De coronarelaterade frågorna är knepiga, men kräver snabba svar

17.05.2020
Nicklas Storbjörk är ansvarig redaktör på Kyrkpressen.

När samhället sakta men osäkert börjar öppna upp efter coronanedstängningen är det många som tvingas tänka till ordentligt. Hur ska man förhålla sig till coronaviruset nu, och i vilken utsträckning är det tryggt att återgå till en mer normal vardag både när det gäller jobb och fritid?

Också församlingarna har svåra coronarelaterade frågor att brottas med nu i maj. Frågorna är knepiga, men kräver snabba svar. I vågskålen ligger bland annat sommarens lägerverksamhet och då i synnerhet konfirmandlägren. De har under långa tider varit en klenod i församlingarnas verksamhet. Också under senare år, när kyrkan tappat medlemmar, har konfirmandverksamheten – och då i synnerhet konfirmandlägren – bibehållit sin popularitet.

I Kyrkpressen den veckan berättar några av stiftets församlingar hur de tänkt kring sommarens konfirmandläger. Några kör – med vissa modifieringar – på som planerat (Esbo, Vörå), någon hade redan från början en plan som var ”coronavirustidskompatibel” (Replot) och någon har sett sig tvungen att tänka om och gå in för ett koncept som innebär att det inte blir något läger under sommaren (Jakobstad). Här är det lätt att förstå att ett dylikt beslut säkert kan leda till missnöje både bland konfirmander och föräldrar.

Samtidigt, om man ser på situationen i Jakobstad, är det svårt att med så här forcerad tidtabell hitta lägerutrymmen där man klarar 50-regeln. Risken att något händer må vara liten, men om man får smittspridning på ett läger med 65 personer som lever nära inpå varandra dygnet runt blir eftersmaken inte särskilt god. Efter ett sådant läger kan det snabbt bli många smittkedjor för hälsovårdsmyndigheterna att hålla reda på. Och då är det i sista hand den som bestämt att lägret ska ordnas som får stå där med hundhuvudet. Hur liten risken än må vara är det förståeligt att man ryggar tillbaka inför den tanken.

Bo-Göran Åstrand säger att biskoparna i sina rekommendationer säger att församlingarna ”ska fundera noga på om man har sådana utrymmen att det med tanke på situationen är möjligt att ordna trygga övernattningsläger för konfirmander och personal”. Den stora utmaningen består i att bedöma vad som är tryggt. 100 procent riskfritt är det inte. Men duger det med 99,9 procent?

Nicklas Storbjörk
Mari Valjakka har återvänt till hemtrakterna i Ivalo.

samiska. Mari Valjakka gläds över att som samepräst kunna bidra till att de samiska språken går vidare till en ny generation – något som inte var självklart när hon själv växte upp. 21.9.2020 kl. 13:16
Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01