Icke-tro normen för Europas unga

05.07.2018
LEDARE. Kristendomen i Europa håller på att försvinna.

Försvinna som livsåskådningsnorm, preciserar den brittiska forskaren Stephen Bullivant i sin uppmärksammade rapport om europeiska ungdomars religiösa tro och icke-tro. Hemma i England räknar bara sju procent av ungdomarna sig som anglikaner. Sex procent har muslimsk tro.

”Har ingen tro alls” är det vanligaste svaret på frågan om ungdomars religiösa identitet i rapporten som bygger på en stor europeisk enkätundersökning från några år tillbaka.

Skillnaden mellan länderna är stor. I botten ligger länder som fram till Berlinmurens fall låg bakom järnridån. I Tjeckien svarar 91 procent att de inte har någon tro, i Estland är siffran 81.

Polen var också på fel sida, men där är siffrorna omvända. 83 procent av de polska ungdomarna har en kristen tro, 17 procent har det inte. Annan tro ger siffran noll, Polen är som bekant inget invandrarland.

En så svartvit uppdelning i troende och icke-troende kan kritiseras. En motsvarande svensk undersökning delar upp de svarande i fyra distinkta grupper. Förutom med tro och utan tro finns de som tar till sig av kulturarvet och räknar in sig i en kristen tradition. Dessutom finns det en betydande grupp som släcker ljuset helt när frågan om tro kommer upp.

Kristendomen har varit den dominerande religionen i Europa sedan romartiden och dess påverkan på kultur och värderingar kan knappast överskattas. Men EU har haft svårt att komma till rätta med sitt kristna arv.

Vill man dra upp de riktigt stora linjerna går man tillbaka till romartiden och kejsar Konstantin. På 300-talet fick kristendomen ställningen som statsbärande ideologi. Det är möjligt att kristenheten då omfattade kanske tio procent av romarrikets befolkning. Den tidigare förföljda kyrkan gjordes till en del av överheten.

”Jaså, du är kristen? Jag håller på fotboll”

En humorist kan förklara dagsläget så att kristen tro innan dess saknade normeringsföreträde och har det inte nu heller. Bara att fortsätta från läget för 1 600 år sedan. Och vill man se positivt kan den sekulära utmaningen bidra till att lösgöra församlingen från den överbyggnad som kyrkans koppling till makten har haft.

De nordiska länderna har alla haft sina statskyrkor som en del av överheten. Danmark har det fortfarande, dess präster är tjänstemän avlönade av regeringen. Den finländska kyrkan har sedan den autonoma tiden haft en långt friare ställning.

I undersökningen ligger Sverige i klass för sig med sina 75 procent ”utan tro”. Men Danmark, Norge och Finland ligger förvånansvärt lika. 60 procent mot 35, resten står för icke-kristen tro. Med tanke på till exempel den finländska skriftskolans starka ställning kunde man förvänta sig en skillnad.

Något ateismens segertåg visar Bullivants siffror inte på. Vinnare är mera Fredrik den store, han som myntade uttrycket ”var och en blir salig på sin fason”. Eller så här i VM-tider: ”Jaså, du är kristen? Jag håller på fotboll”.

Dessutom, undersökningen gäller Europa. Kristendomens tyngdpunkt har redan länge funnits på annat håll.

Rolf af HÀllström

kyrkbrand. Polisen i Joensuu meddelade på tisdagsmorgonen att man gripit fyra personer med anledning av kyrkbranden i Kiihtelysvaara på söndagsmorgonen. 25.9.2018 kl. 10:25

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46
Björn Vikström har verkat som biskop i Borgå stift sedan september 2009.

biskopsval . Vid dagens möte beviljade domkapitlet vid Borgå stift biskop Björn Vikström avsked. Samtidigt fastställde man tidtabellen för valet av ny biskop, den 19 mars 2019 blir det biskopsval i Borgå stift. 18.9.2018 kl. 14:19
Zacharias Topelius avporträtterades av F. Kaschenreuter år 1845, då han var 27 år.

dagbok. I dagböckerna möter vi en ung, social, spontan yngling, en man som senare blev den farbror vi kallar Topelius. 17.9.2018 kl. 11:17
Tomas Karf och Jan-Gustav Björk gör podcasten Tror gör man i kyrkan? Det går också att följa podden på Facebook och Instagram.

podd. Mer vardagstro än teologiska frågor när ungdomsarbetsledare och präst gör podcast. 14.9.2018 kl. 13:23

sexualitet. Predikanten levde ett dubbelliv. I över 20 år försökte han förtränga sina känslor och bad till Gud om helande. Idag vill Anthony Venn-Brown berätta öppet om vad självhatet gjorde med honom. Hans berättelse har även hjälpt andra. 13.9.2018 kl. 14:48
Påve Francikus senaste drag är att sammankalla biskopar till möte kring övergreppsskandalerna.

Analys. Katolska kyrkan är i så djup kris att många undrar om den ska överleva. Nu blir kraven på att påven ska avgå allt mer högljudda. 13.9.2018 kl. 10:30

Helsingfors . Ett drömjobb att få vara med om att utveckla kyrkan i Helsingfors. Stefan Forsén är motiverad att jobba för fungerande samarbete mellan församlingar och samfällighet. 7.9.2018 kl. 14:59

bokhandel. Allkristen bokhandel i Jakobstad stänger av ekonomiska orsaker i mars nästa år. Bokhandeln i Karleby fortsätter men på mindre yta. 3.9.2018 kl. 11:40

Åland. På lördag sänds Helgmålsringning i SVT från Sankt Mikaels kyrka i Finström. 20.9.2018 kl. 10:00

BorgĂ„ stift. Tre diakoner vigdes till tjänst i Borgå domkyrka förra söndagen. 13.9.2018 kl. 09:00

Offer. USKOT-RESA-forumet inleder tillsammans med Brottsofferjouren en insamling av uppgifter om hatbrott i Finland. 12.9.2018 kl. 14:00