De coronarelaterade frågorna är knepiga, men kräver snabba svar

17.05.2020
Nicklas Storbjörk är ansvarig redaktör på Kyrkpressen.

När samhället sakta men osäkert börjar öppna upp efter coronanedstängningen är det många som tvingas tänka till ordentligt. Hur ska man förhålla sig till coronaviruset nu, och i vilken utsträckning är det tryggt att återgå till en mer normal vardag både när det gäller jobb och fritid?

Också församlingarna har svåra coronarelaterade frågor att brottas med nu i maj. Frågorna är knepiga, men kräver snabba svar. I vågskålen ligger bland annat sommarens lägerverksamhet och då i synnerhet konfirmandlägren. De har under långa tider varit en klenod i församlingarnas verksamhet. Också under senare år, när kyrkan tappat medlemmar, har konfirmandverksamheten – och då i synnerhet konfirmandlägren – bibehållit sin popularitet.

I Kyrkpressen den veckan berättar några av stiftets församlingar hur de tänkt kring sommarens konfirmandläger. Några kör – med vissa modifieringar – på som planerat (Esbo, Vörå), någon hade redan från början en plan som var ”coronavirustidskompatibel” (Replot) och någon har sett sig tvungen att tänka om och gå in för ett koncept som innebär att det inte blir något läger under sommaren (Jakobstad). Här är det lätt att förstå att ett dylikt beslut säkert kan leda till missnöje både bland konfirmander och föräldrar.

Samtidigt, om man ser på situationen i Jakobstad, är det svårt att med så här forcerad tidtabell hitta lägerutrymmen där man klarar 50-regeln. Risken att något händer må vara liten, men om man får smittspridning på ett läger med 65 personer som lever nära inpå varandra dygnet runt blir eftersmaken inte särskilt god. Efter ett sådant läger kan det snabbt bli många smittkedjor för hälsovårdsmyndigheterna att hålla reda på. Och då är det i sista hand den som bestämt att lägret ska ordnas som får stå där med hundhuvudet. Hur liten risken än må vara är det förståeligt att man ryggar tillbaka inför den tanken.

Bo-Göran Åstrand säger att biskoparna i sina rekommendationer säger att församlingarna ”ska fundera noga på om man har sådana utrymmen att det med tanke på situationen är möjligt att ordna trygga övernattningsläger för konfirmander och personal”. Den stora utmaningen består i att bedöma vad som är tryggt. 100 procent riskfritt är det inte. Men duger det med 99,9 procent?

Nicklas Storbjörk
Bengt Norrlin är en av dem som skött strömningen av gudstjänsterna från Pedersöre och Jakobstads kyrkor. Nu strömmas gudstjänsten från Esse.

strömning. När gudstjänsterna skulle börja strömmas fick kyrkvaktmästarna en ny arbetsuppgift.Den kom över en natt, säger Bengt Norrlin. 25.5.2020 kl. 13:06
Jari Heikkilä är kaplan i den finska församlingen i Väståboland.

Väståboland. Jari Heikkilä brukade sitta på labbet och studera virus, idag är han präst i Väståboland. Men en sak bär han med sig från sitt förflutna: han är noga med att tvätta händerna! 22.5.2020 kl. 09:28
Viking Norrbäck med sitt dragspel.

undantagstillstånd. Viking Norrbäck fick somna in i sitt hem i Esse omgiven av sin familj. Det var så han ville ha det. Men coronan gjorde att han inte fick den begravning han önskat. 20.5.2020 kl. 17:26

Coronapandemin. Finns det förutsättningar att skapa någon form av gemenskapsdagar för konfirmanderna i Jakobstads svenska i stället för de inställda konfirmandlägren? Den frågan söker nu kyrkoherde Jockum Krokfors svar på. 20.5.2020 kl. 16:34
– Jag är kvinna, människa, mamma, präst, maka – jag har många roller. Styrkeidrottare är bara en bland dem.

styrka. I skolan blev Salla Romo mobbad för sin storlek. När hon började styrketräna hade hon inget särskilt mål. Två år senare kunde hon kalla sig Finlands tredje starkaste kvinna. Den styrkesportande prästen har hittat det hon är född att göra, och önskar att andra skulle få uppleva detsamma. 21.5.2020 kl. 13:23
Eva Frantz är uppvuxen i Helsingfors men bor idag i Esbo.

deckardrottning. Hur gör en deckardrottning med mingelskräck? Hon vågar mingla fast hon är hur rädd som helst. 20.5.2020 kl. 14:15
– Hur vi har behandlat skapelsen visar hur vi föraktat Gud som skapare, säger Peter Halldorf.

Klimathot. Peter Halldorfs närläsning av Jeremias bok i Gamla testamentet fick honom att ta klimatnyheterna på större allvar. Det resulterade i boken Därför sörjer jorden, en bok som handlar om klimathot, ansvar och hopp. 21.5.2020 kl. 07:00
Tom Nylund är ofta utrustad med kikare. Han vill följa med minsta myra till största duvhök. Därför gillar han vintern, då är intrycken färre.

Äventyrare. Tom Nylund har mött en arg och hungrig isbjörn. Han har också klarat av en allvarlig sjukdom. – Jag fick verkligen bli du med tanken på att det kan vara kört, säger han. 19.5.2020 kl. 19:50
Om kyrkan är stor kan hela 500 personer samlas till exempel till ett bröllop eller en konfirmation. Men för festen efteråt gäller 50-personersgränsen.

anvisningar. Idag kom biskoparna med mer detaljerade anvisningar om hur gudstjänster och förrättningar kan ordnas från första juni. Det maximala antalet deltagare är 500 personer 19.5.2020 kl. 10:31
Trefaldighetskyrkan i Vasa

permitteringar. Permitteringarna i Vasa kyrkliga samfällighet föreslås återkallas, meddelar Vasa kyrkliga samfällighet i ett pressmeddelande. 18.5.2020 kl. 16:25