vill man se det positiva kan man utläsa en vändning bort från individualismen. Ensam är inte stark, gemenskapen är viktig.

Stamsamhället har ändå en del nackdelar. Kravet på likriktningen inom stammen kan bli rätt pressande. Stammar tenderar också att hamna i krig med andra stammar – i vår tid tack och lov mer bildligt än bokstavligt. Krigen leder till splittring.

Framförallt hindrar stamsamhället oss från att se individen i de andra stammarna. Vi betraktar vår egen grupp som en skara med olika individer, men konkurrerande stammar ses som en enhetlig, likriktad grupp. Om någon från min stam skriver en insändare med stötande formuleringar konstaterar jag att det ju bara är en enskild persons åsikter, som inte representerar hela stammen. Om någon från en konkurrerande stam skriver en lika hård text slår jag omgående fast att hen är representativ för hela gruppen.

Kyrkan kan i den här tiden välja två vägar. Vi kan välja att bli en stam bland alla andra och i viss mån är vi säkert redan det. Men vi kan också välja att låta kyrkan vara den plats där olikheter och divergerande åsikter inte sopas under mattan utan tvärtom existerar parallellt och tillsammans. Där olika syn på en eller annan fråga inte innebär att man måste gå skilda vägar. Också här finns förutsättningar i den kristna tron och traditionen. Gemenskapen bygger på att vi har samma Frälsare, inte på att vi är överens. Nackdelen är att den här vägen inte kan spikas av domkapitel, kyrkomöte eller nån annan instans. Väljer vi den här vägen är det vår sak att gå den. Fixar vi det?

Mats Björklund
Houtskär får igen en tf kaplan, bestämde domkapitlet idag.

domkapitlet. Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling tillsätts inte utan ledigförklaras på nytt nästa år. Pastor Peter Blumenthal förordnas till tf. kaplan och sköter tjänsten fram till slutet av juni, meddelar domkapitlet idag. 20.10.2020 kl. 17:20
Rex Hartman och Jonas Nygård tycker om att röra på sig tillsammans.

vänskap. Alla förtjänar en kompis som ringer och frågar: Ska vi gå på kaffe? eller Kommer du med till gymmet? Vänverksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att hitta den kompisen. 16.10.2020 kl. 13:06
Emil Anton har skrivit en bok om sin fars familjs troshistoria.

historia. När Emil Anton började skriva om den kristna trons historia i Irak upptäckte han sina egna rötter. Men boken resulterade också i en kamp med Gud som nästan kostade honom hans tro. 15.10.2020 kl. 16:01

Nekrolog. Det sociala engagemanget för de svagaste i världen utgjorde den bärande linjen för Ulf Särs under flera årtionden. Hans frånfälle var helt oväntat. 15.10.2020 kl. 17:14
Mikaela Björk är prästfru, trebarnsmamma, teolog och kock.

Kolumn. Förr eller senare kommer vi alla att avlövas, skriver Mikaela Björk. 15.10.2020 kl. 16:20
Brenda Serralde Luna är född i Xochimilco som är en del av Mexico City. Namnet betyder platsen där det blommar.

Förändring. Brenda Serralde Luna föddes i Mexico City men bor i Borgå. Hon har upplevt en jordbävning, plötslig fattigdom och stor kärlek. Det svåraste var när hon förlorade sin mamma. 15.10.2020 kl. 15:33
Bakom försäljningen döljer sig många år av kämpande för att bevara det svenska församlingshemmet.

Försäljning. Efter många års kämpande för att bevara församlingshemmet, men utan gehör, ger man nu upp den tanken. – Vi måste kunna gå vidare och utreda andra alternativ, säger Mats Lindgård. 15.10.2020 kl. 15:04
Josefin Silén hade tänkt bo kvar i Sverige ett tag – men möjligheten att stå på scen som Mary Poppins kunde hon inte tacka nej till.

teater. När Josefin Silén står på musikalscenen i Mary Poppins gestalt är hon sval, lätt bitsk och värdig. Men i verkliga livet har hon insett att det är fruktansvärt tråkigt att alltid vara cool och stark. 14.10.2020 kl. 18:20

val. Inom utsatt tid har den ledigförklarade kaplanstjänsten i Pedersöre församling sökts av två personer. 14.10.2020 kl. 17:18
Kyrkoherdarna Daniel Norrback, Camilla Svevar och Mikael Forslund har fått göra om församlingens program på kort varsel.

restriktioner. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än tio personer är förbjudna i Vasa sjukvårdsdistrikt till slutet av oktober. Församlingarna följer samma direktiv. Tre kyrkoherdar vittnar om en viss coronavana – men också om coronatrötthet. 14.10.2020 kl. 13:58