"Karl-Johan (Jocke) Hansson var inriktad på att sprida kunskapen till hela samhället"

Nekrolog.

"Redan under studietiden, men framför allt i samband med studentrevolten 1968, kom han till insikt om att teologin måste anpassas till det omgivande samhället. Frälsningen ska gälla hela människan och inte bara själen."

19.12.2022 kl. 14:26
Karl-Johan (Jocke) Hansson
Född 20.4.1939
Död 3.12.2022

Musiken kom
tidigt in i professor Karl-Johan Hanssons liv. När småbrukarfamiljen Lenni Hansson med barnen Karl-Johan och Gun-Britt flyttade från hembygden i Terjärv till Kanada år 1950 bildade barnen tillsammans med två yngre kusiner stråkkvartetten The Carlson-Hanson Violin Quartet. Syskonen hade börjat spela violin redan i hemlandet och nu uppträdde kvartetten regelbundet i olika kyrkor i Toronto med omnejd, bland annat i The Peoples Church som kunde samla flera tusen personer. När familjen några år senare återvände till Finland förblev musiken och sången viktiga inslag i deras liv. Det frikyrkliga andliga arv som Jocke förde med sig från Toronto fördjupades i den österbottniska väckelsemiljön.


Det var naturligt att Jocke Hansson hade svårighet att välja mellan teologin och musiken när han inledde sina akademiska studier vid Åbo Akademi. Begåvad som han var blev det både musik och teologi. I rask takt avlade han magister- och licentiatexamina i båda ämnena. Samtidigt inriktade han sig på prästbanan och verkade åren 1968-1970 som studentpräst. Redan under studietiden, men framför allt i samband med studentrevolten 1968, kom han till insikt om att teologin måste anpassas till det omgivande samhället. Frälsningen ska gälla hela människan och inte bara själen. Av en tillfällighet kom han att gå förbi det ockuperade Gamla studenthuset, blev intresserad och gick in. Där följde han med de intensiva samtalen om Vietnam, Sydafrika och utsugningen av tredje världen. Det lämnade djupa spår i hans personlighet och livet igenom bevarade han en vilja att protestera mot orättfärdighet och förtryck.

Under 1970-talet
kom Jocke Hansson att verka som radio- och TV-präst och producerade omkring 350 radio- och 50 TV-program. Det globala perspektivet fanns kvar och han blev i tillfälle att bland annat intervjua massajkrigare i Tanzania, indienmissionären Stanley Jones, socialantropologen Margaret Mead och Loretta King, änkan till Martin Luther King. Ett område där Jocke Hansson kunde använda sig av sin mångsidiga sakkunskap i musik och teologi var hymnologin. Han blev en av Nordens främsta representanter för ämnet och deltog i ett stort antal forskningsprojekt och internationella organisationer. Som huvudsekreterare för psalmbokskommittén för den svenska psalmboken 1986 var han under åtta år en central gestalt i psalmboksarbetet i Finland och hela Norden. Därefter blev han anställd som direktör för Finlands svenska folkmusikinstitut. Han gav ut en rad populära böcker i hymnologi och kom att doktorera i musikvetenskap på rytmiseringen av musiken för 1943 års psalmbok och i praktisk teologi på Palmcrons sångpsaltare. Han vikarierade också kortare perioder på professurerna i båda ämnena innan han år 1997 fick sin professur i praktisk teologi. Därförinnan hade han på 1990-talet kallats till Växjö stift av sin gode vän biskop Jan Arvid Hellström och fungerat som en central gestalt i stiftets utbildnings- och forskningsverksamhet. När Hellström gick bort tidigt i en bilolycka blev Jocke ett viktigt stöd för efterträdaren Anders Wejryd, som senare utsågs till ärkebiskop i Uppsala.

Jocke Hansson var
inte bara en omtyckt lärare och forskare utan också inriktad på det som kallas universitetens tredje uppgift: att sprida kunskapen till hela samhället. Han skrev kolumner, recensioner och humorfyllda kåserier, han sjöng och spelade i kvartetter (inte minst i den populära KSÅA-kvartetten), kammarkörer och orkestrar. Till sina intressen räknar han i prästmatrikeln ”naturen, cykelåkning, aforismer och människan”.

Jocke ingick
äktenskap med Margareta Ehn och de fick tre barn: Andreas, Ullica och Mattias. De betydde väldigt mycket för honom. Efter skilsmässan gifte han sig några år senare med Tuija Häggblom, som gick bort rätt tidigt. Det blev några ensamma år tills han mot slutet av sitt liv fann en livskamrat i Kjerstin Sikström. De hade ett stort utbyte av det gemensamma intresset för sång och musik och blev djupt fästa vid varandra. Under de sista åren av sitt liv drabbades Jocke, som alltid månat om sin hälsa, av en svår sjukdom, som bröt ner hans krafter. Det är många både i kyrkan och musiklivet i det svenska Finland som kommer att med familjen sakna Jocke Hanssons mångsidiga sakkunskap, inspirerande gemenskap och levande intresse för allt mänskligt liv.
Gustav Björkstrand, nära vän och kollega


Jona Granlund  i Grankulla jobbar med alla åldrar, också med barn och unga.

PRÄSTER. Över 400 gudstjänster, dop, vigslar och begravningar på ett år – det kan tre präster i en medelstor finlandssvensk församling få dela på. Prästernas arbetsmängd varierar stort från församling till församling, visar Kyrkpressens granskning. 15.7.2024 kl. 10:00
För 25 år sedan uppträdde Birthe Wingren, Sören Lillkung och Riko Eklundh och Henrik Wikström i Nötö kyrka. Samma kvartett är med i år.

SOMMARSÅNG. För 25 år fick skådespelaren Riko Eklundh en idé om göra en sommarkonsert i Nötö kyrka i Nagu skärgård. Idén förverkligades och konserten blev en succé. I år firar Sommarsång jubileum med två konserter. 16.7.2024 kl. 18:41
Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11
När Gud reste Stefan Myrskog ur mörkret fick han en levande tro.

Personligt. Då mörka moln samlat sig över Stefan Myrskog och han funderade om livet var värt att leva utmanade han Gud: Jag ger dig en termin. 8.7.2024 kl. 17:44
Mycket sägs om Israel med gamla judeklichéer, anser André Swanström.

antisemitism. Kritisera Israel är okej. Men nidbilder och grumliga anspelningar om judar av bara farten är inte det, anser ÅA-docenten André Swanström. 8.7.2024 kl. 10:00
Kjerstin Sikström vill vara aktiv – därför har hon fortfarande sångelever och dirigerar en kör.

sorg. Med sin sista, stora kärlek Jocke Hansson fick hon bara fem gemensamma år. – Jag har varit arg på Gud och frågat mig varför det här skulle hända mig. Men idag är jag tacksam – hellre fem år än inget alls, säger Kjerstin Sikström. 5.7.2024 kl. 11:32

KYRKANS SAMTALSTJÄNST. Det hjälper att prata. De som svarar har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tjänsten erbjuder stöd och någon som lyssnar också under sommaren. 5.7.2024 kl. 16:55
Bibelstudium och existentiellt samtal i gröngräset i Taizé.

ÅLANDS UNGA KYRKA. Trots de spartanska omständigheterna blev ungdomarnas resa till Taizé i Frankrike en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Det var gemenskap, tusenskönor och fåglars glädjesång dygnet runt. 1.7.2024 kl. 16:32
Laura Kota-aho och Mia Bäck har en del läger i bagaget, men än har ingen av dem tröttnat.

konfirmandarbete. Åbo svenska församling svängde på hela skriba-konceptet. Under en solig eftermiddag på ön Kakskerta berättar kyrkoherde Mia Bäck varför. 28.6.2024 kl. 15:17
Anita Höglund bodde länge på Bertahemmet i Helsingfors.

Nekrolog. Anita Höglund, omtyckt krönikör och tidigare redaktör vid Kyrkpressens föregångare Församlingbladet, har dött. 25.6.2024 kl. 10:44
Sley och Kansanlähetys lovar att "inte befrämja" ryska prästvigningar

INGERMANLANDS KYRKA. Missionsorganisationerna har svarat på biskopsmötets frågor om prästvigningarna i Sankt Petersburg. Den ena av dem utmanar biskoparna om hur man tillämpar och tolkar ett missionsavtal. 10.6.2024 kl. 15:50

lekholmen. Nora Sønnerstad är hjälpledare vid Johannes församlings skriftskolläger för tredje sommaren. Hon kommer också att jobba som holmungdomsledare med den öppna verksamheten. Bara tanken att vara på Lekis halva sommaren och kalla det för mitt sommarjobb är ganska ”win-win". 29.5.2024 kl. 20:32
Nya ungdomssakkunniga Christer Romberg är också musikartist.

ungdomsarbete. TV-talang blir ny sakkunnig för ungdomsfrågor vid kyrkans svenska central. Han får bland annat ansvar för UK - Ungdomens kyrkodagar 6.6.2024 kl. 12:00

Jona Granlund  i Grankulla jobbar med alla åldrar, också med barn och unga.

PRÄSTER. Över 400 gudstjänster, dop, vigslar och begravningar på ett år – det kan tre präster i en medelstor finlandssvensk församling få dela på. Prästernas arbetsmängd varierar stort från församling till församling, visar Kyrkpressens granskning. 15.7.2024 kl. 10:00
För 25 år sedan uppträdde Birthe Wingren, Sören Lillkung och Riko Eklundh och Henrik Wikström i Nötö kyrka. Samma kvartett är med i år.

SOMMARSÅNG. För 25 år fick skådespelaren Riko Eklundh en idé om göra en sommarkonsert i Nötö kyrka i Nagu skärgård. Idén förverkligades och konserten blev en succé. I år firar Sommarsång jubileum med två konserter. 16.7.2024 kl. 18:41
Värmländsk folkkyrklighet är ÅA-professor Cecilia Nahnfeldts avstamp i livet.

PRAKTISK TEOLOGI. Cecilia Nahnfeldt är professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Hon har fördjupat sig i tanken om att kallelse är någonting som kommer utifrån, mer än inifrån. Och hon ser att det finns en förväntan på kyrkan, 12.7.2024 kl. 10:00

tro. Jag känner djup trygghet i tanken att längta efter Gud och hans rike. Kanske är det också att tro? 11.7.2024 kl. 16:24
Minna Kukkonen-
Karlander jobbar i dag i en chefsposition på CMI:s Asien-team. Tidigare i sin karriär var hon rådgivare till Martti Ahtisaari.

FREDSARBETE. Att arbeta för fred är ett komplext jobb anno 2024. Men om man dummar ner det lite kanske man kunde säga att principerna är ungefär desamma som i en parrelation – om man vill nå fred gäller det att lägga egot åt sidan, spela med öppna kort och försöka förstå den andra parten. Minna Kukkonen-Karlander, elev till Martti Ahtisaari, öppnar upp om arbetet för fred i en tid av polarisering. 11.7.2024 kl. 18:11