Var var du när jag lade jordens grund?

KOLUM.

Vad finns som grund i livet bortom den grund man tror sig stå på. Om det viktigaste, det största och värdefullaste man har tas ifrån en – vad står man då på?

23.3.2023 kl. 08:48

För länge sen läste jag om en toppidrottare som skulle delta i de olympiska spelen. Texten målade fram en bild av en flicka som brann för sin sport, som hade satsat allt sen hon var barn och som med sin passion och målmedvetenhet nått framgång. Man satsar morgon, middag, kväll, man väljer osäkra ekonomiska realiteter och man drivs av kärleken till det man håller på med samt av hoppet om framgångar, om att drömmar ska uppfyllas

Så kom nyheten kort innan spelen att en liten och helt osannolik olycka med en gång omöjliggjorde ett deltagande i OS. Jag blev djupt berörd av nyheten, tänkte på hur länge det är tills det igen blir OS, hur ovisst allting är i ett sådant perspektiv, och hur grym tillvaron kan vara. Idrottaren konstaterade i en intervju att hon inte kan någonting annat, och att hon inte kan göra någonting annat än försöka igen i framtiden.

Idrottens värld kan kanske ses som en miniatyr av den stora världen. Mycket av det som händer där händer också annanstans. Det är bara så synligt och tydligt i idrotten. Också min värld kan rasa ihop. Det som jag byggt mitt liv på kan också berövas mig på mycket kort tid och helt utan att jag behöver förstå någon mening med det. Många alldeles vanliga människor har fått känna på det. Arbetslöshet är en sådan sak, eller om företaget som man satsat allting på förs i konkurs. Hälsa är en annan. Att plötsligt tvingas acceptera någon ny begränsning för att man blev sjuk. Och naturligtvis dödsfall. Om t.ex. ett eget barn plötsligt dör är livets stora frågetecken där, minst lika grymma som ett bakslag för en toppidrottare.

Och då inställer sig frågan: Vad finns som grund i livet bortom den grund man tror sig stå på. Om det viktigaste, det största och värdefullaste man har tas ifrån en – vad står man då på? Eller faller man fritt ut i en avgrund som aldrig tar slut?

"Vad finns som grund i livet bortom den grund man tror sig stå på."

Om du har ett svar på den frågan kan du skatta dig lycklig. Men minns samtidigt att alla snabba och lätta svar kan stå sig slätt när det verkligen gäller. I synnerhet om det är någon annan man försöker hjälpa upp ur avgrunden.

Ytterst måste en sådan livsgrund vara förankrad utanför oss själva och det vi kan kontrollera. Den måste vara förankrad så att också om allt det vi kan och känner rasar ihop finns den grunden kvar. En sådan grund talar Gud om i Jobs bok så han säger:

(Job 38:4–7)

Var var du när jag lade jordens grund?

Låt höra, om du vet och kan!

Vem bestämde dess mått? Det vet du nog!

Vem spände mätsnöret över den?

Var fick dess grundvalar fäste,

vem lade dess hörnsten,

medan alla morgonens stjärnor sjöng

och gudasönerna jublade?

Var var du när jag lade jordens grund?

Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling.


Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00
Kyrkan behåller netto från vårdreformen.

Kyrkskatt. Vårdreformen förändrade sättet att beräkna kyrkskatten. Du får mindre avdrag i år, men bara få församlingar som de i Raseborg kommer till mötes med att sänka din skatteprocent. 31.5.2023 kl. 15:10
Biskop Bo-Göran Åstrand fascineras av ChatGPT:s predikningar och tal – även om han känner att de saknar själ.

AI. En präst kan skriva ett halvbra doptal eller en medioker predikan med hjälp av artificiell intelligens. KP testade – och skickades resultatet till biskop Bo-Göran Åstrand. Märks det om det prästen säger inte är inspirerat av den heliga Anden utan en sammanfattning av ett ämne, skapat av en chattbott? 31.5.2023 kl. 10:00
– Kyrkoherden hamnar i en konstig roll om hen ska försvara sina beredningar, samla ihop åsikterna och samtidigt fatta beslut, säger Martina Harms-Aalto.

MÖTESORDFÖRANDE. – Jag ser bara fördelar för kyrkoherdarna med att övergå till det här systemet, säger Martina Harms-Aalto som leder ordet i Johannes församling i Helsingfors. 30.5.2023 kl. 10:00
– Vår förmåga att vara närvarande i våra egna liv går förlorad. Där tror jag att böckerna kan hjälpa oss, säger Joel Halldorf.

LÄSNING. Vi lever inte längre i en galax som kretsar kring den tryckta boken. I stället strålar skärmen som vår nya sol, skriver Joel Halldorf. Revolutionen stöper om vår civilisation i grunden – hur och varför försöker han förklara i boken ”Bokens folk”. 29.5.2023 kl. 19:19

diakoner. Biskop Bo-Göran Åstrand vigde två diakoner och en diakonissa till diakoniämbetet på pingstdagen. 28.5.2023 kl. 21:48
Mari Parkkinen leder i biskopsvalet i St Michels stift

biskopar. Kyrkoherden i Imatra har varit både musikjournalist och missionär i Jerusalem. Nu kandiderar hon i en andra valomgång mot den förra fältbiskopen. 25.5.2023 kl. 17:57
Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet.

MEDLEMSENKÄT. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare. 25.5.2023 kl. 09:00
Monica Heikel-Nyberg.

PRÄSTASSESSOR. Monica Heikel-Nyberg har enligt det premiminära valresultatet valts till prästassesor för perioden 1.9.2023-31.8.2026. 24.5.2023 kl. 15:58
– Som kyrkoherde vill jag kunna medge att det finns saker jag inte är bra på. Jag vill kunna be om hjälp i stället för att delegera, säger Patricia Högnabba.

MATTEUS FÖRSAMLING. – Jag tror att vår kärna alltid måste vara andlighet. Visst kan vi bjuda på brunch, men Fazers gör det bättre, säger Patricia Högnabba, som installeras som kyrkoherde i Matteus församling i september. 31.5.2023 kl. 19:31
– Kyrkan är unik både vad gäller kalkmålningar, struktur och arkitektur. Den har så mycket av allting kvar, säger Åsa Ringbom.

FINSTRÖM. Finströms kyrka är en av Finlands viktigaste kyrkor. Det säger konsthistoriker Åsa Ringbom som ägnat en stor del av sin karriär åt att forska i kyrkorna på Åland. Nu är hon aktuell med en bok om Finströms kyrka. 22.5.2023 kl. 18:33

Lena Blomstedt jobbar som diakon i Sibbo svenska församling.

Kolumn. Lena Blomstedt önskar, hoppas och vill att våra församlingar har en stark diakonal profil. Att var och en som kommer till vår kyrka stiger in genom en öppen dörr till ett välkomnande rum där någon ser, lyssnar och bekräftar. 31.5.2023 kl. 16:29
På webbplatsen finns förslag på psalmer för bland annat livets stora fester.

psalmer. Med hjälp av webbplatsen psalmbok.fi i mobilen är det lätt att sjunga med också då det inte finns psalmböcker till hands. 2.6.2023 kl. 08:00
Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år.

UNDERSÖKNING. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar uppgav att de mött församlingen via medier, som församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Bland de som inte hör till kyrkan var siffran 33 procent. 1.6.2023 kl. 12:15
Helhetsbilden av förändringen är tydlig, menar forskare Kimmo Ketola.

ENKÄT. Församlingarnas empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar är mer närvarande än förr. 1.6.2023 kl. 12:22
Idag behöver marknadsföring inte kosta stora summor, bland annat tack vare sociala medier.

MARKNADSFÖRING. Min stilla vecka kändes allt annat än stilla, så jag gick på en aktläsning. Vet du vad det är? Det visste inte jag, men efteråt var jag en lite helare version av mig själv, åtminstone för en stund. Det ordnas mycket fint i kyrkan, men hur många vet om det? 1.6.2023 kl. 10:00