I sommar leder Maria Sundblom Lindberg och Mikaela Albäck workshop på församlingarnas
familjeläger i Helsingfors. 
De erbjuder Mini-Nepsy 
utbildning för både pedagoger och föräldrar.
I sommar leder Maria Sundblom Lindberg och Mikaela Albäck workshop på församlingarnas familjeläger i Helsingfors. De erbjuder Mini-Nepsy utbildning för både pedagoger och föräldrar.

ADHD – Stå på dig och sök hjälp i tid!

Helsingfors.

Kanske har du ett utmanande barn – eller kanske har du själv utmaningar som kunde hänga ihop med ADHD? – Kyrkan har ett enormt ansvar i att möta de här barnen, säger Maria Sundblom Lindberg och Mikaela Albäck, som leder en lägerworkshop om ADHD.

3.5.2023 kl. 08:00

Om du är vuxen och har ADHD kan du känna dig misslyckad, oorganiserad – och utbränd. Har du ett barn med ADHD kan du känna att du dirigerar ditt barns liv – men ändå inte räcker till. Är du ett barn med ADHD gör du ditt bästa, men kan ändå känna att ribban faller varje gång just du ska över den,

– Församlingarna möter de här barnen hela tiden i eftisverksamhet, klubbverksamhet och i konfirmandarbetet. Föräldrar till barn med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) berättar inte alltid om sina barns utmaningar innan konfirmationslägret och många har inte önskemål och krav på hur undervisningen borde vara för just deras barn. Jag tror absolut att en dålig konfirmandupplevelse korrelerar med att man senare i livet väljer att lämna kyrkan, säger Maria Sundblom Lindberg, präst, psykoterapeut och mamma till barn med ADHD-diagnos.

Mikaela Albäck, ICF-coach och mental tränare med yrkeslärarbehörighet och med egen erfarenhet av barn med ADHD, påpekar att en till två barn i en grupp på tio har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

– Men det är inte bara de som påverkas: deras vänner påverkas också. Och vännernas föräldrar. Många av oss har erfarenheter av att andra vuxna blir irriterade på våra barn: Varför är x så hopplös, varför är x alltid sen och så glömsk?


Ingen ”modediagnos”

Deras mål med workshopen vid sommarens läger är att föräldrar ska få stöd och kunskap – och att kunskapen om utmanande barn ska öka hos alla.

De irriteras av tanken att ADHD skulle vara någon sorts ”modediagnos”.

– ADHD är något som har funnits i medicinsk litteratur sedan 1600-talet och det finns en massa evidensbaserad forskning kring det. Klart att det inte löser sig bara med att vi medicinerar bort det: det måste finnas stödformer och ett brett kunnande om vad det handlar om, säger Maria Sundblom Lindberg.

Forskningen visar bland annat att omedicinerad ADHD tenderar att leda till samsjuklighet som depression och missbruk. Samtidigt lever vi i ett samhälle där det är mycket lätt att få en depressionsdiagnos och depressionsmedicin.

– Men det är väldigt svårt att få en ADHD­diagnos och ADHD-medicinering, konstaterar Mikaela Albäck.

I Sverige är snittåldern för diagnos 28 år för flickor och 17 för pojkar. I Finland är den ännu högre. Det är många som presterar och kompenserar för sina utmaningar så att de aldrig upptäcks.

– Många vuxna med ADHD har en partner eller föräldrar som hjälpt, påmint och gjort det som en person med den utmaningen inte klarar av och på det sättet har många saker ändå ordnat sig, till exempel räkningar och barnens hobbyn. Ett högfungerande barn med ADHD som har högfungerande föräldrar kan gå igenom hela skolan med någon som väcker, packar väskan och håller reda på läxorna.


Finns det stöd att få för föräldrar till barn med ADHD?

– Man behöver läsa på, men också tänka på hur man ska orka själv. Man behöver inte vara en superförälder utan får sänka tröskeln för att söka stöd och hjälp när den egna orken tryter. Hjälp finns att få, men tyvärr måste vi ännu stå på oss lite extra för att få den. Därför behöver vi föräldrar också stöda och hjälpa varandra, men också kommunerna och välfärdsområdena måste ta sitt ansvar, säger Mikaela Albäck.

– De flesta jag träffar i mitt jobb har inte blivit informerade om stöd för ADHD och inte sökt stöd. Har du en ungdom som går i rehabiliterande psykoterapi kan du till exempel få 20 gånger föräldrahandledning. Föräldrar och nätverk måste inkluderas i vården från dag ett, säger Maria Sundblom Lindberg.


18–20.8 Familjeläger 1 & 25–27.8 Familjeläger 2

Fira en avslappnad helg på läger tillsammans med Johannes, Matteus och Petrus församling. Familjer av alla slag är välkomna! Också mor- och farföräldrar, faddrar m.fl.

Grillkväll, bastu, pyssel och barnprogram – en skön helg med innehåll som hela familjen kan göra tillsammans. För vuxna även eget parallellprogram med diskussion, musik, motion m.m.

Lägeravgift: vuxna 50 euro, barn 2–17 år 30 euro, gratis för under 2 år. Anmälningar senast 7.6 till catarina.barlund-palm@evl.fi eller helena.hollmerus@evl.fi.Det här kan gälla dig som har ADHD

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan
synas så här:

* Du har många tankar och idéer på samma gång.

* Du har svårt att börja med och avsluta uppgifter.

* Du har svårt att följa långa instruktioner.

* Du har svårt att passa tiden.

* Du har svårt att hålla ordning.

* Du glömmer ofta bort saker.

* Du tappar ofta bort saker.

* Du skjuter ofta upp sådant du behöver göra tills det är för sent.

* Du har svårt att sova och kanske vänder på dygnet.

Text: Sofia Torvalds


Tidigare kände sig Beni Karjalainen ensam. Idag har han goda vänner och en sambo. FOTO: PRIVAT

Helsingfors. Beni Karjalainen vet hur det är att vara ensam, men också hur det går att komma ur ensamheten. Årets Gemensamt ansvar-kampanj samlar in pengar för att motarbeta ungas ensamhet. 12.4.2024 kl. 18:56

Helsingfors. Hon har skrivit musiken till verket Varde ljus! som framförs av Helsingfors svenska kyrkosångsförbunds körer söndagen den 21.4 kl. 18 i Matteuskyrkan. 12.4.2024 kl. 18:45
Harry Holmberg finns i dag till för andra människor – i vården.

PRÄSTER. I Borgå stift är det på sina håll allvarlig brist på präster. Det som förr ofta blev ett livslångt kall är i dag ett yrke där många slutar och gör någonting annat. Forskningen antyder varför. 5.4.2024 kl. 11:23
Vid det här bordet fattar domkapitlets kollegium beslut om vem som blir herde i Petrus församling. Biskopen tycker det är trist att det gick så här.

kyrkoherdeval. Exceptionellt, jag tror inte det hänt förr i Borgå stift, säger biskop Bo-Göran Åstrand om det oavgjorda kyrkoherdevalet i Petrus församling i Helsingfors. Senast i maj blir det domkapitlet som fattar beslut om vem som blir kyrkoherde. 4.4.2024 kl. 09:56
Petruskyrkan söker ny herde – men vem det blir är fortfarande oklart.

kyrkoherdeval. Kyrkoherdevalet i Petrus församling oavgjort efter ett långt möte – församlingsrådets röster föll lika, 6/6. 3.4.2024 kl. 21:54
Rosanna Fellman vill komma vidare. ”Det Jakobstad ingen vill ha” är delvis en bearbetning, men boken är också ett sätt att ge andra som upplevt liknande utanförskap något att spegla sig i. Och som alltid då Rosanna Fellman är i farten är samhällskritiken genomgående.

litteratur. Då Rosanna Fellman var barn såg hon jämnåriga laestadianer få skit för sin tro. Samtidigt bad hon Gud om att inte längre behöva bli mobbad. I dag är hon motvilligt troende och aktuell med en ny bok. 3.4.2024 kl. 10:59
Ida-Maria Björkqvist är biträdande 
distriktsledare i baptistsamfundet.

profilen. Ida-Maria Björkqvist lämnade drömjobbet som journalist för att på heltid fundera på hur man ska locka personer under femtio till en kristen samling. 2.4.2024 kl. 10:00
Susann Stenberg blev ett viktigt stöd för Monica Björkell, som nyligen flyttat till Lovisa.

sorg. De har bearbetat varsin sorg. Monica Björkell har sörjt sitt drömbarn, Susann Stenberg mamman som valde att lämna sitt liv och sina barn. – Om vi inte jobbar med vår sorg ligger den därunder och äter upp våra batterier. 1.4.2024 kl. 19:30
För Johan Byggningsbacka är glädjen den känsla som fyller hans påsk.

PÅSKDAGEN. Påsksöndagens glädje kör förbi långfredagens sorg för pingstvännen Johan Byggningsbacka. – Glädjen har tagit över. 31.3.2024 kl. 08:00

BISKOPENS PÅSKHÄLSNING. På Långfredagen får Guds närvaro i lidandet ett ansikte. Jesus Kristus är med oss då vi har det svårt. Inför hans barmhärtiga blick får vi klaga, sörja och ifrågasätta Gud. Vi behöver inte förneka en endaste av våra smärtsamma erfarenheter. 29.3.2024 kl. 08:00
På påsken får man släppa sin glada mask och bara vara sorgsen, säger Jaana Kettunen från Kyrkslätt.

PÅSK. När Jaana Kettunen var barn var påsken den tråkigaste högtiden, idag är den bottenlöst sorglig och underbart glad. 28.3.2024 kl. 08:00
Annika Kuivalainen, som jobbar för Frälsningsarmén, ber varje dag att hon ska få vara till välsignelse för någon.

FÖRLÅTELSE. På påsken brukar frälsningssoldaten Annika Kuivalainen tänka på att hon fått mycket förlåtet och därför kan förlåta andra. 27.3.2024 kl. 08:00
Janne Saarikivi är språkforskare och författare.

PÅSK. Vad lär de kristna värderingarna oss, som inte dagens poserande och utstuderande ledare lär oss? frågar språkforskaren och författaren Janne Saarikivi i en essä till påsk. 22.3.2024 kl. 20:00
Ani Iivanainen skriver en bok om hur församlingar kan möta regnbågspersoner på ett rättvist sätt.

REGNBÅGSFRÅGOR. – Församlingarna måste bemöta sexuella minoriteter och könsminoriteter rättvist. Det kan handla om småsaker, men om man påverkas av dem varje dag är de inte längre småsaker, säger Ani Iivanainen som är diakoniarbetare i Esbo svenska församling och jobbar med en bok som ska handla om hur församlingsanställda ska bemöta regnbågspersoner. 22.3.2024 kl. 16:39
Kyrkvaktmästare Anders Granvik i Jakobstad bereder altaret till påsk

PÅSK. Livet och det goda segrar! I Kyrkpressens påsk­enkät vinner de ljusa och glada tonerna. Men traditionsforskaren Anne Bergman ser också spännande nya drag i vad som är viktigt i påsktid i gemenskapen kring kyrkan. 20.3.2024 kl. 20:00

Tidigare kände sig Beni Karjalainen ensam. Idag har han goda vänner och en sambo. FOTO: PRIVAT

Helsingfors. Beni Karjalainen vet hur det är att vara ensam, men också hur det går att komma ur ensamheten. Årets Gemensamt ansvar-kampanj samlar in pengar för att motarbeta ungas ensamhet. 12.4.2024 kl. 18:56

Helsingfors. Hon har skrivit musiken till verket Varde ljus! som framförs av Helsingfors svenska kyrkosångsförbunds körer söndagen den 21.4 kl. 18 i Matteuskyrkan. 12.4.2024 kl. 18:45
Harry Holmberg finns i dag till för andra människor – i vården.

PRÄSTER. I Borgå stift är det på sina håll allvarlig brist på präster. Det som förr ofta blev ett livslångt kall är i dag ett yrke där många slutar och gör någonting annat. Forskningen antyder varför. 5.4.2024 kl. 11:23
Vid det här bordet fattar domkapitlets kollegium beslut om vem som blir herde i Petrus församling. Biskopen tycker det är trist att det gick så här.

kyrkoherdeval. Exceptionellt, jag tror inte det hänt förr i Borgå stift, säger biskop Bo-Göran Åstrand om det oavgjorda kyrkoherdevalet i Petrus församling i Helsingfors. Senast i maj blir det domkapitlet som fattar beslut om vem som blir kyrkoherde. 4.4.2024 kl. 09:56
Petruskyrkan söker ny herde – men vem det blir är fortfarande oklart.

kyrkoherdeval. Kyrkoherdevalet i Petrus församling oavgjort efter ett långt möte – församlingsrådets röster föll lika, 6/6. 3.4.2024 kl. 21:54