Johan Kanckos hälsades välkommen till församlingen med en applåd.
Johan Kanckos hälsades välkommen till församlingen med en applåd.

Johan Kanckos installerad i Solfs församling

kyrkoherdeinstallation.

På söndag var det fest i Solf då församlingens nya herde Johan Kanckos installerades i tjänst. Det blev en späckad dag som utöver högmässa också bjöd på många goda tal och inte minst en välsmakande laxsoppa.

14.1.2024 kl. 14:54

Biskop Bo-Göran Åstrand tog i sitt hälsningstal till Johan Kanckos bland annat fasta på att någon sagt att kyrkan ska vara som brandkåren.

– Den ska finnas där när man behöver den. Och när jag hör hur du själv tänker på församlingens uppgift kan jag se att det passar in på det. Du vill att församlingen ska finnas till för medlemmarna i glädje och sorg. Församlingen ska finnas där dagar när livet visar sig från sina svåraste och tyngsta sidor. Men också dagar när vi samlas för att vi är tacksamma över det som livet ger, sade Åstrand.

Åstrand betonade också att den nya kyrkoherden inte är ensam i det han ställs inför.

– Församlingen ska också vara ett sammanhang där vi lyssnar och hjälps åt. Om alla får trivas i gemenskapen orkar vi bättre med de utmaningar vi ställs inför. När vi jobbar tillsammans hjälper det oss samtidigt att vara en gemenskap som ger oss det vi behöver; nåd, förlåtelse, barmhärtighet, omsorg och kärlek.

– Det är en sådan församling du får vara med och bygga. Men du behöver inte börja det här bygget från början, andra kyrkoherdar har gått före dig och du får fortsätta bygget där de har slutat.

I sin predikan lyfte nya herden själv fram det här.

– I sakristian hänger tavlor på de som varit kyrkoherdar här tidigare. Men det finns ju många andra anställda i församlingen förutom herden, så många att jag knappt kan räkna upp dem alla. Dessutom finns det också många frivilliga som i alla tider hjälpt till i olika uppgifter i församlingen, kanske det till och med finns sådana som inte fått ett tack för att det de gjort. Så redan här och nu vill jag tacka er alla som kommit hit idag. Må Gud välsigna vår församling, sade Kanckos.

Det som den samlade församlingen genast kunde notera är att de fått en herde med en bärande stämma. Det visade sig att Johan Kanckos glömt mikrofonen när han begav sig upp i predikstolen för att hålla sin predikan, men trots det torde det inte ha varit svårt för någon att höra hans predikan. Det här tog biskop Åstrand också fasta på i samband med hälsningstalen under den efterföljande lunchen.

– Du har förmågan att tala högt utan att ropa. Så jag kan konstatera att Solf församling är väl rustade ifall strömmen skulle ha gått någon söndag förmiddag när det är gudstjänst, sade Åstrand.

Först ut i den långa skaran av personer som hälsade den nya herden välkommen var församlingsrådets viceordförande Solveig Pått. Hon gav bland annat en chokladask som välkomstgåva till församlingen och den träffade mitt i prick åtminstone av två orsaker. För det första erkände den nya herden utan omsvep att han är svag för godsaker. Därtill träffade konfektasken rätt då det vid infarten till Solf finns en skylt som hälsar de förbipasserande välkomna till paradiset.

Högmässan inleddes med procession.
Högmässan inleddes med procession.
Emilia Kontunen är församlingspastor i Solfs församling.
Emilia Kontunen är församlingspastor i Solfs församling.
Solfs stråkorkester medverkade i installataionshögmässan.
Solfs stråkorkester medverkade i installataionshögmässan.
Församlingsrådets viceordförande Solveig Pått hälsade Johan Kanckos välkommen till församlingen.
Församlingsrådets viceordförande Solveig Pått hälsade Johan Kanckos välkommen till församlingen.
Också medarbetarskaran hälsade den nya herden välkommen med gåvor.
Också medarbetarskaran hälsade den nya herden välkommen med gåvor.
Berndt Berg vikarierade kontraktsprosten Tomi Tornberg som var upptagen på annat håll.
Berndt Berg vikarierade kontraktsprosten Tomi Tornberg som var upptagen på annat håll.
Mats Björklund som är kyrkoherde i grannförsamlingen Korsholm konstaterade att en kyrkoherde, precis som ett multiverktyg, måste klara av många olika saker.
Mats Björklund som är kyrkoherde i grannförsamlingen Korsholm konstaterade att en kyrkoherde, precis som ett multiverktyg, måste klara av många olika saker.
Nicklas Storbjörk


– Det beror inte på hur många helger jag jobbar, eller hur många texter jag producerar. Eller hur många förrättningar jag har. Det handlar inte om mig, utan det handlar om kärnan, om vem man tjänar, säger Wilhelmina Oldmark.

profilen. Stiftets yngsta präst – det kan Wilhelmina Oldmark titulera sig. – Jag känner allt större visshet om att det jag gör är viktigt. 29.4.2024 kl. 08:00
Dopet kan se ut hur som helst och kräver inga storsatsningar.

Helsingfors. Nu döps fler barn i Helsingfors, liksom tonåringar som döps i samband med skriftskolan. 24.4.2024 kl. 17:16
Med hjälp av den inhyrda värmeblåsaren håller Sixten Ahlsved kyrkan i Terjärv varm.

FÖRSÄKRINGAR. I januari, när det var som kallast, gick en ventil i fjärrvärmesystemet i Terjärv kyrka sönder och temperaturen inne i kyrkan sjönk snabbt till -10 grader. Värmesystemet frös och måste nu förnyas. Men försäkringsbolaget har avslagit församlingens ersättningsansökan. 26.4.2024 kl. 11:14
Patrica Strömbäck är kaplan i Närpes församling.

Kolumn. Hur personlig är du, Gud? Hur mycket griper du in i världen, i människors liv och mitt liv? Gud, gör du upp planer, ordnar, styr och ställer, och beskyddar? 24.4.2024 kl. 17:41

TIDSKRIFTER. Förbundsarenan i samarbete med Åbo Akademi gjorde i början av året en undersökning där man kartlade finlandssvenskarnas läsvanor av tidskrifter. I rapporten som presenterades i mitten av april framgick att Kyrkpressen är den i särklass mest lästa tidskriften i Svenskfinland. 23.4.2024 kl. 15:15
– För kortare resor ska Svenska kyrkan vara restriktiv med flygandet, tycker biskop Fredrik Modéus. 

sverige. Efter att ha mottagit kritik har Växjö stiftsstyrelses arbetsutskott nu föreslagit att den planerade studieresan till Rom i stället ska gå till Finland. Dessutom har de beslutat att avstå från att flyga, skriver svenska Kyrkans tidning. 23.4.2024 kl. 12:46
Olja kan bli ett element vid konfirmation och vigsel i framtidens kyrkohandbok.

BISKOPSMÖTET. Bikt på webben, välsignelse med olja och tydligare förbön vid konfirmation kan det bli i kyrkohandboken. Det föreslås också bli mer formuleringar om barnfostran, livsmognad tillsammans, kropp och sexualitet när man gifter sig. Temana är många i förarbetet till en ny kyrkohandbok för kyrkan. 19.4.2024 kl. 09:34
Boken "Otillräcklig" har blivit en försäljningsframgång i Danmark. Den har utkommit på svenska och norska, och översätts nu till engelska.

KRAVKULTUREN. Den danska folkhögskolläraren och teologen Christian Hjortkjaer skrev en bok om hur det är att växa upp i ett samhälle där vi får höra: ”Just do it.” 17.4.2024 kl. 15:24
Lina Teir spelar många instrument, men närmast henne är ändå fiolen.

BERÄTTARKONST. Berättarkonstnären och musikern Lina Teirs livsåskådning hör ihop med glädje, inspiration och livsmening. 17.4.2024 kl. 15:05
Sirpa Tolppanen betonar vikten av inkludering i arbetet med att bygga gemenskap från grunden.

profilen. Prästen Sirpa Tolppanen har precis landat i Vanda där hon ska bygga upp en helt ny gemenskap – från grunden. 16.4.2024 kl. 15:34
Tidigare kände sig Beni Karjalainen ensam. Idag har han goda vänner och en sambo. FOTO: PRIVAT

Helsingfors. Beni Karjalainen vet hur det är att vara ensam, men också hur det går att komma ur ensamheten. Årets Gemensamt ansvar-kampanj samlar in pengar för att motarbeta ungas ensamhet. 12.4.2024 kl. 18:56
32 euro per dygn – det får hjälpledarna i snitt betalt enligt KP-enkät.

HJÄLPLEDARE. Sommarjobb eller frivilligkul? Kyrkpressen tittade på vad hjälpledarna får betalt på sommarens konfirmandläger, där de har en viktig roll. På Åland har församlingarna en arvodeskultur som sticker ut. 19.4.2024 kl. 15:53
Vid det här bordet fattar domkapitlets kollegium beslut om vem som blir herde i Petrus församling. Biskopen tycker det är trist att det gick så här.

kyrkoherdeval. Exceptionellt, jag tror inte det hänt förr i Borgå stift, säger biskop Bo-Göran Åstrand om det oavgjorda kyrkoherdevalet i Petrus församling i Helsingfors. Senast i maj blir det domkapitlet som fattar beslut om vem som blir kyrkoherde. 4.4.2024 kl. 09:56
Petruskyrkan söker ny herde – men vem det blir är fortfarande oklart.

kyrkoherdeval. Kyrkoherdevalet i Petrus församling oavgjort efter ett långt möte – församlingsrådets röster föll lika, 6/6. 3.4.2024 kl. 21:54
Rosanna Fellman vill komma vidare. ”Det Jakobstad ingen vill ha” är delvis en bearbetning, men boken är också ett sätt att ge andra som upplevt liknande utanförskap något att spegla sig i. Och som alltid då Rosanna Fellman är i farten är samhällskritiken genomgående.

litteratur. Då Rosanna Fellman var barn såg hon jämnåriga laestadianer få skit för sin tro. Samtidigt bad hon Gud om att inte längre behöva bli mobbad. I dag är hon motvilligt troende och aktuell med en ny bok. 3.4.2024 kl. 10:59

Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00
Lina Forsblom, här med hunden Lewis, har överlevt två livshotande sjukdomar.

Personligt. Som barn drabbades Lina Forsblom av leukemi och räddades till livet av en ryggmärgstransplantation. 23 år senare höll hon på att dö av blodförgiftning. – Jag tror inte det var Guds vilja att jag skulle bli sjuk. Men Gud kan använda sjukdomarna, bara jag låter mig bli använd, säger hon. 5.6.2024 kl. 10:18
Närheten till kyrkan förblir viktig.

KYRKANS EKONOMI. Kyrkan behöver se över sitt nätverk av församlingar. Omkring 40 av dem överlever inte årtiondet ekonomiskt. 5.6.2024 kl. 10:00
"För att bevara hoppet: möt din egen skuld och välj handling. Påminn dig själv och andra om att det finns hopp så länge vi agerar, för det finns det! Och hopp är en kollektiv kraft."

KLIMATKRISEN. KP-redaktören Rebecca Pettersson bevittnar en soluppgång hon aldrig borde ha sett. Det blir början till en ekologisk skuldspiral, och jakten på ett hopp som håller. 4.6.2024 kl. 09:46