Finns du säkert med på listan?

15.08.2018
LEDARE. Det drar ihop sig till val. Ett val som för många tyvärr känns distanserat, trots att det inte borde vara så.

Det handlar om församlingsvalet i november, ett val som faktiskt angår och ägs av alla medlemmar i den evangelisk-lutherska kyrkan. Nu på onsdag, den femtonde augusti, är det den sista dagen då de som registreras i en församling som närvarande fortfarande hinner få rösträtt i höstens val.

Har det betydelse?

Ja, det vill man tro.

Det är inte alltid så lätt att få folk att ställa upp som kandidater till förtroendeuppdrag som många gånger kan kännas både sega och svåra. Samtidigt är det oerhört många som ändå gör det – bara i Borgå stift närmare tusen personer. I de bästa av världar är förtroendeorganen en blandning av ny och okrockad entusiasm och väl prövad erfarenhet. Ett av målen i årets kampanj är att få fler med från den förra kategorin. Det gäller särskilt de unga, som nu är svagt representerade i organen.

Tesen är att det också märks och syns i församlingens liv vem som är med och besluter.

Till alla delar håller den inte: det finns nämligen också en stor portion byråkrati, som följer spåren lika tungt och självskrivet som tågen. Till andra delar är den säkert riktig. Församlingen är en levande organism som växer i mötet mellan människor av olika slag. I en kyrka som alltmer riskerar att tappa en naturlig vardagskontakt till finländarna är det ett bra utgångsläge att återspegla den vardagen via representationen i själva beslutskammaren.

Det betyder också att de som blir invalda har ett viktigt mandat att erövra. Det kyrkliga landskapet har förändrats. Vi behöver modiga förtroendevalda som vågar ta plats och driva det de tror på just i sin egen församling.

”Vi behöver modiga förroendevalda som vågar ta plats och driva det de tror på.”

Men alltsammans börjar ändå nästa vecka. Just där, i längden över dem som besitter rätten att rösta om tre månader.

Alltför många har låtit bli under åren, kanske av oinresse, kanske av förment blyghet och ett självpåtagtet utanförskap. Men så länge det är naturligt för någon att fortsätta betala kyrkoskatt, att gå i en julgudstjänst, att sända sina unga till konfirmandläger – så länge är det faktiskt lika självklart att frimodigt droppa valsedeln i boxen när valdagen kommer.

Min kyrka lyder valårets devis.

Den är det fritt fram att ta till sig.

Kolla alltså in vallängden om du är osäker om du är med i rullorna eller inte! Var och när du kan göra det hittar du i det här numret av Kp, för listorna kommer att ligga till påseende i din församling. Och pricka sedan in den 18 november i din kalender.

May Wikström
När han mådde så dåligt att färgerna försvann ur hans liv började Matti Aspvik fotografera.

Depression. Vi är alla beroende av något, vi är alla missbrukare, säger Matti Aspvik. 13.12.2019 kl. 17:25
Han kallar sig en rastös rebell som hittat hem. Magnus Persson, tidigare pastor i partykyrkan United är nu lutherska präst.

präst. Han var pastor i en uppmärksammad och framgångsrik pingstförsamling i Malmö. Men ändå saknades något. Det var startskottet för en resa som ledde till Luther och till Evangeliska-Fosterlands Stiftelsen, EFS. Idag är Magnus Persson prästvigd och anställd av EFS. 13.12.2019 kl. 16:05

Esse. En donation på ett sexsiffrigt belopp av två privatpersoner har gett församlingshemmet i Esse en orgel. 13.12.2019 kl. 11:12

film. I Guds namn är en film om den lilla människan som farit illa i den ståtliga institutionen – och som trettio år senare kämpar för upprättelse och för att rättvisa ska skipas. 13.12.2019 kl. 15:28
Måste julklappen vara något man kan paketera?

julklappar. Julklapparna måste inte vara ett hot mot miljön eller plånboken, säger den gröna bloggaren Julia Degerth. Men hon vet att det inte är en enkel fråga. 12.12.2019 kl. 15:11
Jonas Jansson gillar jobbet på Intek i Jakobstad. Men ibland längtar han efter omväxling.

profilen. Jonas Jansson tycker om att prata med Gud och med sina grannar. Han skulle vilja att alla fick känna sig duktiga och fina. – Det viktigaste är att visa omtanke och bära varandras bördor. 13.12.2019 kl. 12:56
Stina Lindgård har tilldelats Pro ecclesia-medalj.

förtjänstmedalj. Kyrkostyrelsen har beviljat Pro ecclesia-utmärkelse till fyra personer. En av dem är Stina Lindgård som är kyrkoherde i Agricola svenska församling. 10.12.2019 kl. 17:28

lediga tjänster. Två tjänster har varit lediganslagna i stiftet och en sökande vardera. 10.12.2019 kl. 16:45
Välkommen till Matteus för att fira jul med bland andra diakoniarbetare Mari Johnson och frivilligarbetarna Marina Alén och Annica Söderström, eller till Petrus där julaftonen firas hemma hos Rebecka och Daniel Björk med familj.

julafton. I Matteus och Petrus församlingar sträcker sig julaftonens gemenskap ännu längre än julbönen. I Matteus firar man tillsammans i kyrkan och i Petrus hemma hos kyrkoherden. 12.12.2019 kl. 00:01
I butiken Lundagård i Jakobstad. Aja Lunds samlande är både jobb och hobby.

samlare. Man ska inte samla skatter på jorden, men tänk om sakerna är terapi, lek, möten och känslobehållare? 7.12.2019 kl. 11:13