Kantorerna Mikaela Malmsten-Ahlsved, Diana Pandey och Henrik Östman bjuder in till körsång i höst.
Kantorerna Mikaela Malmsten-Ahlsved, Diana Pandey och Henrik Östman bjuder in till körsång i höst.

Storsatsning på körverksamheten i Pedersöre församling

PEDERSÖRE.

Gillar du sång och gemenskap? I så fall finns det sannolikt en kör i Pedersöre församling som väntar på dig.

30.8.2023 kl. 18:03

Pedersöre församling har en höst fylld av sångglädje framför sig. Församlingens etablerade körer fortsätter som förr samtidigt som några nya tillskott har dykt upp.

För yngre familjemedlemmar ordnar kantorerna en barnkörsdag i Kyrko-
strand den 23 september. Under dagen utlovas både sång och lekar.

– Vi har förstått på en del föräldrar att de gärna vill att barnen sjunger i kör men att de har så mycket annat att de inte hinner. Om man inte hinner med barnkören annars kan man komma med på den här dagen. Barnen får upptäcka hur roligt det är att sjunga tillsammans, säger Mikaela Malmsten-Ahlsved.

Barnkörsdagen avslutas med ett familjecafé dit alla som vill är välkomna för att ta del av vad gänget hunnit övat in under dagen.


Splitterny ungdomskör

För dem som passerat åldersgränsen till barnkören startar församlingen en ny ungdomskör.

– I dagens ungdomskultur är det mycket fokus på solister. Det finns så många duktiga solister, och det är otroligt roligt, men jag tror att det också finns många som tycker om att sjunga men som inte är så frimodiga att de vågar stiga upp och sjunga solo.

Ungdomskören kommer att öva varannan fredagkväll innan ungdomssamlingarna börjar. Var övningarna hålls är ännu öppet och beror delvis på var i församlingen det finns störst intresse för kören. Eventuellt blir det en ambulerande verksamhet så att alla ungdomar kan vara med på liknande villkor. Mer information dyker upp i församlingens kanaler vartefter.

Det finns också planer på att sätta upp en påskmusikal med ungdomskören om intresse finns.

– Vi hoppas att det också kommer sådana som spelar lite instrument. Låt budet gå. Man får frimodigt komma med!


Purmo läggs till på körkartan

Inte heller de vuxna förbises i höstens program. Det finns redan flera körer för vuxna i församlingen, men hittills inte i Purmo. Det ska det bli ändring på från och med den 14 september. Då startar en ny kör i Purmo kyrkhem. Kören övar varannan torsdagkväll från 19.30 till 21.00.

– Också dagens vuxna har ganska fullt upp. Om man inte kan komma med på första övningen kan man meddela mig att man gärna är med men inte har möjlighet just då, säger Mikaela Malmsten-Ahlsved.

Om man vill vara med i kören men har svårt att få tiden att räcka till varje övning lovar hon att det också går att lösa, och man behöver inte vara Purmobo för att gå med i kören. Alla är välkomna med.


Sången en andakt

Vid sidan av nämnda nysatsningar fortsätter de etablerade körerna i församlingen som förr under ledning av kantorerna Diana, Henrik och Mikaela.

De räknar upp några anledningar till varför de vill satsa på körverksamheten.

– Det är församlingens uppgift att sjunga och prisa Gud. Vi ska uppbygga varandra genom sång och musik, säger Diana Pandey.

Mikaela Malmsten-Ahlsved betonar gemenskapen, men också musikens kraft.

– Texterna fastnar då man sjunger. Det är klart att man sjunger för att kunna sjunga för andra, men det är också en andakt för en själv.

Text: Rebecca Pettersson


PSYKISKA PROBLEM. Familjerådgivningscentralerna har sedan 2020 besvarat enkäter om vilka trender som syns i familjerådgivningen. I enkäten 2023 sa 83 procent att klienternas psykiska problem har ökat. 20.9.2023 kl. 17:23
Camilla Svevar lämnar Replot för Vasa, och domkapitlets notarie Linus Stråhlman bekräftar att ingen vikarie hittats än.

Replot. Replotherden Camilla Svevar jobbar nu i Vasa – och domkapitlet har inte hittat någon vikarie. 18.9.2023 kl. 16:13
Församlingsrådets viceordförande Jan-Erik Eklöf är glad över att förlikningsavtalet nåddes.

kyrkoherdeval. Vanda svenska församling och Monica Cleve nådde förlikning om kyrkoherdevalet. Kristian Willis torde installeras som kyrkoherde i Vanda nästa år. 18.9.2023 kl. 15:50
Maria Widén är pensionerad sjukhuspräst och församlingspastor. Hon är uppvuxen i Solf och bor i Mariehamn.

tro. Prästen och själavårdaren Maria Widén lärde sig tidigt att vi är kluvna: vi vill göra gott men gör ändå så mycket ont. Hon kallar de sidor i oss själva som vi gärna vill förneka för ”bräkande får”. Dem får vi lära oss att acceptera och älska, liksom vi måste acceptera att lidande och smärta är en del av vårt liv. – Nåden hjälper oss att bli vän med det vi föraktar. 15.9.2023 kl. 17:00
Ben, Rune (på skärmen) och Johan har hållit kontakt genom livet. Nu förenas de igen i ett gemensamt projekt.

mission. Tre män med ett gemensamt barndomsland och en längtan efter att hjälpa. Det är allt som behövs för att ge ut en ljudversion av Bibeln på ett språk man inte själv behärskar. Ben Fernström, Rune Särs och Johan Lassus har tagit vid där deras föräldrar missionärerna slutade. 14.9.2023 kl. 19:00

kyrkoherdeinstallation. På onsdagskvällen fick Matteus församling i Helsingfors en ny permanent kyrkoherde då Patricia Högnabba välsignades till tjänst. Församlingen har bland annat profilerat sig med ett starkt ungdoms- och musikarbete och det genomsyrade också hela installationsmässan. 13.9.2023 kl. 23:26
Daniel Björk trivs i sin nya församling, men upplever också att jobbet kräver mer än tidigare.

PEDERSÖRE. Oberoende av om Daniel Björk jobbar i Petrus eller Pedersöre är ett uppdrag exakt det samma – att kämpa mot byråkratin. 13.9.2023 kl. 19:00
Merete Mazzarella skule gärna ha en upplevelse av att fyllas av Guds närvaro.

tro. Merete Mazzarella kan inte säga om tron på Gud ”fungerar”, men hon vet att hon har glädje av den. – Jag tycker att tro är det enda som kan hjälpa mot en känsla av skuld. 13.9.2023 kl. 10:00
Niklas Wallis, Sebastian Widjeskog och Ville Kavilo är teologer och företagscoachar.

FÖRETAGSAMHET. Tre präster och teologer jobbar med bas i Kronoby med att coacha företagare. Ganska lite behöver översättas från ”kristendomska” till vardagsspråk, säger de. Att vara företagare handlar om livets grundfrågor. Om allmänmänskliga saker som också Jesus har talat om. 12.9.2023 kl. 13:25

teve. En av dem talar i tungor, en vill vara talesperson för sexuella minoriteter och en har studerat karismatiska rörelsers destruktivitet. En rykande färsk serie om Borgå stifts biskopar har premiär idag. 11.9.2023 kl. 18:00
Kyrkoherde Kristian Willis hoppas att det snart ska finnas en engelskspråkig pastor i Vanda svenska.

VANDA SVENSKA FÖRSAMLING. Snart kan det finnas en engelskspråkig pastor i Vanda svenska församling. Engelskspråkiga tjänster i svenska församlingar hör till ovanligheterna. 8.9.2023 kl. 10:19
Hintikka konstaterade att vi i sommar har brutit tystnaden kring rasismen.

BISKOPSMÖTET. – Saker som vi har tigit om i kyrkan är vanligtvis de samma som vi har tigit om i det finländska samhället. Så är det att vara folkkyrka, sa biskopen i Esbo stift Kaisamari Hintikka i sitt tal vid biskopsmötets öppnande i Kyrkslätt idag. 5.9.2023 kl. 14:30

Kolumn. I år firar diakonin i Tyskland 175-årsjubileum. Startpunkten för diakonin var Johann Hinrich Wicherns tal vid Evangeliska kyrkans kongress den 22 september 1848. Han förespråkade ett nätverk av ”kärlek som räddar”. Den moderna diakonin föddes 1.9.2023 kl. 13:56

NY BISKOP. TD Mari Parkkinen vigs och välsignas till ämbetet med Guds ord, bön och handpåläggning i en mässa i S:t Michels domkyrka söndag 3 september klockan 10. Vigningen förrättas av ärkebiskop Tapio Luoma med assistenter. 2.9.2023 kl. 10:00
Pelagia och Dimitris tackade för sin relation och den nystart de 
fått tillsammans.

Äktenskap. Ett nytt land, ett nytt trossamfund och en tuff period ledde Borgåborna Pelagia Mitsitsou och Dimitris Amaxopoulos till ett beslut. 31.8.2023 kl. 14:00

PSYKISKA PROBLEM. Familjerådgivningscentralerna har sedan 2020 besvarat enkäter om vilka trender som syns i familjerådgivningen. I enkäten 2023 sa 83 procent att klienternas psykiska problem har ökat. 20.9.2023 kl. 17:23
Camilla Svevar lämnar Replot för Vasa, och domkapitlets notarie Linus Stråhlman bekräftar att ingen vikarie hittats än.

Replot. Replotherden Camilla Svevar jobbar nu i Vasa – och domkapitlet har inte hittat någon vikarie. 18.9.2023 kl. 16:13
Församlingsrådets viceordförande Jan-Erik Eklöf är glad över att förlikningsavtalet nåddes.

kyrkoherdeval. Vanda svenska församling och Monica Cleve nådde förlikning om kyrkoherdevalet. Kristian Willis torde installeras som kyrkoherde i Vanda nästa år. 18.9.2023 kl. 15:50
Maria Widén är pensionerad sjukhuspräst och församlingspastor. Hon är uppvuxen i Solf och bor i Mariehamn.

tro. Prästen och själavårdaren Maria Widén lärde sig tidigt att vi är kluvna: vi vill göra gott men gör ändå så mycket ont. Hon kallar de sidor i oss själva som vi gärna vill förneka för ”bräkande får”. Dem får vi lära oss att acceptera och älska, liksom vi måste acceptera att lidande och smärta är en del av vårt liv. – Nåden hjälper oss att bli vän med det vi föraktar. 15.9.2023 kl. 17:00
Ben, Rune (på skärmen) och Johan har hållit kontakt genom livet. Nu förenas de igen i ett gemensamt projekt.

mission. Tre män med ett gemensamt barndomsland och en längtan efter att hjälpa. Det är allt som behövs för att ge ut en ljudversion av Bibeln på ett språk man inte själv behärskar. Ben Fernström, Rune Särs och Johan Lassus har tagit vid där deras föräldrar missionärerna slutade. 14.9.2023 kl. 19:00