Proteströsterna kan ha avgjort

17.04.2019

LEDARE. Som väntat blev det en spännande andra omgång i biskopsvalet mellan Bo-Göran Åstrand och Sixten Ekstrand.

Trots en god slutspurt lyckades Ekstrand inte ta in på försprånget som Åstrand hade efter den första omgången. Resultatet var sist och slutligen ganska klart.

Man kan fråga sig vad som avgjorde valet. Den proteströrelse som Harry S Backström och hans stödtrupper aviserat resulterade i 43 blankröster. Nästan hälften av dem gavs i Peders­öre prosteri som också hade det största antalet elektorer.

Hade Ekstrand lyckats få samtliga elektorer som röstat på Backström i den första omgången bakom sig hade resultatet sett helt annorlunda ut. Då hade Ekstrand fått 308 röster och Åstrand 309.

Hade då dessutom några av de 87 elektorer som lagt sig på sofflocket i den andra omgången bemödat sig om att rösta kunde Sixten Ekstrand ha varit biskop electus.

Det här är ju naturligtvis ren och skär spekulation. Om Ekstrand hade profilerat sig som Backströms elektorer önskat, genom att ta en tydligare personlig ställning i äktenskapsfrågan, hade han troligen förlorat några av de röster som han fick av Lisa Enckells elektorer.

»Finns viljan att greppa hans utsträckta hand?«

Att valdeltagandet i den andra omgången sjönk med fem procentenheter, från 92,6 procent till 87,64 procent, är en smärre skandal. Är man en av de 704 privilegierade som har rösträtt ska man ta vara på den, i synnerhet som lekmannaelektor.

En blankröst signalerar trots allt ett missnöje mot uppställda kandidater. Att låta bli att rösta signalerar något helt annat.

I första omgången kan det låga valdeltagandet förklaras med att pensionerade präster lät bli att rösta. Att antalet kraftlösa elektorer i stiftet ökat med 35 på tre veckor är inte troligt.

En av de främsta utmaningar biskop electus har nu är att skapa förtroende bland dem som inte röstade. Redan nu spekulerar tidningskolleger att valet av Åstrand kommer att öka klyftorna inom stiftet.

På presskonferensen i Borgå domkyrka efter att valresultatet var klart visade Åstrand en klar vilja att inleda samtal med gruppen. Men finns viljan att greppa hans utsträckta hand? Det återstår att se.

Johan Sandberg är redaktör på Kyrkpressen.

Johan Sandberg
Kyrkpressen och Fontana Media har haft sina utrymmen på sjunde våningen på Sandvikskajen 13 i Helsingfors.

Flytt. Kirkkopalvelut sålde huset – det innebär flytt för Kyrkpressen och Fontana Media senast i januari 2020. 13.8.2019 kl. 11:57
Karolin Wargh tycker det känns mäktigt att spela orgel.

Utmärkelse. Karolin Wargh, kantor i Solfs församling, är årets kantor. – Det känns helt otroligt och väldigt roligt. Jag hoppas att jag genom den här utmärkelsen kan föra fram hur viktigt det är med orgelpedagogik, säger hon. 8.8.2019 kl. 16:23
Trots att gruppen samlas i kyrkhemmet i Malax är det en öppen grupp där alla slags synsätt och åskådningar ryms med. Till exempel är en av medlemmarna präst medan en annan nyligen har skrivit ut sig ur kyrkan. Från vänster till höger syns Joakim Snickars, Mats Bergvik, Hillevi Lasén och Kristian Norrback.

på djupet. Var tredje vecka träffas en diskussionsgrupp som behandlar teologi, filosofi och psykolog i Malax. Gruppen kallar sig Amici in spiritu och fungerar som en motkraft till samtidens ofta ytliga och aggressiva diskussionsklimat. 29.7.2019 kl. 10:00
– Det är fortfarande min grundtanke att förvandla orden till gärningar, att det inte bara ska se bra ut på ytan.

gemenskap. Hanna Mithiku vill att kyrkan ska leva som den lär och att förkunnelsen om alla människors lika värde ska synas i församlingsarbetet. Det har fått henne att ställa upp som förtroendevald, och i dag är hon ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors. 25.7.2019 kl. 08:30
–  Skuld och skam är frågor som kommer upp hela tiden. Inför livets största vändpunkter formas frågorna i våra innersta djup, säger Barbro Eriksson.

sjukhuspräst. I det kyliga, kliniska kaos som sjukhus och sjukdom kan innebära finns det personer som bygger altaren och andas empati. 25.7.2019 kl. 08:30
Kyrkan möter människor i livets höjdpunkter och dalar. Ofta är mötet gott, men ibland blir det en besvikelse.

förrättningssamtal. ”Nästan terapeutiskt” och ”rutinmässigt” är ord människor använder för att beskriva samtalet med prästen inför sin bröllopsdag, sitt barns dop eller en anhörigs jordfästning. De flesta har positiva erfarenheter, men hos några har mötet lämnat en besk eftersmak. 24.7.2019 kl. 10:57
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00