Proteströsterna kan ha avgjort

17.04.2019

LEDARE. Som väntat blev det en spännande andra omgång i biskopsvalet mellan Bo-Göran Åstrand och Sixten Ekstrand.

Trots en god slutspurt lyckades Ekstrand inte ta in på försprånget som Åstrand hade efter den första omgången. Resultatet var sist och slutligen ganska klart.

Man kan fråga sig vad som avgjorde valet. Den proteströrelse som Harry S Backström och hans stödtrupper aviserat resulterade i 43 blankröster. Nästan hälften av dem gavs i Peders­öre prosteri som också hade det största antalet elektorer.

Hade Ekstrand lyckats få samtliga elektorer som röstat på Backström i den första omgången bakom sig hade resultatet sett helt annorlunda ut. Då hade Ekstrand fått 308 röster och Åstrand 309.

Hade då dessutom några av de 87 elektorer som lagt sig på sofflocket i den andra omgången bemödat sig om att rösta kunde Sixten Ekstrand ha varit biskop electus.

Det här är ju naturligtvis ren och skär spekulation. Om Ekstrand hade profilerat sig som Backströms elektorer önskat, genom att ta en tydligare personlig ställning i äktenskapsfrågan, hade han troligen förlorat några av de röster som han fick av Lisa Enckells elektorer.

»Finns viljan att greppa hans utsträckta hand?«

Att valdeltagandet i den andra omgången sjönk med fem procentenheter, från 92,6 procent till 87,64 procent, är en smärre skandal. Är man en av de 704 privilegierade som har rösträtt ska man ta vara på den, i synnerhet som lekmannaelektor.

En blankröst signalerar trots allt ett missnöje mot uppställda kandidater. Att låta bli att rösta signalerar något helt annat.

I första omgången kan det låga valdeltagandet förklaras med att pensionerade präster lät bli att rösta. Att antalet kraftlösa elektorer i stiftet ökat med 35 på tre veckor är inte troligt.

En av de främsta utmaningar biskop electus har nu är att skapa förtroende bland dem som inte röstade. Redan nu spekulerar tidningskolleger att valet av Åstrand kommer att öka klyftorna inom stiftet.

På presskonferensen i Borgå domkyrka efter att valresultatet var klart visade Åstrand en klar vilja att inleda samtal med gruppen. Men finns viljan att greppa hans utsträckta hand? Det återstår att se.

Johan Sandberg är redaktör på Kyrkpressen.

Johan Sandberg
Clas Abrahamsson kommer att vikariera Mia Bäck.

nytt från domkapitlet. Clas Abrahamsson förordnas som tf. kyrkoherde i Åbo svenska församling när Mia Bäck ska vara tjänstledig. Bland annat det här beslöt domkapitlet i Borgå stift vid sitt möte på tisdagen. 23.10.2019 kl. 19:08
Annette och Lasse Westerholm testar dansstegen inför söndagens högmässa i Kyrkslätt.

kyrkslätt. Visste ni att den finlandssvenska menuetten är en del av vårt immateriella kulturarv? I Kyrkslätt tar både menuett och folkmusik plats i gudstjänsten. – Vi måste också få tjäna Gud med våra kroppar, säger kyrkoherde Aino-Karin Lovén. 23.10.2019 kl. 16:02
Mats Lindgård säger att det har varit svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål i fastighetsfrågor.

Borgå. "Det är svårt att få gehör för domkyrkoförsamlingens önskemål", säger domprosten Mats Lindgård, som nu avgår som ordförande för gemensamma kyrkorådet i Borgå. 21.10.2019 kl. 18:15
"Vem dödade Bambi" är Monika Fagerholms senaste bok.

recension. ”Vad är ondska?” frågar Nathan – den vackra, begåvade – när ”gossarna” långt senare är samlade för terapisession med kändispsykologen. Svaret på frågan får läsaren själv söka efter, om det finns. 21.10.2019 kl. 13:15
Carina Nynäs och Lars Bergquist är äkta makar och kolleger. De har skrivit en bok om Carl von Linné tillsammans.

MINNESSJUKDOM. Hennes stora kärlek försvinner, bit för bit, in i minnessjukdomens dimma. De lever i ett vidöppet nu. De lever i ett Getsemane. Hon lever allt närmare Gud. 19.10.2019 kl. 17:07
Lisa Enckell blir församlingspastor i Berghäll.

församlingsliv. Gud har humor, säger Lisa Enckell. I höst ställde hon upp i biskopsvalet i Borgå stift, nu har hon bland 45 sökande utvalts att sköta en ettårig församlingspastorstjänst i den finska församlingen i Berghäll. 18.10.2019 kl. 11:49

Tjänster. Jessica Bergström-Solborg och Alexandra Äng har sökt den lediganslagna kaplanstjänsten i Mariehamns församling. 17.10.2019 kl. 14:54

bistånd. 200 000 människor har varit tvungna att fly från sina hem i nordöstra Syrien. Kyrkans Utlandshjälp stöder en lokal samarbetsorganisation och hjälper flyktingarna förbereda sig för den kommande vintern. 17.10.2019 kl. 11:14
Café Torpet i Haga i Helsingfors har varit särskilt omtyckt bland barnfamiljer.

nedläggning. Petrus församlings Café Torpet har blivit omnämnt som ett av Helsingfors bästa caféer för barnfamiljer. Men verksamheten har kostat församlingen för mycket, och nu läggs caféet ner. 16.10.2019 kl. 11:38
" ... sedan finns det vissa kolleger som aldrig hälsar, de låtsas som om jag var luft."

ledarskap. Kvinnor som leder församlingar kan få kämpa för att bli tagna på allvar. "Jag har märkt att det finns situationer där mitt kön definierar mig mer än det ämbete jag representerar, " säger biskop Kaisamari Hintikka. 16.10.2019 kl. 10:59