Petruskyrkan är samlingsplatsen för Petrus församling.
Petruskyrkan är samlingsplatsen för Petrus församling.

Vad har Pia Kummel-Myrskog och Ronny Thylin för vision för Petrus församling?

PETRUS FÖRSAMLING.

Kyrkpressen ställde några frågor till Pia Kummel-Myrskog och Ronny Thylin som har anmält intresse för jobbet som kyrkoherde i Petrus församling i Helsingfors.

23.1.2024 kl. 07:06

Det blir församlingsrådet som väljer herde i Petrus församling.

Ronny Thylin är kaplan i Petrus församling och arbetar som bäst som tf-herde i församlingen. Pia Kummel-Myrskog har arbetat för missionen både utomlands och i Finland samt vid Kyrkans central för det svenska arbetet. Just nu är hon församlingspastor i Johannes församling.


Varför sökte du tjänsten som kyrkoherde i Petrus församling?

Pia Kummel-Myrskog: Petrus är min hemförsamling och jag har tidigare suttit i församlingsrådet. Jag ser mycket gott i Petrus, till exem­pel en fin och engagerad medarbetarskara. Jag skulle gärna tillsammans med dem vara med och utveckla församlingen.

Ronny Thylin: Jag har varit präst i Petrus församling sedan församlingen grundades år 2009, och i Helsingfors i sammanlagt 22 år. Jag har tidigare tänkt att jag inte vill vara kyrkoherde, men efter att jag vikarierat som det under hösten har jag kommit på andra tankar. Jag kan inte gå förbi den här dörren och tänka att jag gjort ett bra jobb. Jag tror att det är min tur att stiga fram och bära ett större ansvar. Oavsett hur det går i valet så känner jag mig fri som en följd av att jag sökt tjänsten.

Pia Kummel-Myrskog önskar att alla ska känna sig som fullgoda medlemmar och välkomna.


Vad har du för vision för församlingen?

Pia Kummel-Myrskog: Församlingsmedlemmarna på området är medlemmar på lite olika sätt. Någon vill gå i gudstjänst eller delta i förbön, lovsjunga Gud. Någon annan följer med verksamheten mer på sidan om, vill gifta sig i kyrkan eller gå i kyrkan på jul och sjunga julsånger. En tredje bidrar genom att betala kyrkskatten för att den går till gott ändamål. Det är okej. Vi är en gemenskap. Jag önskar att alla ska känna sig som fullgoda medlemmar och välkomna. Sen finns vi där när livet bjuder på glädjefester och sorgestunder, och då ska kyrkan vara lätt att kontakta. Man ska känna sig glad, sedd och hjälpt när man varit i kontakt med församlingen.

Ronny Thylin: Jag drömmer om en församling som fokuserar på lovsång, bön och bibelundervisning. Jag vill jobba för att församlingen ska vara mera som ett vardagsrum där man delar livet och en plats där Guds närvaro gör att man inte kan undgå att bli berörd. Jag längtar efter att få vara en del av en församling som vill vara en aktiv och relevant del av samhället. Jag tror att vi har något att bidra med.


Ronny Thylin vill jobba för att församlingen ska vara mera som ett vardagsrum där man delar livet och en plats där Guds närvaro gör att man inte kan undgå att bli berörd.En hurudan ledare skulle du vilja vara?

Pia Kummel-Myrskog: Mina styrkor som leda­re ligger främst i att jag behåller ett helhetsperspektiv, lyssnar, är tydlig och tålmodig. Jag har fått god feedback på att jag skapar trygga miljöer där teamet får hitta lösningar och fira framgång samtidigt som misstag är tillåtna.

Ronny Thylin: Jag hoppas att den gode herdens röst ska höras i min undervisning. Jag vill vara en närvarande ledare som vet vad som händer och som har en klar tanke om vartåt vi är på väg. Samtidigt vill jag ge förtroende och utrymme åt andra att stiga fram och skina.Öppen diskussionskväll i Petruskyrkan

– Hur ser kandidaterna på församlingens vision, traditioner och framtid? Vad är församlingens viktigaste uppgift i dagens Helsingfors och hur ser Petrus församling ut om 20 år?

– Hör kandidaterna till kyrkoherdetjänsten i Petrus församling diskutera under ledning av Sixten Ekstrand, direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet.

– Har du en fråga till kandidaterna? Skicka in den till arrangörerna. Diskussionen strömmas till församlingens YouTube-kanal och kan även ses i efterskott.

– Frågor gällande diskussionskvällen kan riktas till församlingens kansli: 09-2340 7100 / petrus.fors@evl.fi.

Text: Nicklas Storbjörk, Sofia Torvalds


Hans Snellman hör till tyngre namn inom fridsföreningarna som tar avstånd från LFF-separatism.

laestadianer. Rapporten som skissar på att de laestadianska fridsföreningarna skulle ta ett större avstånd till folkkyrkan får intern kritik inom rörelsen. Kyrko- och SFP-politikern Hans Snellman tar till pennan i Kyrkpressen 1.3.2024 kl. 13:37

debatt. Läs insändaren i sin helhet här. 1.3.2024 kl. 14:06

ENKÄT. Vi på Kyrkpressen är intresserade av hur finlandssvenskar firar påsk – med liten tonvikt på den kristna delen av traditionen. Det tar 7–8 minuter att besvara frågorna. Svara gärna! 1.3.2024 kl. 11:09
Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29
Mohammed Nasser i Borgå ska aldrig ge upp sitt blåa palestinska flyktingspass.

ISRAEL-PALESTINA. Mohammed från Nasaret går här fram. Själv är han inte född i Jesus barndoms stad, utan i en före detta fransk armébarack i Syrien. Sedan över 30 år bor han i Borgå. Men sitt blåa palestinska flyktingpass ska han aldrig ge upp. 19.2.2024 kl. 13:55
Att vara ung har varit en del av Eva Kelas identitet.

UTSEENDE. Eva Kela blev förskräckt när hon plötsligt såg sig bli en ”medelålders tant” och gjorde ett tv-program om det som hon aldrig trodde skulle drabba henne själv. 19.2.2024 kl. 16:41
Lars Lundsten är docent och förtroendevald i Johannes församling.

Kolumn. Då jag skriver dessa ord är det några dagar kvar tills valet till kyrkomöte. Då du läser dessa ord är valet över och vi har fått en ny samling människor som får fatta beslut om kyrkans framtid. 19.2.2024 kl. 08:00
Mia Anderssén-Löf omvald; Torsten Sandell ny i kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Mia Anderssén-Löf och Torsten Sandell blir prästombud i det nya kyrkomötet. De försvunna präströsterna från Åland dök upp under veckoslutet efter att ha varit borta i posten. 19.2.2024 kl. 11:56
Sven Grankulla är ordförande
för den arbetsgrupp som utrett framtidsalternativen
för de laestadianska bönehusföreningarna inom LFF.

Nattvard. Den möjlighet kyrkolagen ger att fira nattvard utanför kyrkorummet kan minskalaestadianernas behov att bilda egna församlingar. 16.2.2024 kl. 12:41
Tre av fyra lekmannaombud är nya: Martina Harms-Aalto, Anita Ismark och Olof Widén

KYRKOMÖTET. Tre av fyra lekmannaombud från Borgå stift är nya i kyrkomötet. Präströster efter tisdagens kyrkomötesval är borta – i posten – och valnämnden fick avbryta rösträkningen. 14.2.2024 kl. 18:44

KYRKOMÖTET. Expresspost från Åland var inte tillräckligt för att trygga valprocessen. De 22 röster som är borta avgör vem som blir prästombud i kyrkomötet. 15.2.2024 kl. 12:41

KYRKOMÖTET. Kvasten gick i kyrkomötet. Många av de sittande ombuden blev inte omvalda. Närmare två tredjedelar av plenisalen är nytt folk. Fortfarande finns inte kvalificerad majoritet i frågan om samkönade äktenskap 15.2.2024 kl. 12:14
Man kan skriva ut och sätta upp kalendern på väggen eller på kylskåpet, tipsar Emelie Wikblad.

fastan. Före påsken kommer en fyrtio dagar lång fasta. Den här tiden är en möjlighet att lämna bort och skala av för att hitta fokus inför påsken. 13.2.2024 kl. 14:19
Församlingen och körerna bidrar till att Alex Pollock trivs i Jakobstad.

PERSONEN. Han har varit lärare i engelska i fyra olika länder och lärt sig språket i tre av dem. Alasdair Pollock kom till Jakobstad för snart trettio år sedan. Språket, musiken, årstiderna, havet, skogen och människorna fick honom att stanna. – Jag har fått mycket mer än jag gett, säger han. 9.2.2024 kl. 09:58

Hans Snellman hör till tyngre namn inom fridsföreningarna som tar avstånd från LFF-separatism.

laestadianer. Rapporten som skissar på att de laestadianska fridsföreningarna skulle ta ett större avstånd till folkkyrkan får intern kritik inom rörelsen. Kyrko- och SFP-politikern Hans Snellman tar till pennan i Kyrkpressen 1.3.2024 kl. 13:37

debatt. Läs insändaren i sin helhet här. 1.3.2024 kl. 14:06

ENKÄT. Vi på Kyrkpressen är intresserade av hur finlandssvenskar firar påsk – med liten tonvikt på den kristna delen av traditionen. Det tar 7–8 minuter att besvara frågorna. Svara gärna! 1.3.2024 kl. 11:09
Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29