Inget hem utan vÀrd

28.03.2018
LEDARE.

Häromveckan försvarade doktoranden Harry Sanfrid Backström sin digra avhandling vid Åbo Akademi.

Vid disputationen påpekade opponenten Cecilia Wejryd att Prästgårdens ekonomi, kultur och teologi är en forskning som definitivt fyller en lucka. Samtidigt blev det också tydligt att frågan om de slocknande lamporna i prästgård efter prästgård är komplex.

Det handlar inte bara om ekonomiska realiteter eller styrning från ett enskilt domkapitel. Prästgårdsproblematiken bottnar i djupgående förändringar i samhället. Visst, man kan med fog se konkreta förändringar i kyrkans interna syn på prästens – kyrkoherdens – lokala närvaro i församlingen. Boendeplikten har upplösts och prästgårdsboende är inte längre någon självklarhet. Den förändringen är ändå bara toppen på isberget. Under ytan är själva ordet ”lokalt” numera oprecist. Våra beteenden löper i nya fåror. Mönstren för hur människor bor, arbetar och rör sig dagligen har förändrats i grunden. Folks intressesfärer och den tid de dagligen spenderar har ofta sitt centrum långt utanför den plats där de bor eller sover. Frågan om prästgårdens funktion är viktig – men det är skäl att påpeka: själva frågan är ännu viktigare än byggnaden i sig. I vissa fall kan det faktiskt hända att svaret inte är en rejält tilltagen träbyggnad från 1800-talet. Vad är det då som riskerar att gå förlorat? En intention som skymtar bakom den aktuella avhandlingen är att väcka medvetenheten om att det i den accelerande avyttringen av prästgårdarna kanske också har sålts ut något annat. Backström vill tala om ”prästgårdens teologi”, ett begrepp som kanske ter sig onödigt sakralt och främmande för de flesta, men han griper efter något väsentligt.

I grunden handlar det om något så enkelt och jordnära som ”hem”. I de gamla samhällena var prästens boställe ett centrum för andligt liv i vardagen utan de sakrala ramar som kyrkorummet bjöd på. I vackert möblerade salar har det passerat en ändlös räcka kaffen, samtal och tårar. I dag är det svårt för dem som bor i prästgården att leva upp till den romantiserade Bullerbyidyllen. Det finns ingen hemma om dagarna för att baka vetebullar och familjen som bor i huset måste slå vakt om sin egen tid, precis som alla andra. Det finns en klar beställning på ett värdskap i församlingen. Att prästen ensam ska axla det är trots allt mycket begärt.

Är boven i det hela församlingsHEMMET? undrade oppontenten Wejryd. Visst kan man ju kalla byggnaden så. Men någon självskriven värd har den inte. Det är ett hus där ingen är hemma. Blomstrande församlingsgemenskaper har ofta en parallellgemenskap till gudstjänsten i gästfrihetens och vardagens tecken. Det tål det att fundera över. Finns den gemenskapen? Var bor den? Vem öppnar dörren dit? Det är det här prästgårdsproblematiken också handlar om.

För det är inte salarna och medaljongtapeterna som är det väsentliga. Det är kaffet, samtalen och tårarna.

May Wikström

kyrkbrand. Polisen i Joensuu meddelade på tisdagsmorgonen att man gripit fyra personer med anledning av kyrkbranden i Kiihtelysvaara på söndagsmorgonen. 25.9.2018 kl. 10:25

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46
Björn Vikström har verkat som biskop i Borgå stift sedan september 2009.

biskopsval . Vid dagens möte beviljade domkapitlet vid Borgå stift biskop Björn Vikström avsked. Samtidigt fastställde man tidtabellen för valet av ny biskop, den 19 mars 2019 blir det biskopsval i Borgå stift. 18.9.2018 kl. 14:19
Zacharias Topelius avporträtterades av F. Kaschenreuter år 1845, då han var 27 år.

dagbok. I dagböckerna möter vi en ung, social, spontan yngling, en man som senare blev den farbror vi kallar Topelius. 17.9.2018 kl. 11:17
Tomas Karf och Jan-Gustav Björk gör podcasten Tror gör man i kyrkan? Det går också att följa podden på Facebook och Instagram.

podd. Mer vardagstro än teologiska frågor när ungdomsarbetsledare och präst gör podcast. 14.9.2018 kl. 13:23

sexualitet. Predikanten levde ett dubbelliv. I över 20 år försökte han förtränga sina känslor och bad till Gud om helande. Idag vill Anthony Venn-Brown berätta öppet om vad självhatet gjorde med honom. Hans berättelse har även hjälpt andra. 13.9.2018 kl. 14:48
Påve Francikus senaste drag är att sammankalla biskopar till möte kring övergreppsskandalerna.

Analys. Katolska kyrkan är i så djup kris att många undrar om den ska överleva. Nu blir kraven på att påven ska avgå allt mer högljudda. 13.9.2018 kl. 10:30

Helsingfors . Ett drömjobb att få vara med om att utveckla kyrkan i Helsingfors. Stefan Forsén är motiverad att jobba för fungerande samarbete mellan församlingar och samfällighet. 7.9.2018 kl. 14:59

bokhandel. Allkristen bokhandel i Jakobstad stänger av ekonomiska orsaker i mars nästa år. Bokhandeln i Karleby fortsätter men på mindre yta. 3.9.2018 kl. 11:40

Åland. På lördag sänds Helgmålsringning i SVT från Sankt Mikaels kyrka i Finström. 20.9.2018 kl. 10:00

BorgĂ„ stift. Tre diakoner vigdes till tjänst i Borgå domkyrka förra söndagen. 13.9.2018 kl. 09:00

Offer. USKOT-RESA-forumet inleder tillsammans med Brottsofferjouren en insamling av uppgifter om hatbrott i Finland. 12.9.2018 kl. 14:00