Kvinnor i topp i kyrkliga val

21.02.2020

LEDARE. Valresultat är ofta både intressant – och oväntad – läsning. Resultaten från kyrkomötesvalet och valet till stiftsfullmäktige som hölls för två veckor sedan är inget undantag sett ur Borgå stifts perspektiv.

I det här valet var kandidaterna för första gången uppdelade i åsiktslistor och inte, som tidigare, i regionala listor. Mot den bakgrunden är det inte helt lätt att rakt av jämföra årets resultat med resultatet för fyra år sedan. När man studerar valresultaten på detta uppslag kan man konstatera att de listor (både bland lekmän och bland präster) som profilerat sig som mer liberala drog in majoriteten av rösterna. Grovt taget kan man säga att de liberala listorna i de fyra valen drog hem 60–70 procent av rösterna, medan de mer konservativt sinnade listorna landade i spannet 30–40 procent av de avgivna rösterna.

Ur ett könsperspektiv blev valet en framgång för kvinnliga kandidater – med undantag för Åland var det kvinnor i topp i alla fyra val. Att Ulla-Maj Wideroos blev röstdrottning på lekmannasidan i kyrkomötesvalet var inte helt oväntat mot bakgrund av hennes långa karriär i rikspolitiken, men likväl är hennes röstetal imponerande högt. På prästsidan plockade Mia Anderssén-Löf upp den plats som blev tom efter att hennes forna kollega Bo-Göran Åstrand flyttat in i biskopsgården. Hennes valframgång innebär att två av sex representanter från Borgå stift i kyrkomötet nu är kvinnor. Det är dubbelt mer än de föregående fyra åren, då Åsa A Westerlund var den enda kvinnan från Borgå stift i kyrkomötet.

Det är beklagligt att alla som hade rösträtt i valet inte hade möjlighet att delta på grund av att posten slarvat bort valsedlarna. Med tanke på att vi lever i nådens år 2020 kunde man kanske fråga sig om det finns digitala hjälpmedel man kunde dra nytta av för att underlätta valprocessen. Bara att transportera alla röstsedlar till Borgå från ett geografiskt så splittrat stift är en logistisk utmaning som heter duga. Mot bakgrund av det får man ändå lyfta på hatten för att hela 86,5 procent av lekmännen och 75 procent av prästerna utnyttjade sin rösträtt i Borgå stift. Det är godkänt. Värre var det i vissa finskspråkiga stift, där färre än 60 procent av prästerna valde att utnyttja sin rösträtt.

Nicklas Storbjörk
Mari Valjakka har återvänt till hemtrakterna i Ivalo.

samiska. Mari Valjakka gläds över att som samepräst kunna bidra till att de samiska språken går vidare till en ny generation – något som inte var självklart när hon själv växte upp. 21.9.2020 kl. 13:16
Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01