Petruskyrkan är samlingsplatsen för Petrus församling.
Petruskyrkan är samlingsplatsen för Petrus församling.

Vad har Pia Kummel-Myrskog och Ronny Thylin för vision för Petrus församling?

PETRUS FÖRSAMLING.

Kyrkpressen ställde några frågor till Pia Kummel-Myrskog och Ronny Thylin som har anmält intresse för jobbet som kyrkoherde i Petrus församling i Helsingfors.

23.1.2024 kl. 07:06

Det blir församlingsrådet som väljer herde i Petrus församling.

Ronny Thylin är kaplan i Petrus församling och arbetar som bäst som tf-herde i församlingen. Pia Kummel-Myrskog har arbetat för missionen både utomlands och i Finland samt vid Kyrkans central för det svenska arbetet. Just nu är hon församlingspastor i Johannes församling.


Varför sökte du tjänsten som kyrkoherde i Petrus församling?

Pia Kummel-Myrskog: Petrus är min hemförsamling och jag har tidigare suttit i församlingsrådet. Jag ser mycket gott i Petrus, till exem­pel en fin och engagerad medarbetarskara. Jag skulle gärna tillsammans med dem vara med och utveckla församlingen.

Ronny Thylin: Jag har varit präst i Petrus församling sedan församlingen grundades år 2009, och i Helsingfors i sammanlagt 22 år. Jag har tidigare tänkt att jag inte vill vara kyrkoherde, men efter att jag vikarierat som det under hösten har jag kommit på andra tankar. Jag kan inte gå förbi den här dörren och tänka att jag gjort ett bra jobb. Jag tror att det är min tur att stiga fram och bära ett större ansvar. Oavsett hur det går i valet så känner jag mig fri som en följd av att jag sökt tjänsten.

Pia Kummel-Myrskog önskar att alla ska känna sig som fullgoda medlemmar och välkomna.


Vad har du för vision för församlingen?

Pia Kummel-Myrskog: Församlingsmedlemmarna på området är medlemmar på lite olika sätt. Någon vill gå i gudstjänst eller delta i förbön, lovsjunga Gud. Någon annan följer med verksamheten mer på sidan om, vill gifta sig i kyrkan eller gå i kyrkan på jul och sjunga julsånger. En tredje bidrar genom att betala kyrkskatten för att den går till gott ändamål. Det är okej. Vi är en gemenskap. Jag önskar att alla ska känna sig som fullgoda medlemmar och välkomna. Sen finns vi där när livet bjuder på glädjefester och sorgestunder, och då ska kyrkan vara lätt att kontakta. Man ska känna sig glad, sedd och hjälpt när man varit i kontakt med församlingen.

Ronny Thylin: Jag drömmer om en församling som fokuserar på lovsång, bön och bibelundervisning. Jag vill jobba för att församlingen ska vara mera som ett vardagsrum där man delar livet och en plats där Guds närvaro gör att man inte kan undgå att bli berörd. Jag längtar efter att få vara en del av en församling som vill vara en aktiv och relevant del av samhället. Jag tror att vi har något att bidra med.


Ronny Thylin vill jobba för att församlingen ska vara mera som ett vardagsrum där man delar livet och en plats där Guds närvaro gör att man inte kan undgå att bli berörd.En hurudan ledare skulle du vilja vara?

Pia Kummel-Myrskog: Mina styrkor som leda­re ligger främst i att jag behåller ett helhetsperspektiv, lyssnar, är tydlig och tålmodig. Jag har fått god feedback på att jag skapar trygga miljöer där teamet får hitta lösningar och fira framgång samtidigt som misstag är tillåtna.

Ronny Thylin: Jag hoppas att den gode herdens röst ska höras i min undervisning. Jag vill vara en närvarande ledare som vet vad som händer och som har en klar tanke om vartåt vi är på väg. Samtidigt vill jag ge förtroende och utrymme åt andra att stiga fram och skina.Öppen diskussionskväll i Petruskyrkan

– Hur ser kandidaterna på församlingens vision, traditioner och framtid? Vad är församlingens viktigaste uppgift i dagens Helsingfors och hur ser Petrus församling ut om 20 år?

– Hör kandidaterna till kyrkoherdetjänsten i Petrus församling diskutera under ledning av Sixten Ekstrand, direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet.

– Har du en fråga till kandidaterna? Skicka in den till arrangörerna. Diskussionen strömmas till församlingens YouTube-kanal och kan även ses i efterskott.

– Frågor gällande diskussionskvällen kan riktas till församlingens kansli: 09-2340 7100 / petrus.fors@evl.fi.

Text: Nicklas Storbjörk, Sofia Torvalds


Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11
När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00
Kjerstin Sikström vill vara aktiv – därför har hon fortfarande sångelever och dirigerar en kör.

sorg. Med sin sista, stora kärlek Jocke Hansson fick hon bara fem gemensamma år. – Jag har varit arg på Gud och frågat mig varför det här skulle hända mig. Men idag är jag tacksam – hellre fem år än inget alls, säger Kjerstin Sikström. 5.7.2024 kl. 11:32

KYRKANS SAMTALSTJÄNST. Det hjälper att prata. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tjänsten erbjuder stöd och någon som lyssnar också under sommaren. 5.7.2024 kl. 16:55
Bibelstudium och existentiellt samtal i gröngräset i Taizé.

ÅLANDS UNGA KYRKA. Trots de spartanska omständigheterna blev ungdomarnas resa till Taizé i Frankrike en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Det var gemenskap, tusenskönor och fåglars glädjesång dygnet runt. 1.7.2024 kl. 16:32
Laura Kota-aho och Mia Bäck har en del läger i bagaget, men än har ingen av dem tröttnat.

konfirmandarbete. Åbo svenska församling svängde på hela skriba-konceptet. Under en solig eftermiddag på ön Kakskerta berättar kyrkoherde Mia Bäck varför. 28.6.2024 kl. 15:17
Anita Höglund bodde länge på Bertahemmet i Helsingfors.

Nekrolog. Anita Höglund, omtyckt krönikör och tidigare redaktör vid Kyrkpressens föregångare Församlingbladet, har dött. 25.6.2024 kl. 10:44
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00

Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11
När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00