Exit Trump?

29.01.2020

LEDARE.

På sidorna 8–9 i denna tidning dyker vi ner i den amerikanska presidentvalsrörelsen som är i startgroparna i Iowa i den amerikanska mellanvästern. Valåret i USA inleds med att demokraterna ska vaska fram en motkandidat till Donald Trump till höstens presidentval. Vårt nedslag i demokraternas primärvalsrörelse bekräftar den bild de flesta säkert redan har – USA är ett väldigt splittrat land.

Ur ett europeisk och kristet perspektiv ter sig den amerikanska kristna högerns starka stöd för Trump som väldigt märkligt. Hur kan man med bibehållen kristen stolthet stöda någon vars moraliska kompass kan tyckas peka så långt från det klassisk kristen tro står för? I artikeln motiverar den evangelikala Trump-väljaren Dave Lyons sitt stöd för den sittande presidenten med att Trump stöttar kristna värderingar. Dock med tillägget att han är tveksam till huruvida Trump tror på dem själv. Sedan retirerar Lyons ytterligare och konstaterar att man ibland får nöja sig med det bästa av två dåliga alternativ.

I senaste val stödde hela 81 procent av USA:s vita evangelikala kristna Trump. Under sina tre år vid makten har han regelbundet friat till denna grupp väljare i ett antal nyckelfrågor gällande allt från abortmotstånd till den amerikanska ambassadens placering i Jerusalem. Dessa ”punkt­insatser” gör märkligt nog att många evangelikala kristna har förvånansvärt stort överseende med Trumps avigsidor (exempelvis lögner och vulgära personpåhopp).

»Risken är att vi får ytterligare fyra år av såpopera.«

Men stödet på den på den kristna högerkanten är inte kompakt. I december tog ansedda Christianity Today avstånd från Trump då avgående chefredaktören Mark Galli i en ledare menade att Trump borde fällas i den nu pågående riksrättsrättegången gällande hans agerande i Ukraina. I hela väljarkåren är Trumps stöd vacklande. Enligt sajten Fivethirtyeight, som kontinuerligt sammanställer resultat från många olika väljarundersökningar, ligger Trumps understöd för tillfället på endast 42 procent. Men även om understödet är lågt och Trumps år vid makten haft mer karaktär av såpopera än storpolitik ska man vara försiktig med att räkna ut honom. Historien visar att amerikanska presidenter brukar bli omvalda. Ser man på Trumps understöd i enkäter nu är det inte lägre än Barack Obamas understöd vid motsvarande tidpunkt under hans första mandatperiod.

Men framför allt: en lärdom från senaste val var att väljarundersökningar bör tas med en nypa, för att inte säga en skopa salt. Trots den turbulens som kantat Trumps första period som president är risken överhängande att vi får ytterligare fyra år av såpopera.

Nicklas Storbjörk

val. Ett mänskligt misstag hade lett till ett systematiskt fel i uträkningen av resultatet i valet av lekmän till stiftsfullmäktige. Det här uppdagades på måndagen när valnämnden i Borgå stift skulle faställa valresultatet. Tre av de invalda byttes ut. 17.2.2020 kl. 19:10
Peter Lindbäck är Ålands representant i kyrkomötet.

kyrkomötesval. Det blir landshövdingen Peter Lindbäck som blir Ålands representant i kyrkomötet under åren 2020–2024. Det stod klart sedan de åländska rösterna räknats på måndagen. 17.2.2020 kl. 17:22

enkät. En källa till idéer, stöd och sakkunnig hjälp, tycker någon. Trögt och fjärmat från församlingarnas vardag, säger en annan. I Kyrkpressens enkät till kyrkoherdarna får en del av de funktioner Kyrkostyrelsen fyller gentemot församlingarna positiv respons medan andra möter skarp kritik. 17.2.2020 kl. 14:55
Församlingshemmet i Houtskär fungerar som tillfällig skola.

samarbete. Skola, dagis och församlingshem i samma byggnad? Det kan bli verklighet i Houtskär. 14.2.2020 kl. 15:46
Lucas Snellman, ledande sakkunnig inom kommunikation vid Kyrkans central för det svenska arbetet, anser att det blir intressant att se vem som kommer att driva vilka frågor bland de nya kyrkomötesombuden.

Valanalys. Väntat resultat i kyrkomötesvalet, anser Lucas Snellman. Den regionala spridningen är bra bland de invalda i Borgå stift, liksom bredden av kunnande. 14.2.2020 kl. 11:29

kyrkomötesval. De moderata konservativa och liberala – de som talar för att olika åsikter ska rymmas inom kyrkan och är redo att göra kompromisser – hade framgång i kyrkomötesvalet, konstaterar forskaren Veli-Matti Salminen. 13.2.2020 kl. 14:03
Köpcentret Iso Omena ligger nära till för Timo Soini, som bor i Ivisnäs i Esbo.

politiker. "Börja öva nu, för i himlen måste ni ändå komma överens." Det är Timo Soinis hälsning till sannfinländska politiker och finlandssvenska journalister. 13.2.2020 kl. 12:04
Bob van Rinj har grundat en stiftelse, Asia Care Foundation. Här hjälper han en 25-årig funktionhindrad kvinna och hennes mormor.

Thailand. Bob van Rijn hjälper fattiga i den thailändska djungeln – utan lön. Han missionerar inte, fast han är kristen. – Folk behöver först mat och kläder. 13.2.2020 kl. 12:00
Mötesbild från gamla stiftsfullmäktige. Det nya stiftsfullmäktige får många nyvalda medlemmar.

val. Till stiftsfullmäktige väljs 14 lekmannamedlemmar och sju prästmedlemmar. Dessa valdes in. 12.2.2020 kl. 18:02
Mia Anderssén-Löf och Ulla-Maj Wideroos är nya ombud i kyrkomötet.

val. Borgå stift har fått två helt nya kyrkomötesombud: Ulla-Maj Wideroos och Mia Anderssén-Löf. 12.2.2020 kl. 17:25