Bibliodrama kan vara allt från teater till att måla, pyssla eller stilla sig, berättar Elefteria Apostolidou.
Bibliodrama kan vara allt från teater till att måla, pyssla eller stilla sig, berättar Elefteria Apostolidou.

Först nu talar texten till mig!

BORGÅ.

Bibliodrama är ett kreativt sätt att gå in i en bibeltext, med hjälp av exempelvis drama eller konst. – Man får tid att stanna upp och reflektera, säger Elefteria Apostolidou.

22.12.2022 kl. 14:32

I gudstjänstlivet är det oftast en präst
eller lekman som läser en bibeltext för oss.

– Vi gillar den eller inte, sedan kommer predikan och that’s it. I bibliodrama får man verkligen tid att stanna upp och reflektera, säger
Elefteria Apostolidou, som är församlingspastor i Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Efter årsskiftet kommer hon att leda en handfull bibliodramaträffar i Borgå. Hennes intresse för bibliodrama går tillbaka till 2017 då hon under ett utbyte i Tyskland gick en kurs i biblio­drama.

Bibliodrama kan vara allt från att spela improviserad teater till att teckna, pyssla, vara i rörelse eller sitta tyst. Fokus ligger på att verkligen levandegöra en kortare eller längre bibelvers eller liknelse.

– Man får lägga till och ta bort i processen. Det finns tolkningsutrymme. Vi respekterar
Bibeln som Guds ord, det är heligt och oföränderligt, även om tolkningen får leva.

Hon exemplifierar hur det kan gå till genom att berätta om en kurs hon höll för barn- och ungdomsarbetsledare i Karis. Bibeltexten de utgick från var när Jesus botar en man i Kapernaum.
I bibeltexten nämns ganska få vid namn, och man får inte veta mycket om personerna.

– Men det var en stor stad och måste ha funnits människor där. Innan deltagarna fick gå in i rollerna funderade vi på vem som månne levde där samtidigt som Jesus. Vi fick fram en massa roller och människor som inte fanns i texten.

Var och en fick välja en roll, utan att säga till de andra vilken de valt, exempelvis en vanlig kvinna med en massa ärenden att uträtta.

– De fick interagera med varandra och mitt i allt var vi mitt i staden: Ahaa så du bor också här!

– Vi kan upptäcka kärnan i texten när vi får modifiera den i ett tryggt rum.

Det får ta tid

Elefteria Apostolidou har förundrats över hur spännande det kan vara när man verkligen tar sig tid att jobba med en text.

– När man konfronteras med en text säger många: Först nu talar texten till mig!

Det är inte alls sagt att man gillar texten, men det är bra att något väcks: obehag, glädje, trygghet, konstaterar Apostolidou.

– Det som är väldigt spännande är om man kan känna igen sig själv, om man kan relatera till någon person eller situation i sitt eget liv. På det viset kan det bli en personlig upplevelse.

Ingen deltagare kastas direkt in i skapande och drama.

– Vi börjar alltid med uppvärmning och blir trygga med varandra och rummet. Vi kanske mediterar över ett bibelord, gör någon övning parvis för att övergå till textläsning med hela gänget. Först sedan är det dags för rollarbete eller att försöka måla sina känsloupplevelser. Man har vuxit med texten under uppvärmningen.

Om man är nyfiken på bibliodrama men osäker på om det är något man vill testa har Elefteria Apostolidou ett budskap:

– Vad än du har på hjärtat så ring mig så kan vi fundera tillsammans!

BIBLIODRAMA I BORGÅ

  • Träff en gång i månaden i Domprostgården i Borgå (Finnbyvägen 6) onsdagar 11.1. 15.2, 15.3, 12.4 och 10.5. Kaffeservering börjar kl. 17.30, workshopen hålls kl. 18–20.
  • Anmäl dig senast 30.12.2022: elefteria.apostolidou
    @evl.fi eller tfn 040 711 2800.
  • Ett samarbete mellan församlingen i Borgå, Sibbo och Agricola församling. Välkomna med alla!
  • Bibliodrama är ett holistiskt möte med den bibliska texten – en förståelse med kropp och själ, hjärta och förstånd. Har sina rötter i 1970-talets Tyskland.
  • Professor Gerhard Marcel Martin (praktisk teologi vid universitetet Marburg) är en av företrädarna.


Jona Granlund  i Grankulla jobbar med alla åldrar, också med barn och unga.

PRÄSTER. Över 400 gudstjänster, dop, vigslar och begravningar på ett år – det kan tre präster i en medelstor finlandssvensk församling få dela på. Prästernas arbetsmängd varierar stort från församling till församling, visar Kyrkpressens granskning. 15.7.2024 kl. 10:00
För 25 år sedan uppträdde Birthe Wingren, Sören Lillkung och Riko Eklundh och Henrik Wikström i Nötö kyrka. Samma kvartett är med i år.

SOMMARSÅNG. För 25 år fick skådespelaren Riko Eklundh en idé om göra en sommarkonsert i Nötö kyrka i Nagu skärgård. Idén förverkligades och konserten blev en succé. I år firar Sommarsång jubileum med två konserter. 16.7.2024 kl. 18:41
Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11
När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00
Kjerstin Sikström vill vara aktiv – därför har hon fortfarande sångelever och dirigerar en kör.

sorg. Med sin sista, stora kärlek Jocke Hansson fick hon bara fem gemensamma år. – Jag har varit arg på Gud och frågat mig varför det här skulle hända mig. Men idag är jag tacksam – hellre fem år än inget alls, säger Kjerstin Sikström. 5.7.2024 kl. 11:32

KYRKANS SAMTALSTJÄNST. Det hjälper att prata. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tjänsten erbjuder stöd och någon som lyssnar också under sommaren. 5.7.2024 kl. 16:55
Bibelstudium och existentiellt samtal i gröngräset i Taizé.

ÅLANDS UNGA KYRKA. Trots de spartanska omständigheterna blev ungdomarnas resa till Taizé i Frankrike en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Det var gemenskap, tusenskönor och fåglars glädjesång dygnet runt. 1.7.2024 kl. 16:32
Laura Kota-aho och Mia Bäck har en del läger i bagaget, men än har ingen av dem tröttnat.

konfirmandarbete. Åbo svenska församling svängde på hela skriba-konceptet. Under en solig eftermiddag på ön Kakskerta berättar kyrkoherde Mia Bäck varför. 28.6.2024 kl. 15:17
Anita Höglund bodde länge på Bertahemmet i Helsingfors.

Nekrolog. Anita Höglund, omtyckt krönikör och tidigare redaktör vid Kyrkpressens föregångare Församlingbladet, har dött. 25.6.2024 kl. 10:44
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00

Jona Granlund  i Grankulla jobbar med alla åldrar, också med barn och unga.

PRÄSTER. Över 400 gudstjänster, dop, vigslar och begravningar på ett år – det kan tre präster i en medelstor finlandssvensk församling få dela på. Prästernas arbetsmängd varierar stort från församling till församling, visar Kyrkpressens granskning. 15.7.2024 kl. 10:00
För 25 år sedan uppträdde Birthe Wingren, Sören Lillkung och Riko Eklundh och Henrik Wikström i Nötö kyrka. Samma kvartett är med i år.

SOMMARSÅNG. För 25 år fick skådespelaren Riko Eklundh en idé om göra en sommarkonsert i Nötö kyrka i Nagu skärgård. Idén förverkligades och konserten blev en succé. I år firar Sommarsång jubileum med två konserter. 16.7.2024 kl. 18:41
Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11