Människovärdet och rätten att tro

11.04.2018
LEDARE.

Den pakistanske biskopen protesterar milt men bestämt när det är dags att ta ett foto till nyhetsartikeln.

”Please, jag ska åka tillbaka … ”

Resten är ett bråddjup av underförståddheter som för oss i ett relativt religionslikgiltigt samhälle inte genast öppnar sig. Att en person i en känslig och utsatt situation, till exempel en konvertit eller asylsökande, kan vara skygg för kameran är förståeligt. Men att en biskop i ett etablerat och erkänt kyrkosamfund i sitt land, unierad med den stora, världsvida anglikanska kyrkan, har en likadan ryggmärgsreflex, är ovant.

Hos oss förutsätter vi att offentliga personer i och med sin position också gett avkall på en del av den privata sfär som tillkommer alla andra.

De kan förvänta sig att bli fotograferade när som helst, var som helst av vem som helst. Också det är etiskt betänkligt, för även en minister eller underhållningsartist har rätt till ett privatliv. Men för biskop Samuels handlar det inte om eventuella bucklor i den offentliga bilden. Det handlar om ett reellt hot mot hans liv, hans familj, hans församlingsbor. Forskningsinstitutet World Watch listar Pakistan som ett av de länder där förtrycket mot religiösa minoriteter, som de kristna, kallas extrem förföljelse. Den yttrar sig på alla områden institutet monitorerar: privatlivet, familjelivet, sociala nätverk, livet som medborgare och kyrkolivet.

Vid sidan av dem följer organisationen också med förekomsten av våld och poängsätter slutligen allt i en skala som rankar de värsta länderna.

Listan toppas av Nordkorea (93,9) men redan på femte plats finns Pakistan, med 86,5 poäng.

Biskopen behöver inga poänglistor för att känna till farorna. Han vet att han, och många andra pakistanier, saknar skydd för den vrede som kan blossa upp av ingenting och riktas mot enskilda individer – som har få chanser att klara sig ut ur hatvågen med livet i behåll. Vardagen är våld. Däremellan varvas den av misstänksamhet och förnedring. I våra sammanhang nagelfars både jobbannonser och anställningsförfaranden. I Pakistan är det okej att annonsera ut de smutsigaste jobben med religiös varningsetikett: ”endast för kristna” = dåligt jobb.

Religiös diskriminering försiggår över hela världen. Men den är fortsättningsvis en svår bit för världssamfundet. Varför är det en sådan obalans i indignationen över brott mot religionsfriheten i jämförelse med andra övertramp mot de mänskliga rättigheterna? Kanske på grund av att det i de ”upplysta” länderna finns en underförstådd tanke om att religion är något som så småningom går över och försvinner och att det är bäst så. Det är ett felslut. Rätten att tro, utöva sin tro, byta tro eller inte tro alls är en grundläggande mänsklig rättighet som inte får säljas ut som mindre värd än de andra rättigheterna i arbetet för en bättre värld.

May Wikström

kyrkbrand. Polisen i Joensuu meddelade på tisdagsmorgonen att man gripit fyra personer med anledning av kyrkbranden i Kiihtelysvaara på söndagsmorgonen. 25.9.2018 kl. 10:25

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46
Björn Vikström har verkat som biskop i Borgå stift sedan september 2009.

biskopsval . Vid dagens möte beviljade domkapitlet vid Borgå stift biskop Björn Vikström avsked. Samtidigt fastställde man tidtabellen för valet av ny biskop, den 19 mars 2019 blir det biskopsval i Borgå stift. 18.9.2018 kl. 14:19
Zacharias Topelius avporträtterades av F. Kaschenreuter år 1845, då han var 27 år.

dagbok. I dagböckerna möter vi en ung, social, spontan yngling, en man som senare blev den farbror vi kallar Topelius. 17.9.2018 kl. 11:17
Tomas Karf och Jan-Gustav Björk gör podcasten Tror gör man i kyrkan? Det går också att följa podden på Facebook och Instagram.

podd. Mer vardagstro än teologiska frågor när ungdomsarbetsledare och präst gör podcast. 14.9.2018 kl. 13:23

sexualitet. Predikanten levde ett dubbelliv. I över 20 år försökte han förtränga sina känslor och bad till Gud om helande. Idag vill Anthony Venn-Brown berätta öppet om vad självhatet gjorde med honom. Hans berättelse har även hjälpt andra. 13.9.2018 kl. 14:48
Påve Francikus senaste drag är att sammankalla biskopar till möte kring övergreppsskandalerna.

Analys. Katolska kyrkan är i så djup kris att många undrar om den ska överleva. Nu blir kraven på att påven ska avgå allt mer högljudda. 13.9.2018 kl. 10:30

Helsingfors . Ett drömjobb att få vara med om att utveckla kyrkan i Helsingfors. Stefan Forsén är motiverad att jobba för fungerande samarbete mellan församlingar och samfällighet. 7.9.2018 kl. 14:59

bokhandel. Allkristen bokhandel i Jakobstad stänger av ekonomiska orsaker i mars nästa år. Bokhandeln i Karleby fortsätter men på mindre yta. 3.9.2018 kl. 11:40

Åland. På lördag sänds Helgmålsringning i SVT från Sankt Mikaels kyrka i Finström. 20.9.2018 kl. 10:00

Borgå stift. Tre diakoner vigdes till tjänst i Borgå domkyrka förra söndagen. 13.9.2018 kl. 09:00

Offer. USKOT-RESA-forumet inleder tillsammans med Brottsofferjouren en insamling av uppgifter om hatbrott i Finland. 12.9.2018 kl. 14:00