Uppmuntra varandra!

Kolumn.

När blev du senast uppmuntrad av någon? När sa någon något positivt till dig, berömde dig för någonting? Vi behöver uppmuntrare, inte kritiker, skriver Daniel Norrback.

22.11.2023 kl. 21:42

”He e ju rolit dehe!!” Jag minns ännu dessa ord som om det var igår, även om det är x antal år sedan de yttrades. Orden kom från en konfirmandpojke, mitt under ett lektionspass som jag som sommarteolog höll på vinden på lägergården Jonnsborg i Sideby. Tydligen kom det som en stor positiv överraskning för denne pojke att skriftskola och kristen undervisning faktiskt kan vara någonting roligt, och han var tvungen att spontant kungöra det inför oss alla. Jag blev väldigt glad och uppmuntrad själv av denna replik, och hela lektionen var det en varm och härlig gemenskap och känsla i denna konfirmandgrupp. Det var precis så som man som präst önskar sig att församlingslivet alltid skulle vara, det var precis så som det ska vara där Guds rike är nära: en öppen, glad, positiv, kärleksfull och frigörande gemenskap!

När blev du själv senast uppmuntrad av någon? När sa någon senast något positivt till dig, berömde dig för någonting? Förhoppningsvis ganska nyligen. Bibeln talar en del om vikten av uppmuntran. Till exempel i Hebreerbrevet står det så här: ”Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.” (Hebr. 10:24–25)

I detta endast två verser korta bibelcitat nämns uppmaningen ”uppmuntra varandra” två gånger. Det måste betyda att det på riktigt är viktigt att vi kristna uppmuntrar varandra! Men hur är det med oss själva? Hur är procentfördelningen: Ger vi 95 procent kritik och 5 procent uppmuntran? Eller fördelar vi ganska fifty-fifty med klagomål och positiv respons? Utan att på något sätt brösta upp mig själv eller tro att jag själv är någon världsmästare i uppmuntran, så tror jag att vi alla som kristna kan må bra av att tänka efter lite på denna punkt. För Guds Ord är nog tydligt här. Det finns ingen bibelvers där vi fått uppmaningen ”klaga på varandra!” eller ”kritisera varandra!” Däremot nog många bibelverser där vi uppmanas att tänka och tala gott om andra och älska och uppmuntra andra. Vi är kallade att som Guds barn lyfta upp varandra, inte trycka ner varandra. Så kanske vi får sikta på procentfördelningen 95 procent uppmuntran och 5 procent kritik? Jag tror det är ett bra mål, även om vi inte skulle lyckas verkställa det till fullo.

I min tjänst som kyrkoherde och i mitt eget liv har det ofta varit just en medmänniskas ord av uppmuntran och bekräftelse som har gett mig precis det tillskott av kraft jag behövt under perioder då jag känt mig trött och nedtyngd. Jag tror aldrig vi behöver vara rädda för att det ska bli för mycket uppmuntran. Vi behöver alla bli sedda, bekräftade och få höra att vi är bra på något. Lyckas vi ens någorlunda med att vara uppmuntrare istället för kritiker så blir församlingslivet attraktivt och underbart. Då känner vi smaken av Guds rike och får lov att glatt utbrista: ”He e ju rolit dehe!”

Daniel Norrback är kyrkoherde i Kristinestads svenska församling.


Hans Snellman hör till tyngre namn inom fridsföreningarna som tar avstånd från LFF-separatism.

laestadianer. Rapporten som skissar på att de laestadianska fridsföreningarna skulle ta ett större avstånd till folkkyrkan får intern kritik inom rörelsen. Kyrko- och SFP-politikern Hans Snellman tar till pennan i Kyrkpressen 1.3.2024 kl. 13:37

debatt. Läs insändaren i sin helhet här. 1.3.2024 kl. 14:06

ENKÄT. Vi på Kyrkpressen är intresserade av hur finlandssvenskar firar påsk – med liten tonvikt på den kristna delen av traditionen. Det tar 7–8 minuter att besvara frågorna. Svara gärna! 1.3.2024 kl. 11:09
Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29
Mohammed Nasser i Borgå ska aldrig ge upp sitt blåa palestinska flyktingspass.

ISRAEL-PALESTINA. Mohammed från Nasaret går här fram. Själv är han inte född i Jesus barndoms stad, utan i en före detta fransk armébarack i Syrien. Sedan över 30 år bor han i Borgå. Men sitt blåa palestinska flyktingpass ska han aldrig ge upp. 19.2.2024 kl. 13:55
Att vara ung har varit en del av Eva Kelas identitet.

UTSEENDE. Eva Kela blev förskräckt när hon plötsligt såg sig bli en ”medelålders tant” och gjorde ett tv-program om det som hon aldrig trodde skulle drabba henne själv. 19.2.2024 kl. 16:41
Lars Lundsten är docent och förtroendevald i Johannes församling.

Kolumn. Då jag skriver dessa ord är det några dagar kvar tills valet till kyrkomöte. Då du läser dessa ord är valet över och vi har fått en ny samling människor som får fatta beslut om kyrkans framtid. 19.2.2024 kl. 08:00
Mia Anderssén-Löf omvald; Torsten Sandell ny i kyrkomötet

KYRKOMÖTET. Mia Anderssén-Löf och Torsten Sandell blir prästombud i det nya kyrkomötet. De försvunna präströsterna från Åland dök upp under veckoslutet efter att ha varit borta i posten. 19.2.2024 kl. 11:56
Sven Grankulla är ordförande
för den arbetsgrupp som utrett framtidsalternativen
för de laestadianska bönehusföreningarna inom LFF.

Nattvard. Den möjlighet kyrkolagen ger att fira nattvard utanför kyrkorummet kan minskalaestadianernas behov att bilda egna församlingar. 16.2.2024 kl. 12:41
Tre av fyra lekmannaombud är nya: Martina Harms-Aalto, Anita Ismark och Olof Widén

KYRKOMÖTET. Tre av fyra lekmannaombud från Borgå stift är nya i kyrkomötet. Präströster efter tisdagens kyrkomötesval är borta – i posten – och valnämnden fick avbryta rösträkningen. 14.2.2024 kl. 18:44

KYRKOMÖTET. Expresspost från Åland var inte tillräckligt för att trygga valprocessen. De 22 röster som är borta avgör vem som blir prästombud i kyrkomötet. 15.2.2024 kl. 12:41

KYRKOMÖTET. Kvasten gick i kyrkomötet. Många av de sittande ombuden blev inte omvalda. Närmare två tredjedelar av plenisalen är nytt folk. Fortfarande finns inte kvalificerad majoritet i frågan om samkönade äktenskap 15.2.2024 kl. 12:14
Man kan skriva ut och sätta upp kalendern på väggen eller på kylskåpet, tipsar Emelie Wikblad.

fastan. Före påsken kommer en fyrtio dagar lång fasta. Den här tiden är en möjlighet att lämna bort och skala av för att hitta fokus inför påsken. 13.2.2024 kl. 14:19
Församlingen och körerna bidrar till att Alex Pollock trivs i Jakobstad.

PERSONEN. Han har varit lärare i engelska i fyra olika länder och lärt sig språket i tre av dem. Alasdair Pollock kom till Jakobstad för snart trettio år sedan. Språket, musiken, årstiderna, havet, skogen och människorna fick honom att stanna. – Jag har fått mycket mer än jag gett, säger han. 9.2.2024 kl. 09:58

Hans Snellman hör till tyngre namn inom fridsföreningarna som tar avstånd från LFF-separatism.

laestadianer. Rapporten som skissar på att de laestadianska fridsföreningarna skulle ta ett större avstånd till folkkyrkan får intern kritik inom rörelsen. Kyrko- och SFP-politikern Hans Snellman tar till pennan i Kyrkpressen 1.3.2024 kl. 13:37

debatt. Läs insändaren i sin helhet här. 1.3.2024 kl. 14:06

ENKÄT. Vi på Kyrkpressen är intresserade av hur finlandssvenskar firar påsk – med liten tonvikt på den kristna delen av traditionen. Det tar 7–8 minuter att besvara frågorna. Svara gärna! 1.3.2024 kl. 11:09
Ett stenkast från tågstationen i Åbo driver ett gäng birgittinsystrar ett gästhem.

klosterliv. Om man älskar något måste man offra något. Så är det för alla, oberoende av om det är sin frihet, sin familj eller sin Gud man älskar. Det här säger birgittinnunnan och abbedissan syster Dia i Åbo. 20.2.2024 kl. 16:43
”Om palestinierna kan hata oss så, är det deras sak att bygga upp förtroendet på nytt”.

ISRAEL-PALESTINA. Noga Ronen från Israel ville i åratal lyssna till palestinierna och vara pacifist. Men fyra månader efter 7 oktober-massakern vet hon inte om hon vill det längre. 19.2.2024 kl. 13:29