Kvinnor i topp i kyrkliga val

21.02.2020

LEDARE. Valresultat är ofta både intressant – och oväntad – läsning. Resultaten från kyrkomötesvalet och valet till stiftsfullmäktige som hölls för två veckor sedan är inget undantag sett ur Borgå stifts perspektiv.

I det här valet var kandidaterna för första gången uppdelade i åsiktslistor och inte, som tidigare, i regionala listor. Mot den bakgrunden är det inte helt lätt att rakt av jämföra årets resultat med resultatet för fyra år sedan. När man studerar valresultaten på detta uppslag kan man konstatera att de listor (både bland lekmän och bland präster) som profilerat sig som mer liberala drog in majoriteten av rösterna. Grovt taget kan man säga att de liberala listorna i de fyra valen drog hem 60–70 procent av rösterna, medan de mer konservativt sinnade listorna landade i spannet 30–40 procent av de avgivna rösterna.

Ur ett könsperspektiv blev valet en framgång för kvinnliga kandidater – med undantag för Åland var det kvinnor i topp i alla fyra val. Att Ulla-Maj Wideroos blev röstdrottning på lekmannasidan i kyrkomötesvalet var inte helt oväntat mot bakgrund av hennes långa karriär i rikspolitiken, men likväl är hennes röstetal imponerande högt. På prästsidan plockade Mia Anderssén-Löf upp den plats som blev tom efter att hennes forna kollega Bo-Göran Åstrand flyttat in i biskopsgården. Hennes valframgång innebär att två av sex representanter från Borgå stift i kyrkomötet nu är kvinnor. Det är dubbelt mer än de föregående fyra åren, då Åsa A Westerlund var den enda kvinnan från Borgå stift i kyrkomötet.

Det är beklagligt att alla som hade rösträtt i valet inte hade möjlighet att delta på grund av att posten slarvat bort valsedlarna. Med tanke på att vi lever i nådens år 2020 kunde man kanske fråga sig om det finns digitala hjälpmedel man kunde dra nytta av för att underlätta valprocessen. Bara att transportera alla röstsedlar till Borgå från ett geografiskt så splittrat stift är en logistisk utmaning som heter duga. Mot bakgrund av det får man ändå lyfta på hatten för att hela 86,5 procent av lekmännen och 75 procent av prästerna utnyttjade sin rösträtt i Borgå stift. Det är godkänt. Värre var det i vissa finskspråkiga stift, där färre än 60 procent av prästerna valde att utnyttja sin rösträtt.

Nicklas Storbjörk
Semestern utmanar parrelationen. I ett parförhållande kan det vara så att den ena parten behöver mer avstånd än den andra.

parrelation. Under semestern blir problem i förhållandet synligare än vanligt. 2.7.2020 kl. 15:52
Morteza Naseri gick från Kabul till Helsingfors.

asylsökande. – Vi var 55 eller 60 personer i en niometers gummibåt. Vatten slog in hela tiden. Jag kunde inte simma. Morteza Naseris väg till Finland är en berättelse om utsatthet, orättvisa och en okuvlig vilja att leva. 1.7.2020 kl. 15:40
Bilden är tagen på de tvåspråkiga ekumeniska kyrkodagar i Åbo i maj 2017.

Kyrkodagar. – Jag hoppas att alla ska tänka: Wow, nu får vi äntligen träffas ansikte mot ansikte, säger direktor Sixten Ekstrand. 30.6.2020 kl. 21:16
Jean d’Amour Banyanga är född och uppvuxen i Rwanda. Bor nu i Eckerö prästgård. Gift och har två flickor och två pojkar i åldern 5 till 14 år.

profilen. Som tolvåring var rwandiern Jean d’Amour Banyanga med om en skakande upplevelse. Efter det ville han jobba för Gud och sina medmänniskor. – Jag är historisk, säger han, som den första mörkhyade prästen i Borgå stift. 30.6.2020 kl. 20:17

samtalstjänst. Samtalen är alltid konfidentiella och anonyma. Hjälp kan man få via telefon, chatt, nättjänst och brev. 29.6.2020 kl. 09:59

bön. Östra Finlands universitet har gjort en undersökning som visar att frågor relaterade till spiritualitet har varit betydelsefulla under coronapandemin. 24.6.2020 kl. 00:00
Nu sänds morgonens radioandakt Andrum kl. 9.54 istället för kl. 9.10.

radio. – Genom att flytta fram sändningstiden hoppas vi att Andrum ska nå en större publik, säger Unni Malmgren. 23.6.2020 kl. 15:53
– Vi ska vara mycket försiktiga med att tolka coronapandemin som ett tecken på att de yttersta tiderna närmar sig, säger Björn Vikström.

orostider. Varför kom den här pandemin – vill Gud straffa mänskligheten? Eller är den ett tecken på att de yttersta tiderna närmar sig? Vi frågar Björn Vikström, universitetslärare i teologisk etik med religionsfilosofi. 18.6.2020 kl. 16:12
Dofterna gör att vi inte bara minns, vi återupplever, skriver Johanna Boholm-Saarinen.

Kolumn. Johanna Boholm-Saarinen är tacksam för att det alltid, oberoende av vad som händer i livet, finns hundlokor och häggar, sandvägar och skogsdungar. 18.6.2020 kl. 13:42

sommar. Vare sig du hör till dem som anser att sommaren är till för att slappna av, eller söker något att underhålla dig med när evenemang och läger är inställda. 21.6.2020 kl. 10:00