I sommar leder Maria Sundblom Lindberg och Mikaela Albäck workshop på församlingarnas
familjeläger i Helsingfors. 
De erbjuder Mini-Nepsy 
utbildning för både pedagoger och föräldrar.
I sommar leder Maria Sundblom Lindberg och Mikaela Albäck workshop på församlingarnas familjeläger i Helsingfors. De erbjuder Mini-Nepsy utbildning för både pedagoger och föräldrar.

ADHD – Stå på dig och sök hjälp i tid!

Helsingfors.

Kanske har du ett utmanande barn – eller kanske har du själv utmaningar som kunde hänga ihop med ADHD? – Kyrkan har ett enormt ansvar i att möta de här barnen, säger Maria Sundblom Lindberg och Mikaela Albäck, som leder en lägerworkshop om ADHD.

3.5.2023 kl. 08:00

Om du är vuxen och har ADHD kan du känna dig misslyckad, oorganiserad – och utbränd. Har du ett barn med ADHD kan du känna att du dirigerar ditt barns liv – men ändå inte räcker till. Är du ett barn med ADHD gör du ditt bästa, men kan ändå känna att ribban faller varje gång just du ska över den,

– Församlingarna möter de här barnen hela tiden i eftisverksamhet, klubbverksamhet och i konfirmandarbetet. Föräldrar till barn med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) berättar inte alltid om sina barns utmaningar innan konfirmationslägret och många har inte önskemål och krav på hur undervisningen borde vara för just deras barn. Jag tror absolut att en dålig konfirmandupplevelse korrelerar med att man senare i livet väljer att lämna kyrkan, säger Maria Sundblom Lindberg, präst, psykoterapeut och mamma till barn med ADHD-diagnos.

Mikaela Albäck, ICF-coach och mental tränare med yrkeslärarbehörighet och med egen erfarenhet av barn med ADHD, påpekar att en till två barn i en grupp på tio har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

– Men det är inte bara de som påverkas: deras vänner påverkas också. Och vännernas föräldrar. Många av oss har erfarenheter av att andra vuxna blir irriterade på våra barn: Varför är x så hopplös, varför är x alltid sen och så glömsk?


Ingen ”modediagnos”

Deras mål med workshopen vid sommarens läger är att föräldrar ska få stöd och kunskap – och att kunskapen om utmanande barn ska öka hos alla.

De irriteras av tanken att ADHD skulle vara någon sorts ”modediagnos”.

– ADHD är något som har funnits i medicinsk litteratur sedan 1600-talet och det finns en massa evidensbaserad forskning kring det. Klart att det inte löser sig bara med att vi medicinerar bort det: det måste finnas stödformer och ett brett kunnande om vad det handlar om, säger Maria Sundblom Lindberg.

Forskningen visar bland annat att omedicinerad ADHD tenderar att leda till samsjuklighet som depression och missbruk. Samtidigt lever vi i ett samhälle där det är mycket lätt att få en depressionsdiagnos och depressionsmedicin.

– Men det är väldigt svårt att få en ADHD­diagnos och ADHD-medicinering, konstaterar Mikaela Albäck.

I Sverige är snittåldern för diagnos 28 år för flickor och 17 för pojkar. I Finland är den ännu högre. Det är många som presterar och kompenserar för sina utmaningar så att de aldrig upptäcks.

– Många vuxna med ADHD har en partner eller föräldrar som hjälpt, påmint och gjort det som en person med den utmaningen inte klarar av och på det sättet har många saker ändå ordnat sig, till exempel räkningar och barnens hobbyn. Ett högfungerande barn med ADHD som har högfungerande föräldrar kan gå igenom hela skolan med någon som väcker, packar väskan och håller reda på läxorna.


Finns det stöd att få för föräldrar till barn med ADHD?

– Man behöver läsa på, men också tänka på hur man ska orka själv. Man behöver inte vara en superförälder utan får sänka tröskeln för att söka stöd och hjälp när den egna orken tryter. Hjälp finns att få, men tyvärr måste vi ännu stå på oss lite extra för att få den. Därför behöver vi föräldrar också stöda och hjälpa varandra, men också kommunerna och välfärdsområdena måste ta sitt ansvar, säger Mikaela Albäck.

– De flesta jag träffar i mitt jobb har inte blivit informerade om stöd för ADHD och inte sökt stöd. Har du en ungdom som går i rehabiliterande psykoterapi kan du till exempel få 20 gånger föräldrahandledning. Föräldrar och nätverk måste inkluderas i vården från dag ett, säger Maria Sundblom Lindberg.


18–20.8 Familjeläger 1 & 25–27.8 Familjeläger 2

Fira en avslappnad helg på läger tillsammans med Johannes, Matteus och Petrus församling. Familjer av alla slag är välkomna! Också mor- och farföräldrar, faddrar m.fl.

Grillkväll, bastu, pyssel och barnprogram – en skön helg med innehåll som hela familjen kan göra tillsammans. För vuxna även eget parallellprogram med diskussion, musik, motion m.m.

Lägeravgift: vuxna 50 euro, barn 2–17 år 30 euro, gratis för under 2 år. Anmälningar senast 7.6 till catarina.barlund-palm@evl.fi eller helena.hollmerus@evl.fi.Det här kan gälla dig som har ADHD

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan
synas så här:

* Du har många tankar och idéer på samma gång.

* Du har svårt att börja med och avsluta uppgifter.

* Du har svårt att följa långa instruktioner.

* Du har svårt att passa tiden.

* Du har svårt att hålla ordning.

* Du glömmer ofta bort saker.

* Du tappar ofta bort saker.

* Du skjuter ofta upp sådant du behöver göra tills det är för sent.

* Du har svårt att sova och kanske vänder på dygnet.

Text: Sofia Torvalds


Jona Granlund  i Grankulla jobbar med alla åldrar, också med barn och unga.

PRÄSTER. Över 400 gudstjänster, dop, vigslar och begravningar på ett år – det kan tre präster i en medelstor finlandssvensk församling få dela på. Prästernas arbetsmängd varierar stort från församling till församling, visar Kyrkpressens granskning. 15.7.2024 kl. 10:00
För 25 år sedan uppträdde Birthe Wingren, Sören Lillkung och Riko Eklundh och Henrik Wikström i Nötö kyrka. Samma kvartett är med i år.

SOMMARSÅNG. För 25 år fick skådespelaren Riko Eklundh en idé om göra en sommarkonsert i Nötö kyrka i Nagu skärgård. Idén förverkligades och konserten blev en succé. I år firar Sommarsång jubileum med två konserter. 16.7.2024 kl. 18:41
Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11
När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00
Kjerstin Sikström vill vara aktiv – därför har hon fortfarande sångelever och dirigerar en kör.

sorg. Med sin sista, stora kärlek Jocke Hansson fick hon bara fem gemensamma år. – Jag har varit arg på Gud och frågat mig varför det här skulle hända mig. Men idag är jag tacksam – hellre fem år än inget alls, säger Kjerstin Sikström. 5.7.2024 kl. 11:32

KYRKANS SAMTALSTJÄNST. Det hjälper att prata. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tjänsten erbjuder stöd och någon som lyssnar också under sommaren. 5.7.2024 kl. 16:55
Bibelstudium och existentiellt samtal i gröngräset i Taizé.

ÅLANDS UNGA KYRKA. Trots de spartanska omständigheterna blev ungdomarnas resa till Taizé i Frankrike en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Det var gemenskap, tusenskönor och fåglars glädjesång dygnet runt. 1.7.2024 kl. 16:32
Laura Kota-aho och Mia Bäck har en del läger i bagaget, men än har ingen av dem tröttnat.

konfirmandarbete. Åbo svenska församling svängde på hela skriba-konceptet. Under en solig eftermiddag på ön Kakskerta berättar kyrkoherde Mia Bäck varför. 28.6.2024 kl. 15:17
Anita Höglund bodde länge på Bertahemmet i Helsingfors.

Nekrolog. Anita Höglund, omtyckt krönikör och tidigare redaktör vid Kyrkpressens föregångare Församlingbladet, har dött. 25.6.2024 kl. 10:44
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00

Jona Granlund  i Grankulla jobbar med alla åldrar, också med barn och unga.

PRÄSTER. Över 400 gudstjänster, dop, vigslar och begravningar på ett år – det kan tre präster i en medelstor finlandssvensk församling få dela på. Prästernas arbetsmängd varierar stort från församling till församling, visar Kyrkpressens granskning. 15.7.2024 kl. 10:00
För 25 år sedan uppträdde Birthe Wingren, Sören Lillkung och Riko Eklundh och Henrik Wikström i Nötö kyrka. Samma kvartett är med i år.

SOMMARSÅNG. För 25 år fick skådespelaren Riko Eklundh en idé om göra en sommarkonsert i Nötö kyrka i Nagu skärgård. Idén förverkligades och konserten blev en succé. I år firar Sommarsång jubileum med två konserter. 16.7.2024 kl. 18:41
Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11