Exit Trump?

29.01.2020

LEDARE.

På sidorna 8–9 i denna tidning dyker vi ner i den amerikanska presidentvalsrörelsen som är i startgroparna i Iowa i den amerikanska mellanvästern. Valåret i USA inleds med att demokraterna ska vaska fram en motkandidat till Donald Trump till höstens presidentval. Vårt nedslag i demokraternas primärvalsrörelse bekräftar den bild de flesta säkert redan har – USA är ett väldigt splittrat land.

Ur ett europeisk och kristet perspektiv ter sig den amerikanska kristna högerns starka stöd för Trump som väldigt märkligt. Hur kan man med bibehållen kristen stolthet stöda någon vars moraliska kompass kan tyckas peka så långt från det klassisk kristen tro står för? I artikeln motiverar den evangelikala Trump-väljaren Dave Lyons sitt stöd för den sittande presidenten med att Trump stöttar kristna värderingar. Dock med tillägget att han är tveksam till huruvida Trump tror på dem själv. Sedan retirerar Lyons ytterligare och konstaterar att man ibland får nöja sig med det bästa av två dåliga alternativ.

I senaste val stödde hela 81 procent av USA:s vita evangelikala kristna Trump. Under sina tre år vid makten har han regelbundet friat till denna grupp väljare i ett antal nyckelfrågor gällande allt från abortmotstånd till den amerikanska ambassadens placering i Jerusalem. Dessa ”punkt­insatser” gör märkligt nog att många evangelikala kristna har förvånansvärt stort överseende med Trumps avigsidor (exempelvis lögner och vulgära personpåhopp).

»Risken är att vi får ytterligare fyra år av såpopera.«

Men stödet på den på den kristna högerkanten är inte kompakt. I december tog ansedda Christianity Today avstånd från Trump då avgående chefredaktören Mark Galli i en ledare menade att Trump borde fällas i den nu pågående riksrättsrättegången gällande hans agerande i Ukraina. I hela väljarkåren är Trumps stöd vacklande. Enligt sajten Fivethirtyeight, som kontinuerligt sammanställer resultat från många olika väljarundersökningar, ligger Trumps understöd för tillfället på endast 42 procent. Men även om understödet är lågt och Trumps år vid makten haft mer karaktär av såpopera än storpolitik ska man vara försiktig med att räkna ut honom. Historien visar att amerikanska presidenter brukar bli omvalda. Ser man på Trumps understöd i enkäter nu är det inte lägre än Barack Obamas understöd vid motsvarande tidpunkt under hans första mandatperiod.

Men framför allt: en lärdom från senaste val var att väljarundersökningar bör tas med en nypa, för att inte säga en skopa salt. Trots den turbulens som kantat Trumps första period som president är risken överhängande att vi får ytterligare fyra år av såpopera.

Nicklas Storbjörk
Mari Valjakka har återvänt till hemtrakterna i Ivalo.

samiska. Mari Valjakka gläds över att som samepräst kunna bidra till att de samiska språken går vidare till en ny generation – något som inte var självklart när hon själv växte upp. 21.9.2020 kl. 13:16
Biskop Bo-Göran Åstrand och Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, kommenterar HFD:s beslut för Kyrkpressen.

äktenskapssyn. I dag kom beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen – Uleåborgs domkapitel hade rätt att utfärda en varning till präst som vigt ett samkönat par. Rättsväsendet griper inte in för att hjälpa kyrkan fatta beslut om äktenskapssynen – men kyrkan måste enligt biskop Bo-Göran Åstrand bestämma sig snart. 18.9.2020 kl. 16:15

Borgå stift. Se alla nyheter från domkapitlet i Borgå inne i artikeln. 18.9.2020 kl. 12:25
I skogen hittar Nina Lindfors tröst och frid.

diakoni. I många år kunde Nina Lindfors andas ut bara om veckosluten – då kom ingen post, och hon slapp högarna av obetalda räkningar och indrivningsbrev. Utan stöd från församlingens diakoniarbetare Taina Sandberg hade hon inte orkat. De brukar mötas på Ninas favoritplats: i skogen. 17.9.2020 kl. 15:20
Finland har handlat proaktivt, och det är bra, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet.

coronaepidemin. Peter Strangs forskning visar att covid-19-döden var svårast för de unga och starka. Han ger Finland goda poäng för proaktivt handlande då coronaepidemin bröt ut. 16.9.2020 kl. 15:45
Ulrika Hansson är redaktör på Kyrkpressen. Jaktlaget är hennes första bok.

romandebut. En måsinvasion, civil olydnad och lojalitet. Förankrad i hembygdens landskap ställer Ulrika Hanssons debutroman frågan: Vad får man vara tacksam för? 16.9.2020 kl. 18:30
Katarina Gäddnäs har varit präst i två år. 
– Men jag började läsa teologi genast efter gymnasiet med inriktning på att bli sjukhuspräst.

döden. Förr höll man nästan alltid en visning av en död anhörig före begravningen. 15.9.2020 kl. 20:12
Helene Liljeström tycker att citatet vid domkyrkan
är väldigt väl valt. På svenska lyder motsvarande bibelställe: ”Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”

hopp. Det är okej att vi oroar oss, men Gud har lovat oss ett hopp och en framtid. De orden tröstar Helene Liljeström som tar över som kyrkoherde i Matteus församling en höst när det är svårt att planera för framtiden. 16.9.2020 kl. 00:01
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling. Hans favoritplats i stan: olika kaféer runt järnvägsstationen.

Kyrkflytt. "Om vi inte kan fira gudstjänst, lovsjunga, lyssna och be, så upphör vi att existera som församling." 16.9.2020 kl. 00:01

mathjälp. Helsingfors-hjälpen avslutades för att behoven inte längre ser likadana ut som i våras. Men församlingarna erbjuder fortfarande mathjälp och samtalsstöd, och dörrarna till de gemensamma måltiderna har öppnats på nytt. 16.9.2020 kl. 00:01