Utan tillit faller vi alla

27.02.2018
LEDARE.

I USA rasar debatten om vapenkontroll efter skolmassakern i Florida, där 17 elever och lärare miste livet. Åsiktsklyftan i det amerikanska samhället spricker upp igen, och än en gång stiger president Donald Trump fram och slänger bensin på lågorna med sina kontroversiella uttalanden. Att skydda barn och unga mot våld i vardagen av det här slaget är alla överens om. Däremot var det många som tappade hakan över presidentens lösningsförslag som gick ut på att beväpna lärarna. Inte färre vapen i skolan – utan fler.

Andra röster talar allt enträgnare om det motsatta: färre vapen och en sträng kontroll av vem som får köpa och äga vapen. Logiken är simpel och bygger på att minskad tillgänglighet också minskar riskerna för att vapnen används.

Argumenten stöter på hårt motstånd från nationella vapenorganisationer. Det andra författningstillägget (1791) förbjuder inskränkningar av folkets rätt att äga och bära vapen. Konsekvent hänvisar bland annat National Rifle Associations verksamhetsledare till att en skärpt kontroll hotar de personliga friheter som har något av en sakral status i det amerikanska samhället. Följaktligen blir kravet på vapenkontroll ett ondskefullt drag mot det allra heligaste och demoniseringen av sådana åsikter är tydlig. ”Eliten struntar i Amerikas skolor och skolbarn. Deras mål är att eliminera vår frihet att bära vapen så att de kan urholka alla andra individuella friheter”, hävdar han i en intervju.

Polariseringen känns främmande för oss i en nordisk kontext. Så varför ska vi bry oss? Ändå är den värd att reflektera över. Det som sker i USA visar tydligt hur ett samhälles grundläggande värderingar präglar allt. Likaså avslöjar det hur svårt det kan vara att lägga om kursen och hur doktriner kan lamslå det ständiga arbetet att hitta gemensamma vägar framåt. Landskapet förändras också hos oss. Vilka är de doktriner som styr, skyddar och eventuellt binder i det finländska samhället?

De nordiska samhällena genomsyras av tillit. Vi tror på öppenheten. Vi utgår från att den andra vill oss väl – eller åtminstone inte illa. Det gäller såväl bänkgrannen i tågvagnen, kollegerna på jobbet, klasskompisarna som staten som kollektiv.

I det Trumpska förslaget befolkas världen av vuxna som skjuter barn och vuxna som skjuter vuxna som skjuter barn. Hurudana barn fostrar en sådan tillvaro? Där är tilliten långt borta och har ersatts av misstron, i en ond spiral där de som vill en illa bara tycks bli fler och det därför är bäst att själv slå till först.

Tilliten framstår kanske som en av de viktigaste råvarorna att slå vakt om också här hos oss. Den är mera än ett moraliskt projekt på individplanet. Den handlar om att skydda och bevara det gemensamma i en turbulent tid.

May Wikström

församlingsvalet. Varken den svenska eller den den finska församlingen i Kristinestad har fått ett tillräckligt antal kandidater till församlingsvalet i november. Den svenska församlingen har endast sex kandidater till sina femton platser i gemensamma kyrkofullmäktige. Den finska församlingen har i sin tur för få kandidater till sitt församlingsråd. 20.9.2018 kl. 13:00

biskopsval . När biskop Björn Vikström nu lämnat in sin formella avskedsansökan blir det bråttom för dem som vill bli biskop i Borgå stift att visa sina kort. Väljarna är få och de binds snabbt upp bakom kandidaterna. 18.9.2018 kl. 14:46
Björn Vikström har verkat som biskop i Borgå stift sedan september 2009.

biskopsval . Vid dagens möte beviljade domkapitlet vid Borgå stift biskop Björn Vikström avsked. Samtidigt fastställde man tidtabellen för valet av ny biskop, den 19 mars 2019 blir det biskopsval i Borgå stift. 18.9.2018 kl. 14:19
Zacharias Topelius avporträtterades av F. Kaschenreuter år 1845, då han var 27 år.

dagbok. I dagböckerna möter vi en ung, social, spontan yngling, en man som senare blev den farbror vi kallar Topelius. 17.9.2018 kl. 11:17
Tomas Karf och Jan-Gustav Björk gör podcasten Tror gör man i kyrkan? Det går också att följa podden på Facebook och Instagram.

podd. Mer vardagstro än teologiska frågor när ungdomsarbetsledare och präst gör podcast. 14.9.2018 kl. 13:23

sexualitet. Predikanten levde ett dubbelliv. I över 20 år försökte han förtränga sina känslor och bad till Gud om helande. Idag vill Anthony Venn-Brown berätta öppet om vad självhatet gjorde med honom. Hans berättelse har även hjälpt andra. 13.9.2018 kl. 14:48
Påve Francikus senaste drag är att sammankalla biskopar till möte kring övergreppsskandalerna.

Analys. Katolska kyrkan är i så djup kris att många undrar om den ska överleva. Nu blir kraven på att påven ska avgå allt mer högljudda. 13.9.2018 kl. 10:30

Helsingfors . Ett drömjobb att få vara med om att utveckla kyrkan i Helsingfors. Stefan Forsén är motiverad att jobba för fungerande samarbete mellan församlingar och samfällighet. 7.9.2018 kl. 14:59

bokhandel. Allkristen bokhandel i Jakobstad stänger av ekonomiska orsaker i mars nästa år. Bokhandeln i Karleby fortsätter men på mindre yta. 3.9.2018 kl. 11:40
Carolina Djupsjöbacka, Kristian Sjöbacka och Niklas Lindvik monterar soffor som skolans elevförbund sponsorerat.

folkhögskola. Det finns en framtidstro på Efo i Vasa när den ny- och ombyggda skolan tagits i bruk. Men eleverna på de allmänna linjerna lyser ännu med sin frånvaro. 31.8.2018 kl. 08:27

Åland. På lördag sänds Helgmålsringning i SVT från Sankt Mikaels kyrka i Finström. 20.9.2018 kl. 10:00

BorgĂ„ stift. Tre diakoner vigdes till tjänst i Borgå domkyrka förra söndagen. 13.9.2018 kl. 09:00

Offer. USKOT-RESA-forumet inleder tillsammans med Brottsofferjouren en insamling av uppgifter om hatbrott i Finland. 12.9.2018 kl. 14:00