Det finns många olika sätt att missionera.
Det finns många olika sätt att missionera.

Vad har missionen för mission?

OVAN I KYRKAN.

Som barn gick jag i tant Signes söndagsskola. Där hade vi en sparbössa som vi idag kanske skulle uppfatta som rasistisk, för på den fanns gestalten av ett svart barn som knäböjde och nickade tacksamt med huvudet varje gång det sattes en slant i sparbössan.

14.2.2023 kl. 09:07

Vad har missionen för mission?

Föreställ dig en dystopisk värld där det är hungersnöd och pengarna har mist sitt värde. Du liksom alla andra svälter. Då finner du ett matförråd som är i det närmaste obegränsat.

Vad gör du? Äter du ihjäl dig medan andra dör av hunger? Eller går du ut på gator och torg och berättar för dem du möter var det finns mat? Berättar du om maten är du något av en missionär som delar med dig av glada nyheter. Men förutsättningen för att de ska få tillgång till maten är att de tror på det du säger.

Jämförelsen med den här scenen haltar på många vis. Men vi kristna har ett också ett livsviktigt och glatt budskap som vi vill dela med oss av: Skammen och straffet för de misstag jag gjort när jag sårat andra människor och Gud har Jesus tagit på sig. Jag får gå fri. Jag behöver inte betala något. Det enda jag behöver göra är att tro på honom. Det här vill vi att alla människor ska få höra.

Varför reser rika missionärer till fattigare länder och förstör deras ursprungsreligioner och traditioner?

Uppdraget att berätta för alla folk om Jesus har vi fått av honom själv. Tyvärr har det hänt att missionärer genom historien bidragit till att en del kulturella traditioner gått förlorade. Det kan man inte förneka. Missionärernas avsikter har varit goda, men de har handlat utgående från den begränsade kunskap om världen som människorna hade på den tiden.

Men missionärer har också medverkat till att man lyckats avskaffa eller minska vissa grymma seder, som till exempel könsstympning av flickor och seden att bränna änkan tillsammans med hennes avlidna make.

I dag bidrar missionärer till att bevara kulturer genom att skapa skriftspråk för språkliga minoriteter, ge ut litteratur på minoritetsspråk och översätta Bibeln.

Varför blir man missionär?

Många missionärer upplever att Gud kallat dem. Man talar om ett inre kall – att man själv vill resa ut – och ett yttre kall, att någon organisation är beredd att sända ut en. De här ska ju sammanfalla. Till Finland har också missionärer från andra länder kommit. Det är människor som upplevt att Gud kallat dem hit till oss.

Slår missionärerna folk i huvudet med bibelord?

Jag har besökt missionsfält i Europa, Asien, Afrika och Sydamerika. Ibland har jag också fått delta i själva missionsarbetet och till och med fått vara med om att leda någon till tro på Jesus.

Jag har mött olika typer av missionärer. En del förkunnar med ord, andra med praktiska gärningar. Någon har sett sig mera som biståndsarbetare eller missionär för mänskliga rättigheter.

Gemensamt för dem är att de har en vilja att tjäna och hjälpa människorna de verkar bland, oavsett deras bakgrund och tro. Det handlar om att visa medmänsklig kärlek. Jag har aldrig mött någon som kommit ovanifrån och försökt övertala eller muta någon. Den taktiken lyckas inte här i Finland, så hur skulle det lyckas på missionsfältet? Men får missionärerna frågan varför de kommit till landet öppnar det för att berätta om vem som sänt dem.Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00
Lina Forsblom, här med hunden Lewis, har överlevt två livshotande sjukdomar.

Personligt. Som barn drabbades Lina Forsblom av leukemi och räddades till livet av en ryggmärgstransplantation. 23 år senare höll hon på att dö av blodförgiftning. – Jag tror inte det var Guds vilja att jag skulle bli sjuk. Men Gud kan använda sjukdomarna, bara jag låter mig bli använd, säger hon. 5.6.2024 kl. 10:18
Närheten till kyrkan förblir viktig.

KYRKANS EKONOMI. Kyrkan behöver se över sitt nätverk av församlingar. Omkring 40 av dem överlever inte årtiondet ekonomiskt. 5.6.2024 kl. 10:00
"För att bevara hoppet: möt din egen skuld och välj handling. Påminn dig själv och andra om att det finns hopp så länge vi agerar, för det finns det! Och hopp är en kollektiv kraft."

KLIMATKRISEN. KP-redaktören Rebecca Pettersson bevittnar en soluppgång hon aldrig borde ha sett. Det blir början till en ekologisk skuldspiral, och jakten på ett hopp som håller. 4.6.2024 kl. 09:46

SAMKÖNADE PAR. Jenny Jansson var delegat vid Metodistkyrkans generalkonferens när samfundet fattade beslut om att godkänna samkönade vigslar. 3.6.2024 kl. 20:28
– En annan kyrkas präster skaper en bild av vår kyrka, klagar ärkebiskop Tapio Luoma.

INGERMANLANDS KYRKA. Den ingermanländska kyrkans präster skapar förvirring bland kyrkfolket, säger ärkebiskop Tapio Luoma. I vems mässa går man, till vilken kyrka blir ens barn döpt? 3.6.2024 kl. 10:00
Stiftsfullmäktige var oenigt om personval från de olika "partierna"

STIFTSFULLMÄKTIGE. Anita Ismark fortsätter leda stiftsfullmäktige. Missnöje med att den konservativare kandidatlistan blev illa representerad i personvalen. 30.5.2024 kl. 18:45
Anna Finell har deltagit i Kyrkans Ungdoms sommarläger cirka 35 gånger.

SOMMARLÄGER. – Arrangörerna får akta sig, för jag tror det kommer mer folk i år än ifjol då de som avvaktade får höra att lägret funkar bra i Nykarleby också, tror Anna Finell. 29.5.2024 kl. 20:04

sverige. I Arjeplog i Norrbotten i Sverige har det varit tradition att hålla högstadiets avslutning i kyrkan. Under pandemin föll den traditionen bort och skolan började fira avslutning i klassrummet i stället. 29.5.2024 kl. 19:38

Kolumn. Jag stiger ut genom den lilla dörröppningen på båten, sätter min fot på bryggan. Den gungar i de skvalpande vågorna, träet knarrar. Vidare, upp mot ön. Solen gassar, den säregna doften av träd blandat med grus möter mig. 29.5.2024 kl. 20:25
Då man ännu för tio år sedan öppet kunde arrangera kristna samlingar och samla tusentals åhörare, har tonen mot de kristna nu skärpts i Indien.

Analys. I Indien har det hinduistiska religionsprogrammet ghar whapsi lett att förtrycket av landets över 100 miljoner kristna ökar, skriver Torsten Sandell i en analys. Han hade en unik möjlighet i februari att besöka den underjordiska kyrkan i Uttar Pradesh. 27.5.2024 kl. 10:51

Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00
Det kan räcka flera år innan det blir kyrkoherdeinstallation i Petrus församling.

BESVÄR. Två medlemmar i Petrus församlings församlingsråd har lämnat in ett så kallat kyrkobesvär till Helsingfors förvaltningsdomstol över domkapitlets beslut att välja Pia Kummel-Myrskog till kyrkoherde i Petrus församling. 5.6.2024 kl. 21:13
Ungdomsfoto på Yvonne ”Vonna” Terlinden. Hon installerades i slutet av maj som kyrkoherde i Karis-Pojo svenska församling.

ETT GOTT RÅD. Om Yvonne Terlinden fick en pratstund med sitt yngre jag skulle hon diskutera sin rastlöshet och sin perfektionism. 6.6.2024 kl. 08:00