I musikleken handlar miljöfostran i första hand om att förundras inför skapelsen. I början av sångstunden sjunger gruppen också igenom alla deltagarnas namn – vi är ju en del av allt vackert som Gud skapat.
I musikleken handlar miljöfostran i första hand om att förundras inför skapelsen. I början av sångstunden sjunger gruppen också igenom alla deltagarnas namn – vi är ju en del av allt vackert som Gud skapat.

Allt ljus på miljön i Johannes

Johannes.

Miljöarbetet genomsyrar på ett nytt sätt verksamheten i Johannes församling. I höstas fick församlingen en ny miljögrupp, som har utarbetat en miljöplan för församlingen.

23.3.2023 kl. 09:00

HELSINGFORS – Som församling behöver vi vara med i det här, vi ska ta hand om Guds skapelse, säger småbarnspedagog Helena Hollmérus, initiativtagare till miljögruppen.

Församlingen deltar i samfällighetens miljöarbete för miljödiplom från och med 2023, med en plan för fem år åt gången.

– Jag ville därför sätta igång med gruppen och planeringen i höstas, fast jag visste att det skulle betyda mycket arbete. Det var viktigt att få till stånd ett enkelt och tydligt program i några punkter, som är lätt att följa.

Roligt med skrot

Miljöfostran är en viktig del i miljöprogrammet. Helena påpekar att man redan ägnat sig mycket åt miljöfostran i den dagliga barnverksamheten, men att det hela i år kulminerade i en temavecka vecka 10. Både på eftisarna, i familjecaféerna och på fritids har miljön behandlats extra mycket under veckan.

– Det är bra att som ledare utmana sig själv att hitta nya aspekter att ta upp.

Barnen har bland annat pratat om vad de tänker på när de hör ordet miljö. Naturen, att man inte ska skräpa ner och cirkulär ekonomi i olika former är sådant som kommit upp.

Och barnen har föga förvånande massor av idéer. Eftisledare Marianne Lundström berättar om hur kreativa barnen till exempel är i fråga om att hitta sätt att återanvända skrot.

– Två små burkar för fond blev till exempel till ett par dimmiga glasögon som barnen länge lekte blindbock med, under glada skratt.

Hon poängterar att det är viktigt med leksaker som inte är så färdiga, så man själv får hitta på och utvecka.

– Det är bra för fantasin och kreativiteten.

Vill sprida hopp

Var kommer det vackra ifrån, sjunger barnen med Alice Tegnérs ord medan de jagar såpbubblor i musikleken. I musikleken handlar miljöfostran i första hand om att förundras inför skapelsen.

– Vi sjunger mycket om djur, med olika läten och humör, säger ledare Stella Wahlström.

I början av sångstunden sjunger gruppen också igenom alla deltagares namn – alla blir sedda. Det börjar med dig och mig – vi är ju också en del av allt vackert som Gud skapat.

Helena poängterar att infallsvinkeln är viktig i samtal med barn.

– Vi kan och vill inte förmedla domedagsstämningar, vår uppgift är att sprida hoppet: Det finns fiffiga människor i världen som kan hitta på allt möjligt bra, och det kommer fler människor hela tiden. Kanske blir det rentav du som en dag kommer på hur vi ska lösa vårt problem med miljön! Vi vill ge barnen hopp.

En annan viktig punkt i miljöprogrammet är miljökommunikationen, som vid många tillfällen går hand i hand med miljöfostran.

– Här har vi en stor möjlighet att visa vad vi står för, ta del i samhällsdebatten och påverka, men framför allt synliggöra allt vi gör i församlingen och förmedla värderingar. Med temaveckan till exempel har vi också nått hem till vårdnadshavarna med foton och berättelser om det vi gör.

Miljöprogrammet presenteras i sin helhet från
kl 19 lördagen den 25.3 i Johanneskyrkans krypta. Det blir även servering och en introduktion till ljusmässan, som äger rum kl 20.30 i
Johanneskyrkan, i samband med Earth Hour.

Text: ULRIKA LINDBLAD


Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00
– Kyrkoherden hamnar i en konstig roll om hen ska försvara sina beredningar, samla ihop åsikterna och samtidigt fatta beslut, säger Martina Harms-Aalto.

MÖTESORDFÖRANDE. – Jag ser bara fördelar för kyrkoherdarna med att övergå till det här systemet, säger Martina Harms-Aalto som leder ordet i Johannes församling i Helsingfors. 30.5.2023 kl. 10:00
– Vår förmåga att vara närvarande i våra egna liv går förlorad. Där tror jag att böckerna kan hjälpa oss, säger Joel Halldorf.

LÄSNING. Vi lever inte längre i en galax som kretsar kring den tryckta boken. I stället strålar skärmen som vår nya sol, skriver Joel Halldorf. Revolutionen stöper om vår civilisation i grunden – hur och varför försöker han förklara i boken ”Bokens folk”. 29.5.2023 kl. 19:19

diakoner. Biskop Bo-Göran Åstrand vigde två diakoner och en diakonissa till diakoniämbetet på pingstdagen. 28.5.2023 kl. 21:48
Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

MEDLEMSENKÄT. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare. 25.5.2023 kl. 09:00
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Som kyrkoherde vill jag kunna medge att det finns saker jag inte är bra på. Jag vill kunna be om hjälp i stället för att delegera, säger Patricia Högnabba.

MATTEUS FÖRSAMLING. – Jag tror att vår kärna alltid måste vara andlighet. Visst kan vi bjuda på brunch, men Fazers gör det bättre, säger Patricia Högnabba, som installeras som kyrkoherde i Matteus församling i september. 31.5.2023 kl. 19:31
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33

Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00