Bibliodrama kan vara allt från teater till att måla, pyssla eller stilla sig, berättar Elefteria Apostolidou.
Bibliodrama kan vara allt från teater till att måla, pyssla eller stilla sig, berättar Elefteria Apostolidou.

Först nu talar texten till mig!

BORGÅ.

Bibliodrama är ett kreativt sätt att gå in i en bibeltext, med hjälp av exempelvis drama eller konst. – Man får tid att stanna upp och reflektera, säger Elefteria Apostolidou.

22.12.2022 kl. 14:32

I gudstjänstlivet är det oftast en präst
eller lekman som läser en bibeltext för oss.

– Vi gillar den eller inte, sedan kommer predikan och that’s it. I bibliodrama får man verkligen tid att stanna upp och reflektera, säger
Elefteria Apostolidou, som är församlingspastor i Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Efter årsskiftet kommer hon att leda en handfull bibliodramaträffar i Borgå. Hennes intresse för bibliodrama går tillbaka till 2017 då hon under ett utbyte i Tyskland gick en kurs i biblio­drama.

Bibliodrama kan vara allt från att spela improviserad teater till att teckna, pyssla, vara i rörelse eller sitta tyst. Fokus ligger på att verkligen levandegöra en kortare eller längre bibelvers eller liknelse.

– Man får lägga till och ta bort i processen. Det finns tolkningsutrymme. Vi respekterar
Bibeln som Guds ord, det är heligt och oföränderligt, även om tolkningen får leva.

Hon exemplifierar hur det kan gå till genom att berätta om en kurs hon höll för barn- och ungdomsarbetsledare i Karis. Bibeltexten de utgick från var när Jesus botar en man i Kapernaum.
I bibeltexten nämns ganska få vid namn, och man får inte veta mycket om personerna.

– Men det var en stor stad och måste ha funnits människor där. Innan deltagarna fick gå in i rollerna funderade vi på vem som månne levde där samtidigt som Jesus. Vi fick fram en massa roller och människor som inte fanns i texten.

Var och en fick välja en roll, utan att säga till de andra vilken de valt, exempelvis en vanlig kvinna med en massa ärenden att uträtta.

– De fick interagera med varandra och mitt i allt var vi mitt i staden: Ahaa så du bor också här!

– Vi kan upptäcka kärnan i texten när vi får modifiera den i ett tryggt rum.

Det får ta tid

Elefteria Apostolidou har förundrats över hur spännande det kan vara när man verkligen tar sig tid att jobba med en text.

– När man konfronteras med en text säger många: Först nu talar texten till mig!

Det är inte alls sagt att man gillar texten, men det är bra att något väcks: obehag, glädje, trygghet, konstaterar Apostolidou.

– Det som är väldigt spännande är om man kan känna igen sig själv, om man kan relatera till någon person eller situation i sitt eget liv. På det viset kan det bli en personlig upplevelse.

Ingen deltagare kastas direkt in i skapande och drama.

– Vi börjar alltid med uppvärmning och blir trygga med varandra och rummet. Vi kanske mediterar över ett bibelord, gör någon övning parvis för att övergå till textläsning med hela gänget. Först sedan är det dags för rollarbete eller att försöka måla sina känsloupplevelser. Man har vuxit med texten under uppvärmningen.

Om man är nyfiken på bibliodrama men osäker på om det är något man vill testa har Elefteria Apostolidou ett budskap:

– Vad än du har på hjärtat så ring mig så kan vi fundera tillsammans!

BIBLIODRAMA I BORGÅ

  • Träff en gång i månaden i Domprostgården i Borgå (Finnbyvägen 6) onsdagar 11.1. 15.2, 15.3, 12.4 och 10.5. Kaffeservering börjar kl. 17.30, workshopen hålls kl. 18–20.
  • Anmäl dig senast 30.12.2022: elefteria.apostolidou
    @evl.fi eller tfn 040 711 2800.
  • Ett samarbete mellan församlingen i Borgå, Sibbo och Agricola församling. Välkomna med alla!
  • Bibliodrama är ett holistiskt möte med den bibliska texten – en förståelse med kropp och själ, hjärta och förstånd. Har sina rötter i 1970-talets Tyskland.
  • Professor Gerhard Marcel Martin (praktisk teologi vid universitetet Marburg) är en av företrädarna.


Tidigare kände sig Beni Karjalainen ensam. Idag har han goda vänner och en sambo. FOTO: PRIVAT

Helsingfors. Beni Karjalainen vet hur det är att vara ensam, men också hur det går att komma ur ensamheten. Årets Gemensamt ansvar-kampanj samlar in pengar för att motarbeta ungas ensamhet. 12.4.2024 kl. 18:56
Harry Holmberg finns i dag till för andra människor – i vården.

PRÄSTER. I Borgå stift är det på sina håll allvarlig brist på präster. Det som förr ofta blev ett livslångt kall är i dag ett yrke där många slutar och gör någonting annat. Forskningen antyder varför. 5.4.2024 kl. 11:23
Vid det här bordet fattar domkapitlets kollegium beslut om vem som blir herde i Petrus församling. Biskopen tycker det är trist att det gick så här.

kyrkoherdeval. Exceptionellt, jag tror inte det hänt förr i Borgå stift, säger biskop Bo-Göran Åstrand om det oavgjorda kyrkoherdevalet i Petrus församling i Helsingfors. Senast i maj blir det domkapitlet som fattar beslut om vem som blir kyrkoherde. 4.4.2024 kl. 09:56
Petruskyrkan söker ny herde – men vem det blir är fortfarande oklart.

kyrkoherdeval. Kyrkoherdevalet i Petrus församling oavgjort efter ett långt möte – församlingsrådets röster föll lika, 6/6. 3.4.2024 kl. 21:54
Rosanna Fellman vill komma vidare. ”Det Jakobstad ingen vill ha” är delvis en bearbetning, men boken är också ett sätt att ge andra som upplevt liknande utanförskap något att spegla sig i. Och som alltid då Rosanna Fellman är i farten är samhällskritiken genomgående.

litteratur. Då Rosanna Fellman var barn såg hon jämnåriga laestadianer få skit för sin tro. Samtidigt bad hon Gud om att inte längre behöva bli mobbad. I dag är hon motvilligt troende och aktuell med en ny bok. 3.4.2024 kl. 10:59
Ida-Maria Björkqvist är biträdande 
distriktsledare i baptistsamfundet.

profilen. Ida-Maria Björkqvist lämnade drömjobbet som journalist för att på heltid fundera på hur man ska locka personer under femtio till en kristen samling. 2.4.2024 kl. 10:00
Susann Stenberg blev ett viktigt stöd för Monica Björkell, som nyligen flyttat till Lovisa.

sorg. De har bearbetat varsin sorg. Monica Björkell har sörjt sitt drömbarn, Susann Stenberg mamman som valde att lämna sitt liv och sina barn. – Om vi inte jobbar med vår sorg ligger den därunder och äter upp våra batterier. 1.4.2024 kl. 19:30
För Johan Byggningsbacka är glädjen den känsla som fyller hans påsk.

PÅSKDAGEN. Påsksöndagens glädje kör förbi långfredagens sorg för pingstvännen Johan Byggningsbacka. – Glädjen har tagit över. 31.3.2024 kl. 08:00

BISKOPENS PÅSKHÄLSNING. På Långfredagen får Guds närvaro i lidandet ett ansikte. Jesus Kristus är med oss då vi har det svårt. Inför hans barmhärtiga blick får vi klaga, sörja och ifrågasätta Gud. Vi behöver inte förneka en endaste av våra smärtsamma erfarenheter. 29.3.2024 kl. 08:00
På påsken får man släppa sin glada mask och bara vara sorgsen, säger Jaana Kettunen från Kyrkslätt.

PÅSK. När Jaana Kettunen var barn var påsken den tråkigaste högtiden, idag är den bottenlöst sorglig och underbart glad. 28.3.2024 kl. 08:00
Annika Kuivalainen, som jobbar för Frälsningsarmén, ber varje dag att hon ska få vara till välsignelse för någon.

FÖRLÅTELSE. På påsken brukar frälsningssoldaten Annika Kuivalainen tänka på att hon fått mycket förlåtet och därför kan förlåta andra. 27.3.2024 kl. 08:00
Janne Saarikivi är språkforskare och författare.

PÅSK. Vad lär de kristna värderingarna oss, som inte dagens poserande och utstuderande ledare lär oss? frågar språkforskaren och författaren Janne Saarikivi i en essä till påsk. 22.3.2024 kl. 20:00
Ani Iivanainen skriver en bok om hur församlingar kan möta regnbågspersoner på ett rättvist sätt.

REGNBÅGSFRÅGOR. – Församlingarna måste bemöta sexuella minoriteter och könsminoriteter rättvist. Det kan handla om småsaker, men om man påverkas av dem varje dag är de inte längre småsaker, säger Ani Iivanainen som är diakoniarbetare i Esbo svenska församling och jobbar med en bok som ska handla om hur församlingsanställda ska bemöta regnbågspersoner. 22.3.2024 kl. 16:39
Kyrkvaktmästare Anders Granvik i Jakobstad bereder altaret till påsk

PÅSK. Livet och det goda segrar! I Kyrkpressens påsk­enkät vinner de ljusa och glada tonerna. Men traditionsforskaren Anne Bergman ser också spännande nya drag i vad som är viktigt i påsktid i gemenskapen kring kyrkan. 20.3.2024 kl. 20:00
Åtta väckelserörelsers ledare skrev på.

homosexualitet. Tjugo ledare inom några av kyrkans väckelserörelser säger nej till biskoparnas kompromiss i frågan om samkönat äktenskap. Uttalandet tar avstånd från homosexualitet helt och hållet. 21.3.2024 kl. 09:21

Tidigare kände sig Beni Karjalainen ensam. Idag har han goda vänner och en sambo. FOTO: PRIVAT

Helsingfors. Beni Karjalainen vet hur det är att vara ensam, men också hur det går att komma ur ensamheten. Årets Gemensamt ansvar-kampanj samlar in pengar för att motarbeta ungas ensamhet. 12.4.2024 kl. 18:56
Harry Holmberg finns i dag till för andra människor – i vården.

PRÄSTER. I Borgå stift är det på sina håll allvarlig brist på präster. Det som förr ofta blev ett livslångt kall är i dag ett yrke där många slutar och gör någonting annat. Forskningen antyder varför. 5.4.2024 kl. 11:23
Vid det här bordet fattar domkapitlets kollegium beslut om vem som blir herde i Petrus församling. Biskopen tycker det är trist att det gick så här.

kyrkoherdeval. Exceptionellt, jag tror inte det hänt förr i Borgå stift, säger biskop Bo-Göran Åstrand om det oavgjorda kyrkoherdevalet i Petrus församling i Helsingfors. Senast i maj blir det domkapitlet som fattar beslut om vem som blir kyrkoherde. 4.4.2024 kl. 09:56
Petruskyrkan söker ny herde – men vem det blir är fortfarande oklart.

kyrkoherdeval. Kyrkoherdevalet i Petrus församling oavgjort efter ett långt möte – församlingsrådets röster föll lika, 6/6. 3.4.2024 kl. 21:54
Rosanna Fellman vill komma vidare. ”Det Jakobstad ingen vill ha” är delvis en bearbetning, men boken är också ett sätt att ge andra som upplevt liknande utanförskap något att spegla sig i. Och som alltid då Rosanna Fellman är i farten är samhällskritiken genomgående.

litteratur. Då Rosanna Fellman var barn såg hon jämnåriga laestadianer få skit för sin tro. Samtidigt bad hon Gud om att inte längre behöva bli mobbad. I dag är hon motvilligt troende och aktuell med en ny bok. 3.4.2024 kl. 10:59