Senaste nyheter från domkapitlet i Borgå stift

NYTT FRÅN DOMKAPITLET.

Vem har sökt tjänsten som ledande kaplan i Väståbolands svenska församling? Vem blir citykaplan i Johannes församling? Läs mera i notisen från domkapitels senaste sammanträde.

28.11.2023 kl. 13:58

Kyrkoherdetjänsten i Vörå församling

Domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande till kyrkoherdetjänsten i Vörå församling åt kaplanen i samma församling Samuel Erikson från 1.2.2024. Kaplanen i Vörå församling Samuel Erikson avgår 1.2.2024 från kaplanstjänsten på egen begäran.


Kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling

Domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande till ordinarie kyrkoherdetjänst i Saltviks församling åt pastor Carolina Lindström från 1.12.2023. Lindström är förordnad som tf kyrkoherde i Saltviks församling till 30.11.2023.


Kyrkoherdetjänsten i Vanda svenska församling

Domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande till ordinarie kyrkoherdetjänst i Vanda svenska församling åt pastor Kristian Willis från 1.1.2024. Förordnandet för pastor Kristian Willis som tf kyrkoherde i Vanda svenska församling avbryts 31.12.2023.


Kaplanstjänsten i Väståbolands svenska församling (Pargas/centrum distrikt)

Kaplanstjänsten i Väståbolands svenska församling (Pargs distrikt) har varit ledig att sökas senast den 14.11.2023 kl 12.00.Inom utsatt ansökningstid har tjänsten fått två sökande:


Marith Leppäkari-Lindberg
, kaplan i Masku församling i Turun arkkihiippakunta


Saara-Maariia Roto
, tf kaplan i Väståbolands svenska församling

Domkapitlet har granskat de sökandes behörighet och konstaterat att båda är behöriga samt innehar den skicklighet och förmåga tjänsten kräver. Domkapitlet bedömmer att Marith Leppäkari-Lindberg är mer meriterad för tjänsten.


Tjänsten som ledande kaplan i Väståbolands svenska församling

Tjänsten som ledande kaplan i Väståbolands församling har varit ledig att sökas senast den 14.11.2023 kl 12.00.Inom utsatt ansökningstid har tjänsten fått två sökande:


Irene Erkko
, miljösakkunnig vid Kyrkostyrelsen (tjänstledig förvaltningskaplan i
Esbo svenska församling)


Janette Lagerroos
, kaplan i Väståbolands församling (Houtskär)

Domkapitlet har granskat de sökandes behörighet och konstaterat att båda är behöriga samt innehar den skicklighet och förmåga tjänsten kräver. Domkapitlet bedömmer att Irene Erkko är mer meriterad för tjänsten.


Kaplanstjänst i Johannes församling (Citykaplan)

Kaplanstjänsten har inom utsatt tid sökts av: Johan Terho, församlingspastor i Johannes församling

Domkapitlet har granskat de sökandes behörighet och konstaterat att han är behörig samt innehar den skicklighet och förmåga tjänsten kräver. Församlingen uppmanas att antingen välja Terho eller begära att tjänsten ledigförklaras på nytt.


Förordnanden

Pastor Ann-Mari Audas-Willman förordnas som församlingspastor (sjukhuspräst) i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet på viss tid 1.1-31.12.2024 och deltid (50 %).

Pastor Tuija Wilman förordnas som församlingspastor i Borgå svenska domkyrkoförsamling på viss tid 1.1-31.12.2024 och deltid (60 %).

Pastor Cay-Håkan Englund beviljas partiell tjänstledighet (20 %) 1.1-31.12.2024.

Pastor Jooseppi Lohi förordnas som församlingspastor i Esbo svenska församling från 1.1.2024 tills vidare.

Pastor Eva-Lotta Blom förordnas fortsättningsvis som församlingspastor på deltid (40 %) och viss tid 1.1-31.12.2024 i Agricola svenska församling.

Dimission

Kaplanen i Karleby svenska församling Jani Koivusalo har 1.11.2023 övergått till Borgå stift från Uleåborgs stift.


Miljödiplom för domkapitlet i Borgå stift

Domkapitlet i Borgå stift har beslutit att inleda en process med mål att anhålla om kyrkans miljödiplom för egen del.


Lediga tjänster i stiftet

Kyrkoherdetjänsten i Petrus församling

Kyrkoherdetjänsten i Petrus församling förklaras ledig att sökas senast 8.1.2024 kl. 12.00.


Följande sammanträde

Domkapitlets följande sammanträde: 14.12.2023.

Stiftsfullmäktiges följande sammanträde: 15.2.2024 på Lärkkulla, Karis.

KP


Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00
Lina Forsblom, här med hunden Lewis, har överlevt två livshotande sjukdomar.

Personligt. Som barn drabbades Lina Forsblom av leukemi och räddades till livet av en ryggmärgstransplantation. 23 år senare höll hon på att dö av blodförgiftning. – Jag tror inte det var Guds vilja att jag skulle bli sjuk. Men Gud kan använda sjukdomarna, bara jag låter mig bli använd, säger hon. 5.6.2024 kl. 10:18
Närheten till kyrkan förblir viktig.

KYRKANS EKONOMI. Kyrkan behöver se över sitt nätverk av församlingar. Omkring 40 av dem överlever inte årtiondet ekonomiskt. 5.6.2024 kl. 10:00
"För att bevara hoppet: möt din egen skuld och välj handling. Påminn dig själv och andra om att det finns hopp så länge vi agerar, för det finns det! Och hopp är en kollektiv kraft."

KLIMATKRISEN. KP-redaktören Rebecca Pettersson bevittnar en soluppgång hon aldrig borde ha sett. Det blir början till en ekologisk skuldspiral, och jakten på ett hopp som håller. 4.6.2024 kl. 09:46

SAMKÖNADE PAR. Jenny Jansson var delegat vid Metodistkyrkans generalkonferens när samfundet fattade beslut om att godkänna samkönade vigslar. 3.6.2024 kl. 20:28
– En annan kyrkas präster skaper en bild av vår kyrka, klagar ärkebiskop Tapio Luoma.

INGERMANLANDS KYRKA. Den ingermanländska kyrkans präster skapar förvirring bland kyrkfolket, säger ärkebiskop Tapio Luoma. I vems mässa går man, till vilken kyrka blir ens barn döpt? 3.6.2024 kl. 10:00
Stiftsfullmäktige var oenigt om personval från de olika "partierna"

STIFTSFULLMÄKTIGE. Anita Ismark fortsätter leda stiftsfullmäktige. Missnöje med att den konservativare kandidatlistan blev illa representerad i personvalen. 30.5.2024 kl. 18:45
Anna Finell har deltagit i Kyrkans Ungdoms sommarläger cirka 35 gånger.

SOMMARLÄGER. – Arrangörerna får akta sig, för jag tror det kommer mer folk i år än ifjol då de som avvaktade får höra att lägret funkar bra i Nykarleby också, tror Anna Finell. 29.5.2024 kl. 20:04

sverige. I Arjeplog i Norrbotten i Sverige har det varit tradition att hålla högstadiets avslutning i kyrkan. Under pandemin föll den traditionen bort och skolan började fira avslutning i klassrummet i stället. 29.5.2024 kl. 19:38

Kolumn. Jag stiger ut genom den lilla dörröppningen på båten, sätter min fot på bryggan. Den gungar i de skvalpande vågorna, träet knarrar. Vidare, upp mot ön. Solen gassar, den säregna doften av träd blandat med grus möter mig. 29.5.2024 kl. 20:25
Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts i Indien.

Analys. I Indien har det hinduistiska religionsprogrammet ghar whapsi lett att förtrycket av landets över 100 miljoner kristna ökar, skriver Torsten Sandell i en analys. Han hade en unik möjlighet i februari att besöka den underjordiska kyrkan i Uttar Pradesh. 27.5.2024 kl. 10:51

Mest läst

  Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

  INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

  lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
  Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

  ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
  Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

  BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
  Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

  ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00