I sommar leder Maria Sundblom Lindberg och Mikaela Albäck workshop på församlingarnas
familjeläger i Helsingfors. 
De erbjuder Mini-Nepsy 
utbildning för både pedagoger och föräldrar.
I sommar leder Maria Sundblom Lindberg och Mikaela Albäck workshop på församlingarnas familjeläger i Helsingfors. De erbjuder Mini-Nepsy utbildning för både pedagoger och föräldrar.

ADHD – Stå på dig och sök hjälp i tid!

Helsingfors.

Kanske har du ett utmanande barn – eller kanske har du själv utmaningar som kunde hänga ihop med ADHD? – Kyrkan har ett enormt ansvar i att möta de här barnen, säger Maria Sundblom Lindberg och Mikaela Albäck, som leder en lägerworkshop om ADHD.

3.5.2023 kl. 08:00

Om du är vuxen och har ADHD kan du känna dig misslyckad, oorganiserad – och utbränd. Har du ett barn med ADHD kan du känna att du dirigerar ditt barns liv – men ändå inte räcker till. Är du ett barn med ADHD gör du ditt bästa, men kan ändå känna att ribban faller varje gång just du ska över den,

– Församlingarna möter de här barnen hela tiden i eftisverksamhet, klubbverksamhet och i konfirmandarbetet. Föräldrar till barn med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) berättar inte alltid om sina barns utmaningar innan konfirmationslägret och många har inte önskemål och krav på hur undervisningen borde vara för just deras barn. Jag tror absolut att en dålig konfirmandupplevelse korrelerar med att man senare i livet väljer att lämna kyrkan, säger Maria Sundblom Lindberg, präst, psykoterapeut och mamma till barn med ADHD-diagnos.

Mikaela Albäck, ICF-coach och mental tränare med yrkeslärarbehörighet och med egen erfarenhet av barn med ADHD, påpekar att en till två barn i en grupp på tio har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

– Men det är inte bara de som påverkas: deras vänner påverkas också. Och vännernas föräldrar. Många av oss har erfarenheter av att andra vuxna blir irriterade på våra barn: Varför är x så hopplös, varför är x alltid sen och så glömsk?


Ingen ”modediagnos”

Deras mål med workshopen vid sommarens läger är att föräldrar ska få stöd och kunskap – och att kunskapen om utmanande barn ska öka hos alla.

De irriteras av tanken att ADHD skulle vara någon sorts ”modediagnos”.

– ADHD är något som har funnits i medicinsk litteratur sedan 1600-talet och det finns en massa evidensbaserad forskning kring det. Klart att det inte löser sig bara med att vi medicinerar bort det: det måste finnas stödformer och ett brett kunnande om vad det handlar om, säger Maria Sundblom Lindberg.

Forskningen visar bland annat att omedicinerad ADHD tenderar att leda till samsjuklighet som depression och missbruk. Samtidigt lever vi i ett samhälle där det är mycket lätt att få en depressionsdiagnos och depressionsmedicin.

– Men det är väldigt svårt att få en ADHD­diagnos och ADHD-medicinering, konstaterar Mikaela Albäck.

I Sverige är snittåldern för diagnos 28 år för flickor och 17 för pojkar. I Finland är den ännu högre. Det är många som presterar och kompenserar för sina utmaningar så att de aldrig upptäcks.

– Många vuxna med ADHD har en partner eller föräldrar som hjälpt, påmint och gjort det som en person med den utmaningen inte klarar av och på det sättet har många saker ändå ordnat sig, till exempel räkningar och barnens hobbyn. Ett högfungerande barn med ADHD som har högfungerande föräldrar kan gå igenom hela skolan med någon som väcker, packar väskan och håller reda på läxorna.


Finns det stöd att få för föräldrar till barn med ADHD?

– Man behöver läsa på, men också tänka på hur man ska orka själv. Man behöver inte vara en superförälder utan får sänka tröskeln för att söka stöd och hjälp när den egna orken tryter. Hjälp finns att få, men tyvärr måste vi ännu stå på oss lite extra för att få den. Därför behöver vi föräldrar också stöda och hjälpa varandra, men också kommunerna och välfärdsområdena måste ta sitt ansvar, säger Mikaela Albäck.

– De flesta jag träffar i mitt jobb har inte blivit informerade om stöd för ADHD och inte sökt stöd. Har du en ungdom som går i rehabiliterande psykoterapi kan du till exempel få 20 gånger föräldrahandledning. Föräldrar och nätverk måste inkluderas i vården från dag ett, säger Maria Sundblom Lindberg.


18–20.8 Familjeläger 1 & 25–27.8 Familjeläger 2

Fira en avslappnad helg på läger tillsammans med Johannes, Matteus och Petrus församling. Familjer av alla slag är välkomna! Också mor- och farföräldrar, faddrar m.fl.

Grillkväll, bastu, pyssel och barnprogram – en skön helg med innehåll som hela familjen kan göra tillsammans. För vuxna även eget parallellprogram med diskussion, musik, motion m.m.

Lägeravgift: vuxna 50 euro, barn 2–17 år 30 euro, gratis för under 2 år. Anmälningar senast 7.6 till catarina.barlund-palm@evl.fi eller helena.hollmerus@evl.fi.Det här kan gälla dig som har ADHD

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan
synas så här:

* Du har många tankar och idéer på samma gång.

* Du har svårt att börja med och avsluta uppgifter.

* Du har svårt att följa långa instruktioner.

* Du har svårt att passa tiden.

* Du har svårt att hålla ordning.

* Du glömmer ofta bort saker.

* Du tappar ofta bort saker.

* Du skjuter ofta upp sådant du behöver göra tills det är för sent.

* Du har svårt att sova och kanske vänder på dygnet.

Text: Sofia Torvalds


Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00
– Kyrkoherden hamnar i en konstig roll om hen ska försvara sina beredningar, samla ihop åsikterna och samtidigt fatta beslut, säger Martina Harms-Aalto.

MÖTESORDFÖRANDE. – Jag ser bara fördelar för kyrkoherdarna med att övergå till det här systemet, säger Martina Harms-Aalto som leder ordet i Johannes församling i Helsingfors. 30.5.2023 kl. 10:00
– Vår förmåga att vara närvarande i våra egna liv går förlorad. Där tror jag att böckerna kan hjälpa oss, säger Joel Halldorf.

LÄSNING. Vi lever inte längre i en galax som kretsar kring den tryckta boken. I stället strålar skärmen som vår nya sol, skriver Joel Halldorf. Revolutionen stöper om vår civilisation i grunden – hur och varför försöker han förklara i boken ”Bokens folk”. 29.5.2023 kl. 19:19

diakoner. Biskop Bo-Göran Åstrand vigde två diakoner och en diakonissa till diakoniämbetet på pingstdagen. 28.5.2023 kl. 21:48
Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

MEDLEMSENKÄT. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare. 25.5.2023 kl. 09:00
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Som kyrkoherde vill jag kunna medge att det finns saker jag inte är bra på. Jag vill kunna be om hjälp i stället för att delegera, säger Patricia Högnabba.

MATTEUS FÖRSAMLING. – Jag tror att vår kärna alltid måste vara andlighet. Visst kan vi bjuda på brunch, men Fazers gör det bättre, säger Patricia Högnabba, som installeras som kyrkoherde i Matteus församling i september. 31.5.2023 kl. 19:31
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33

Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00