Exit Trump?

29.01.2020

LEDARE.

På sidorna 8–9 i denna tidning dyker vi ner i den amerikanska presidentvalsrörelsen som är i startgroparna i Iowa i den amerikanska mellanvästern. Valåret i USA inleds med att demokraterna ska vaska fram en motkandidat till Donald Trump till höstens presidentval. Vårt nedslag i demokraternas primärvalsrörelse bekräftar den bild de flesta säkert redan har – USA är ett väldigt splittrat land.

Ur ett europeisk och kristet perspektiv ter sig den amerikanska kristna högerns starka stöd för Trump som väldigt märkligt. Hur kan man med bibehållen kristen stolthet stöda någon vars moraliska kompass kan tyckas peka så långt från det klassisk kristen tro står för? I artikeln motiverar den evangelikala Trump-väljaren Dave Lyons sitt stöd för den sittande presidenten med att Trump stöttar kristna värderingar. Dock med tillägget att han är tveksam till huruvida Trump tror på dem själv. Sedan retirerar Lyons ytterligare och konstaterar att man ibland får nöja sig med det bästa av två dåliga alternativ.

I senaste val stödde hela 81 procent av USA:s vita evangelikala kristna Trump. Under sina tre år vid makten har han regelbundet friat till denna grupp väljare i ett antal nyckelfrågor gällande allt från abortmotstånd till den amerikanska ambassadens placering i Jerusalem. Dessa ”punkt­insatser” gör märkligt nog att många evangelikala kristna har förvånansvärt stort överseende med Trumps avigsidor (exempelvis lögner och vulgära personpåhopp).

»Risken är att vi får ytterligare fyra år av såpopera.«

Men stödet på den på den kristna högerkanten är inte kompakt. I december tog ansedda Christianity Today avstånd från Trump då avgående chefredaktören Mark Galli i en ledare menade att Trump borde fällas i den nu pågående riksrättsrättegången gällande hans agerande i Ukraina. I hela väljarkåren är Trumps stöd vacklande. Enligt sajten Fivethirtyeight, som kontinuerligt sammanställer resultat från många olika väljarundersökningar, ligger Trumps understöd för tillfället på endast 42 procent. Men även om understödet är lågt och Trumps år vid makten haft mer karaktär av såpopera än storpolitik ska man vara försiktig med att räkna ut honom. Historien visar att amerikanska presidenter brukar bli omvalda. Ser man på Trumps understöd i enkäter nu är det inte lägre än Barack Obamas understöd vid motsvarande tidpunkt under hans första mandatperiod.

Men framför allt: en lärdom från senaste val var att väljarundersökningar bör tas med en nypa, för att inte säga en skopa salt. Trots den turbulens som kantat Trumps första period som president är risken överhängande att vi får ytterligare fyra år av såpopera.

Nicklas Storbjörk
Semestern utmanar parrelationen. I ett parförhållande kan det vara så att den ena parten behöver mer avstånd än den andra.

parrelation. Under semestern blir problem i förhållandet synligare än vanligt. 2.7.2020 kl. 15:52
Morteza Naseri gick från Kabul till Helsingfors.

asylsökande. – Vi var 55 eller 60 personer i en niometers gummibåt. Vatten slog in hela tiden. Jag kunde inte simma. Morteza Naseris väg till Finland är en berättelse om utsatthet, orättvisa och en okuvlig vilja att leva. 1.7.2020 kl. 15:40
Bilden är tagen på de tvåspråkiga ekumeniska kyrkodagar i Åbo i maj 2017.

Kyrkodagar. – Jag hoppas att alla ska tänka: Wow, nu får vi äntligen träffas ansikte mot ansikte, säger direktor Sixten Ekstrand. 30.6.2020 kl. 21:16
Jean d’Amour Banyanga är född och uppvuxen i Rwanda. Bor nu i Eckerö prästgård. Gift och har två flickor och två pojkar i åldern 5 till 14 år.

profilen. Som tolvåring var rwandiern Jean d’Amour Banyanga med om en skakande upplevelse. Efter det ville han jobba för Gud och sina medmänniskor. – Jag är historisk, säger han, som den första mörkhyade prästen i Borgå stift. 30.6.2020 kl. 20:17

samtalstjänst. Samtalen är alltid konfidentiella och anonyma. Hjälp kan man få via telefon, chatt, nättjänst och brev. 29.6.2020 kl. 09:59

bön. Östra Finlands universitet har gjort en undersökning som visar att frågor relaterade till spiritualitet har varit betydelsefulla under coronapandemin. 24.6.2020 kl. 00:00
Nu sänds morgonens radioandakt Andrum kl. 9.54 istället för kl. 9.10.

radio. – Genom att flytta fram sändningstiden hoppas vi att Andrum ska nå en större publik, säger Unni Malmgren. 23.6.2020 kl. 15:53
– Vi ska vara mycket försiktiga med att tolka coronapandemin som ett tecken på att de yttersta tiderna närmar sig, säger Björn Vikström.

orostider. Varför kom den här pandemin – vill Gud straffa mänskligheten? Eller är den ett tecken på att de yttersta tiderna närmar sig? Vi frågar Björn Vikström, universitetslärare i teologisk etik med religionsfilosofi. 18.6.2020 kl. 16:12
Dofterna gör att vi inte bara minns, vi återupplever, skriver Johanna Boholm-Saarinen.

Kolumn. Johanna Boholm-Saarinen är tacksam för att det alltid, oberoende av vad som händer i livet, finns hundlokor och häggar, sandvägar och skogsdungar. 18.6.2020 kl. 13:42

sommar. Vare sig du hör till dem som anser att sommaren är till för att slappna av, eller söker något att underhålla dig med när evenemang och läger är inställda. 21.6.2020 kl. 10:00