Katarina Gäddnäs, Sören Lillkung, Silja Sahlgren-Fodstad och Jani Edström diskuterade vilka krockar som uppstår när kyrkan möter konsten. Undergräver det trovärdigheten som konstnär eller kritiker att vara troende?
Katarina Gäddnäs, Sören Lillkung, Silja Sahlgren-Fodstad och Jani Edström diskuterade vilka krockar som uppstår när kyrkan möter konsten. Undergräver det trovärdigheten som konstnär eller kritiker att vara troende?

Kritikern värjer sig mot det övertydliga: Måste man förklara sönder allting i kyrkan?

Konst.

– Mycket hellre analyserar jag en film som handlar om tvivel jämfört med en färdigtuggad berättelse om tro, säger filmkritikern Silja Sahlgren-Fodstad.

5.2.2024 kl. 15:15

Filmkritikern Silja Sahlgren-Fodstad inledde diskussionen om när kyrkan möter kulturen, arrangerad av Petrus församling, med ett svep över aktuella titlar med koppling till tro och kyrka. Det blir snabbt tydligt att många, kanske de flesta berättelser, innehåller något andligt stråk eller symbolik.

– Det intressanta är skillnaden mellan när det okej, och när det blir för mycket för den finländska publiken. En film om exorcism höjde inte på särskilt många ögonbryn medan filmen Jesus Revolution väckte vild debatt.

Sören Lillkung, vd för Svenska kulturfonden och en av kvällens inbjudna gäster, kommer med ett liknande exempel från musikscenen:

– Passionsmusik drar alltid fulla hus under påsken och det anses som någon form av högkultur att lyssna på texterna om Jesu sista dagar och död. Men en körkonsert med andlig repertoar kan bli för mycket för en del av publiken, till och med under julen.


Hel och tillrättalagd

Ett basproblem gällande berättelser med uttalat kristna förtecken är enligt Silja Sahlgren-Fodstad att de lätt känns förenklade.

– Lite som i romantiska komedier så levde de lyckliga i alla sina dagar, fast vi alla vet att det egentligen är först när själva relationen inleds som utmaningarna börjar. Visst är det helt naturligt att producera och upprätthålla berättelser med lyckliga slut som speglar och bekräftar gruppen, men de är kanske inte så intressanta för den som befinner sig utanför gruppen. Kritikern ser gärna de problem som kanske inte inkluderats i berättelsen.

Sören Lillkung tror också att den kristna berättelsen kan provocera den som känner sig utanför gruppen.

– Där kommer de där lyckliga troende igen, tänker man kanske. Men så är det ju inte, som kristen blir jag aldrig färdig men jag får misslyckas och försöka igen. Jag kämpar med att hålla min värdegrund vid liv.

Gott och ont, tvivel och osäkerhet. Läraren, musikern och pastorn Jani Edström påpekar att det verkligen finns många bra berättelser i kyrkan.

– Människor som har vandrat genom det allra djupaste av mörker. Vi får inte vara rädda för berättelserna med mörker och svärta.

Författaren, poeten och teologen Katarina Gäddnäs kommer med ett exempel på hur man försöker bredda kyrkans berättelser på Åland genom att bjuda in författare att predika i kyrkan.

– Vi kan göra det på gästfrihetens konto och det skapar nya möten mellan kyrkan och samhället och kulturen. Dessutom är det att göra Gud ganska liten om det endast är jag, prästen, som kan berätta om hurdan han är. Vi behöver ge konsten en plats i kyrkan.

Hon får medhåll av Sören Lillkung.

– Släpp in konsten utan att tämja den. Tvinga inte någon att vara något annat än den är, och låt människor mötas på sina egna villkor i kyrkan. Den bästa konsten uppstår alltid i grupp eller möten, och det är kyrkans trumfkort att vara en öppen mötesplats.


Fortsätter diskussionen?

Med anledning av Borgå stifts 100-årsjubileum arrangerade Petrus församling två diskussionskvällar, först på temat kyrkan möter samhället och sedan kyrkan möter kulturen.

Ge gärna respons på diskussionskvällarna! Vi tar också emot önskemål på flera teman att samlas kring: petrus.fors@evl.fi.

Text: NINA ÖSTERHOLM 


Markus Meckel blev DDR:s sista utrikesminister

Tyskland. Kyrkan i DDR råkade under 40 år få möjligheten att vara ett rum där man kunde andas lite friare i kommunistregimen. Prästen Markus Meckel var med och byggde upp en opposition – och blev till sist den utrikesminister som lade ner DDR. 2.5.2024 kl. 19:00
Metodistkyrkan öppnar för samkönat – med många reservationer.

HBTQ. Metodistkyrkan har tagit ett världsomspännande beslut om att montera ner sin praxis om att homosexualitet "inte är förenlig med kristen lära". Men kyrkan sprack på kuppen. 2.5.2024 kl. 22:32
Samia Abuelfahem kockade palestinskt-jordanskt till Fredskaféet.

INVANDRARARBETE. Församlingscentret vid Lundagatan i Borgå har i åtta år varit centrum och träffpunkt för utlänningar och invandrare i Borgå med Fredscaféet. Eld­själen i arbetet är Domkyrkoförsamlingens kaplan Hanna Eisentraut-Söderström. 29.4.2024 kl. 10:00
Pia Kummel-Myrskog börjar i Petrus församling i juni.

kyrkoherdeval. Domkapitlet fattade beslutet vid sitt möte idag. När församlingsrådet i början av april skulle välja mellan Pia Kummel-Myrskog och församlingens tf kyrkoherde Ronny Thylin föll rösterna jämnt. Därför blev det domkapitlet som fattade beslutet. 29.4.2024 kl. 13:16
– Det beror inte på hur många helger jag jobbar, eller hur många texter jag producerar. Eller hur många förrättningar jag har. Det handlar inte om mig, utan det handlar om kärnan, om vem man tjänar, säger Wilhelmina Oldmark.

profilen. Stiftets yngsta präst – det kan Wilhelmina Oldmark titulera sig. – Jag känner allt större visshet om att det jag gör är viktigt. 29.4.2024 kl. 08:00
Dopet kan se ut hur som helst och kräver inga storsatsningar.

Helsingfors. Nu döps fler barn i Helsingfors, liksom tonåringar som döps i samband med skriftskolan. 24.4.2024 kl. 17:16
Med hjälp av den inhyrda värmeblåsaren håller Sixten Ahlsved kyrkan i Terjärv varm.

FÖRSÄKRINGAR. I januari, när det var som kallast, gick en ventil i fjärrvärmesystemet i Terjärv kyrka sönder och temperaturen inne i kyrkan sjönk snabbt till -10 grader. Värmesystemet frös och måste nu förnyas. Men försäkringsbolaget har avslagit församlingens ersättningsansökan. 26.4.2024 kl. 11:14
Patrica Strömbäck är kaplan i Närpes församling.

Kolumn. Hur personlig är du, Gud? Hur mycket griper du in i världen, i människors liv och mitt liv? Gud, gör du upp planer, ordnar, styr och ställer, och beskyddar? 24.4.2024 kl. 17:41

TIDSKRIFTER. Förbundsarenan i samarbete med Åbo Akademi gjorde i början av året en undersökning där man kartlade finlandssvenskarnas läsvanor av tidskrifter. I rapporten som presenterades i mitten av april framgick att Kyrkpressen är den i särklass mest lästa tidskriften i Svenskfinland. 23.4.2024 kl. 15:15
– För kortare resor ska Svenska kyrkan vara restriktiv med flygandet, tycker biskop Fredrik Modéus. 

sverige. Efter att ha mottagit kritik har Växjö stiftsstyrelses arbetsutskott nu föreslagit att den planerade studieresan till Rom i stället ska gå till Finland. Dessutom har de beslutat att avstå från att flyga, skriver svenska Kyrkans tidning. 23.4.2024 kl. 12:46
Olja kan bli ett element vid konfirmation och vigsel i framtidens kyrkohandbok.

BISKOPSMÖTET. Bikt på webben, välsignelse med olja och tydligare förbön vid konfirmation kan det bli i kyrkohandboken. Det föreslås också bli mer formuleringar om barnfostran, livsmognad tillsammans, kropp och sexualitet när man gifter sig. Temana är många i förarbetet till en ny kyrkohandbok för kyrkan. 19.4.2024 kl. 09:34
Boken "Otillräcklig" har blivit en försäljningsframgång i Danmark. Den har utkommit på svenska och norska, och översätts nu till engelska.

KRAVKULTUREN. Den danska folkhögskolläraren och teologen Christian Hjortkjaer skrev en bok om hur det är att växa upp i ett samhälle där vi får höra: ”Just do it.” 17.4.2024 kl. 15:24
Lina Teir spelar många instrument, men närmast henne är ändå fiolen.

BERÄTTARKONST. Berättarkonstnären och musikern Lina Teirs livsåskådning hör ihop med glädje, inspiration och livsmening. 17.4.2024 kl. 15:05
Sirpa Tolppanen betonar vikten av inkludering i arbetet med att bygga gemenskap från grunden.

profilen. Prästen Sirpa Tolppanen har precis landat i Vanda där hon ska bygga upp en helt ny gemenskap – från grunden. 16.4.2024 kl. 15:34
Tidigare kände sig Beni Karjalainen ensam. Idag har han goda vänner och en sambo. FOTO: PRIVAT

Helsingfors. Beni Karjalainen vet hur det är att vara ensam, men också hur det går att komma ur ensamheten. Årets Gemensamt ansvar-kampanj samlar in pengar för att motarbeta ungas ensamhet. 12.4.2024 kl. 18:56

Prästombudet, stiftsdekan Mia Anderssén-Löf i debatten vid kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Liberala storstadspräster öppnade debatten om samkönad vigsel i kyrkomötet. Biskoparnas kompromiss om dubbel äktenskapssyn fick stöd – men också kritik från både regnbågsfronten och de konservativa. 15.5.2024 kl. 10:35
17, 18 och 19 maj uppträder Taylor Swift i Stockholm. Där kommer många att ha armband med rader ur Swifts låtar.

musik. De närmaste dagarna många båten eller flyget till Sverige inför Taylor Swifts konserter i Stockholm. Varför börjar man lyssna till världens bästsäljande artist, Taylor Swift? Sofia Torvalds skriver om hur hon trillade ner i kaninhålet. 16.5.2024 kl. 11:51
Att laga mat handlar för Birgitta Udd om glädjen att skapa, men också alla tankar som processen väcker hos henne.

Bok. Våra kroppar behöver föda. Vi behöver också föda för vårt själsliga liv. Birgitta Udd kombinerade behoven och skrev boken "Det smakar liv – Vardagstankar och recept". 15.5.2024 kl. 15:27
Biskop Ivan Laptev - viger han präster i Sankt Petersburg för en utbrytarkyrka i Finland?

INGERMANLANDS KYRKA. Inom maj månad ska två av kyrkans missionsorganisationer förklara varför flera av deras anställda har prästvigts i en luthersk kyrka i Ryssland. Biskop Ivan Laptev i den ingermanländska kyrkan tycker ståhejet är märkligt. 14.5.2024 kl. 10:00
Nya kyrkomötet öppnades med gudstjänst i Åbo domkyrka.

KYRKOMÖTET. Många nya delegater i kyrkomötet. De tunga frågorna som samkönad vigsel eller organisationsreform i kyrkan kommer upp på onsdag. 13.5.2024 kl. 20:10