”Vi ville lämna frågan och gå framåt”

SAMKÖNADE PAR.

Jenny Jansson var delegat vid Metodistkyrkans generalkonferens när samfundet fattade beslut om att godkänna samkönade vigslar.

3.6.2024 kl. 20:28

Under några veckor i slutet av april och början av maj var Jenny Jansson i Charlotte i North Carolina i USA. Hennes uppgift var att representera Finlands svenska metodistkyrka som lekmannadelegat. I år fattade generalkonferensen det historiska beslutet att godkänna vigsel av samkönade par.


Var du förberedd på att konferensen skulle fatta beslut om hållningen till samkönade vigslar?

– Ja. Metodistkyrkan har länge brottats med frågan – faktiskt ända sedan 60–70-talet. På grund av den här frågan har de senaste åren varit turbulenta inom UMC (United Methodist Church). Det har varit tungt och många har blivit sårade.


Hur har vägen till det här beslutet sett ut?

– Den har sett väldigt olika ut på olika håll i världen. I Finlands svenska metodistkyrka har frågan varit en icke-fråga: jag tror att metodister överlag inte tänker att frågan om samkönade äktenskap är en frälsningsfråga. Man kan ha olika åsikter men för många känns inte frågan jätteviktig. Men nu kom metodistsamfundet till en punkt då vi inte längre kunde vänta och se.

– I andra delar av världen har läget varit mer spänt. I USA har många församlingar lämnat samfundet på grund av den här frågan. Det har förekommit fult spel och misstänksamhet. Vid generalkonferensen diskuterades frågan respektfullt, det fanns en förståelse för olika syner och väldigt lite hårda ord.


Var det klart för dig hur du skulle rösta?

– Ja. Det här beslutet ger ju pastorerna rätt att inte viga samkönade par om de inte vill. Det tycker jag var rätt beslut och det fick en stor majoritet bakom sig. Stämningen på konferensen var att vi vill gå framåt och vara en kyrka tillsammans. Vi vill gå vidare och fokusera på vårt arbete. Det finns ju länder där kyrkan hör till UMC, men där det inte är lagligt att viga samkönade par – men de har ändå valt att stanna kvar.


Har frågan också lett till splittring?

– Framför allt i USA har det varit väldigt turbulent och cirka 25 procent av metodistförsamlingarna har lämnat UMC. Vissa har blivit fristående församlingar och andra har gått med i Global Methodist Church. Vid årets generalkonferens hörde jag många säga att andan var annorlunda än under de senaste åren. Det var inte längre en tydlig indelning i två läger, kanske för att de mest konservativa lämnat UMC. Åsikterna fanns kvar men man ville nå samförstånd.

– Olika årskonferenser har fattat olika beslut. Exempelvis kyrkan i Ukraina och Lettland har valt att stanna trots att samfunden är mer konservativa, eftersom de vill prio­ritera gemenskapen.


Du sa att det förkommit fult spel – hurudant?

– Under tidigare konferenser har det hänt att man försökt påverka delegater från andra regioner. Det har bjudits på middagar och idkats byteshandel kring olika beslut. I år var man tydliga med att alla har rätt till sin egen röst.


Varför är du metodist?

– Jag är född metodist – men jag har ändå fått fundera på mitt medlemskap. Metodistkyrkan krymper mycket i Finland, och jag vet inte vad jag skulle göra om vår årskonferens väljer att lämna UMC. Jag har svårt att se mig någon annanstans. Jag tycker att vi metodister har hjärtat i himlen och fötterna på jorden. Vi ser alla delar av människan, det är ordning och reda och sedan får Anden göra sitt.

Text: Sofia Torvalds


Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00
Lina Forsblom, här med hunden Lewis, har överlevt två livshotande sjukdomar.

Personligt. Som barn drabbades Lina Forsblom av leukemi och räddades till livet av en ryggmärgstransplantation. 23 år senare höll hon på att dö av blodförgiftning. – Jag tror inte det var Guds vilja att jag skulle bli sjuk. Men Gud kan använda sjukdomarna, bara jag låter mig bli använd, säger hon. 5.6.2024 kl. 10:18
Närheten till kyrkan förblir viktig.

KYRKANS EKONOMI. Kyrkan behöver se över sitt nätverk av församlingar. Omkring 40 av dem överlever inte årtiondet ekonomiskt. 5.6.2024 kl. 10:00
"För att bevara hoppet: möt din egen skuld och välj handling. Påminn dig själv och andra om att det finns hopp så länge vi agerar, för det finns det! Och hopp är en kollektiv kraft."

KLIMATKRISEN. KP-redaktören Rebecca Pettersson bevittnar en soluppgång hon aldrig borde ha sett. Det blir början till en ekologisk skuldspiral, och jakten på ett hopp som håller. 4.6.2024 kl. 09:46
– En annan kyrkas präster skaper en bild av vår kyrka, klagar ärkebiskop Tapio Luoma.

INGERMANLANDS KYRKA. Den ingermanländska kyrkans präster skapar förvirring bland kyrkfolket, säger ärkebiskop Tapio Luoma. I vems mässa går man, till vilken kyrka blir ens barn döpt? 3.6.2024 kl. 10:00
Stiftsfullmäktige var oenigt om personval från de olika "partierna"

STIFTSFULLMÄKTIGE. Anita Ismark fortsätter leda stiftsfullmäktige. Missnöje med att den konservativare kandidatlistan blev illa representerad i personvalen. 30.5.2024 kl. 18:45
Anna Finell har deltagit i Kyrkans Ungdoms sommarläger cirka 35 gånger.

SOMMARLÄGER. – Arrangörerna får akta sig, för jag tror det kommer mer folk i år än ifjol då de som avvaktade får höra att lägret funkar bra i Nykarleby också, tror Anna Finell. 29.5.2024 kl. 20:04

sverige. I Arjeplog i Norrbotten i Sverige har det varit tradition att hålla högstadiets avslutning i kyrkan. Under pandemin föll den traditionen bort och skolan började fira avslutning i klassrummet i stället. 29.5.2024 kl. 19:38

Kolumn. Jag stiger ut genom den lilla dörröppningen på båten, sätter min fot på bryggan. Den gungar i de skvalpande vågorna, träet knarrar. Vidare, upp mot ön. Solen gassar, den säregna doften av träd blandat med grus möter mig. 29.5.2024 kl. 20:25
Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts i Indien.

Analys. I Indien har det hinduistiska religionsprogrammet ghar whapsi lett att förtrycket av landets över 100 miljoner kristna ökar, skriver Torsten Sandell i en analys. Han hade en unik möjlighet i februari att besöka den underjordiska kyrkan i Uttar Pradesh. 27.5.2024 kl. 10:51
Yvonne Terlinden välsignas av Bo-Göran Åstrand, Katri Grönroos, Anders Lindström, Annika Pråhl, Pentti Raunio och Iris Eriksson.

kyrkoherdeinstallation. När Yvonne Terlinden installerades till sin tjänst i Karis idag var den sol ute och sol inne. "Vi gratulerar församlingen till en vis och ödmjuk kyrkoherde", sa en gäst. 26.5.2024 kl. 16:31

Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00