FortsÀtta som om inget hÀnt?

15.05.2018
LEDARE.Initiativet om utvidgad äktenskapssyn fick tummen ner från ett oenigt utskott. Men vem ska ge vägkost för hur kyrkan ska gå vidare i frågan?

Våren 2018 bänkar sig kyrkans högsta beslutsfattare än en gång i Åbo. Än en gång väntas den stora diskussionsfrågan gälla vem som får eller inte får gifta sig kyrkligt. I fjol lämnade en rad kyrkomötesombud in ett initiativ med uppmaning att lösa kyrkans djupa äktenskapskris genom att tillåta två parallella syner på äktenskapet. I praktiken skulle detta öppna äktenskapet för alla par, oberoende av kön. Samtidigt skulle de präster som inte kan tänka sig att viga samkönade få en samvetsklausul i likhet med den som tillämpas inom den norska lutherska kyrkan. Det är solklart att ett sådant förfarande kräver en hel del god vilja från alla parter. Men det gör den verklighet som initiativtagarnas förslag tar avstamp i redan nu, och utan att sätta officella ord på vilken situation den egentligen har kommer kyrkan ingenvart.

Nu har initiativet harvats igenom det kyrkliga byråkratiska maskineriet. Häromveckan höll konstitutionsutskottet sitt sista möte om saken. Snopet nog tycks hela initiativet förfalla, om det blir som utskottet förordar. Efter femtio sidors argumentering stannar utskottet för att göra – ingenting.

Samtidigt är oenigheten i frågan tydlig också här: utlåtandet är ett resultat av en omröstning, som dessutom åtföljs av fem medlemmars avvikande åsikt i protokollet. Somligt kan man enas om: att Bibeln är rättesnöret för kyrkans lära och tro. Likaså är medlemmarna eniga om att alla människor är syndare – och att försoningen gäller varenda människa. Att varje människa har ett okränbart värde är likaså odiskutabelt. Utskottet är också enigt om att äktenskapet är instiftat av Gud. Däremot är medlemmarna oeniga om hur mycket i äktenskapet som är kan och får förändras.

I betänkandet luftas också en oro över om det är kyrkan som ska påverka samhällets beslutsfattande eller tvärtom. Det är en märklig retorisk släng i ett betänkande som i det här läget borde avhålla sig från känslosträngar. De många segslitna åren, de allt jobbigare situationerna med samveten som bryts mot andra samveten borde i det här skedet ha manat beredarna att plocka fram ett ansvarskännande utöver de egna övertygelserna.

”Samhället” är ingenting annat än en myrstack av medlemmar, kyrkans egna medarbetare och beslutsfattare. Och bland dem alla har kraven på ställningstagande höjts. Nu sätter utskottet tummen ner utan att ge något alternativ, och utan att säga något om vägen framåt. Det kan rentav ses som oansvarigt. Vad man än tror, tycker och tänker borde det vara uppenbart att det inte går att fortsätta så här. Hur många fler personliga besvikelser, dubbelstandarder, dubbelliv och öppna prästmyterier måste vi uppleva innan kyrkan säger rentut hur den ska ha det – och tar konsekvenserna av det beslutet?

May Wikström
Så här såg det ut när Degerby kyrka återfick sitt gyllene kors.

Degerby. Idag fick Degerby kyrka ett förgyllt klot och kors i sin spira. Nu ser kyrkan igen ut som den gjorde före Porkalaparentesen. 18.10.2018 kl. 13:36
Här svingar Ingeborg och Per-Olof Korander sina verktyg vid Sjundeå kyrka.

arv. Syskonen Ingeborg och Per-Olof Korander gräver gravar, tröstar församlingsbor och fixar lite av varje vid kyrkorna i Degerby och Sjundeå, precis som deras förfäder gjort. 18.10.2018 kl. 09:21

pedersöre. Tiden är nu mogen för en sammanslagning av församlingarna i Pedersöre. Initiativ är att vänta inom kort. 12.10.2018 kl. 17:00
Tuva Korsström är glad över att hennes mammas författarskap idag upplever en ny renässans.

Biografi. När Tuva Korsström var barn blev hennes mamma kristen mystiker och hemmet ett fängelse. På ena sidan fanns Gud, på den andra vansinnet. 4.10.2018 kl. 15:28
Kira Ertman leder stiftets största församling.

esbo. Församlingsrådet valde ny kyrkoherde efter omröstning. 2.10.2018 kl. 19:48

nykarleby. Mia Anderssén-Löf är Nykarlebys nya kyrkoherde. Hon fick 965 röster medan motkandidaten Ulf Sundstén fick 239 röster i valet. Sammanlagt gavs 1 212 röster valet idag. Åtta röster var förkastade. Röstningsprocenten blev 25,5. 30.9.2018 kl. 21:58
Kardinal Anders Arborelius tror att medierna kan vara Guds röst när det gäller att reda ut övergreppsskandalerna.

katolska kyrkan. För att reda ut kaoset efter övergreppsskandalerna måste katolska kyrkan samlas bakom påven, tror kardinal Anders Arborelius. 9.10.2018 kl. 09:39

kyrkbrand. Polisen i Joensuu meddelade på tisdagsmorgonen att man gripit fyra personer med anledning av kyrkbranden i Kiihtelysvaara på söndagsmorgonen. 25.9.2018 kl. 10:25

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46

församlingsval. Sammanlagt 16 200 kandidater har ställt upp i församlingsvalet i november. 4.10.2018 kl. 08:00

församlingsval. Det blir sämjoval också i Tammerfors svenska församling i höst. 3.10.2018 kl. 09:00

försoning. Ärkebiskop Tapio Luoma och biskopen i Helsingfors Teemu Laajasalo deltar torsdagen den 4.10 i ett försoningsmöte mellan pingstvänner och lutheraner i Helsingfors. 2.10.2018 kl. 11:10