Katarina Gäddnäs, Sören Lillkung, Silja Sahlgren-Fodstad och Jani Edström diskuterade vilka krockar som uppstår när kyrkan möter konsten. Undergräver det trovärdigheten som konstnär eller kritiker att vara troende?
Katarina Gäddnäs, Sören Lillkung, Silja Sahlgren-Fodstad och Jani Edström diskuterade vilka krockar som uppstår när kyrkan möter konsten. Undergräver det trovärdigheten som konstnär eller kritiker att vara troende?

Kritikern värjer sig mot det övertydliga: Måste man förklara sönder allting i kyrkan?

Konst.

– Mycket hellre analyserar jag en film som handlar om tvivel jämfört med en färdigtuggad berättelse om tro, säger filmkritikern Silja Sahlgren-Fodstad.

5.2.2024 kl. 15:15

Filmkritikern Silja Sahlgren-Fodstad inledde diskussionen om när kyrkan möter kulturen, arrangerad av Petrus församling, med ett svep över aktuella titlar med koppling till tro och kyrka. Det blir snabbt tydligt att många, kanske de flesta berättelser, innehåller något andligt stråk eller symbolik.

– Det intressanta är skillnaden mellan när det okej, och när det blir för mycket för den finländska publiken. En film om exorcism höjde inte på särskilt många ögonbryn medan filmen Jesus Revolution väckte vild debatt.

Sören Lillkung, vd för Svenska kulturfonden och en av kvällens inbjudna gäster, kommer med ett liknande exempel från musikscenen:

– Passionsmusik drar alltid fulla hus under påsken och det anses som någon form av högkultur att lyssna på texterna om Jesu sista dagar och död. Men en körkonsert med andlig repertoar kan bli för mycket för en del av publiken, till och med under julen.


Hel och tillrättalagd

Ett basproblem gällande berättelser med uttalat kristna förtecken är enligt Silja Sahlgren-Fodstad att de lätt känns förenklade.

– Lite som i romantiska komedier så levde de lyckliga i alla sina dagar, fast vi alla vet att det egentligen är först när själva relationen inleds som utmaningarna börjar. Visst är det helt naturligt att producera och upprätthålla berättelser med lyckliga slut som speglar och bekräftar gruppen, men de är kanske inte så intressanta för den som befinner sig utanför gruppen. Kritikern ser gärna de problem som kanske inte inkluderats i berättelsen.

Sören Lillkung tror också att den kristna berättelsen kan provocera den som känner sig utanför gruppen.

– Där kommer de där lyckliga troende igen, tänker man kanske. Men så är det ju inte, som kristen blir jag aldrig färdig men jag får misslyckas och försöka igen. Jag kämpar med att hålla min värdegrund vid liv.

Gott och ont, tvivel och osäkerhet. Läraren, musikern och pastorn Jani Edström påpekar att det verkligen finns många bra berättelser i kyrkan.

– Människor som har vandrat genom det allra djupaste av mörker. Vi får inte vara rädda för berättelserna med mörker och svärta.

Författaren, poeten och teologen Katarina Gäddnäs kommer med ett exempel på hur man försöker bredda kyrkans berättelser på Åland genom att bjuda in författare att predika i kyrkan.

– Vi kan göra det på gästfrihetens konto och det skapar nya möten mellan kyrkan och samhället och kulturen. Dessutom är det att göra Gud ganska liten om det endast är jag, prästen, som kan berätta om hurdan han är. Vi behöver ge konsten en plats i kyrkan.

Hon får medhåll av Sören Lillkung.

– Släpp in konsten utan att tämja den. Tvinga inte någon att vara något annat än den är, och låt människor mötas på sina egna villkor i kyrkan. Den bästa konsten uppstår alltid i grupp eller möten, och det är kyrkans trumfkort att vara en öppen mötesplats.


Fortsätter diskussionen?

Med anledning av Borgå stifts 100-årsjubileum arrangerade Petrus församling två diskussionskvällar, först på temat kyrkan möter samhället och sedan kyrkan möter kulturen.

Ge gärna respons på diskussionskvällarna! Vi tar också emot önskemål på flera teman att samlas kring: petrus.fors@evl.fi.

Text: NINA ÖSTERHOLM 


Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11
När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00
Kjerstin Sikström vill vara aktiv – därför har hon fortfarande sångelever och dirigerar en kör.

sorg. Med sin sista, stora kärlek Jocke Hansson fick hon bara fem gemensamma år. – Jag har varit arg på Gud och frågat mig varför det här skulle hända mig. Men idag är jag tacksam – hellre fem år än inget alls, säger Kjerstin Sikström. 5.7.2024 kl. 11:32

KYRKANS SAMTALSTJÄNST. Det hjälper att prata. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tjänsten erbjuder stöd och någon som lyssnar också under sommaren. 5.7.2024 kl. 16:55
Bibelstudium och existentiellt samtal i gröngräset i Taizé.

ÅLANDS UNGA KYRKA. Trots de spartanska omständigheterna blev ungdomarnas resa till Taizé i Frankrike en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Det var gemenskap, tusenskönor och fåglars glädjesång dygnet runt. 1.7.2024 kl. 16:32
Laura Kota-aho och Mia Bäck har en del läger i bagaget, men än har ingen av dem tröttnat.

konfirmandarbete. Åbo svenska församling svängde på hela skriba-konceptet. Under en solig eftermiddag på ön Kakskerta berättar kyrkoherde Mia Bäck varför. 28.6.2024 kl. 15:17
Anita Höglund bodde länge på Bertahemmet i Helsingfors.

Nekrolog. Anita Höglund, omtyckt krönikör och tidigare redaktör vid Kyrkpressens föregångare Församlingbladet, har dött. 25.6.2024 kl. 10:44
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00

Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11
När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00