Kvinnor i topp i kyrkliga val

21.02.2020

LEDARE. Valresultat är ofta både intressant – och oväntad – läsning. Resultaten från kyrkomötesvalet och valet till stiftsfullmäktige som hölls för två veckor sedan är inget undantag sett ur Borgå stifts perspektiv.

I det här valet var kandidaterna för första gången uppdelade i åsiktslistor och inte, som tidigare, i regionala listor. Mot den bakgrunden är det inte helt lätt att rakt av jämföra årets resultat med resultatet för fyra år sedan. När man studerar valresultaten på detta uppslag kan man konstatera att de listor (både bland lekmän och bland präster) som profilerat sig som mer liberala drog in majoriteten av rösterna. Grovt taget kan man säga att de liberala listorna i de fyra valen drog hem 60–70 procent av rösterna, medan de mer konservativt sinnade listorna landade i spannet 30–40 procent av de avgivna rösterna.

Ur ett könsperspektiv blev valet en framgång för kvinnliga kandidater – med undantag för Åland var det kvinnor i topp i alla fyra val. Att Ulla-Maj Wideroos blev röstdrottning på lekmannasidan i kyrkomötesvalet var inte helt oväntat mot bakgrund av hennes långa karriär i rikspolitiken, men likväl är hennes röstetal imponerande högt. På prästsidan plockade Mia Anderssén-Löf upp den plats som blev tom efter att hennes forna kollega Bo-Göran Åstrand flyttat in i biskopsgården. Hennes valframgång innebär att två av sex representanter från Borgå stift i kyrkomötet nu är kvinnor. Det är dubbelt mer än de föregående fyra åren, då Åsa A Westerlund var den enda kvinnan från Borgå stift i kyrkomötet.

Det är beklagligt att alla som hade rösträtt i valet inte hade möjlighet att delta på grund av att posten slarvat bort valsedlarna. Med tanke på att vi lever i nådens år 2020 kunde man kanske fråga sig om det finns digitala hjälpmedel man kunde dra nytta av för att underlätta valprocessen. Bara att transportera alla röstsedlar till Borgå från ett geografiskt så splittrat stift är en logistisk utmaning som heter duga. Mot bakgrund av det får man ändå lyfta på hatten för att hela 86,5 procent av lekmännen och 75 procent av prästerna utnyttjade sin rösträtt i Borgå stift. Det är godkänt. Värre var det i vissa finskspråkiga stift, där färre än 60 procent av prästerna valde att utnyttja sin rösträtt.

Nicklas Storbjörk
– Epidemin har gjort det omöjligt för många att utföra sitt arbete, säger verksamhetsledare Rolf Steffansson.

Coronapandemin. Finska Missionssällskapet inleder samarbetsförhandlingar som berör hela personalen. 1.4.2020 kl. 15:44

Coronapandemin. Det finns gratis hjälp för familjen också under undantagstillståndet via kyrkans familjerådgivning. 1.4.2020 kl. 14:43
De jourhavande har vitt skilda yrken och arbetserfarenheter. De står aldrig ensamma i sin uppgift inom samtalstjänsten.

kyrkans samtalstjänst. Ensamhet, relationsproblem och självkänsla, är sådant som människor grubblar över. Frågor om coronaviruset har också dykt upp nu. 1.4.2020 kl. 13:35

samarbetsförhandlingar. Vasa kyrkliga samfällighet inleder samarbetsförhandlingar med hela personalen. Förhandlingarna kan leda till omorganisering av arbetsuppgifterna eller permitteringar. 27.3.2020 kl. 13:02
Ann-Luise Bertell säger att vi pratar mycket om våra framgångar, men vad gjorde oss till de människor vi är? Det är det vi borde prata om.

arv. Vad som formar oss är något Ann-Luise Bertell grubblat mycket på, inte minst i sin senaste roman Heiman. En berättelse som fångar in österbottnisk mentalitet, krigets antihjältar, elände och livsmod. Förlagan till huvudpersonen Elof är hennes egen farfar. – Hans själ log mot min, säger hon. 27.3.2020 kl. 12:38
Daniel Björk är liturg i gudstjänsten och Bo-Göran Åstrand predikar.

tv-gudstjänst. På söndag sänds en tv-gudstjänst med temat “Hoppet bär oss” och predikan av biskop Bo-Göran Åstrand. 27.3.2020 kl. 13:47

stödtelefon. HelsingforsMission startar en ny telefontjänst, Lyssnande örat, för svenskspråkiga seniorer runt om i landet. 26.3.2020 kl. 14:10
Två gånger har Sanna Karlsson repat sig från arbetsrelaterad utmattning. Nu har hon skapat webbportalen Overload för att informera om utmattning.

utmattning. Två gånger har Sanna Karlsson blivit utmattad, två gånger har hon återvänt till arbetslivet. – Jag har lärt mig att allt inte behöver vara perfekt. Det räcker om det är tillräckligt bra. 26.3.2020 kl. 11:55

samarbetsförhandlingar. Närpes församling har också meddelat om samarbetsförhandlingar. Det är första steget i en process som kan leda till permitteringar av församlingens anställa. 24.3.2020 kl. 08:55
– Det är klart att om läget fortsätter så får det konsekvenser också på lång sikt. Frågan är hur stora de är, säger Sixten Ekstrand.

permitteringar. Kyrkans officiella linje är att församlingarna och kyrkan inte ska permittera sina anställda utgående från den erfarenhet vi har av coronaviruset idag. 23.3.2020 kl. 17:56