Kyrkomötet är kyrkans riksdag.
Kyrkomötet är kyrkans riksdag.

Se kandidaterna i de kommande kyrkliga valen!

KYRKLIGA VAL.

Kandidatnomineringen inför kyrkomötesvalet och valet av stiftsfullmäktige avslutades i onsdags. Här följer en preliminär sammanställning av listorna och kandidaterna.

17.11.2023 kl. 16:10

Valet av kyrkomöte för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och av stiftsfullmäktige i kyrkans nio stift sker den 13 februari 2024. Sammanlagt väljs 96 ombud till kyrkomötet, 32 präster och 64 lekmän. Borgå stift har två prästombud och fyra lekmannaombud i kyrkomötet. Ett av lekmannaombuden representerar Åland.

Stiftsfullmäktige består av 21 medlemmar, 14 lekmän och 7 präster. Ett lekmannaombud i Borgå stiftsfullmäktige representerar Åland. Stiftsfullmäktige stöder och främjar att kyrkans uppgift förverkligas i stiftet och församlingarna.

De som i februari väljs till kyrkomötet och stiftsfullmäktige väljs för fyraårsperioden 1.5.2024–30.4.2028.

Borgå stift
Valnämnden

SAMMANSTÄLLNING AV KANDIDATLISTOR

PRÄSTOMBUD TILL KYRKOMÖTET

För kyrkomötesvalet 2024 har följande valmansföreningar inlämnat kandidatlistor för prästombud:

Jesus i centrum (ombud Ulf Emeleus)
med kandidaterna:

Erikson Samuel, kaplan, Vörå

Häggblom Albert, verksamhetsledare, organisationskonsult, Pedersöre

Norrback Daniel, kyrkoherde, Kristinestad

Riska Magnus, TD, docent, Helsingfors

Rosqvist Tuomas, församlingspastor, JD, Helsingfors

Sandell Torsten, bibellärare, koranforskare, Helsingfors

Tillsammans för kyrkan (ombud Berndt Berg)
med kandidaterna:

Anderssén-Löf Mia, stiftsdekan, TD, Borgå

Friman Rose-Maj, kyrkoherde, Korsholm

Häggblom Benjamin, församlingspastor, Vasa

Puska Mari, kyrkoherde, Mariehamn

Ray Tomas, TM, vikarierande universitetslärare, Helsingfors

Westerlund Johan, kyrkoherde, kontraktsprost, Raseborg

LEKMANNAOMBUD TILL KYRKOMÖTET

För kyrkomötesvalet 2024 har följande valmansföreningar inlämnat kandidatlistor för lekmannaombud:

För Kristi kyrka (ombud Krister Mård)
med kandidaterna:

Blomberg Anders, utbildningsexpert, sjukskötare, Esbo

Gädda Matias byggnadsingenjör, projektchef , Helsingfors

Hjulfors Torvald, pensionerad rektor, Pedersöre

Myrskog Carolina, TM, timlärare, Åbo

Pajunen Niklas, privatföretagare, Helsingfors

Saarukka Karin, pensionerad lektor, Kronoby

Sandell Torbjörn, jurist, Karleby

Stenlund Göran, FM, pensionerad verksamhetsledare, Vasa

Åbacka Susanna, fysioterapeut, Närpes

En kyrka för alla (ombud Maximilian Mannola)
med kandidaterna

Achrén Ulla, EM, Åbo

Eklöf Jeje, verksamhetsledare, Vanda

Forsell Ann-Christine, EM, företagare, Raseborg

Harms-Aalto Martina, FM, kommunikationsföretagare, Helsingfors

Ismark Anita, pensionerad kommundirektör, kommunalråd, Korsnäs

Lindholm Frank, pensionär, Raseborg

Smedjebacka Sonja, kantor, musiklärare, Karleby

Terho Johanna, ungdomsarbetsledare, Borgå

Öster Magnus, direktör, EK, Vasa

PRÄSTMEDLEMMAR TILL STIFTSFULLMÄKTIGE

För stiftsfullmäktigevalet 2024 har följande valmansföreningar inlämnat kandidatlistor för prästmedlemmar:

Jesus i centrum (ombud Ulf Emeleus)
med kandidaterna:

Erikson Samuel, kaplan, Vörå

Norrback, Daniel, kyrkoherde, Kristinestad

Riska Magnus, TD, docent, Helsingfors

Rosqvist Tuomas, församlingspastor, JD, Helsingfors

Sandell Torsten, bibellärare, koranforskare, Helsingfors

Östman, Henrik, kaplan, Nykarleby

Tillsammans för kyrkan (ombud Berndt Berg)
med kandidaterna:

Apostolidou Elefteria, församlingspastor, Träskända

Björklund Mats, kyrkoherde, Malax

Gäddnäs Katarina, församlingspastor, Mariehamn

Jern Siv, familjerådgivare, Vasa

Kontunen Emilia, präst, Vörå

Lagerroos Janette, kaplan, Pargas

Lindeman Jon, kyrkoherde, Finström

Lundgren Andreas, församlingspastor, Sibbo

Lundström Anders, kaplan, Korsholm

Nyberg Daniel, kaplan, Esbo

Repo-Rostedt Maria, präst, Helsingfors

Smeds Helena, tf kaplan, Nykarleby

Strömbäck Patrica, kaplan, Närpes

Terho Johan, församlingspastor, Borgå

Terlinden Yvonne, TD, familjerådgivare, Raseborg

Vuoristo Camilla, JM, TM, Esbo

Westerholm Wille, kaplan, Raseborg

Wilman Tuija, präst, Borgå

LEKMANNAMEDLEMMAR TILL STIFTSFULLMÄKTIGE

För stiftsfullmäktigevalet 2024 har följande valmansföreningar inlämnat kandidatlistor för lekmannamedlemmar:

För Kristi kyrka (ombud Göran Stenlund)
med kandidaterna:

Blomberg Anders, utbildningsexpert, sjukskötare, Esbo

Brännbacka Kent, IT-ingenjör, Larsmo

Eklund Åsa, diakon, socionom, Pedersöre

Galls Leif, tf diakoniarbetare, Korsholm

Myrskog Carolina, TM, timlärare, Åbo

Mård Krister, företagare, Pedersöre

Pajunen Niklas, privatföretagare, Helsingfors

Pått Solveig, museiserviceansvarig, Korsholm

Sarelin Birgitta, docent, TD, Nykarleby

Snellman Hans, pensionerad överkommissarie, Karleby

Storvall Kerstin, rektor, utbildningsledare, Nykarleby

Särs Karin, socialarbetarstuderande, Helsingfors

Särs Rune, exportchef, Korsholm

Vik Jonatan, studerande, Helsingfors

Wester Harald, yrkeslärare, Jakobstad

Wikström Johan, ingenjör, Korsholm

Åbacka Susanna, fysioterapeut, Närpes

En kyrka för alla (Maximilian Mannola)
med kandidaterna:

Björkman Susanne, agrolog, färjförare, Åbo

Eklöf Jeje, verksamhetsledare, Vanda

Engblom Magnus, DI. Section leader, Sibbo

Englund Greger, PeM, TM, Kyrkslätt

Forsell Ann-Christine, EM, företagare, Raseborg

Helander, Gunnel Maria, arkitekt, Hangö

Ismark Anita, pensionerad kommundirektör, kommunalråd, Korsnäs

Kokkola Mikael, redaktör, Borgå

Lindholm Frank, pensionär, Raseborg

Lumivirta Sabina, pedagogisk sakkunnig, Helsingfors

Rancken Katarina, PK, Åbo

Riipola Kirsti, pensionerad specialforskare, Pargas

Rosenberg Thomas, PM, skriftställare, Lovisa

Smedjebacka Sonja, kantor, musiklärare, Karleby

Särs Gudrun, läkare, spcialist i geriatri, Vasa

Södergård Marja-Lena, pensionerad klasslärare, Vörå

Terho Johanna, ungdomsarbetsledare, Borgå

Sofia Torvalds


Marika Westerling förknippar julen med barndomens julgudstjänst i Nordsjö kyrka 
i Helsingfors.

GÅ I KYRKAN. I år bestämde skådespelaren och sångaren Marika Westerling att hon gör något alldeles nytt för att få tag på julstämningen: Hon börjar gå i kyrkan. 7.12.2023 kl. 08:00
Majla Ståhls följer noggrant med vad som händer i världen. ”Det är inte första gången vi haft problem med Ryssland", säger hon efter en nyhetssändning.

LIVSBERÄTTELSE. Majla Ståhls blir 90 år i januari. Hon minns när bomberna föll över Vasa, hon minns klasskamraterna som förlorade sina föräldrar och hon minns kärleken. Den stora och stillsamma. 7.12.2023 kl. 10:24
– Jag kände i många år att jag höll på med något som jag egentligen inte ska göra, säger Ester Rudnäs.

Personligt. Ester Rudnäs önskar att någon berättat för henne att det hör till att det kommer jobbiga perioder i ett äktenskap. Efter snart nio år som gift och sedan hon hittat rätt i yrkeslivet valde hon att berätta om utmaningarna för att hjälpa andra. 5.12.2023 kl. 18:00
 – Jag klarar mig utan julklappar. Det låter klyschigt att säga så, men det är faktiskt sant, säger Kajsa Sjöström.

jul. 19-åriga Kajsa Sjöström från Mariehamn älskar julen så mycket att hon lyssnar på julmusik året om och gläds över att den affär hon jobbar i inleder julen i oktober. 4.12.2023 kl. 14:29
FMS arbetar bland annat i Mauretanien.

FMS. Finska Missionssällskapets omställningsförhandlingar innebär att personalstyrkan minskar med 42 årsverken genom uppsägningar och pensioneringar. Den svenska verksamheten påverkas också, men det är ännu oklart i vilken mån. 1.12.2023 kl. 14:23
Emma Audas, Göran Stenlund, Gun Geisor, Stefan Myrskog och Jan-Erik Lindqvist har förlänats Mikael Agricola-medaljen.

MIKAEL AGRICOLA MEDALJEN. I samband med Borgå domkapitels jubileumssammanträde förlänade biskop Bo-Göran Åstrand Mikael Agricola-medaljen åt fem personer; Emma Audas, Gun Geisor, Jan-Erik Lindqvist, Stefan Myrskog och Göran Stenlund. Medaljen är avsedd att ges som hedersbetygelse och gåva åt personer som verkat i Mikael Agricolas anda. 1.12.2023 kl. 16:59
Vid det Borgå domkapitels första möte den 1 december år 1923 var det dåvarande biskopen Max von Bonsdorff som svingade ordförandeklubban. År 2023 var det nuvarande biskopen Bo-Göran Åstrand som skötte det uppdraget.

BORGÅ STIFT 100 ÅR. Borgå stift har sedan årsskiftet firat att det i år gått 100 år sedan stiftet grundades. Idag, den 1 december, är ändå det närmaste en officiell födelsedag man kan komma, eftersom det första domkapitelsmötet de facto hölls den 1 december år 1923. Dagen till ära hölls ett jubileumssammanträde i exakt samma rum där det första mötet gick av stapeln för 100 år sedan. 1.12.2023 kl. 16:31
Lucas Snellman tror valet blir spännande.

KYRKOMÖTET. Borgå stift har sex ombud i kyrkomötet: två präster, tre lekmän och ett ombud från Åland. Fyra av de tidigare ombuden ställer inte upp för omval. Det innebär ett spännande val för Borgå stift. 29.11.2023 kl. 16:48
Ifjol deltog 47 488 unga i konfirmandundervisningen.

KONFIRMANDTIDEN. Ungefär 68 procent av unga som konfirmerades i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland under 2023 tycker att konfirmandtiden har påverkat deras psykiska välbefinnande på ett positivt sätt. Det här kommer fram i kyrkans nationella självutvärdering för konfirmander. 29.11.2023 kl. 08:00
Församlingsförbundets  verksamhetsledare Kalle Sällström, pristagaren Stefan Härus och biskop Bo-Göran Åstrand.

kulturpris. I trettio år var Stefan Härus redaktör för programmet Tack och lov i Yle Vega. Programmet presenterade andlig musik enligt lyssnarnas önskemål, och präglades starkt av Härus röst, personlighet, närvaro och kunskap. Dessa motiveringar lyftes fram när Stefan Härus fick Församlingsförbundets kulturpris år 2023. 28.11.2023 kl. 15:33

NYTT FRÅN DOMKAPITLET. Vem har sökt tjänsten som ledande kaplan i Väståbolands svenska församling? Vem blir citykaplan i Johannes församling? Läs mera i notisen från domkapitels senaste sammanträde. 28.11.2023 kl. 13:58
När Torsten Sandell tar emot gäster hemma i Helsingfors bjuder han ofta på turkiskt te.

KORANFORSKARE. Många muslimer upplever pressen från västvärlden som outhärdlig, säger Torsten Sandell, som bott länge i Turkiet och forskat i Koranen. 23.11.2023 kl. 08:00
För Mari Koli blev utmattningen och den påföljande pilgrimsvandringen den livsförändring hon behövde.

livskris. När hon var fem år hittade Mari Koli sin pappa död. Det är egentligen där berättelsen om krig, en utbränd vd och att vandra sig frisk börjar. – Jag hörde en röst som sa: Du måste gå till Santiago de Compostela. 22.11.2023 kl. 13:01
Mikael Nylund har hållit i trådarna för projektet från början, men hela församlingen har stått bakom projektet.

EKENÄS. I tider när kyrkobyggnader blir nattklubbar eller bostäder går Betesdaförsamlingen i Ekenäs mot strömmen. Frikyrkan har köpt och renoverar den mer än 150 år gamla träbyggnaden Ekenäs seminarium. 21.11.2023 kl. 18:19
Patrik Hagman är besviken efter sin senaste period som ombud.

KYRKOMÖTET. Ombuden Ulla-Maj Wideroos, Patrik Hagman och Rolf Steffansson har meddelat att de inte ställer upp för omval när ett nytt kyrkomöte ska väljas i februari. Kyrkpressen bad dem sammanfatta de senaste fyra åren och slutsatsen blev – det går kanske framåt, men framför allt går det långsamt. 20.11.2023 kl. 13:11

Marika Westerling förknippar julen med barndomens julgudstjänst i Nordsjö kyrka 
i Helsingfors.

GÅ I KYRKAN. I år bestämde skådespelaren och sångaren Marika Westerling att hon gör något alldeles nytt för att få tag på julstämningen: Hon börjar gå i kyrkan. 7.12.2023 kl. 08:00
Majla Ståhls följer noggrant med vad som händer i världen. ”Det är inte första gången vi haft problem med Ryssland", säger hon efter en nyhetssändning.

LIVSBERÄTTELSE. Majla Ståhls blir 90 år i januari. Hon minns när bomberna föll över Vasa, hon minns klasskamraterna som förlorade sina föräldrar och hon minns kärleken. Den stora och stillsamma. 7.12.2023 kl. 10:24
– Jag kände i många år att jag höll på med något som jag egentligen inte ska göra, säger Ester Rudnäs.

Personligt. Ester Rudnäs önskar att någon berättat för henne att det hör till att det kommer jobbiga perioder i ett äktenskap. Efter snart nio år som gift och sedan hon hittat rätt i yrkeslivet valde hon att berätta om utmaningarna för att hjälpa andra. 5.12.2023 kl. 18:00
 – Jag klarar mig utan julklappar. Det låter klyschigt att säga så, men det är faktiskt sant, säger Kajsa Sjöström.

jul. 19-åriga Kajsa Sjöström från Mariehamn älskar julen så mycket att hon lyssnar på julmusik året om och gläds över att den affär hon jobbar i inleder julen i oktober. 4.12.2023 kl. 14:29
FMS arbetar bland annat i Mauretanien.

FMS. Finska Missionssällskapets omställningsförhandlingar innebär att personalstyrkan minskar med 42 årsverken genom uppsägningar och pensioneringar. Den svenska verksamheten påverkas också, men det är ännu oklart i vilken mån. 1.12.2023 kl. 14:23