Finns du säkert med på listan?

15.08.2018
LEDARE. Det drar ihop sig till val. Ett val som för många tyvärr känns distanserat, trots att det inte borde vara så.

Det handlar om församlingsvalet i november, ett val som faktiskt angår och ägs av alla medlemmar i den evangelisk-lutherska kyrkan. Nu på onsdag, den femtonde augusti, är det den sista dagen då de som registreras i en församling som närvarande fortfarande hinner få rösträtt i höstens val.

Har det betydelse?

Ja, det vill man tro.

Det är inte alltid så lätt att få folk att ställa upp som kandidater till förtroendeuppdrag som många gånger kan kännas både sega och svåra. Samtidigt är det oerhört många som ändå gör det – bara i Borgå stift närmare tusen personer. I de bästa av världar är förtroendeorganen en blandning av ny och okrockad entusiasm och väl prövad erfarenhet. Ett av målen i årets kampanj är att få fler med från den förra kategorin. Det gäller särskilt de unga, som nu är svagt representerade i organen.

Tesen är att det också märks och syns i församlingens liv vem som är med och besluter.

Till alla delar håller den inte: det finns nämligen också en stor portion byråkrati, som följer spåren lika tungt och självskrivet som tågen. Till andra delar är den säkert riktig. Församlingen är en levande organism som växer i mötet mellan människor av olika slag. I en kyrka som alltmer riskerar att tappa en naturlig vardagskontakt till finländarna är det ett bra utgångsläge att återspegla den vardagen via representationen i själva beslutskammaren.

Det betyder också att de som blir invalda har ett viktigt mandat att erövra. Det kyrkliga landskapet har förändrats. Vi behöver modiga förtroendevalda som vågar ta plats och driva det de tror på just i sin egen församling.

”Vi behöver modiga förroendevalda som vågar ta plats och driva det de tror på.”

Men alltsammans börjar ändå nästa vecka. Just där, i längden över dem som besitter rätten att rösta om tre månader.

Alltför många har låtit bli under åren, kanske av oinresse, kanske av förment blyghet och ett självpåtagtet utanförskap. Men så länge det är naturligt för någon att fortsätta betala kyrkoskatt, att gå i en julgudstjänst, att sända sina unga till konfirmandläger – så länge är det faktiskt lika självklart att frimodigt droppa valsedeln i boxen när valdagen kommer.

Min kyrka lyder valårets devis.

Den är det fritt fram att ta till sig.

Kolla alltså in vallängden om du är osäker om du är med i rullorna eller inte! Var och när du kan göra det hittar du i det här numret av Kp, för listorna kommer att ligga till påseende i din församling. Och pricka sedan in den 18 november i din kalender.

May Wikström
Kyrkpressen och Fontana Media har haft sina utrymmen på sjunde våningen på Sandvikskajen 13 i Helsingfors.

Flytt. Kirkkopalvelut sålde huset – det innebär flytt för Kyrkpressen och Fontana Media senast i januari 2020. 13.8.2019 kl. 11:57
Karolin Wargh tycker det känns mäktigt att spela orgel.

Utmärkelse. Karolin Wargh, kantor i Solfs församling, är årets kantor. – Det känns helt otroligt och väldigt roligt. Jag hoppas att jag genom den här utmärkelsen kan föra fram hur viktigt det är med orgelpedagogik, säger hon. 8.8.2019 kl. 16:23
Trots att gruppen samlas i kyrkhemmet i Malax är det en öppen grupp där alla slags synsätt och åskådningar ryms med. Till exempel är en av medlemmarna präst medan en annan nyligen har skrivit ut sig ur kyrkan. Från vänster till höger syns Joakim Snickars, Mats Bergvik, Hillevi Lasén och Kristian Norrback.

på djupet. Var tredje vecka träffas en diskussionsgrupp som behandlar teologi, filosofi och psykolog i Malax. Gruppen kallar sig Amici in spiritu och fungerar som en motkraft till samtidens ofta ytliga och aggressiva diskussionsklimat. 29.7.2019 kl. 10:00
– Det är fortfarande min grundtanke att förvandla orden till gärningar, att det inte bara ska se bra ut på ytan.

gemenskap. Hanna Mithiku vill att kyrkan ska leva som den lär och att förkunnelsen om alla människors lika värde ska synas i församlingsarbetet. Det har fått henne att ställa upp som förtroendevald, och i dag är hon ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors. 25.7.2019 kl. 08:30
–  Skuld och skam är frågor som kommer upp hela tiden. Inför livets största vändpunkter formas frågorna i våra innersta djup, säger Barbro Eriksson.

sjukhuspräst. I det kyliga, kliniska kaos som sjukhus och sjukdom kan innebära finns det personer som bygger altaren och andas empati. 25.7.2019 kl. 08:30
Kyrkan möter människor i livets höjdpunkter och dalar. Ofta är mötet gott, men ibland blir det en besvikelse.

förrättningssamtal. ”Nästan terapeutiskt” och ”rutinmässigt” är ord människor använder för att beskriva samtalet med prästen inför sin bröllopsdag, sitt barns dop eller en anhörigs jordfästning. De flesta har positiva erfarenheter, men hos några har mötet lämnat en besk eftersmak. 24.7.2019 kl. 10:57
Maria Åkerblom gjorde redan som ung sensation som sömnpredikant. Oravais teaters version av Under liten himmel inleds med den första dramatiska predikan från sjuksängen.

teater. På Kyroboas möter vi en predikant som är osympatisk redan från början. Under liten himmel är en obehaglig berättelse om maktmissbruk och svårigheten att säga ifrån. 11.7.2019 kl. 14:55

ledarskap. Teemu Laajasalo leder ett brokigt stift där församlingarna trots sina skillnader ställer samma fråga: Hur kan vi tala om evangeliet så att det blir relevant för människor i dag? 11.7.2019 kl. 00:01
Emina Arnautovic
jobbar som Sfp:s kontaktchef i Österbotten. Hon pendlar till jobbet i Vasa från hemmet 
i Närpes.

livsberättelse. En natt under Bosnienkriget drevs Emina Arnautovic genom en svår frontlinje. Granaterna regnade ner runt henne och dottern hon bar i sin famn. – Då tänkte jag att om jag överlever måste jag göra något av mitt liv. 11.7.2019 kl. 12:00
"Musik är inte matematik", säger Nina Åström. Musiken är mer än summan av sina delar.

musik. ”Jag är ju bara från Kokkola”, kan Nina Åström tänka när hon rör sig bland musikvärldens stora eller spelar i ett fängelse. Efter trettio år i branschen och ett femtontal skivor ger hon ut sitt första album på svenska. 28.6.2019 kl. 15:34

Kyrka. Under hösten har samtliga stift i landet arbetat med att förnya sina webbplatser. I december lanserades också Borgå stifts nya webbplats. 9.1.2019 kl. 09:00

Bidrag. Manusförfattare och regissör Klaus Härös film Livet efter döden får Kyrkans mediestiftelses största produktionsstöd, 20 000 euro, hösten 2018. 19.12.2018 kl. 12:00

missionsorganisation. Vid sitt möte senaste vecka beslöt biskopsmötet att inte rekommendera för kyrkomötet att Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Finland) godkänns som kyrkans missionsorganisation. 12.12.2018 kl. 08:00