Proteströsterna kan ha avgjort

17.04.2019

LEDARE. Som väntat blev det en spännande andra omgång i biskopsvalet mellan Bo-Göran Åstrand och Sixten Ekstrand.

Trots en god slutspurt lyckades Ekstrand inte ta in på försprånget som Åstrand hade efter den första omgången. Resultatet var sist och slutligen ganska klart.

Man kan fråga sig vad som avgjorde valet. Den proteströrelse som Harry S Backström och hans stödtrupper aviserat resulterade i 43 blankröster. Nästan hälften av dem gavs i Peders­öre prosteri som också hade det största antalet elektorer.

Hade Ekstrand lyckats få samtliga elektorer som röstat på Backström i den första omgången bakom sig hade resultatet sett helt annorlunda ut. Då hade Ekstrand fått 308 röster och Åstrand 309.

Hade då dessutom några av de 87 elektorer som lagt sig på sofflocket i den andra omgången bemödat sig om att rösta kunde Sixten Ekstrand ha varit biskop electus.

Det här är ju naturligtvis ren och skär spekulation. Om Ekstrand hade profilerat sig som Backströms elektorer önskat, genom att ta en tydligare personlig ställning i äktenskapsfrågan, hade han troligen förlorat några av de röster som han fick av Lisa Enckells elektorer.

»Finns viljan att greppa hans utsträckta hand?«

Att valdeltagandet i den andra omgången sjönk med fem procentenheter, från 92,6 procent till 87,64 procent, är en smärre skandal. Är man en av de 704 privilegierade som har rösträtt ska man ta vara på den, i synnerhet som lekmannaelektor.

En blankröst signalerar trots allt ett missnöje mot uppställda kandidater. Att låta bli att rösta signalerar något helt annat.

I första omgången kan det låga valdeltagandet förklaras med att pensionerade präster lät bli att rösta. Att antalet kraftlösa elektorer i stiftet ökat med 35 på tre veckor är inte troligt.

En av de främsta utmaningar biskop electus har nu är att skapa förtroende bland dem som inte röstade. Redan nu spekulerar tidningskolleger att valet av Åstrand kommer att öka klyftorna inom stiftet.

På presskonferensen i Borgå domkyrka efter att valresultatet var klart visade Åstrand en klar vilja att inleda samtal med gruppen. Men finns viljan att greppa hans utsträckta hand? Det återstår att se.

Johan Sandberg är redaktör på Kyrkpressen.

Johan Sandberg

pride. Elva ledare för kyrkliga organisationer och väckelserörelser stöder en insändare som publicerades i tidningen Itä-Savo där fyra kyrkoherdar ifrågasätter kyrkans engagemang i Pride. 25.6.2019 kl. 17:33

kaplansval. Johanna Björkholm-Kallio har valts till kaplan i Jakobstads svenska församling bland tre sökande. Församlingsrådet valde henne i går kväll med rösterna 7 mot 6 för Jan-Gustav Björk. 20.6.2019 kl. 10:06
Árpád Kovács friades av en oenig rätt.

äktenskapsfrågan. Norra Finlands förvaltningsdomstol har omkullkastat Uleåborgs domkapitels beslut – det att domkapitlet gav en skriftlig varning till pastor Árpád Kovács för att han vigt ett par av samma kön. Domkapitlet ansåg att Kovács handlat mot sina prästlöften, domstolen var av annan åsikt. 17.6.2019 kl. 18:09

nytt från domkapitlet. Domkapitlet i Borgå stift hade möte på torsdagen. Bland annat fastställdes resultatet i valet av Berndt Berg till prästassessor. Och bland många ärenden i en diger lista granskades också de sökande till kaplanstjänsten i Vanda svenska församling. 14.6.2019 kl. 12:40
Nils Torvalds pendlar mellan Bryssel, Helsingfors och stugan på Tunhamn, Hitis.

barndom. När Nils Torvalds var fyra år insåg han att han måste försvara sig själv, ingen annan tar hand om honom. 13.6.2019 kl. 14:04
Ilar Gunilla Persson

utställning. Sedan 2014 har den svenska konstnären och fotografen Ilar Gunilla Persson samlat på berättelser av HBTIQ -personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som har en bakgrund i ett religiöst sammanhang eller i en annan stark ideologi. Berättelserna har hon sedan fotograferat. 12.6.2019 kl. 11:02
Anne Immonen är en av dem som lyssnar till besökarna i Kampens kapell.

kampens kapell. Kampens kapell är ett stilla rum mitt i myllret och trafikbruset i centrum av Helsingfors. Många kommer för att söka stillhet – men i kapellet finns också lyssnande öron för den som behöver prata eller söker hjälp. 13.6.2019 kl. 00:01
Camilla Ekholm blir Sibbo svenska församlings nästa kyrkoherde.

kyrkoherdeval. Camilla Ekholm valdes på söndagen till ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling. Hon fick 96,3 procent av rösterna. 3.6.2019 kl. 08:58
Anna Övergaard är en samhällsengagerad teologistuderande. Hon trivs i kyrkorummet där historia, kulturarv och traditioner förenas.

profilen. Kan man vara både präst och politiskt aktiv? Ja, svarar Anna Övergaard i Nykarleby. Hon anser att kyrkan primärt har ett samhälleligt uppdrag. 31.5.2019 kl. 09:58
Valarbetet lärde Johan Kvarnström att möta människor.

politiker. Småbarnspappan Johan Kvarnströms nya jobb är att vara riksdagsledamot. Han var en liten planta som stod intill ett stort träd, och nu måste han klara sig ensam. 29.5.2019 kl. 10:24

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00