Bibliodrama kan vara allt från teater till att måla, pyssla eller stilla sig, berättar Elefteria Apostolidou.
Bibliodrama kan vara allt från teater till att måla, pyssla eller stilla sig, berättar Elefteria Apostolidou.

Först nu talar texten till mig!

BORGÅ.

Bibliodrama är ett kreativt sätt att gå in i en bibeltext, med hjälp av exempelvis drama eller konst. – Man får tid att stanna upp och reflektera, säger Elefteria Apostolidou.

22.12.2022 kl. 14:32

I gudstjänstlivet är det oftast en präst
eller lekman som läser en bibeltext för oss.

– Vi gillar den eller inte, sedan kommer predikan och that’s it. I bibliodrama får man verkligen tid att stanna upp och reflektera, säger
Elefteria Apostolidou, som är församlingspastor i Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Efter årsskiftet kommer hon att leda en handfull bibliodramaträffar i Borgå. Hennes intresse för bibliodrama går tillbaka till 2017 då hon under ett utbyte i Tyskland gick en kurs i biblio­drama.

Bibliodrama kan vara allt från att spela improviserad teater till att teckna, pyssla, vara i rörelse eller sitta tyst. Fokus ligger på att verkligen levandegöra en kortare eller längre bibelvers eller liknelse.

– Man får lägga till och ta bort i processen. Det finns tolkningsutrymme. Vi respekterar
Bibeln som Guds ord, det är heligt och oföränderligt, även om tolkningen får leva.

Hon exemplifierar hur det kan gå till genom att berätta om en kurs hon höll för barn- och ungdomsarbetsledare i Karis. Bibeltexten de utgick från var när Jesus botar en man i Kapernaum.
I bibeltexten nämns ganska få vid namn, och man får inte veta mycket om personerna.

– Men det var en stor stad och måste ha funnits människor där. Innan deltagarna fick gå in i rollerna funderade vi på vem som månne levde där samtidigt som Jesus. Vi fick fram en massa roller och människor som inte fanns i texten.

Var och en fick välja en roll, utan att säga till de andra vilken de valt, exempelvis en vanlig kvinna med en massa ärenden att uträtta.

– De fick interagera med varandra och mitt i allt var vi mitt i staden: Ahaa så du bor också här!

– Vi kan upptäcka kärnan i texten när vi får modifiera den i ett tryggt rum.

Det får ta tid

Elefteria Apostolidou har förundrats över hur spännande det kan vara när man verkligen tar sig tid att jobba med en text.

– När man konfronteras med en text säger många: Först nu talar texten till mig!

Det är inte alls sagt att man gillar texten, men det är bra att något väcks: obehag, glädje, trygghet, konstaterar Apostolidou.

– Det som är väldigt spännande är om man kan känna igen sig själv, om man kan relatera till någon person eller situation i sitt eget liv. På det viset kan det bli en personlig upplevelse.

Ingen deltagare kastas direkt in i skapande och drama.

– Vi börjar alltid med uppvärmning och blir trygga med varandra och rummet. Vi kanske mediterar över ett bibelord, gör någon övning parvis för att övergå till textläsning med hela gänget. Först sedan är det dags för rollarbete eller att försöka måla sina känsloupplevelser. Man har vuxit med texten under uppvärmningen.

Om man är nyfiken på bibliodrama men osäker på om det är något man vill testa har Elefteria Apostolidou ett budskap:

– Vad än du har på hjärtat så ring mig så kan vi fundera tillsammans!

BIBLIODRAMA I BORGÅ

  • Träff en gång i månaden i Domprostgården i Borgå (Finnbyvägen 6) onsdagar 11.1. 15.2, 15.3, 12.4 och 10.5. Kaffeservering börjar kl. 17.30, workshopen hålls kl. 18–20.
  • Anmäl dig senast 30.12.2022: elefteria.apostolidou
    @evl.fi eller tfn 040 711 2800.
  • Ett samarbete mellan församlingen i Borgå, Sibbo och Agricola församling. Välkomna med alla!
  • Bibliodrama är ett holistiskt möte med den bibliska texten – en förståelse med kropp och själ, hjärta och förstånd. Har sina rötter i 1970-talets Tyskland.
  • Professor Gerhard Marcel Martin (praktisk teologi vid universitetet Marburg) är en av företrädarna.


SÖNDAG. Egentligen tror jag att alla dagar på sätt och vis är bebådelsedagar, för varje dag får vi nog signaler från Gud. Ibland kanske signalerna är mycket tydliga, ibland måste vi stanna upp lite mer än vanligt för att upptäcka dem, men de finns nog där varje dag. 25.3.2023 kl. 16:52
Projektkörer som är aktiva under en begränsad tid passar dagens människor som inte alltid har lätt att förbinda sig en längre tid, konstaterar kantor Camilla Wiksten-Rönnbacka.

sibbo. Camilla Wiksten-Rönnbacka leder en nystartad projektkör som uppträder i påsdagens högmässa i Sibbo. 15.3.2023 kl. 16:34
Nina Sjölander tycker att arbetet som verksamhetsledare ger väldigt mycket tillbaka.

ungdomar. Nina Sjölander arbetar nästan alla fredagar klockan 15–22. Det är inte betungande, utan veckans höjdpunkt. Mötet med de unga gör jobbet värdefullt. 22.3.2023 kl. 18:00
– Vi är upptagna av den fullkomliga döden, säger Hilkka Olkinuora.

eutanasi. Hilkka Olkinuora vill inte vara någon dödsängel. Men hon vill att människor lagligt ska kunna ha möjligheten att dö värdigt. 22.3.2023 kl. 16:18
Korsholms kyrka – nu blir nya församlingsstrukturer aktuella i Korsholms kyrkliga samfällighet.

AKTUELLT FRÅN DOMKAPITLET. Clas Abrahamsson ska utreda en ändring i församlingsstrukturerna i Korsholms kyrkliga samfällighet. Dessutom utannonserade domkapitlet i måndags kyrkoherdetjänster i Pedersöre och i Solf. 22.3.2023 kl. 11:12
Agneta Lavesson gillar böcker och att läsa. Det ser man inte minst på hennes välfyllda bokhylla.

UTANFÖRSKAP. Som barn fick Agneta Lavesson höra av sina föräldrar att hon var en olyckshändelse och att de inte velat ha några barn. De levde ett isolerat liv på den skånska landsbygden och Agneta förbjöds ha kontakt med andra barn. 23.3.2023 kl. 12:00
– Ifall stora förmögenheter verkligen hade provocerat oss hade väl fler politiska partier försökt göra något åt saken? säger doktorand Axel Vikström.

profilen. Axel Vikström är forskare vid Örebro universitet. Vårt sätt att skildra de superrika bidrar till att normalisera ekonomisk ojämlikhet, säger han. 21.3.2023 kl. 18:50
Vid församlingsvalet sade 60 procent av kandidaterna sig sympatisera med Anna Maja-Henrikssons SFP och 11 procent med Peter Östmans Kristdemokraterna

riksdagsvalet. Kyrkpressen träffade SFP:s Anna-Maja Henriksson och KD:s Peter Östman, vars partier är de populäraste inom kyrkan på svenska. Dubbelintervjun slutade i att regeringens företrädare gav oppositions­ledamoten en kram. 20.3.2023 kl. 19:00
Den kyrkliga samfälligheten i Helsingfors hade pengar i krisande Credit Suisse.

FINANSFÖRVALTNING. Förvaltningsdirektören kan inte svara på varför Helsingfors kyrkliga samfällighet förvaltar medel genom finansvärdepapper i Schweiz. 16.3.2023 kl. 16:10
Konfirmandundervisningen har bibehållit sin popularitet.

Konfirmander. Under det första coronaåret 2020 sjönk antalet deltagare i konfirmandundervisningen i evangelisk-lutherska kyrkan, men 2021 vände trenden, en trend som fortsatte under 2022. 15.3.2023 kl. 18:16
– Vi har ingen tid att förlora utan vi ledigförklarar tjänsten på nytt den tjugonde mars, säger Åstrand.

KYRKOHERDETJÄNST. – Det kan ju hända att vi har den ansökningskulturen i Pedersöre av att man avvaktar och ser vad som händer, säger biskop Bo-Göran Åstrand om att ingen sökte den lediganslagna kyrkoherdetjänsten i Pedersöre församling. 14.3.2023 kl. 19:43
Kyrkoherdetjänsten i Pedersöre lockade inga sökande i första rundan.

PEDERSÖRE. Domkapitlet vid Borgå stift meddelade på fredagen att den lediganslagna kyrkoherdetjänsten i Pedersöre församling inte fått någon sökande. 10.3.2023 kl. 12:11
Just nu jobbar Eva Ahl-Waris
som diakoniarbetare i Sjundeå – här står hon vid Sjundeå kyrka.

Personligt. När Eva Ahl-Waris började studera teologi blev hon så lycklig att det förvånade henne själv. – Bara att få studera hebreiska. – Guds och änglarnas språk! Helt amazing! 9.3.2023 kl. 16:49
Boken "Den som offrar sig" är den första delen i serien ”Brottsplats Österbotten”.

DECKARE. Kyrkoherdens fru har blivit stenad till döds i den österbottniska byn Solf. Det är upptakten till deckaren ”Den som offrar sig”, skriven av Simon Ventus och Christina Gustavson. 8.3.2023 kl. 18:38
Även om Larmosjön inte är det öppna hav Stig Nykvist är van vid trivs han där ändå.

missbruk. Tidigare vann flaskan om han måste välja mellan den och hustrun. Idag väljer Stig Nykvist bort flaskan. – För missbrukare är det dagens viktigaste och svåraste val, säger han. 8.3.2023 kl. 10:50

SÖNDAG. Egentligen tror jag att alla dagar på sätt och vis är bebådelsedagar, för varje dag får vi nog signaler från Gud. Ibland kanske signalerna är mycket tydliga, ibland måste vi stanna upp lite mer än vanligt för att upptäcka dem, men de finns nog där varje dag. 25.3.2023 kl. 16:52
Projektkörer som är aktiva under en begränsad tid passar dagens människor som inte alltid har lätt att förbinda sig en längre tid, konstaterar kantor Camilla Wiksten-Rönnbacka.

sibbo. Camilla Wiksten-Rönnbacka leder en nystartad projektkör som uppträder i påsdagens högmässa i Sibbo. 15.3.2023 kl. 16:34
Nina Sjölander tycker att arbetet som verksamhetsledare ger väldigt mycket tillbaka.

ungdomar. Nina Sjölander arbetar nästan alla fredagar klockan 15–22. Det är inte betungande, utan veckans höjdpunkt. Mötet med de unga gör jobbet värdefullt. 22.3.2023 kl. 18:00
– Vi är upptagna av den fullkomliga döden, säger Hilkka Olkinuora.

eutanasi. Hilkka Olkinuora vill inte vara någon dödsängel. Men hon vill att människor lagligt ska kunna ha möjligheten att dö värdigt. 22.3.2023 kl. 16:18
Korsholms kyrka – nu blir nya församlingsstrukturer aktuella i Korsholms kyrkliga samfällighet.

AKTUELLT FRÅN DOMKAPITLET. Clas Abrahamsson ska utreda en ändring i församlingsstrukturerna i Korsholms kyrkliga samfällighet. Dessutom utannonserade domkapitlet i måndags kyrkoherdetjänster i Pedersöre och i Solf. 22.3.2023 kl. 11:12